Danmark

28. februar 2013

VÆKSTPLAN: ALT FOR LIDT – 2020 ER EFTER NULPUNKTET

Filed under: Afgift, Culture, Danmark, Dronningen, Economics, folkeskolen, Free Speech, Science, Skat, skoler — Therese @ 09:47

IMPONERENDE NYT, MEN…

Vækstplan 2020 virker traditionen tro meget ambitiøs – fra 1.500 til 150.000 flere i arbejde, siger henholdsvis et oppositionsparti og regeringen selv. Det er sket og løbet kørt i 2020. Lidt smånedsættelser af aktieselskatten og farvel til et par andre virksomhedsafgif-ter, som man i uvidenhed ellers havde valgt at elske for provenuet, indtil fagforeningerne sagde fra, er ikke noget der virker nogen steder. Det skal forslagenes manglende effekt formentlig også vise efterfølgende for en måbende vælgerskare.

Der skal meget mere til: Aktieselskabsskatten skal ned til 10-12% for at tiltrække nye virksomheder (som den netop gjorde i Irland), der skal til for at der ikke blot tabes provenue, og resten af virksomhedsafgifterne skal væk. Lønningerne skal mindst 25% ned, og skatter og ‘afgifter eller fondsbidragene’ på lønseddelen samtidig lidt mere ned, før det virker på konkurrenceevnen. Herefter er der indført proportional bruttobeskatning af lønsummen, og det samme forenklingsprincip hele vejen rundt; vel at mærke, skat på færre skatteobjekter. Dermed er der lagt op til besparelser opregnet i antal ministerier og deres ressortområde med tilhørende lovgivning, begyndende med skatteministeriet, der bliver en afdeling i finansministeriet uden selvangivelsens opgørelse, klimaministeriet og 3-4 mere.

Det er i hovedtræk hvad der skatte- og afgiftspolitisk skal til for at skabe vækst.

Det vil aldrig ske.

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

14. december 2012

INTET I NORDEUROPAS ØKONOMI KAN ENDNU BEGRUNDES MED SYDEUROPA


Engelsk version

At Danmark ikke er kommet ud af det ekstra nedsving, der blev sat i gang af regeringernes boligbobbel med efterfølgende forbrugsøkonomi, skyldes ikke statsgældskrisen i Sydeuropa, hvor man nu forsøger sig med at skrotte nogle af de alt for mange udstedte pengemidler. Så absolut ikke. Når dette meddeles af tidligere overvismand professor Torben M. Andersen sker det kun for at neddæmpe forventningerne/reaktionerne på den danske regerings sædvanligvis forblommede fejlskud på effekten af egen indsats.

Dansk økonomi er simpelthen sendt så meget i deflation med lukning og udflytning, at den tilbageblevne produktionssektor ikke kan virke tilstrækkeligt på hele økonomien, end ikke med inflationstiltag. Én ting er tyngden fra en relativt alt for stor offentlig sektor, der står i stampe med tendens til yderligere vækst, en anden er simpelthen manglende reelle tiltag for at bringe nedgangen til afslutning. Ikke en måned er gået uden præcis det modsatte er bragt ind, nye afgifter og byrder for erhvervslivet.

Kun banksektoren, hvis virke politikerne ikke har noget kendskab, har de fundet det fornødent at holde hagesmækken for med skatteyderne som evige tvangsudskrevne lejesvende. Bankerne har såmænd ikke lavet meget andet end de plejer. Det er politikerne der har slækket tøjlerne (ladet digitaltallene køre) uden at kende til køretøjet i den sektor.

Den danske økonomi kan ikke bringes i realvækst, som det siges at ske nu:

Lad den grønne oval nedenfor illustrere den danske offentlige sektor og den blå den private frie, samhandlende sektor.

Det kan ikke lade sig gøre at forcere udviklingen fra det øverste venstre til nederste strukturelle størrelsesforhold, fordi den offentlige sektor dræner den private sektors muligheder for meget til fornyelse og ekspansion sammen med alle andre omkostninger. Hvis vi ønsker fortsat at have en offentlig sektor i det lange løb af cirka den størrelse vi har nu, skal der ske en reduktion af den offentlige sektor midlertidigt.

Der er ingen vej uden om. Vi skrev det for mere end 6 år siden og for 3 år siden. Sandheden er den samme i dag, naturligvis.

