Danmark

22. august 2017

OPKRÆVER DR ULOVLIG MOMS PÅ LICENSEN?

Filed under: Afgift, Danmark, Economics — Tags: , , — Jørn @ 20:38

Kilde: https://www.avisen.dk/momseksperter-dr-har-opkraevet-milliarder-ulovligt_458179.aspx

Otte ud af ti momseksperter, som Jyllands-Posten har talt med, fortæller til avisen, at danske licensbetalere har penge til gode fra DR. Det skriver Jyllands-Posten.

Beløbet kan samlet set løbe op på over tre milliarder kroner, skriver Jyllands-Posten.

Årsagen er, at DR har opkrævet moms på licensregningen. Det har tjekkisk radiolicens også tidligere gjort, indtil en EU-dom slog fast, at den ikke var omfattet af momsreglerne.

I marts orienterede skatteminister Karsten Lauritzen (V) Folketinget om, at dommen ikke vil få betydning i Danmark.

Skatteministeriets jurister havde analyseret sig frem til, at Danmark var omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse.

7. november 2016

Forargelse kan være i orden, men hykleri er latterligt – Ét monopol er større end alle elmonopoler

Filed under: Afgift, Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech, Skat, skoler, Sverige, Sweden — Jørn @ 08:23

Elpriser er for høje og har været det i årevis. Enhver der bare ved lidt, har på fornemmelsen at afgifterne på el nok er sådan en 80-90% af det forbrugerne betaler for el, men er man nu sikker på at det med elpriserne ikke har sin rigtighed, for de siger det hele tiden på TV? Nu har den kørt overalt i bladene og TV-nyhederne med ‘de uhyre stigninger’ i elpriserne, sidste gang var det fordi det var blevet dyrere at købe el ind fra bl.a. Sverige, nu er det monopolstillinger disse elselskaber har skabt sig samtidig med de til stadighed reducerer omkostningerne.

 

I 2009 forholdt det sig således her i Østjylland:

EL:
Indkøbspris: 0,168 kr. pr. KWH
Salgsomkostning : 0,1178 kr. pr. KWH
Eltransport: 0,053 kr. pr. KWH
Ialt 0,3388 kr. pr. KWH

VI BETALER: 1,78 kr. pr. KWH

Selv med en universitetsuddannelse i økonomi er det ikke muligt at læse og begribe el-regningens indhold fuldtud. Sjovt nok! Der kommer nok snart en uddannelse i heksekunst. Så må vi forsøge os der.

Vi kan dog konstatere at vi betaler 0,98 kr. i Elafgift, i CO2-afgift og Moms på hver KWH.

Men det er som bevist allerede her ikke elindkøbet, der udgør nogen nævneværdig omkostning (9,4%) i forhold til det vi betaler.

Ulykkerne skyldes mest ‘piratfiskene’ på Christiansborg

og mindre monopollignende koncerner/truster/karteller

(der er tilsyneladende mange udbydere af el). I alt

90,6% af afregningen skal holde mange overflødigt

ansatte igang, og de skal alle tjene laskefedt på at

levere elektriciteten

Det er tilmed sådan, at afgiftsbeløbet, der skal betales for hver KWH, hæves pr. automatik med stigninger i El-indkøbsprisen. Dette skal helst heller ikke komme frem!

Men hykleriet og bedrageriet skal trækkes frem!

Sammenlign med USA : en elregning på tusinde kroner bliver til en elregning på 385 kroner for det samme forbrug.

6. maj 2016

SKATTELETTELSER BLIVER DER IKKE NOGET AF


Det går den vej hønsene skraber

Det er ikke så svært med disse politikere. De vil kun deres eget og venter udelukkende på næste valgdag og selvfølgelig genvalg til den store hyre.

