Danmark

30. november 2006

Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen
Frem til virkeligheden eller tilbage til

fremtiden

Lars Haagen Petersen DREAM er åbentbart uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og de fremtidige andel af indvandrere og efterkommere i Danmark. Deres befolkningsprognoser i november 2006 afviger mindst 50 pct. fra hinanden. Det kan læses på TTV1 30. november 2006.

Det springende punkt er, om indvandrerne fortsætter med at føde mange børn i fremtiden, eller om antallet af børnefødsler pr. ikke-vestlig kvinde vil falde.

Lars Haagen Petersen hævdede her var 8 pct. indvandrere og efterkommere i landet sidste år. Når de naturaliserede og deres børn tillægges ender vi reelt på 14-15 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2006 (mod den korrekte officielle andel: 463.235/5.427.892 =8,5 pct.) :http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html.

Lektor og Demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet hævdede 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Han tilføjede i samme artikel: ”…danske statsborgere føder så få børn og nye indvandrere så mange flere, at danskere af udenlandsk herkomst om mindre end 100 år vil udgøre et flertal i samfundet…”

Vi må spørge : Vil det sige 16 pct. (Velfærdkommissionen hævder 24 pct.) i år 2080 og så pludselig mere end 50 pct. kort tid efter (i følge Københavns Universitet)?? Selv et barn eller et folketingsmedlem kan se, at det hele er ganske uholdbart med den information offentligheden får om perspektivet for Danmark. I virkeligheden er det ren “Knold og Tot”, se afsnittet med rødt nedenfor.

’Efterkommere’ omfatter efter definitionen kun første generation af børn af indvandrere. Vi er nået til tredje generation af indvandrere. Og der er seks gode grunde til, at vi tæller dem alle korrekt.

Vi må desværre korrigere lektor Hans Oluf Hansen: Antallet af statsborgere kan vi heller ikke bruge uden en korrektion for antallet af tildelte danske statsborgerskaber og efterfølgende børnefødsler: Denne korrektion har Information om Danmark (IoD) foretaget på det foreliggende grundlag pr. 1. januar 2006

Hvordan Lars Haagen Petersen (LHP) kan få ukorrigerede 8 pct. indvandrere og efterkommere til at vokse til en andel på 16 pct. i år 2080 forudsat, at indvandringen fortsætter som nu eller som i 2005, ses afgjort ikke let? Den 5. august 2006 kunne vi læse et referat i Jyllands-Posten om prognose, der angiveligt skulle være en korrektion foretaget af samme LHP af den officielle prognose fra 2004 1), der viste 15,3 pct. i 2080, men her var der ganske andre boller på den samme suppe:

I august 2006 hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ officielt vil vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsætter som nu. Her i december 2006 har han så korrigeret procentandelen i 2080 til 16 pct – om det er ikke-vestlige eller alle indvandrere er ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen har i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt. Det er ren “Knold og Tot”.

Flere folketingsmedlemmer var ved at falde ned af stolene p.g.a. de 15,3 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2080 i 2004. Om bestyrtelsen skyldtes, at tallet syntes stort, eller det derimod syntes ganske utilstrækkeligt, kan vi ikke vide. Der var ikke rigtig nogen bestyrtelse i august 2006, da andelen i prognosepunktet 2080 blev knap halveret. Det kan skyldes at folketingspolitikerne da holdt ferie.

