Danmark

25. februar 2009

HVORFOR MON FORSØGER TOPPEN AT SKJULE MASSEINDVANDRINGEN – OG EKSPLOSIONEN I SAMME OG I KRIMINALITETEN?


Hvordan det vil gå med skatterne og afgifterne ligger lige for

– som det er gået hver gang.

Men med kriminaliteten og indvandringen, hvordan vil det gå, nu vi fortsat har en flertalssikret regering, der har lovet at vende disse to meget tunge, måske afgørende spørgsmål til det bedre for landet og dets borgere?

Det er henlagt under EU’s jurisdiktion

– både med og uden Danmarks forbehold om udlændingepolitikken

Rettelse af de voldsomme tilsnigelser og fordrejninger fra officiel side om en stigning på sølle 12,5 pct. af indvandringen i 2008 i følge den upålidelige vandringsstatistiks ene side:

Det store spørgsmål: Hvordan vil det gå med kriminaliteten i 2009 og 2010, når politikerne øgede nettoindvandringen af fremmede herunder østeuropæere (indvandring minus udvandring) i 2008 i sandhed ikke med 12,5 pct., men med:

62,8 procent hurtigere strømmede

de fremmede ind i 2008 end året før

(se nedenstående tabel og gå endelig til kilderne)

Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere?

Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste?

fremmacc

Ved accelerationen (acc.) forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Fremmedtilstrømning, nye naturaliserede fremmede og nye udenlandske statsborgere i alt 2001-2008

fremnatu

Den blå illustrerer den sande udvikling:

tilstr

Fremskrivning til 2020 pr. 22. september 2008

Fremmede eller ikke-vestlige betegner vi indvandrere stammende fra lande og områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Antallet af tildelte danske statsborgerskaber til fremmede i 2008 er medregnet, i alt 5.457 mod 3.645 i 2007 – stigning på 49,7 pct.. Af de 5.457 tildeltes 1.392 indvandrere fra katolsk funderede østeuropæiske lande.

Af de 21.536 nye indvandrere kom 11.417 fra østeuropæiske lande (inklusiv Polen med alene 6.189), som er fortrinsvis katolsk funderede.

Alt råmaterialet fremgår af Statistikbanken hos www.dst.dk under ‘Befolkning og Valg’, hvortil enhver kan få gratis adgang. Derefter har vi for de 234 repræsenterede lande sorteret i et Excel-regneark og tillagt de tildelte statsborgerskaber til fremmede land for land.

Ved accelerationen forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Enkelte vil undre sig over at vi ikke gør brug af optællingsbegreberne indvandrere og efterkommere. Det skyldes at selv universiteternes fremmeste demografer har afvist opgørelser og prognoser byggende på disse uvidenskabelige begreber. Så kunne vi som Danmarks Statistik og som alle mainstream-medierne  gøre brug af vandringsstatistikken for 2008 og komme til 12,5 procent stigning. Men det ville jo være at fuppe læseren.

Vi har valgt se på tilstrømningen på samme måde som tilstrømningen af individer gennem tælleapparaterne til Tivoli. Alt andet er i sandhed kun opfundet for at nedtone den forbrydelse som det er at lade landet overrende.

cand. oecon. J. E. Vig, den 25. februar 2009

Kriminaliteten eksploderede i 2008

Hvordan forsvinder den registrerede kriminalitet

20 kommentarer »

 1. Man begriber ikke, hvad de vil med dem.
  Nu koster de 100 mia. årligt, og det er ikke standset ved det.
  Hvormange moderne rifler kan man købe for 100 mia.
  Dem får vi garanteret brug for.

  falkeøje

  Kommentar af falkeøje — 25. februar 2009 @ 13:23

 2. En ny underklasse svarende til de hvides i det fordums Sydafrika og kanonføde i den krig, som de godt ved de eller deres børn giver anledning til.

  Moderne rifler ved jeg ikke noget om.

  Niels

  Kommentar af Niels — 25. februar 2009 @ 17:38

 3. […] HVORFOR MON FORSØGER TOPPEN AT SKJULE MASSEINDVANDRINGEN – OG EKSPLOSIONEN I SAMME OG I KRIMINALITE… Oploadet onsdag 25 februar 2009 kl. 19:13 af Il Kimpo — Direkte link — Gemt […]

  Pingback af Polemiken » Blog Archive » 353751 fremmede pr. 1.1.2009 — 25. februar 2009 @ 19:13

 4. Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte. Jeg kan godt forstå folks bekymringer, men jeg synes det er fuldstændig forkert at spille sådan på folks frygt.
  Hvis vi kunne holde op med at se indvandrere som fjender der “stjæler vores velfærd”, men være mere venligt stillede overfor dem ville det hjælpe dem til at blive integrerede og dermed nedsætte volden.
  Som det er nu bliver mange unge indvandrere udstødt af samfundet, og derfor sammen de i grupper af andre som er i samme situation som dem.
  Hvis vi var mere imødekommende kunne vi måske lære noget om deres kultur i stedet for at tvinge dem til at blive en del af vores.
  Kan vi ikke stoppe det fremmedhad og måske starte en dialog med plads til alle.