Den 11. januar 2011 meldte vi:
“Vi mener at statsminister Lars Løkke Rasmussen er socialist i sine udtalelser og sine handlinger”
– hvad han selv tror er ligegyldigt

Lige præcis som de andre socialister, når han holdt fast ved at skatterne ikke skulle nedsættes de næste 4-5 år i 2011 (håber på de fleste har glemt det nu!). Når mere end 65% af befolkningen allerede lever af overførselsindkomst eller er ansat i det offentlige, der kun kan forbruge, hvad der kræves ind i skat, så er det lysende klart, at bøtten skal vendes, uanset at det er ubehageligt.

Nu føler Løkke sig presset og siger det modsatte. Det er har dog ingen reel betydning for skatter og afgifter er steget siden for tidsregnings begyndelse med enkelte undtagelser i en fjern fortid. Det samlede skatte- og afgiftstryk stiger år for år. Det skyldes at når skiftende regeringer ikke en gang kan styre DSB eller Postvæsenet, så kan de heller ikke styre resten, og hele den offentlige sektor har kun ét ønske: vækst i egen andegård.

Procenttallet nævnt to afsnit overfor taler for sig selv. 65 er godt på vej til 70%. Det vil sige at de offentligt ansatte og folk på overførselsindkomst er i flertal. Systemet er cementeret og står urokket, uanset hvad skiftende medarbejdere på Christians Hoppeborg udtaler. Løgn og bedrag er dagens orden.

Den indtægtsskabende sektor står simpelthen og skal levere midler uafbrudt til den udgiftskrævende/forbrugende sektor, der som sådan har et kvælertag netop om indtægtskilderne, der skal tjene de samme midlerne ved frivillige betalinger for varer og ydelser. Man skal ikke undre sig over at virksomhederne flytter og eller lukker og afskediger de højtlønnede medarbejdere, der først og fremmest har krævet ind for at kunne betale skatterne. Dertil kommer alverdens bidrag på lønseddelen til utallige skumle fonde, der faktisk fordobler lønomkostningen i forhold til det, som lønmodtageren selv skal betale skat og afgifter af. Disse fonde gavner ikke arbejderne i andet end en rød teoribog. Det tror jeg de fleste i erhvervslivet giver mig ret i.

Når talen gang på gang kommer op, om der skal spares, fordi politikerne har tilladt større forbrug end de har lettet virksomhederne og deres ansatte for, så skal tingene i  øvrigt kunne sættes i perspektiv, så størrelser kan sammenlignes:

Efterlønnen: 22 mia. kr. Folkepensionen: 88 mia. kr. Boligydelse og boligsikring: 12 mia. Kollektivt offentligt forbrug 141 mia. kr. (2010) Det var enkelte poster efter udgiftssarterne.
Hvem modtog overførslerne i almindelighed og gav anledning offentligt forbrug af især arbejdstimer og dermed det samlede offentlige velfærdsbudget på i alt 752 mia. kr. i 2010:

4,8 -4,9 mill. Danskere og vestlige: 499-526 mia. kr.

600.000-700.000 Ikke-vestlige: 226-253 mia.kr.

De sidstnævnte beløb er blevet til 257,5-279,8 mia.kr. udaf 834,3 mia. kr. i alt i 2015

Og uanset Ekstra Bladets (6. maj 20116) ‘Lars løkke lyver om flygtninge – her er tallene’ på http://ekstrabladet.dk/folkets-roest/sag/lars-loekke-lyver-om-flygtninge-her-er-tallene/6070701 så lyver også CEPOS og alle de andre officielle og officiøse herom. Hvis de ikke afviser forholdsregning, vel at mærke, som politisk korrekt ugyldiggjort regneoperation. Der er ikke andre muligheder.