Den røde pil viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen ikke meget snart (skrev vi 15. november 2006), selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika – går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

 

Jo flere år løsningen udskydes desto værre bliver kollapsen.
Det er ren matematik.

Supplement:
Hvad siger OECD?
2009

J. E. Vig, cand oecon. 14. december 2012

3. oktober 2012

INTET BEVENDT MED ÅBNINGSTALE OG DE HIDTIDIGE KOMMENTARER HERTIL


Statsministeren sagde åbentbart noget,  der var mundret, noget som de lyttende forstod. Desværre er intet af det af nogen betydning og stort set ikke konkret, og de få oplysninger, som var konkrete, var forkerte. Det er konklusionen, når man uden at have hørt talen, læser blandenes uvidenheds-kommentatorer par exellence Engell og Qvortrup, den politisk korrekte sagkundskab og oppositionens ligedannede aktør, sidstnævnte henholdsvis Sandemann og Løkke Rasmussen.

Sandheden er ilde hørt. En kortere kommentar:

Der var ikke 0,9% vækst sidste år i Danmark, 0,8% vækst i 2012, og der bliver ikke 1,9% vækst næste år, som Thorning-Smidt hævdede, og som også tv-indoktrineringen kørte sammen med åbningstalen med hoppende, farvede klodser, så løgnen kunne forventes bedre at trænge ind og hænge fast.

I 2011 var inflationen 2,8, den bliver mindst 2,7% i år og nærmere 4% end 3% i 2013.

Det gik/går nedad med aftagende produktion, ikke opad: 2011: -1,9%, 2012: -1,9% og 2013: ca. -2,0%

1. Derved bliver problemerne større for statsgælden (politikernes overforbrug), beskæftigelsen og leveomkostningerne.

2. En brandbeskatning og afgiftsbelægning af uhørte verdensrekord-dimensioner er valgt af regering og opposition, så flere virksomheder af netop denne grund lukker og flytter end nogensinde tidligere.

Den livsnødvendige omstilling til den internationale konkurrence, med kæmpe omkalfatrin af den forbrugende sektor udsættes og bliver værre. Samtidig skal vi se EU overtage vort budget, et EU der kæmper med nytrykte EU-obligationspapirer mod politikernes overforbrug (statsgæld) i Sydeuropa.

Hvem mon vil købe disse nye papirer med hvilken gangbar valuta eller andet?

Hvem mon?

9. april 2012

Danskere opdager gen for rygerlunger

Filed under: Afgift, Danmark, folkeskolen, Free Speech, Science, skoler, Statistics — Tags:, , — Therese @ 14:43

http://videnskab.dk/krop-sundhed/danskere-opdager-gen-rygerlunger

Danske forskere har opdaget en arvelig genetisk defekt, der øger risikoen for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Opdagelsen kaster lys over Danmarks fjerde hyppigste dødsårsag.

430.000 danskere lider af lungesygdommen KOL, der også kendes under navnet rygerlunger. KOL giver nedsat lungefunktion og kan forringe livskvaliteten betydeligt for den lidende.

Selvom KOL ofte er forårsaget af rygning, er der også en del mennesker, der er genetisk disponeret for at udvikle den frygtede lungesygdom. Et af de gener, der er med til at udvikle KOL, har danske læger fra Rigshospitalet og Herlev Sygehus netop identificeret.

Opdagelsen kan lede til tidligere diagnose og medicinering af patienter, der er i risikozonen for at få genetisk arvelig KOL.

Resultatet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift European Respiratory Journal.

—————————–

Denne forskning håber vi ikke bygger på det officielle danske befolkningsregister fra Danmarks Statistik.

26. marts 2012

MEDIERNE BRINGER GAMLE NYHEDER OM FØRTIDSPENSION


iodpl1

 

DETTE KVÆLER DE OFFENTLIGE UDGIFTERS FINANSIERING – DERFOR DE

EVINDELIGE AFGIFTSFORHØJELSER, DER UDTØRRER DE SIDSTE

FINANSERINGSKILDER

Oplysninger om førtidspension og indvandrere er gammelt stof – aviserne prøver at kalde det nyheder. Der er intet nyt, og vi har redegjort for det for et år siden.

