Danmark

22. juni 2007

Nyt nationalt samarbejde – beskrevet af mainstream-journalist

Filed under: Immigrants, Immigration, Islam, Jihad — Tags: , , , — Jørn @ 16:25

http://avisen.dk/bevaebnet-netvaerk-vil-stoppe-islam-070507.aspx

Skriver Rune Eltard-Sørensen (Journalist) bl.a.:

”Bevæbnet netværk vil stoppe islam i Danmark

8. maj 2007 09:17 Indland| Med skarpladte geværer og støtte fra udlandet vil et nystiftet højreekstremistisk netværk sætte dagsordenen i indvandrerdebatten.” […]

 

Danske muslimer har fået en ny fjende.

På lørdag vil netværket ‘Anti-Jihad Danmark’ gå på gaden og demonstrere for »Mere frihed til borgerne – mindre bandekontrol«. Initiativet skal sætte indvandrerdebatten på spidsen” […]

 

”I det nye netværk bliver våben dog næppe et problem…”

 

Vor kommentar: 

Det er ikke nemt at følge med, og afgjort vanskeligt at forstå budskabet fra Rune Eltard-Sørensen. Tager vi ikke fejl vil den nyetablerede samarbejdsgruppe lægge op til en ny form for hekseafbrænding Sankt Hans Aften.  

Sonia

Kultur, klima og indvandrere i kamp – tip en vinder


Klimaet er med os

Kilde: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_

LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2006/UFL_EKCMA_2006_15/UFL_EKCMA_

2006_15_49487 :

“Professor Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Sygehus, E-mail: ovl06lm@as.aaa.dk

Anne Marie Kristensen berører et vigtigt problem, der især omfatter indvandrere fra Tyrkiet, Palæstina, Pakistan, Iran og Somalia, men formentlig også Sri Lanka og Vietnam [1]. D-vitamin-insufficiens (dvs. plasma 25-hydroxy-vitamin D (25(OH)D) < 50 nmol/l) ses hyppigt i disse befolkningsgrupper hos såvel børn (50-80%) som hos voksne kvinder (80-98%) og mænd (84-96%). Egentlig D-vitamin-mangel (plasma-25(OH)D > 25 nmol/l) ses hos ca. 30% af mændene og 43% af kvinderne. Risikoen for at udvikle D-vitamin-mangel er størst hos overvægtige indvandrere og hos personer med kort uddannelse…” Citat slut

Klædedragten og ernæringen kommer på tværs af vort klima. Solmængden her f.eks. forhindrer huden i at absorbere tilstrækkeligt D-vitamin fra november til april.

Det mener jeg ikke man skal beklage, endsige nyttesløst forsøge at bekæmpe. Klimaforandringer eller hjemsendelse virker, hvis det sker i tide.

Sonia