 

22. september 2015

DER ER SKANDALER DAGLIGT – SOM INGEN GØR NOGET VIRKNINGSFULDT VED – OG VI MÅ PRIORITERE DET SKREVNE HER EFTER PROBLEMERNES STØRRELSE


Økonomi- og Indenrigsministeriet
Blev oprettet ved regeringsskiftet i oktober 2011. Ministeriets ansvarsområder kom fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (alle sager om statistik og makroøkonomi, herunder Danmarks
Læs mere

Undervisningsministeriet
Blev oprettet i 1848 som Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet – også kaldet Kultusministeriet. Kirke og undervisning fik hver sit ministerium i 1916. I
Læs mere

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet blev grundlagt i 1848, hvor det afløste Departementet for Udenlandske Anliggender, der var et selvstændigt regeringsorgan ved kongelig kabinetsordre af 24. december 1770. Ifølge
Læs mere

Beskæftigelsesministeriet
Hed tidligere Arbejdsministeriet, men skiftede navn ved regeringsskiftet i 2001. Det tidligere Arbejdsministerium blev udskilt fra Socialministeriet i 1940, men de to ministerier oplevede
Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet
Ministeriet blev oprettet ved regeringsdannelsen i 2001 som Økonomi- og Erhvervsministeriet og var en sammenlægning af Økonomiministeriet og Erhvervsministeriet. Ministeriet skiftede navn til Erhvervs- og
Læs mere

Uddannelses-og Forskningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet er et forholdsvist ungt ministerium, der dog allerede har haft en del navne. Ministeriet blev oprettet ved regeringsskiftet i januar 1993 under
Læs mere

Transportministeriet
Fra 1849 til 1892 var trafikpolitikken placeret under Indenrigsministeriet, men fik i 1892 sit eget ministerium, kaldet Ministeriet for offentlige Arbejder. Ministeriet blev allerede nedlagt
Læs mere

Skatteministeriet
I 1902 oprettede man Generaldirektoratet for Toldvæsenet og Skattedepartementet, der skulle varetage det direkte skattevæsen. I 1903 kom Statsskatteloven og i 1908 Toldloven. Med indførelsen
Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Fra 1926 til 1929 eksisterede det første danske sundhedsministerium, hvis administration i høj grad var underlagt Indenrigsministeriet. Først i 1987 fik Danmark igen et sundhedsministerium,
Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Landbrugsministeriet blev oprettet i 1896 og er det ældste danske erhvervsministerium. Indtil 1929 var Fiskeriet underlagt dette ministerium, hvorefter det blev lagt ind under Ministeriet
Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Det første officielle socialministerium blev oprettet i april 1920, men blev nedlagt efter kun en måned ved regeringsskiftet i maj 1920. Herefter gik der fire
Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev oprettet ved regeringsdannelsen i oktober 2011. En af de største årsager til at oprette ministeriet var at skabe
Læs mere

Miljøministeriet
Miljøministeriet blev oprettet i 1971 og var et af de første af sin slags i verden. Ministeriet hed til at starte med Ministeriet til Forureningsbekæmpelse,
Læs mere

Kulturministeriet
Kulturministeriet blev oprettet ved regeringsdannelsen i september 1961. Dengang hed det Ministeriet for Kulturelle Anliggender. Kulturministeriet fik sit nuværende navn i 1988 – efter i
Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet blev oprettet ved regeringsdannelsen efter folketingsvalget i 2007. Dengang hed det Klima- og Energiministeriet. Før 2007 lå ministeriets ansvarsområder i Miljøministeriet
Læs mere

Kirkeministeriet
I 1849 blev der i Grundloven indført religionsfrihed og statskirken blev ændret til folkekirke. Det havde dog ingen betydning for Kirkeministeriet, der indtil 1916 hørte
Læs mere

Finansministeriet
Har eksisteret siden Ministerialreformen den 24. november 1848. Det blev i 1968 delt i Finansministeriet og Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen, der blev
Læs mere

Justitsministeriet
Justitsministeriet blev oprettet i 1848, efter man havde nedlagt Danske Kancelli, der var et centralforvaltningsorgan, der tog sig af sager indenfor rets-, kirke- og undervisningsvæsen
Læs mere