Ser vi bort fra Haagen Petersens stærkt divergerende udmeldinger med bare 3½ måneders mellemrum her i efteråret 2006, kan vi sige, at han må i hvert fald forudsætte, at statsborgerskabsuddelingerne fortsætter i takt med indvandringen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere tillagt antallet af ikke-vestliges børnefødsler, så befolkningsudskiftningen, der i realiteten er det, der foregår, kan ske nærmest umærkeligt. Vi kan herudover kun henvise til forvandlingskvadratet

Det er også helt skæv teori at gå ud fra, at antallet af børn pr. kvinde blandt indvandrerne vil falde. Noget lignende har kultursociolog Eyvind Vesselbo hævdet i yderst tvivlsom undersøgelse sammen med Garbi Schmidt og Vibeke Jakobsen fra Socialforskningsinstituttet i 2000, og senest har sociolog Connie Carrøe Christiansen ment at kunne påvise noget lignende i 2004. Det viste sig at Connie Carrøe Christiansens undersøgelse var voldsomt fejlfængt. Hendes chef på Statistisk Kontor i Københavns Kommune:

Søndagsavisen 25/01/2004 afliver myten, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtaler: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”.

Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! Kilde: Søndagsavisen 25/01/2004.

Misinformationen, som medierne så villigt videreformidlede d. 7/1/2004, skyldes iflg. Søndagsavisen, at man har sammenblandet tallene for alle indvandrergrupper incl. nordmænd og tyskere osv. og præsenterede gennemsnittet som bevis på tilnærmelse til dansk niveau for fødselshyppighed. Men i virkeligheden er misinformationen langt alvorligere, end Søndagsavisen oplyste. Årsagen er, at Folketinget hvert år giver mange tusinde indvandrere – samt deres børn – dansk indfødsret. Til trods for at de fleste af disse indvandrere i det store og hele fortsætter deres hidtidige mellemøstlige, sydasiatiske eller afrikanske levevis, tæller de med i statistikken som danske og bidrager således til at få danskernes fødselshyppighed til at tage sig større ud, end den i virkeligheden er. Af samme årsag er antallet af ikke-danske indbyggere i Danmark meget større end de officielle tal viser. Lars Haagen Petersen eftersnakker de officielle opgørelser, og han forsøger endog ivrigt at udbygge denne falske kikkasse.

Det er ren propaganda i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager det.

Forræderne fupper landet væk

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres

Han var igang allerede i august til stor forundring for flere folketingsmedlemmer:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

Forvandling eller andet trylleri:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

30. november 2006

J. E. Vig

1) Jyllandsposten skrev således 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742

Nej, nu skal du betale for den:  http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article361742.ece?ncc=1

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

PS:

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark (IoD): Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

9 kommentarer »

 1. […] Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen […]

  Pingback af Faa det ud - aktualiseret 30/11/06 « Danmark — 30. november 2006 @ 11:58

 2. […] Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen […]

  Pingback af Automatisk e-mail-afsendelse til Folketingets medlemmer « Danmark — 2. december 2006 @ 15:53

 3. […] selvfølgelig ren propaganda dengang som nu, hvilket vi også forlængst har fået bekræfter af Claus Woll,  der er leder af Københavns Statistiske Kontor,  i Søndagsavisen den 25. januar 2004.  Hunden […]

  Pingback af Unge med anden etnisk baggrund end dansk truer med vold og terroriserer med sms-er - men noget stemmer ikke! « Danmark — 4. juli 2007 @ 14:51

 4. […] Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen […]

  Pingback af Forraederne fupper landet vaek « Danmark — 29. januar 2008 @ 09:36

 5. […] Lidt supplement: Tilbage til Fremtiden […]

  Pingback af Ikke ligefrem en Birdie - naar vi gaar efter kendgerningerne « Danmark — 23. august 2008 @ 09:23

 6. […] 30. november 2006 […]

  Pingback af Morgenavisen Jyllands-Posten plejer at slaa til i begyndelsen af august « Danmark — 24. august 2008 @ 08:13

 7. […] Flere detaljer på: Tilbage Til Fremtiden  […]

  Pingback af Eliten undervurdrer befolkningen « Danmark — 27. september 2008 @ 17:38

 8. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 23:44

 9. […] Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen […]

  Pingback af Indvandrere og Efterkommere – et par aldersgrupper – stemmer det? « Danmark — 27. juni 2010 @ 16:10


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s