Den aktive arbejdsmarkedpolitik sendte uhørt mange fremmede på førtidspension, især de fremmede kvinder. De blev belønnet med en forhøjelse af rådighedsbeløbet.

Uddrag af : http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14738/arbl.pdf , side 51

“Fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i pct. af befolkningen (16-64-årige) opdelt på oprindelsesland. 2008: 48 pct. af de 16-64-årige fra Irak, Libanon og Somalia i 2008 offentlige forsørgelsesydelser, omregnet til fuldtid. Blandt personer med pakistansk baggrund var den tilsvarende andel 29 pct.,mens andelen blandt personer med tyrkisk baggrund var 32 pct. Disse markante forskelle afspejler fortrinsvis forskelle i andelen på førtidspension og på kontanthjælp…”

En direktør i en A-kasse oplyste i foråret 2011, at det kan forventes at ca. 17.000 lempes ud af a-kasse-systemet pr. år fremover. Derefter er det kontanthjælp, førtidspension eller ingenting. Hvem der skal have førtidspension, skal vi ikke være i tvivl om.

DE SENDER OS BEVIDST TIL KOLLAPS

Hvordan er det gået med antallet af borgere på førtidspension m.v.

Alle under 50 år 2011:

I 2011 var antallet under 50 år : 94.650. 2010 var det samlede antal 93.188. Se den samlede opgørelse for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Alle på førtidspension i 2011 : 250.664. I 2010 var antallet 249.907. Se den samlede opgørelse i 2010 og udviklingen: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Antallet på ny lov om førtidspension i 2011 : 111.532, hvoraf 51.893 var under 50 år. I 2010 98.267 hvoraf 45.716 var under 50 år. Se den samlede oversigt for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

DET ER ÅRGAMLE NYHEDER – ER DE MON BANGE FOR NOGET, SIDEN DET HAR VÆRET HOLDT SKJULT OG NU LYVER DE OGSÅ?

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), meldte Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse: I 2009 fik godt 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension (sådan måtte man forstå det!). Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan måtte man forstå det). I øvrigt regnes der er i indvandrere og efterkommere, og efterkommere omfatter kun første generation efter indvandrerne.

Selvom det er helt galt stemmer forskellen til danskernes hyppighed, en faktor tre til forskel. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik har måske problemer med procent og promille eller se neden for. Nu melder Politiken og TV2 at hver 9-ende indvandrer (det er 10 gange flere på ét år?? – hvis det ikke var noget vrøvl) er på førtidspension. I alt 27.375 melder begge disse overflademedierne.  Oplysningerne om 2009 og oplysninger nu er mere end øjnefaldende, fordi Arbejdsmarkeds-styrelsen og Danmarks Statistik meldte helt galt på, hvis du ikke med møje og besvær får kontrolleret deres tabelnoter bag det, der udråbes i medierne : http://samspil.info/da/Artikler/Nummer%2031/Indvandrere%20ender.aspx (citat:)

“Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 indbyggere, 2005 og 2009

Note: Pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-64 år. Ikke-vestlige omfatter både indvandrere og efterkommere. Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. ” (citat slut)

Det er totalt latterligt. Skal det være seriøst er helheden, der skal vejes imod for ikke-vestlige på førtidspension være samtlige 15-64 årige ikke-vestlige, og antal danskerne på førtidspension skal vejes mod alle 15-64 årige danskere. Men sådan arbejdedes der ikke, da der skulle kamoufleres og puttes i 2010.

Tænk om kvindernes ledighed pludselig blev udtrykt som antallet af ledige kvinder i forhold til den samlede a-kasse-forsikrede arbejdstyrke i Danmark. Det er noget vrøvl.

Overflade mediernes 27. 375 er også ‘helt ud i skoven’. Naturaliserede og deres børn udgør mere end halvdelen. De manglende indvandrere og deres børn på førtidspension skal åbentbart tørres af på danskerne.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk, det har Arbejdsmarkedstyrelsen erkendt, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der  fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 og 24% af 250.664 i 2011:

59.950 blev så til 60.159 ikke-vestlige førtidspensionister fra 2010 til 2011

- 27.375 er langt under halvdelen. Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå med f.eks. Tyrkiet med 32% 1) den anden vej

En gammel illustration fra 2011 viser vejen tydeligt – vi ser ingen grund af forlænge udviklingen endnu et år:

Mainstream-mediernes såkaldte nyhed er endog mere end et år gammel, og vi har ikke holdt noget skjult – her lidt af det tidligere og mange flere deltaljer. Det er vigtigt at være rustet med kendsgerninger over for de ikke-vidende, der tror om denne verden:

https://danmark.wordpress.com/2011/03/31/brevstem-til-valgene-i-sverige-i-10-aar-fra-islamabad-efter-du-er-taget-hjem-med-f%c3%b8rtidspensionen-fra-det-rige-nord-den-danske-top-holder-mest-paa-de-kriminelle/

https://danmark.wordpress.com/2010/07/01/kontanthj%c3%a6lpen-eksploderer-igen-og-nulstillingen-paa-social-pension-bliver-slutresultatet-som-i-2008/

https://danmark.wordpress.com/2010/05/24/fra-2008-blev-tyngden-i-det-offentlige-budget-for-stor-i-2009-faldt-bruttonationalproduktet-til-2006-niveauet-men-konsekvensen-blev-draget/

https://danmark.wordpress.com/2009/11/14/de-er-saa-fattige-mon-kr-100-000-en-gang-er-nok-naar-seidenfaden-f-eks-tilbyder-irakere-kr-32-000-pr-maaned/

https://danmark.wordpress.com/2009/10/15/det-er-vores-skyld-de-er-saa-fattige-selvom-vi-er-fattigere/

https://danmark.wordpress.com/2009/02/24/indvandrerne-sendtes-paa-foertidspension-pr%c3%a6cis-som-vi-h%c3%a6vdede/

250 mia. kr. er hele regningen

1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du Danmarks Statistiks oplysninger ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så her lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

IKKE ET ORD – NU SKAL VI HELLER IKKE – DANMARKS -TEATERET BLÆNDER HELT NED


DANMARKS -TEATERET BLÆNDER HELT NED

En velsignet glæde har sænket sig over dagbladet Politiken. Søndag den 3. marts kunne organet triumferende meddele, at den vådeste drøm, der nogen sinde er blevet drømt i chefredaktørens hjørnekontor, er gået i opfyldelse: Debatten om islam, shariaen og den muslimske indvandring er død.

VAR DET FORDI POLITIKEN ANSATTE DE AFVISTE TIL KR.32.000, PR.MDR. jvfr. salig Thøger

DE ER REJST HJEM. Det sagde de også de var i august 2005, selvom de strømmede ind og mange flere af dem, der var kommet, blev danskere på papiret: http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html. Det var så sjovt og vi måtte til Daniel Pipes i New York for at få JP til at berigtige. Det var dengang de troede at de kunne benytte sig af kamouflage-metoden: Flere naturaliserede end nettoindvandringen får det til at se ud som, der er blevet færre. Jesper Langballe var med som bagstopper i JP’s fremstilling.
Vi foreslog forvandlingkvadratet: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html

Det var fortryllende at se debatten om ungdomkriminalitet og for én gang skyld slå lyden til på DR1-debatten. Vi plejer at slå lyden fra under debatter, for vi er udlærte, og så er det nemmest at se straks, når deltagerne lyver. Ikke ét ord om indvandrere og deres børn i denne debat, selvom de stod for 82% af ungdomskriminaliteten i København i 2004. Selv Peter Skaarup (DF) kunne nære sig. Ikke ét ord. Han var formentlig instrueret af Politikens magtbase. Alle de traditionelle argumenter af psykologisk, pædagogisk sociologisk og kriminalpræventiv forvrænget art imod straf og lidt retsbevidsthed og offerbetragtninger fra Skaarup & Co. I 2004 stod som nævnt indvandrere og børn af indvandrere for 82% af ungdomskriminaliteten i København. Det var en overhyppighed på 11,7 gange i forhold danskerne: http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html. Oplysninger stammede fra Politiet.