Forsvarsministeriet
Siden enevældens ophør i marts 1848 har der været ministerier, der varetog det danske forsvar. Indtil 1905 var der to separate ministerier,

Læs mere

I alt 19 ministerier, følgende 9 nedlægges:

Skatteministeriet: Skal væk!
Beskæftigelsesministeriet: Skal væk!
Erhvervs- og vækstministeriet: Skal væk!
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Skal væk!
Kulturministeriet: Skal væk
Miljøministeriet: Skal væk
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Skal væk
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold: Skal væk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Skal væk

Af de øvrige ministerielle ressortområder skal flere fuldstændig ændres, nogen meget, andre mindre og en del bortrationaliseres. Som eksempel kan nævnes at det tungest bemandede (efter Miljøministeriet) Undervisningsministeriet skal reduceres til cirka 1/10 af den nuværende bemanding og opgaverne fuldstændig omlægges. ‘Sociale forhold herunder børn’ indplaceres i Indenrigsministeriet, hvorfra økonomiministeriel ressort omplaceres til Finansministeriet. For så vidt angår Skatteministeriet er begrundelsen ligetil: uden progression i den personlige indkomstskatteskala er der ikke behov for en personlig indkomstopgørelse til skatteformålet; en egentlig kildeartsbeskatning indføres til erstatning for den personlige indkomstskat: Se nærmere

28. februar 2013

VÆKSTPLAN: ALT FOR LIDT – 2020 ER EFTER NULPUNKTET


IMPONERENDE NYT, MEN…

Vækstplan 2020 virker traditionen tro meget ambitiøs – fra 1.500 til 150.000 flere i arbejde, siger henholdsvis et oppositionsparti og regeringen selv. Det er sket og løbet kørt i 2020. Lidt smånedsættelser af aktieselskatten og farvel til et par andre virksomhedsafgif-ter, som man i uvidenhed ellers havde valgt at elske for provenuet, indtil fagforeningerne sagde fra, er ikke noget der virker nogen steder. Det skal forslagenes manglende effekt formentlig også vise efterfølgende for en måbende vælgerskare.

Der skal meget mere til: Aktieselskabsskatten skal ned til 10-12% for at tiltrække nye virksomheder (som den netop gjorde i Irland), der skal til for at der ikke blot tabes provenue, og resten af virksomhedsafgifterne skal væk. Lønningerne skal mindst 25% ned, og skatter og ‘afgifter eller fondsbidragene’ på lønseddelen samtidig lidt mere ned, før det virker på konkurrenceevnen. Herefter er der indført proportional bruttobeskatning af lønsummen, og det samme forenklingsprincip hele vejen rundt; vel at mærke, skat på færre skatteobjekter. Dermed er der lagt op til besparelser opregnet i antal ministerier og deres ressortområde med tilhørende lovgivning, begyndende med skatteministeriet, der bliver en afdeling i finansministeriet uden selvangivelsens opgørelse, klimaministeriet og 3-4 mere.

Det er i hovedtræk hvad der skatte- og afgiftspolitisk skal til for at skabe vækst.

Det vil aldrig ske.

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

14. december 2012

INTET I NORDEUROPAS ØKONOMI KAN ENDNU BEGRUNDES MED SYDEUROPA


Engelsk version

At Danmark ikke er kommet ud af det ekstra nedsving, der blev sat i gang af regeringernes boligbobbel med efterfølgende forbrugsøkonomi, skyldes ikke statsgældskrisen i Sydeuropa, hvor man nu forsøger sig med at skrotte nogle af de alt for mange udstedte pengemidler. Så absolut ikke. Når dette meddeles af tidligere overvismand professor Torben M. Andersen sker det kun for at neddæmpe forventningerne/reaktionerne på den danske regerings sædvanligvis forblommede fejlskud på effekten af egen indsats.