  Kommentar af optimisten — 11. marts 2009 @ 19:48

 5. Det vi her bringer er kendsgerninger. Frygt opstår netop når disse kendsgerninger forties fordrejes eller de lige frem vendes til løgn.

  Vi har ikke skrevet, at de stjæler vores velfærd. Vi har derimod refereret Velfærdskommissionen, der oplyste at gruppen som helhed konsumerer 3,3 gange så meget af velfærden sammenlignet med gruppen af danskere.

  ‘Integrere’ opfatter vi som et meningsløst ord. Snart 30 års erfaringer viser dette med al ønskelig tydelighed.

  Vi mener dine sidste to sætninger er udtryk for en typisk vestlig (men utrolig naiv) tankegang, der ligger milevidt fra tankegangen hos de ikke-vestlige indvandrere.

  At der ikke er plads i Vesteuropa til alle dem, der gerne vil hertil, er ganske enkelt et spørgsmål om matematik.

  Du henviser til fjender og fremmehad, som vi ikke giver udtryk for på denne blog. Vi er klart af den opfattelse, at vore politikere bærer det fulde ansvar for situationen vi er havnet i.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 11. marts 2009 @ 22:23

 6. Jeg er enig i at det er vigtigt at vi er klar over situationen med indvandrere, men jeg kan altså ikke lade være med at studse når i over hele siden skriver om “de fremmede” og kun har de negative tal med.

  Desuden er det jo heller ikke fordi alle indvandrere ligefrem ønsker at forlade deres hjemland. Det er enormt svært at komme ind i Danmark, så størstedelen af dem der kommer ind er politiske flygtninge som bliver slået ihjel hvis de tager hjem.

  Jeg må lige bemærke at den måde mange ønsker at integrere indvandrerne ikke har meget med integration, altså tilpasning, at gøre, men assimilation, altså at de skal blive ligesom os. Det er altså ikke ligefrem nemt når man kommer fra en hel anden kultur og måske ikke engang ønsker at opholde sig i landet.

  Men det kan altså også lykkedes, og jo jeg har flere venner som er indvandrere, så jeg tror bestemt at hvis folk kunne lære meget af hinanden hvis folk bare ville være imødekommende overfor hinanden. Både danskere og ny-danskere

  Kommentar af optimisten — 11. marts 2009 @ 23:00

 7. “De fremmede” er samlebetegnelse for folkeslag, der tilhører kulturer/kredse, der er alt for langt fra den danske til at indpasning her vil kunne ske i nævneværdigt mange tilfælde. Det er hundredevis af års erfaringer, der er samlet her. Det skydes ikke ned af en enkelt eller to generationer, der har valgt at besnakke sine børn med falsk/bundnaiv tale.

  Vi kender de forskellige motiver fra de udrejsende, fra de modtagende, både de udførende og de styrende. Velorienterede er vi.

  Med kendsgerninger vælger vi ikke selv tallene. De eneste negative tal i dette indlæg, er de tal, der afspejler den offentlige løgn i tabellen (anført med rødt). Du mener måske vi skal vælge en anden virkelighed. Det kan vi ikke, da der kun er én.
  Det er lidt ligesom med verdenshjørnerne, der er 4 eller 16 måske afhængig af detaljeringsgraden, men de kan ikke placeres frit, hvis de skal have nogen mening.

  Vi vil ikke høre mere om politisk forfulgte – det har FN og andre orienteret os tilstrækkeligt om. Det kan ikke være svært at komme ind i Danmark (selvom medierne i takt propaganderer uafladeligt herom), når tilstrømningshastigheden sidste år øgedes med 62,8 pct., som du netop har læst.

  Vi kender alt til flydebegreber som sådanne. Det er netop sådant ét du forsøger at undervise os i. Den går ikke. Vi bruger ikke flydebegreber/vrøvl til noget. Vi har ofte overvejet, hvorfor strømmen aldrig gik til Polen i stor stil; der er ‘sådan lissom’ mere plads.