‘INDVANDRERE OG DERES BØRN ER HOLDT OP MED AT VÆRE KRIMINELLE’. Ja, der blev også fremstillet adskillige opgørelser der kunne sløre den rette sammenhæng: Danmarks Statistik bidrog: =”http://www.lilliput-information.com/economics/plov.html. Mere af samme skuffe: http://www.lilliput-information.com/economics/veks.html. Og mere af slagsen: href=”http://www.lilliput-information.com/economics/ringva.html. De regner med i deres selvforblindelse, at vi er blevet narret: http://www.lilliput-information.com/economics/orkrim.html

Den værste var analysen i august 2005 fra Justitsministeriets Forskningssektion, der viste de morsommeste konsekvenser for overkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere. Den var 17,2 gange højere i Ringkøbing og 10 gange højere i Assens.

Alt er renset væk i samtlige landets medier med mindre det drejer om øksemordforsøg eller det der er værre. For nu går det rigtig godt, bortset fra i Toulouse og så i det vi ikke hører. Kun det du hører og ser på TV-ER sker. Fat det, Fatmand.

Hvor er de her, der skulle holde lidt igen, som det fremhævedes tre gange på et af deres årsmøder. De havde flertal med den forrige regering langt det meste af de ti år. De er ligesom de andre nu, og vi forudsagde det. Alt er et forlig, og skatter og afgifter skal op, for nu mangler de penge. Og vi spørger til hvad? Og nu skal vi heller ikke. Vi kan næsten høre dem, men efterhånden kun fjernt i kulissen:

“Vores opgave var at holde lidt igen”….

“Vores opgave var at holde lidt igen”….

23. marts 2012

HELE FOLKETINGET (MINUS LA) GÅR IND FOR DET – OG DET ER TOTAL VANVID


Læser du mainstream-medierne får du oplyst, at regningen på fjernvarme og el gradvist skal stige til kr. 1300 mere pr. år i tiden indtil 2020. Ultimo 2011 var det kr. 1000. Du skal ikke kende stigningen her og nu. Men det helt essentielle lille ord er hvorfor og så hvorfor igen? Svar nr. 1 er du skal betale for gradvis omlægning til vindenergi. Svar nr. 2 på det næste hvorfor: Vindenergi (-leverance) er dyrere end energi fra de hidtidige energikilder. Så kommer det tredie hvorfor, der kan være skæbnesvangert i almindelighed, og kan i regelen fra hvorfor nr. 3.  rubriceres under de forbudte hvorfor-er, fordi de skaber klarhed. Man skulle jo synes at energi lige fra luften var lidt billigere end energi fra bunden af Nordsøen eller undergrunden i Schlesien. Det er den også, men…

fordi vindenergiens tilslutning kræver en ekstra afgift til de hidtidige energileverandører og ledningsnet, og den afgift skal du betale.

fordi du skal betale for at få folks gas- eller oliefyr omgjort til planøkonomisk, kollektiv fjernvarmelevering ved tvang.

fordi du skal betale til pulje til omstilling af energikilderne i private virksomheder.

fordi du skal betale større tilskud til at få koblet (den påviste umulige) biogasenergi til kraftvarmeværker.

fordi du skal betale for at få el og biomasse ind i transportsektoren – bl.a.  til ladestandere til elbiler.

DAGENS TILBUD : FYLD 100 LITER SVINEGYLLE PÅ TANKEN PÅ ANDRES REGNING

fordi du skal betale forsyningssikkerhedsafgift på rumvarme til at dække statslige tilskud til biogas, industriel kraftvarme, vedvarende energi i  erhverv – samt det afgiftstab, staten lider på grund af lavere  forbrug af kul, olie og gas.

–  og der er mere endnu.

Sådan som du skal investere pr. tvang for staten i de kommende år, skulle du forvente et afkast af en sådan investering. Hvad tror du selv?

MENNESKESKABT CO2 ER UDEN NOGEN BETYDNING

Baggrundsstof: https://danmark.wordpress.com/2011/11/25/saa-smuttede-pahittet-med-energiplan-fastlandseuropa/

————————————————————————————

Under det planlagte program, der minder om en art Apartheit i miljø-evangeliernes højhellige navne kunne følgende annonce være at læse på Nettet i 2020:

‘ Boys kan melde sig eller anvises til afhentning og kløvning af brænde i nærliggende skove. ‘Fæld et træ’ afløste ‘Plant et træ’-mantraet for at skåne mellemlagene for de snærrende miljø-afgifter. Hertil fordres frivillige trælle fra øst og syd. Kontakt fås på Ipad satellit-phone no: 31 12 12 86 45 34 18 13 27 11 mellem kl. 11-22 .’

