Danmark

10. april 2017

FN-ANSAT SAGDE SIN MENING I MAJ 2008 OM IDIOT-PROJEKTET FORESLÅET AF SAMME FN I 2001 – OG VI KAN OPLYSE HVAD HAN SKREV, SELVOM LINKET TIL DET SKREVNE NATURLIGVIS ER FJERNET


ÉN ENKELT i FN SAGDE FRA OVER FOR PROJEKTET EUROPAS SELVMORD

22. august 2013 oplyste den britiske presse at EU ville modtage 50 mill. afrikanere, FN havde netop lokket EU til at give los på indvandringen i 2001. I sommeren 2015 satte Merkel så tsunamien igang:

Kæden af bekræftelser på denne udvikling er lang. Et enkelt led: 3. januar 2009 kunne vi læse, at med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder.
Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

Der var én repræsentant for FN, der advarede således i 2008:

The news on UN, 22. maj 2008:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

(selvfølgelig er linket nulstillet, så det var godt vi skrev af!)

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarede os om i 2008, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret. Han er nok blevet fyret nu. Det uhyggelige: vi siger ikke noget, hører ikke noget, ser ikke noget i 2013; heller ikke i 2017. Mindst 8-9 ud af 10 tænker som du.

laengeleverosset

I 2001 foreslog netop FN EU at modtage helt uoverskuelige antal, hvoraf halvdelen eller derunder ville være uegnede til arbejde og uddannelse:
https://danmark.wordpress.com/2017/04/08/efter-dette-kender-formalet-i-det-abne-der-er-helt-forfejlet/

Hvem finder vedkommende, så vi kan få et interview med ham/hende, der sagde fra?

7. december 2016

PROPAGANDAEN ER UTÅLELIG

Filed under: Culture, Danmark, Education, Free Speech, History, skoler, Velfærd, Welfare — Tags: , , — Jørn @ 10:07

i“Skal vi læse at EU’s 11,2 mia. euro , der blev udbetalt af EU til Ukraine ved revolutionen i 2014 er endt hos russiske rigmænd.”

Sandheden er at da EU i 2014 satte en palads-revolution i gang i Ukraine, der i årevis havde været plaget af bestikkelse og korruption og samtidig havde en række ubetalte regninger for køb af olie og gas i Rusland, da hældte EU 11,2 mia euro i landet samtidig med landet fik en ny EU-villig præsident. Det er sådan det er.

Vi skal høre og læse meget løgn om EU og rigerne mod øst, et eksempel mere fra ‘Historien bag dine børns fremtid’ (side 53-54): http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

Uvidenheden og svækkelserne udnyttes straks af medierne:

“Russisk aggression” er vist rigtige udtrykt (vi skrev af fra TV2 ttv). Nu skal man jo huske at ‘jo større et område Euroen har, desto stærkere er den’ som den hedengangen tyske Kanzler Helmuth Schmidt hævdede i TV-debat. ’Der var så en anden tysker’, Geschäftführer der Aurecon Vermögensberatung GmbH Peter Odendahl i TV-debatten, der sendte Helmuth Schmidt til tælling. Odendahl hævdede at man kunne prøve at sammenligne kursen på Schweizerfranc med kursen på russiske Rubler. Dernæst kunne man sammenholde Schweiz’s areal med det russiske areal. Der er en faktor 200 i forskel med arealerne.

’Men skal man nu ikke afvise, at hvis Ukraine kommer med i Euroen (her efter landet med kurs mod bankerot i februar 2014), så bliver den måske stærk, som da Bulgarien og Rumænien blev trukket ind i EU 1. januar 2014?’ Landene betegnedes i den tyske presse med propagandaen: ’Die Preussen des Balkan kommen’. ’Selvfølgelig gav daværende EU-Kommissionsformand J. M. Barroso (fra 16. juli 2016 ansat hos Goldman Sach) tilsagn om hjælpepakke med 11,2 mia. euro den 5. marts 2014 til Ukraine’, der netop var gået bankerot. Jamen, EU bliver da større!…”

November 2012: Med 25 pct. af arbejdstyrken i Grækenland og Spanien sendt i arbejdsløshed – der er mange flere uden for arbejdsstyrken ligesom her -, melder virkeligheden sig. Det er nedskæringer og yderligere afskedigelser, fordi produktionen, der er velfærdens eneste finansieringskilde, til stadighed går ned eller flytter. Det skyldes ikke bankerne og/eller det såkaldte kapitalistiske system. Ingenlunde. Det skyldes politikernes overbudspolitik, der har sendt statens gæld til tælling og fagforeningernes lønkrav m.v., der følger hver gang skatterne er gået til vejrs.

27. april 2012: 100 ansatte, der laver langelænder-pølser hos Stryhn, valgte at gå 10 pct. ned i løn i stedet for at blive fyret ved at fabrikken flytter til Tyskland. Disse hundrede burde have en belønning med en skattenedsættelse fra det offentlige med andre 10 pct.
100 ansatte, der laver langelænder-pølser hos konservesproducenten Stryhn, valgte at gå 10 pct. ned i løn i stedet for at blive fyret ved at fabrikken flytter til Tyskland.

Og straks derefter tordnede ellers ‘såkaldte bestillings-eksperter’ sig frem med at få sat gang i forbruget, så ikke resten af Europa også taber en generation mere på gulvet i lighed med Sydeuropa, ifølge den tidl. EU-kommissions-formand José Manuel Barosso, det vidtskuende idol, der mente kort før sin afgang 31. oktober 2014 for at tiltræde nyt job hos Goldman Sachs 14. juli 2016, at ‘vi’måske taber en hel generation af unge på gulvet i Sydeuropa. Stort tænkt, nu da 40-50 pct. af de unge havde været uden arbejde i henved 20 år og Spanien og Italien haft reale nulvækstrater eller mindre i mere end 14.

Men skrev JP umiddelbart derefter, så er der det med finanspagten, der skal begrænse udgifterne. De offentlige udgifter skal begrænses uanset; det er flovt at vi skal have andre organer til at gøre det, blot fordi ‘strudsefjerene i kuvøsetinget’ helst vil dele ud, først til sig selv og så til undersåtterne, og i særdeleshed til dem, der er længst hjemmefra.

Tag nu ’kvalitetsmediet’ JP 26. april der med arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, hævder at væksten skal sparkes i gang (Münchhausen om igen). Det er noget idiotisk vrøvl fra en såkaldt forsker. For det ikke skal være løgn, skal vi lige have et EU-parlaments-medlem med på en dumme-bekræftelse, Emilie Turunen var navnet, som læserne selvfølgelig ikke kender det fjerneste til (en til mændene og en til kvinderne – værsågo!!) Enkelte bliver stadig forvirrede af al det misvisende vrøvl om, hvorledes økonomien bringes korrekt opad.

Den realøkonomiske nedgang skyldes konkurrence på lønomkostninger m.v., der fører de løntunge produktioner væk til lavtlønsområderne eller i knæ til lukning. Det begyndte i 1970’erne. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærds-m.v.-forhøjede lønniveau, er en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhverv altafgørende – der er ingen andre muligheder. Men der er intet sket! Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt i Danmark i mere end 35 år. Når det drejer sig om Tyskland er forskellen i lønhøjden ikke nær så stor, men den er stadig væsentlig som eksemplet Stryhn her viser.

Recessionen (nedgangen) er nu ovre skrev mainstream-medierne overalt 31. august 2011

Det offentlige forbrug og de såkaldte offentlige investeringer er steget og har angiveligt trukket det, som keynesianere medregner som en del produktionen, opad. Men det er forbrug. Bare de ville lade være at bilde borgerne ind, at en fornyelse af Gellerup Planen for en milliard for eksempel og flere offentligt ansatte er produktionsfremmende; det er netop forbrug, og det trækker kapitalen ud af produktionslivet i Danmark på linie med de lavere lønninger ovre østpå. I perioden 2001-2009 steg det offentlige forbrug eksklusiv overførslerne med 37,8% (i løbende priser) med tæt på nul- eller negativ realvækst i økonomien i hele perioden som følgen. Kan nogen så finde ud af, hvordan det gik med det ekstra offentlige forbrug i andet kvartal (2011)?