Dansk økonomi er simpelthen sendt så meget i deflation med lukning og udflytning, at den tilbageblevne produktionssektor ikke kan virke tilstrækkeligt på hele økonomien, end ikke med inflationstiltag. Én ting er tyngden fra en relativt alt for stor offentlig sektor, der står i stampe med tendens til yderligere vækst, en anden er simpelthen manglende reelle tiltag for at bringe nedgangen til afslutning. Ikke en måned er gået uden præcis det modsatte er bragt ind, nye afgifter og byrder for erhvervslivet.

Kun banksektoren, hvis virke politikerne ikke har noget kendskab til, har de fundet det fornødent at holde hagesmækken for med skatteyderne som evige tvangsudskrevne lejesvende. Bankerne har såmænd ikke lavet meget andet end de plejer. Det er politikerne der har slækket tøjlerne (ladet digitaltallene køre) uden at kende til køretøjet i den sektor.

Den danske økonomi kan ikke bringes i realvækst, som det siges at ske nu:

Lad den grønne oval nedenfor illustrere den danske offentlige sektor og den blå den private frie, samhandlende sektor.

Det kan ikke lade sig gøre at forcere udviklingen fra det øverste venstre til nederste strukturelle størrelsesforhold, fordi den offentlige sektor dræner den private sektors muligheder for meget til fornyelse og ekspansion sammen med alle andre omkostninger. Hvis vi ønsker fortsat at have en offentlig sektor i det lange løb af cirka den størrelse vi har nu, skal der ske en reduktion af den offentlige sektor midlertidigt.

Der er ingen vej uden om. Vi skrev det for mere end 6 år siden og for 3 år siden. Sandheden er den samme i dag, naturligvis.

Den røde pil viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen ikke meget snart (skrev vi 15. november 2006), selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika – går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

 

Jo flere år løsningen udskydes desto værre bliver kollapsen.
Det er ren matematik.

Supplement:
Hvad siger OECD?
2009

J. E. Vig, cand oecon. 14. december 2012

3. oktober 2012

INTET BEVENDT MED ÅBNINGSTALE OG DE HIDTIDIGE KOMMENTARER HERTIL


Statsministeren sagde åbentbart noget,  der var mundret, noget som de lyttende forstod. Desværre er intet af det af nogen betydning og stort set ikke konkret, og de få oplysninger, som var konkrete, var forkerte. Det er konklusionen, når man uden at have hørt talen, læser blandenes uvidenheds-kommentatorer par exellence Engell og Qvortrup, den politisk korrekte sagkundskab og oppositionens ligedannede aktør, sidstnævnte henholdsvis Sandemann og Løkke Rasmussen.

Sandheden er ilde hørt. En kortere kommentar:

Der var ikke 0,9% vækst sidste år i Danmark, 0,8% vækst i 2012, og der bliver ikke 1,9% vækst næste år, som Thorning-Smidt hævdede, og som også tv-indoktrineringen kørte sammen med åbningstalen med hoppende, farvede klodser, så løgnen kunne forventes bedre at trænge ind og hænge fast.

I 2011 var inflationen 2,8, den bliver mindst 2,7% i år og nærmere 4% end 3% i 2013.

Det gik/går nedad med aftagende produktion, ikke opad: 2011: -1,9%, 2012: -1,9% og 2013: ca. -2,0%

1. Derved bliver problemerne større for statsgælden (politikernes overforbrug), beskæftigelsen og leveomkostningerne.

2. En brandbeskatning og afgiftsbelægning af uhørte verdensrekord-dimensioner er valgt af regering og opposition, så flere virksomheder af netop denne grund lukker og flytter end nogensinde tidligere.

Den livsnødvendige omstilling til den internationale konkurrence, med kæmpe omkalfatrin af den forbrugende sektor udsættes og bliver værre. Samtidig skal vi se EU overtage vort budget, et EU der kæmper med nytrykte EU-obligationspapirer mod politikernes overforbrug (statsgæld) i Sydeuropa.