  Ja, du tror, men den køber jeg ikke; du er givet ung og får nok dine erfaringer.
  Pas endelig på den guldbeslåede udstillings-humanitære tone. Du er friholdt af den i disse kommentarer, mestendels.
  Jeg kan ikke bruge mere tid på dig nu, for det fører ikke til noget.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 12. marts 2009 @ 07:06

 8. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:37

 9. […] View […]

  Pingback af All Posts On http://Danmark.wordpress.com « Xanthippe — 19. marts 2009 @ 17:34

 10. […] Tilstrømning af ikke-vestlige immigranter til Danmark […]

  Pingback af Den Gamle Verdensordens Afvikling XII. “Vi bebrejder Vort Eget Folk For At Have Opgivet Sin Overlevelse” » Euro-med — 22. marts 2009 @ 00:36

 11. […] Immigration of non-westeners to Denmark […]

  Pingback af Dismantling the Old World Order XII. “We Reproach Our Own People for Having Renounced Its Own Survival” » Euro-med — 22. marts 2009 @ 00:37

 12. […] Zuwanderung von Nicht-Westlichen Immigranten nach Dänemark […]

  Pingback af Abwicklung Der Alten Weltordnung XII. “Wir werfen Unserem Eigenen Volk Vor, Auf Sein Überleben Verzichtet Zu Haben” » Euro-med — 22. marts 2009 @ 00:38

 13. Optimisten.

  Måske det er en anelse misvisende at tale om fremmede, når det drejer sig om integration der ikke fungerer.

  Langt de fleste indvandrere fra ikke-islamiske integrerer sig fint og de og vi falder glimrende i hak med hinanden.

  Deimod kan samme ikke siges om de indvandrere der kommer fra eller har deres rod i de arabisk/islamiske lande.

  Og her er spiller ideologien Islam det afgørende kort.

  Hvis man beskæftiger sig med teksterne i Koranen, Hadith, Sunnah og Sharia VED man, at det ikke er nogen tilfældighed integrationen af muslimer ikke fungerer – og at al tale om assimillation er helt udelukket.

  At erkende disse fakta er ikke at stille sig fjendtlig an overfor muslimer.

  Men realiteten er, at Europa og de øvrige Vestlige lande ALDRIG skulle have tilladt denne indvandring fra de arabisk/islamiske lande.

  Vi har med denne indvandring begivet os ud på en rute der vil bringe os mere og mere uro, vold og flere drab.

  Den islamiske og den vestlige kultur er hinandens modsætninger .

  Konsekvensen af denne indvandring er nu så fremskreden at det er blevet til et spørgsmål om hvilken af kulturerne der skal bestemme, her i Vesten.

  Til denne fight er Vesterlændingene dårligt udrustet, i modsætning til Islam.

  Hvorfor kan man læse sig til ved bl.a. at læse om Islams ekspantioner, historiske som nutidige.

  Den nutidig Jihad´s våben har folk som Said Qutb og The Muslim Brotherhood fremtænkt.

  Og de virker i praksis.

  Kommentar af Vivi Andersen — 22. marts 2009 @ 11:21

 14. […] er fortsat, at tilstrømningen i 2008 øgedes med 62,8 procent, som vi meldte i februar. Af de nye ikke-vestlige 21.536 var 11.417 fra de europæiske […]

  Pingback af Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve? « Danmark — 26. juni 2009 @ 08:46

 15. […] Zuwanderung von Nicht-Westlichen Immigranten nach Dänemark […]

  Pingback af Abwicklung der alten Weltordnung XII. “Wir werfen unserem eigenen Volk vor, auf sein Überleben verzichtet zu haben” « Der Honigmann sagt… — 20. december 2010 @ 08:49

 16. […] Stigningen i antallet af hjemmerøverier fra oktober 2008 til oktober 2009 er på 64,3 procent. Stigningen i tilstrømningshastigheden for ikke-vestlige til Danmark året før blev 62,8 procent. […]

  Pingback af Lars den lykkelige hilser flere indvandrere velkomne | Danmark — 4. marts 2014 @ 12:20

 17. […] 2005, 14,1% flere ind i 2006, 19,3% flere ind i 2007 og så endelig jubelåret 2008 med en stigning 62,8% sammenlignet med indstrømningen året umiddelbart før. Hvor blev de […]

  Pingback af Indvandrere og Efterkommere – et par aldersgrupper – stemmer det? | Danmark — 11. august 2014 @ 10:26

 18. […] Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså om 5 år fra 2009). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand, men der kommer hvert år flere og flere. […]

  Pingback af Den morsommeste og den mest simple befolkningsprognose | Danmark — 29. april 2017 @ 09:56

 19. […] Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså om 5 år fra 2009). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand, men der kommer hvert år flere og flere. […]

  Pingback af En morsom officiel prognose og den simpleste af alle befolkningsprognoser for Danmark | transeurabia — 29. april 2017 @ 10:29


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: