Danmark

23. juni 2007

Skolerne skal igang med CO2-indoktrineringen


Et bedrag uden sidestykke

http://www.mim.dk/Global+opvarmning+og+vindmoller.htm :

”Skoleopgaver om global opvarmning og vindmøller

Både miljøministeren og ministeriet har modtaget mange henvendelser om skoleopgaver vedrørende global opvarmning og vindmøller…” […]

”…Link om globalopvarmning (mit: bl.a.):

På miljøstyrelsens hjemmeside under http://www.mst.dk/Klima/

kan I finde information om de danske og internationale bestræbelser for at mindske CO2-udslippet samt nye undersøgelser om hvordan vi i Danmark kan tilpasse sig os klimaforandringer.

Undervisningsportalen EMU 

kan du under natur og miljø finde forslag og materiale til undervisningsforløb om bl.a. klimaproblematikken…”

Kommentar herfra:

At menneskeskabt CO2 ingen betydning har for en eventuel temperaturstigning på kloden og at stuntet stammer fra en fejlagtig gennemført korrelationsanalyse, hvor den afhængige og den uafhængige variabel er blevet forbyttet, så en nonsens-sammenhæng desværre påvises, betyder ikke så meget.

Sonia

Tre terror-angreb i Tyskland blev forhindret


21. august 2006: 

http://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/0,1518,430934,00.html

Siden 11. september 2001 blev tre angreb blevet forhindret, sidste gang terror mod to regionaltog.

  • 2002 ville en af Abu Mussab al-Sarkawis etablerede terrorceller slå til mod jødiske og formentlig jødiske indretninger i Berlin og i Ruhr-området.
  • 2003 skulle tuneseren Ihsan Garnaoui have planlagt, at føre an i et anslag midt i en demonstration i Berlin.
  • I slutningen af 2004 trak sikkerhedsmyndighederne en en gruppe kurdiske irakere ud, der tilhørte Anzar-e Islam og som åbentbart havde for at myrde den tidligere irakiske Interrimpremier Isjad Alawi under dennes statsbesøg i Berlin.

Siden slutningen af sidste uge (1. uge i september 2006) er denne liste blevet længere. I tre regionaltog på vej til Koblenz og mod Dortmund skulle sprængsatser fører til et blodbad. Den ene af terror-angriberne, en libaneser, blev op til weekenden pågrebet. Siden da må man også i Tyskland kunne gå ud fra et islamistisk terrorkomplot. 

2.04.2007

http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/390/108282/ 
 

“Schäubles Anti-Terror-Kampf

Minister Dr. Wolfgang Maßlos

Die Gesetzespläne, die Wolfgang Schäuble vorgelegt hat, sind nicht nur Anlass zur tagespolitischen Lamentation. Sie sind Anlass zu tiefer Sorge und großer Beunruhigung…”[…]

“…Es geht nicht um die üblichen Verschärfungen der Sicherheitsgesetze, wie sie seit dreißig Jahren zum Alltag gehören. Der Schäuble-Plan ist vielmehr ein Plan zum Umbau des Rechtsstaates in einen Präventions- und Sicherheitsstaat…”

Sonia

22. juni 2007

Nyt nationalt samarbejde – beskrevet af mainstream-journalist

Filed under: Immigrants, Immigration, Islam, Jihad — Tags: , , , — Jørn @ 16:25

http://avisen.dk/bevaebnet-netvaerk-vil-stoppe-islam-070507.aspx

Skriver Rune Eltard-Sørensen (Journalist) bl.a.:

”Bevæbnet netværk vil stoppe islam i Danmark

8. maj 2007 09:17 Indland| Med skarpladte geværer og støtte fra udlandet vil et nystiftet højreekstremistisk netværk sætte dagsordenen i indvandrerdebatten.” […]

 

Danske muslimer har fået en ny fjende.

På lørdag vil netværket ‘Anti-Jihad Danmark’ gå på gaden og demonstrere for »Mere frihed til borgerne – mindre bandekontrol«. Initiativet skal sætte indvandrerdebatten på spidsen” […]

 

”I det nye netværk bliver våben dog næppe et problem…”

 

Vor kommentar: 

Det er ikke nemt at følge med, og afgjort vanskeligt at forstå budskabet fra Rune Eltard-Sørensen. Tager vi ikke fejl vil den nyetablerede samarbejdsgruppe lægge op til en ny form for hekseafbrænding Sankt Hans Aften.  

Sonia

Kultur, klima og indvandrere i kamp – tip en vinder


Klimaet er med os

Kilde: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_

LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2006/UFL_EKCMA_2006_15/UFL_EKCMA_

2006_15_49487 :

“Professor Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Sygehus, E-mail: ovl06lm@as.aaa.dk

Anne Marie Kristensen berører et vigtigt problem, der især omfatter indvandrere fra Tyrkiet, Palæstina, Pakistan, Iran og Somalia, men formentlig også Sri Lanka og Vietnam [1]. D-vitamin-insufficiens (dvs. plasma 25-hydroxy-vitamin D (25(OH)D) < 50 nmol/l) ses hyppigt i disse befolkningsgrupper hos såvel børn (50-80%) som hos voksne kvinder (80-98%) og mænd (84-96%). Egentlig D-vitamin-mangel (plasma-25(OH)D > 25 nmol/l) ses hos ca. 30% af mændene og 43% af kvinderne. Risikoen for at udvikle D-vitamin-mangel er størst hos overvægtige indvandrere og hos personer med kort uddannelse…” Citat slut

Klædedragten og ernæringen kommer på tværs af vort klima. Solmængden her f.eks. forhindrer huden i at absorbere tilstrækkeligt D-vitamin fra november til april.