Prisstigninger, der følger af de seneste skæve tiltag, mammutunderskuddet på de offentlige finanser år 2010, var lidt forsinkede, og det samme var prisstigningerne s.f.a. underskuddet på 22 mia. i første kvartal i år (2011). De slog igennem cirka ét år senere. Sådan er det, og det overrasker ikke folk, der har sat sig ind i det. Alting ellers i det åbne i denne forbindelse handler om begrebsforvirring, falsk reklame og samlet om udsættelse af noget, der bliver værre hele tiden med de fejltiltag de har gang i.

9. oktober 2015

SITUATIONEN I TYSKLAND ER KAOTISK: ‘Herr Generalbundesanwalt, übernehmen Sie!’, sagt Politically Incorrect – med video


Misinformationen og fraklippet i de danske medier på kontanthjælp har næsten

ingen betydning i billedtegningen af Europa-situationen.

  • Merkel havde fat i grundlæggeren af Face Book og ville forhøre sig om mulighederne at blokere for indlæg imod indvandringen.

  • EU-toppen vil have standset indvandrer-strømmen.

  • Euroen har fået dødsstødet senest i år. Ja, vi afviste den p.g.a. indsigt før den indførtes, men indsigt spiller sjældent nogen rolle, når der ødelægges.

  • IS-kriger er blevet taget i Tyrkiet med et detaljeret kort over hvilke bygninger og installationer i Berlin, der skal indtages for at erobre Tyskland.

  • Øst-Europa vil have lukket grænserne, da Schengen er blevet retsstridig efter noder.

  • I Hamburg bygges indvandrer-boliger på enhver plet med mere end 1 ha plads og al tidligere gældende lovning tilsidesættes via ny lovgivning ‘før åbning af sluserne’. Berlin har for længst fået lignende instrukser før tsunamien sattes i gang.

  • Med Merkels linie er den svenske selvmordsmodel med “alt skal væk for at tækkes fri indvandring” sat i gang også i Tyskland. Vi ved godt at de ser rædslen som eneste alternativ til eget vanvid, fordi rædslen er det eneste (tror de!), der kan styrte deres eget rædsels-regime.

I Merkel-interview 07.10.2015:

merkel-verkuendet-ohnmachtsstaat-deutschland-440x275

“Tyskland var et sikkert land. Tyskland havde en sikker valuta, en høj intern sikkerhed, energisikkerhed og sikre grænser. Ja, Tyskland havde endda en sikker politik i den forstand, at regeringen og oppositionen holdt hinanden i skak. Alt forløb over ordnede linier. Indtil Angela Merkel kom. Hendes uagtsomme og vilkårlige politik har allerede sat retsvæsenet i gang , og det er der fortsat behov for. Statens beskyttelse er nu nødvendig …” [Læs mere] Ja, det får vi ikke mere af lige nu for Politically Incorrect har også været nede nogle gange på det sidste p.g.a. hacker-angreb sideløbende med man fandt skuespilleren bag Dr. Alfons Proestl, der henvistes til på bloggen, og som nu helt latterligt er sigtet for ‘Volksverhetzung’.

Uanset medierne på kontanthjælp fortier det:

Hver dag overskrider mere end 10.000 indvandrere Tysklands grænser. I anden halvdel af 2015 bliver det til to millioner. Næsten alle er i alderen 20-35, næsten alle mænd. To millioner ud af 81.200.000 mennesker i Tyskland lyder ikke ved første øjekast som en hel del. Men der er kun 64.500.000 tyske statsborgere uden indvandrerbaggrund (altså 16,7 mill. med indvandrerbaggrund før ‘stormfloden’) . Af disse 43.600.000 mere end 35 år og 9,9 mio under 20 år.

3. marts 2014

Ukraine’s Mess: Made in the EU

Filed under: Education, folkeskolen, Free Speech — Tags: , — Jørn @ 20:09

Ukraine’s Mess: Made in the EU

by Peter Martino
March 3, 2014 at 5:00 am

http://www.gatestoneinstitute.org/4201/ukraine-crisis-eu-russia-jews

“The situation might have been different if in April 2008 the West had extended NATO membership to Ukraine and Georgia. Russia would never have dared to deploy troops on NATO territory.

Give that Europe opposed the admission of Ukraine to NATO, it should not then have tempted the Ukrainians with EU membership, exacerbating the divisions between the Ukrainians and their ethnic Russian minority…”

……………
I certainly would say Ukraine exclusive CRIMEA, and how this would have been arranged is a most interesting question.

BUT:
EU on a suicide mission!
Det texanske og godt informerede US-tidsskift Stratfor rammer lige på kornet, når det melder, at Ukraine er et landområde, “som ligger dybt i hjertet af Rusland” og at rykke det ud af Ruslands indflydelsessfære betyder, “at Rusland ikke længere kan forsvares”.

14. august 2012

ØKONOMIERNE SKRUMPER I EU – UDSIGTERNE MØRKE


August 14, 2012 — 12:15 p.m. EDT

Euro Zone Economy Shrinks, Darkening Outlook
The euro zone’s two largest economies avoided shrinking between April and June, but the resilience of Germany and France wasn’t enough to prevent the currency bloc’s economy as a whole from falling back into contraction.

14. marts 2012

HERREFOLKET FLYVER AFGIFTSFRIT

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — Jørn @ 11:21

Går vi ud fra at kommissær Connie Hedegaards nye forslag om global EU-CO2-afgift på flyrejser skal virke som de hele tiden bedyrer, at begrænse flyveturene for at mindske CO2, så er det lidt interessant at drage den endelige konklusion på de forventede virkninger:
EU-flyvninger betales af skatteborgerne, og det samme gør skatteydernes egne flyveture. Ergo skal skatteyderne alene flyve mindre og endnu mindre desto mere EU flyver.

23. juli 2009

Islam på tyrkisk march


 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/article1197181.ece
 
Ekstra Bladet
 
“Islam på tyrkisk march

 

02:00 – 22. jul. 2009
 
I AL STILFÆRDIGHED er politisk islam øjensynlig på vej mod nye sejre i Tyrkiet. Det sker i form af en gigantisk retssag, som bliver genoptaget i denne uge i et fængsel ved Istanbul.
56 personer tiltales i denne runde for kupplaner mod det islamiske Recep Erdogan-regime og hans AKP-parti, som søger optagelse i EU.
I ALT ER op imod 200 tyrkere anklaget for at deltage i eller have kendskab til et omfattende oprørsforsøg, der hævdes at have haft til formål at skabe så megen uro, at militæret ville føle sig tvunget til at gribe ind ved at afsætte regeringen og skabe stabilitet. Sådan som det er sket en håndfuld gange i det seneste halve århundrede.
DE MANGE tiltalte omfatter bekvemt nok både officerer, regeringskritiske journalister, politikere og oppositionsvenlige advokater. To pensionerede generaler kræves idømt livsvarigt fængsel, og de civile tiltalte skal mange år bag tremmer, hvis det står til regimets anklagemyndighed…”

26. april 2008

Danmarks Riges Grundlov er stadig grundlaget, som politikerne kan skalte og valte indenfor


Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: I overensstemmelse med bestemmelserne i § 94 i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 har rigsdagen 2 gange vedtaget, og folketingsvælgerne ved en den 28. maj 1953 afholdt folkeafstemning godkendt, hvorefter Vi nu ved Vort allerhøjeste samtykke stadfæster

DANMARKS RIGES GRUNDLOV : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902

Uddrag heraf:

“Kapitel X.

     § 88. Vedtager folketinget et forslag til en ny grundlovsbestemmelse, og regeringen vil fremme sagen, udskrives nyvalg til folketinget. Vedtages forslaget i uændret skikkelse af det efter valget følgende folketing, bliver det inden et halvt år efter den endelige vedtagelse at forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse ved direkte afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov. Har et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 40 pct. af samtlige stemmeberettigede afgivet deres stemme for folketingets beslutning, og stadfæstes denne af kongen, er den grundlov…”

[Sådan ændres den danske grundlov (eller sættes den ud af kraft), og det står ikke til at forandre af nogen i Lissabon. Lazaroner kan vælge fortsat at ignorere Danmarks Riges Grundlov. Det er dog ikke sikkert de kommer godt fra det.]

[…]

   “§ 20. Stk. 1. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde…”

Ja, vi er opmærksomme på denne lille meget forudseende indføjelse fra 1953

—————————————– 

Ét eksempel på hvorledes EU forsøger at underminere Danmarks Riges Grundlov:

EU-grundlovens køreplan blev vedtaget endeligt december 2000 i Nice som politisk bindende erklæring, indtil det skulle blive endelig EU-grundlov pr. traktat i 2004, jf. charteret §51-54. Det betyder faktisk at folketinget ikke må ændre i de nationale lovsæt, indtil dette kan vedtages endeligt. Dette strider mod den dansk grundlovs §56, der byder politikerne at beslutte alene efter deres overvisning.

En grundlovtale om grundloven 

Sonia

31. januar 2008

Vi er virkelig ude paa den tyndeste is


i.jpg
Det ser sørgeligt ud med den danske offentlige sektors størrelse – enten så galt som vi anfører, eller som CEPOS anførte i 2005. Men dette sidste skal læseren se betyder ikke så meget. Det er tilmed således at største faggruppe skolelærerne i gennemsnit bruger 1/3 af deres løntimer til at undervise i. Helt nye kriterier er blevet de gængse at vurdere eleverne efter, og de intelligente frasorteres.

De øgede bevillinger til de plejekrævende ældre går for anden gang op i administration, også en af de største faggrupper arbejder hermed. Og det samme sker med den såkaldte beskæftigelsesindsats, der bliver til mere bureaukrati og utroværdig propaganda.

http://www.cepos.dk/cms/fileadmin/user_upload/ceposfiles/PDF/Off_beskaeftigelse_dobbelt_EU.pdf :

”DANMARK HAR NÆSTEN DOBBELT SÅ MANGE OFFENTLIGT ANSATTE SOM EU-GENNEMSNITTET

Dette notat viser, at den offentlige beskæftigelse i Danmark udgør en stor andel af den samlede beskæftigelse, når der sammenlignes med andre OECD-lande, nemlig godt 30 pct, hvor EU-gennemsnittet ligger på knap 17 pct. i 2005…”

http://www.cepos.dk/cms/fileadmin/user_upload/ceposfiles/PDF/Jobv_kst_i_det_offentlige_uden_folkelig_opbakning.pdf :

”Jobvækst i det offentlige uden folkelig opbakning : Ifølge en meningsmåling foretaget af analyseinstituttet CATINET for CEPOS mener ca. 70 pct. af befolkningen, at der skal være et uændret antal eller færre offentligt ansatte…”

Allerværst står det til med de videregående uddannelser, hvor der nu med mindre årgange slækkes på optagelseskravene for indsluse de ringest egnede til den uudnyttede uddannelseskapacitet. I forvejen har vi en meget stor gruppe videregående uddannede, der bare herses rundt i aktivering-aktiviter. De sætter magistre og ph.d. uddannede i store flokke til at grave huller i jorden eller flytte løvfaldsblade. Fortsætter dette ret meget længere med de videgående uddannelser som opbevaringssted og kamouflage for ledigheden, kan man velbegrundet frygte de begynder at grave huller til andre end sig selv.

Vi er virkelig ude på den tyndeste is: Velfærds-danmark kan ikke med Bertel Haarder-retorik efter rundtur på skolerne reddes med fitness-træning i stedet for gymnastik, der pjækkes fra p.g.a. af afskaffet disciplin. Og heller ikke med tre i stedet for to fremmedsprog i folkeskolerne, så længe kun 10 pct. af seminaristerne vælger naturfag (fysik, kemi, teknik og biologi) som liniefag på seminarierne. Og det gør de, fordi de netop ikke selv har lært noget herom i Folkeskolen og dernæst heller ikke i gymnasiet. Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules simpelthen.