 

Jeg mener at selv børn fra 4-5. klasse straks må kunne se, at den danske stat storbedrager hele vælgerbefolkningen, så et lindt fluidum af uhumskheder løber ned af enkeltindividerne og snart vil indtørre til en mere fast indkapsling, hvorfra intet kan pirre sanserne udover stanken…en tid endnu.

16. februar 2012

IQ-PARADOKSET SKABER MAASKE VERDENER I ET ANDET UNIVERS


Ambitionerne/forventningerne overstiger det muliges kunst

- at gå imod naturkræfterne svarer til at ville sætte sig op mod universets byggesten. Det skaber kun ødelæggelse.

‘Korthuset, der tilmed er bygget uden fundament på ideologi, vælter’30. december 2011

Ny forsyningssikkerhedsafgift paa el og varme, som om 90 pct. afgift ikke var nok

Filed under: Afgift, Culture, Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech, Science, Skat, skoler, Statistics — Therese @ 07:51

I alt vil regeringen inddrive 50 mia. kr. i nu forsyningssikkerhedsafgift på el og varme frem til år 2020. Det er nu yderst sjældent at vi har set afgifter forsvinde igen, for de bruges mest til offentlige ansættelser, der betragtes som evige. Nu skal de fattigere igen have begrænset deres i forvejen lave forbrug af andre ting mærkbart, og flere virksomheder skal drives ud af landet. Cirka 5 mia. kr. pr. år d.v.s. sådan omkring kr. 1000 mere for el og varme pr. år fremover. Det må lige være noget for den nye vækstminister Sohn. Vi kan sige: Så er alt vel ved det gamle:

‘Al kasse skal væk, hvis der kommer nogen’

Forsyningssikkerhedsafgift er CO2-afgift og altså helt hen i vejret, bortset fra at de kære afgiftskroner lukke huller i et overlastet budget:
https://danmark.wordpress.com/2013/10/11/menneskabt-klima-er-fortsat-noget-vrovl/

Som om 90 pct. afgift ikke var nok.

Piratfiskene kommer i tygge og tætte stimer

9. december 2011

Skatters og afgifters udvikling 2001-2010 – i grafisk afbilding


Det er svært at få øje på det uhyre omtalte skattestop.

Droppet i 2008 skyldtes krisen der medførte lukningerne og flytninger og afskedigelser.

Nu begynder det fra 2008-2009 at knibe med den personlige indkomstskats provenue, fordi flere afskediges.

Fra 2007 begynder afgiftsprovenuet at falde, men allerede fra 2009 havde man fundet på nogle nye afgifter og forhøjelser af de hidtidige afgifter.

Den får et en ekstra rask nøk opad efter regeringsskiftet 2011, for at sikre statens og kommunernes knap 1 mill.ansatte og godt

1,2 mill. pensionerede samt knap 663.000 ledige og udstøtte fra ind- og udland udaf en arbejdstyrke på i alt 2.650.573 i 2009.

Når man havde kvalt den fortsatte stigning i den personlige indkomstskat, så forsøger man med samme

iver og samme virkning under alle mulige skæve påskud at hæve afgifterne på varer og tjenester.

Men de cirka 2,8 mill. kan ikke forsørges af de 2,65 mill.

Resultatet bliver det samme: MOD NULPUNKTET SOM I GRÆKENLAND

Her er mere sikker skattekilde, fordi opkræverne retter sig mod noget, der ikke flytter sig så hurtigt.

Men de egentlige kilder til/producenterne af værdier, som pengene skulle være anvisninger på, lukker eller flytter. Og det giver også mindre selskabsskat.

I november 2011 var der 631 konkurser i Danmark. I 2011 bliver det cirka 6000 lukninger af virksomheder svarende til omkring 30.000 flere ledige

på ét år i den sektor, hvorfra alle værdierne er skabt ved frivillige betalinger og arbejdsindsats [hertil kommer udflytningerne og de ledige som følge heraf].


FORSKELLEN PÅ RØDT OG BLÅT I DANSK POLITIK

SVARER TIL BLANDINGEN AF RØDT OG BLÅT: VIOLET

Vi ved violet er en af naturens grundfarver, men vi må samtidig understrege at næsten alt i denne verden findes i sand og falsk menneskeskabt udgave.

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.