Hvem mon vil købe disse nye papirer med hvilken gangbar valuta eller andet?

Hvem mon?

9. april 2012

Danskere opdager gen for rygerlunger


http://videnskab.dk/krop-sundhed/danskere-opdager-gen-rygerlunger

Danske forskere har opdaget en arvelig genetisk defekt, der øger risikoen for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Opdagelsen kaster lys over Danmarks fjerde hyppigste dødsårsag.

430.000 danskere lider af lungesygdommen KOL, der også kendes under navnet rygerlunger. KOL giver nedsat lungefunktion og kan forringe livskvaliteten betydeligt for den lidende.

Selvom KOL ofte er forårsaget af rygning, er der også en del mennesker, der er genetisk disponeret for at udvikle den frygtede lungesygdom. Et af de gener, der er med til at udvikle KOL, har danske læger fra Rigshospitalet og Herlev Sygehus netop identificeret.

Opdagelsen kan lede til tidligere diagnose og medicinering af patienter, der er i risikozonen for at få genetisk arvelig KOL.

Resultatet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift European Respiratory Journal.

—————————–

Denne forskning håber vi ikke bygger på det officielle danske befolkningsregister fra Danmarks Statistik.

26. marts 2012

MEDIERNE BRINGER GAMLE NYHEDER OM FØRTIDSPENSION


iodpl1

 

DETTE KVÆLER DE OFFENTLIGE UDGIFTERS FINANSIERING – DERFOR DE

EVINDELIGE AFGIFTSFORHØJELSER, DER UDTØRRER DE SIDSTE

FINANSERINGSKILDER

Oplysninger om førtidspension og indvandrere er gammelt stof – aviserne prøver at kalde det nyheder. Der er intet nyt, og vi har redegjort for det for et år siden.

Den aktive arbejdsmarkedpolitik sendte uhørt mange fremmede på førtidspension, især de fremmede kvinder. De blev belønnet med en forhøjelse af rådighedsbeløbet.

Uddrag af : http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14738/arbl.pdf , side 51

“Fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i pct. af befolkningen (16-64-årige) opdelt på oprindelsesland. 2008: 48 pct. af de 16-64-årige fra Irak, Libanon og Somalia i 2008 offentlige forsørgelsesydelser, omregnet til fuldtid. Blandt personer med pakistansk baggrund var den tilsvarende andel 29 pct.,mens andelen blandt personer med tyrkisk baggrund var 32 pct. Disse markante forskelle afspejler fortrinsvis forskelle i andelen på førtidspension og på kontanthjælp…”

En direktør i en A-kasse oplyste i foråret 2011, at det kan forventes at ca. 17.000 lempes ud af a-kasse-systemet pr. år fremover. Derefter er det kontanthjælp, førtidspension eller ingenting. Hvem der skal have førtidspension, skal vi ikke være i tvivl om.

DE SENDER OS BEVIDST TIL KOLLAPS

Hvordan er det gået med antallet af borgere på førtidspension m.v.

Alle under 50 år 2011:

I 2011 var antallet under 50 år : 94.650. 2010 var det samlede antal 93.188. Se den samlede opgørelse for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Alle på førtidspension i 2011 : 250.664. I 2010 var antallet 249.907. Se den samlede opgørelse i 2010 og udviklingen: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Antallet på ny lov om førtidspension i 2011 : 111.532, hvoraf 51.893 var under 50 år. I 2010 98.267 hvoraf 45.716 var under 50 år. Se den samlede oversigt for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

DET ER ÅRGAMLE NYHEDER – ER DE MON BANGE FOR NOGET, SIDEN DET HAR VÆRET HOLDT SKJULT OG NU LYVER DE OGSÅ?

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), meldte Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse: I 2009 fik godt 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension (sådan måtte man forstå det!). Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan måtte man forstå det). I øvrigt regnes der er i indvandrere og efterkommere, og efterkommere omfatter kun første generation efter indvandrerne.