De AF-aktiverede og statligt- eller kommunalt aktiverede medtælles ikke som ledige og ej heller som beskæftigede. De kommunalt aktiverede kaldes ’frivillige’ som i Sovjetunionen. Alene derfor kan vi lige så godt regne med det højeste tal, der såmænd end ikke er stort nok:

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse på grundlag af ATP-indbetalingerne:

http://www.dst.dk/nytudg/10863 :

Der var 2.300.600 beskæftigede i 3. kvartal 2007. Heraf var 872.100 beskæftigede med offentlige og personlige tjenesteydelser i alt. Det er ikke muligt at offentliggøre beskæftigelsen opdelt på stat, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde pga. ændringer i forbindelse med kommunalreformen. Antal offentligt ansatte udgør således : 38 pct. af det samlede antal beskæftigede i Danmark i 3. kvartal i 2007

Ifølge Danmarks Statstiks opgørelse på grundlag af ATP-indbetalingerne:

http://www.dst.dk/nytudg/947 :

Der var 2.194.000 beskæftigede i 3. kvartal 2000. Heraf var 849.800 beskæftigede med offentlige og personlige tjenesteydelser i alt.Antal offentligt ansatte udgjorde således : 39 pct. af det samlede antal beskæftigede i Danmark i 3. kvartal 2000.

Den sorte mulige og den røde umulige vej for ændring af størrelsesforholdet mellem den tvangsfinansierede og den private sektor :

klik figur

pupri2.gif

Uddybning

Sonia

19. november 2007

Strategic patterns – to know where we stand


The European Elite has aimed for a systematic strategy to get the national states dismantled and replaced by an ideological project. The ethnic Europeans are becoming more and more sceptical, but that definitely does not prevent the train from moving on towards Neurope, and Eurabia as long as the oiltrade secures the Euro-consuming European Elite.The ethnic Europeans are simply ignored in all matters concerning them most dearly a lot of investigations show. In addition what concerns the semi-secret alliance-efforts towards the Arabic world the strategic components seen from here is the mentions ones in the links below. 

To draw an almost realistic picture of the future in Denmark and in Europe, you have to make some assumptions concerning among other things characterizing patterns that remain unchanged or that are expected to develop along some fairly known directions according to experience. And the expected reactions to this development must also be included if possible.   
 

You may choose between lots of relations that are the building bricks in this model of patterns. Of course this reading is just a sketch, but on the other hand I have chosen building bricks that have been pretty good described until now. If other patterns would be more valid, or easier to forecast or predict something real on I will let the reader judges and eventually contibute to:  

[You can choose as you like between the strategic patterns/issues that you want to know more about. You open a new window with the contents of each link. When you have finished a link you just close the window again and perhaps you open another via another the link and read what you need to know]

The Mass-immigration-project of ideology fueled from chiefly Muslim dominated areas or Free Muslims Immigration To Europe or The number of muslims or perhaps The distance between official and the real number in Denmark or Welfare will collapse

The building of the state of Europe with constitution,  

Commpulsory currency of unit, and an army as a substitute for those of nations’ 

The attack on the economic and financial sovereignity via borrowing according to deliberately misunderstood Keynes-surplus-supply-politics or

Adjustment to the intergration of power including the attack on the menthal condition of individuals amongs strong, active Peoples

The patterns, perhaps these instead, If we will know the dimension of the problem

the threats,

the future,

a supplement or

future in pictures

The final important strategic field that is distintly dominating the development and that the originators/the decisionmakers try to effect where they wisely should adapt instead (as they can do nothing) is a strongly increasing international competition that has been made possible thanks to the technological developments that I hope everybody should be allowed to enjoy, if they want to. This development might remove the foundation as we have known it for about the last hundred years. But never mind, that has happened lots of times earlier. 

My single and only claim: Without Ideology!  

J. E. Vig, Danmark, 18 November 2007

Complement: https://danmark.wordpress.com/2007/06/28/eus-southern-drive-is-the-impossible-alternative-ideology/

Older Posts »