Selvom det er helt galt stemmer forskellen til danskernes hyppighed, en faktor tre til forskel. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik har måske problemer med procent og promille eller se neden for. Nu melder Politiken og TV2 at hver 9-ende indvandrer (det er 10 gange flere på ét år?? – hvis det ikke var noget vrøvl) er på førtidspension. I alt 27.375 melder begge disse overflademedierne.  Oplysningerne om 2009 og oplysninger nu er mere end øjnefaldende, fordi Arbejdsmarkeds-styrelsen og Danmarks Statistik meldte helt galt på, hvis du ikke med møje og besvær får kontrolleret deres tabelnoter bag det, der udråbes i medierne : http://samspil.info/da/Artikler/Nummer%2031/Indvandrere%20ender.aspx (citat:)

“Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 indbyggere, 2005 og 2009

Note: Pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-64 år. Ikke-vestlige omfatter både indvandrere og efterkommere. Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. ” (citat slut)

Det er totalt latterligt. Skal det være seriøst er helheden, der skal vejes imod for ikke-vestlige på førtidspension være samtlige 15-64 årige ikke-vestlige, og antal danskerne på førtidspension skal vejes mod alle 15-64 årige danskere. Men sådan arbejdedes der ikke, da der skulle kamoufleres og puttes i 2010.

Tænk om kvindernes ledighed pludselig blev udtrykt som antallet af ledige kvinder i forhold til den samlede a-kasse-forsikrede arbejdstyrke i Danmark. Det er noget vrøvl.

Overflade mediernes 27. 375 er også ‘helt ud i skoven’. Naturaliserede og deres børn udgør mere end halvdelen. De manglende indvandrere og deres børn på førtidspension skal åbentbart tørres af på danskerne.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk, det har Arbejdsmarkedstyrelsen erkendt, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der  fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 og 24% af 250.664 i 2011:

59.950 blev så til 60.159 ikke-vestlige førtidspensionister fra 2010 til 2011

– 27.375 er langt under halvdelen. Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå med f.eks. Tyrkiet med 32% 1) den anden vej

En gammel illustration fra 2011 viser vejen tydeligt – vi ser ingen grund af forlænge udviklingen endnu et år:

Mainstream-mediernes såkaldte nyhed er endog mere end et år gammel, og vi har ikke holdt noget skjult – her lidt af det tidligere og mange flere deltaljer. Det er vigtigt at være rustet med kendsgerninger over for de ikke-vidende, der tror om denne verden:

https://danmark.wordpress.com/2011/03/31/brevstem-til-valgene-i-sverige-i-10-aar-fra-islamabad-efter-du-er-taget-hjem-med-f%c3%b8rtidspensionen-fra-det-rige-nord-den-danske-top-holder-mest-paa-de-kriminelle/

https://danmark.wordpress.com/2010/07/01/kontanthj%c3%a6lpen-eksploderer-igen-og-nulstillingen-paa-social-pension-bliver-slutresultatet-som-i-2008/

https://danmark.wordpress.com/2010/05/24/fra-2008-blev-tyngden-i-det-offentlige-budget-for-stor-i-2009-faldt-bruttonationalproduktet-til-2006-niveauet-men-konsekvensen-blev-draget/

https://danmark.wordpress.com/2009/11/14/de-er-saa-fattige-mon-kr-100-000-en-gang-er-nok-naar-seidenfaden-f-eks-tilbyder-irakere-kr-32-000-pr-maaned/

https://danmark.wordpress.com/2009/10/15/det-er-vores-skyld-de-er-saa-fattige-selvom-vi-er-fattigere/

https://danmark.wordpress.com/2009/02/24/indvandrerne-sendtes-paa-foertidspension-pr%c3%a6cis-som-vi-h%c3%a6vdede/

250 mia. kr. er hele regningen

1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du Danmarks Statistiks oplysninger ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så her lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

IKKE ET ORD – NU SKAL VI HELLER IKKE – DANMARKS -TEATERET BLÆNDER HELT NED


DANMARKS -TEATERET BLÆNDER HELT NED

En velsignet glæde har sænket sig over dagbladet Politiken. Søndag den 3. marts kunne organet triumferende meddele, at den vådeste drøm, der nogen sinde er blevet drømt i chefredaktørens hjørnekontor, er gået i opfyldelse: Debatten om islam, shariaen og den muslimske indvandring er død.

VAR DET FORDI POLITIKEN ANSATTE DE AFVISTE TIL KR.32.000, PR.MDR. jvfr. salig Thøger

DE ER REJST HJEM. Det sagde de også de var i august 2005, selvom de strømmede ind og mange flere af dem, der var kommet, blev danskere på papiret: http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html. Det var så sjovt og vi måtte til Daniel Pipes i New York for at få JP til at berigtige. Det var dengang de troede at de kunne benytte sig af kamouflage-metoden: Flere naturaliserede end nettoindvandringen får det til at se ud som, der er blevet færre. Jesper Langballe var med som bagstopper i JP’s fremstilling.
Vi foreslog forvandlingkvadratet: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html

Det var fortryllende at se debatten om ungdomkriminalitet og for én gang skyld slå lyden til på DR1-debatten. Vi plejer at slå lyden fra under debatter, for vi er udlærte, og så er det nemmest at se straks, når deltagerne lyver. Ikke ét ord om indvandrere og deres børn i denne debat, selvom de stod for 82% af ungdomskriminaliteten i København i 2004. Selv Peter Skaarup (DF) kunne nære sig. Ikke ét ord. Han var formentlig instrueret af Politikens magtbase. Alle de traditionelle argumenter af psykologisk, pædagogisk sociologisk og kriminalpræventiv forvrænget art imod straf og lidt retsbevidsthed og offerbetragtninger fra Skaarup & Co. I 2004 stod som nævnt indvandrere og børn af indvandrere for 82% af ungdomskriminaliteten i København. Det var en overhyppighed på 11,7 gange i forhold danskerne: http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html. Oplysninger stammede fra Politiet.

‘INDVANDRERE OG DERES BØRN ER HOLDT OP MED AT VÆRE KRIMINELLE’. Ja, der blev også fremstillet adskillige opgørelser der kunne sløre den rette sammenhæng: Danmarks Statistik bidrog: =”http://www.lilliput-information.com/economics/plov.html. Mere af samme skuffe: http://www.lilliput-information.com/economics/veks.html. Og mere af slagsen: href=”http://www.lilliput-information.com/economics/ringva.html. De regner med i deres selvforblindelse, at vi er blevet narret: http://www.lilliput-information.com/economics/orkrim.html

Den værste var analysen i august 2005 fra Justitsministeriets Forskningssektion, der viste de morsommeste konsekvenser for overkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere. Den var 17,2 gange højere i Ringkøbing og 10 gange højere i Assens.

Alt er renset væk i samtlige landets medier med mindre det drejer om øksemordforsøg eller det der er værre. For nu går det rigtig godt, bortset fra i Toulouse og så i det vi ikke hører. Kun det du hører og ser på TV-ER sker. Fat det, Fatmand.

Hvor er de her, der skulle holde lidt igen, som det fremhævedes tre gange på et af deres årsmøder. De havde flertal med den forrige regering langt det meste af de ti år. De er ligesom de andre nu, og vi forudsagde det. Alt er et forlig, og skatter og afgifter skal op, for nu mangler de penge. Og vi spørger til hvad? Og nu skal vi heller ikke. Vi kan næsten høre dem, men efterhånden kun fjernt i kulissen:

“Vores opgave var at holde lidt igen”….

“Vores opgave var at holde lidt igen”….

Older Posts »