Det mener jeg ikke man skal beklage, endsige nyttesløst forsøge at bekæmpe. Klimaforandringer eller hjemsendelse virker, hvis det sker i tide.

Sonia

  

21. juni 2007

Europas samling er ikke paa plads endnu

Filed under: European Integration, Justice — Tags: , , , — Jørn @ 21:41

Formand under det tyske formandskab Angela Merkel indrømmede 14. juni at en ny aftale om en traktat ikke er lige i sigte

http://news.independent.co.uk/europe/article2659716.ece

“Angela Merkel indrømmede 14. juni,  at en aftale om en ny EU-traktat stadig ikke er i sigte og advarede for første gang om, at planerne om at genoplive projektet ved næste uges europæiske topmøde, der skal omhandle en ny EU-traktat,  “stadig ikke er i sigte…”

“…For at tilføje yderligere til Merkels smerter har Tjekkiets præsident Vaclav Klaus beskyldt Frankrig og Tyskland for at re-introducere en mislykket EU-grundlov i smug, og Tony Blair har fornylig insisteret på, at der bliver ingen aftale med mindre kravet om en grundlov bliver lagt tilside …”

“Udfordringer i ‘en grundlov’

Eventuel grundlov skal ratificeres af alle 27 Europæisk Unions medlemsstater, indtil nu har kun 16 gjort det (mit: på minister-niveau). 

Hollænderne og franskmændene har sagt nej til den oprindelige EU-grundlov(mit: , der kaldtes charteret) ved folkeafstemninger inden for nogle få dage i 2005.

Der er stadig mange argumenter for at nedkorte en eventuel traktat. Disse omfatter:

Skal den kaldes en grundlov?

Skal der være et EU-flag?

Skal der være en EU-udenrigsminister?

Skal der være charter om menneskerettigheder?   

Hvordan vil magten blive fordelt mellem de nationale parlamenter og Brussels? 

Tyskland planlægger af præsentere en tidsplan for aktiviteterne på et to-dages topmøde i Brussels begyndende 21. juni for at få traktaten indført i midten af 2009…”  

Tilføjet uddybende:
“Vejkort” (road map) betyder at ministrene, der mødes, efterfølgende skal gå hjem og arbejde aktivt for, at de besluttede aktiviteter fremmes mest muligt, uanset deres respektive vælgere i nationalstaterne.

Helt fra starten argumenterede Jean Monnet kraftfuldt og præcist i forberedelsesperioden før 1956-traktaten for at overføre magt direkte til en gradvis enhedsopbygning og samling af den funktionelle bureaukratiske elite på tværs af Europa, så der skabtes et kraftfelt, hvori en union i fuld skala ikke kunne stoppes. Overførelsen af magt skulle begynde med relativt ikke-trovertielle økonomiske funktioner og stålfremstillingen, for at minimere bekymringerne for, at den nationale suverænitet blev brudt ned. Man skulle sikre sig, at den funktionelle overførelse af magt blev irreversible (ikke kunne tilbageføres), et forhold garanteret af traktat-doktrinen acquis communautaire, der sikrer at al magt overført til (de europæiske) samfundsinstitutioner bliver gjort til permanent europæisk lov og så samtidig, at de tages ud af de nationale lovsæt i medlemslandene.” Jean Monnet’s lidt besynderlige baggrund kan du se på:

http://www.lilliput-information.com/mon.html

https://danmark.wordpress.com/2007/06/17/det-sjovt-som-afskeden-med-scenen-kan-dreje-ens-blik-paa-mangt-og-meget/

Sonia

19. juni 2007

Banker skyder penge i sharia-laan eller halal-laan – man more sig – [indbyrdes opfordring]

Filed under: Culture, Economics — Tags: , , , — Jørn @ 22:41

Banker skyder penge i sharia-lån

Kilde : http://avisen.dk/banker-skyder-penge-sharialaan-190607.aspx 

 

”19. juni 2007 21:10 Indland| En gruppe danske pengeinstitutter er parat til at skyde kapital i en ny type rentefri halal-boliglån til muslimer. Finanstilsynets godkendelse ventes i torsdag…”

Rettroende muslimer må ikke betale renter, så derfor har de været afskåret fra huskøb med rentebærende lån. Nu bliver det ændret ved at bankerne tilbyder såkaldte halal-lån.

”Men nu har det lille private finansieringsinstitut Amanah overbevist fire store danske pengeinstitutter om potentialet i den nye type halal-lån, hvor kunderne ikke betaler renter, men til gengæld en lidt højere markedspris…”

Vi kan meddele at denne ’lidt’ højere markedspris simpelthen betyder forudbetalte renter, der udgør forskellen mellem den almindelige markedspris og den højere markedspris.

Rente, diskonto (forudbetalt rente) eller tilsvarende betales i civiliserede samfund som et vederlag for forbrugsforskydningen: Låntager, der ønsker at forbruge, før han f.eks. kan betale kontant, betaler långiver et vederlag for at overtage dennes forbrugsmulighed. Markedets udbud og efterspørgsel samt nationalbankens udlånsrente bestemmer i alle tilfælde rentebetalingen eller den dertil præcis svarende forhøjede markedspris.

Man kan spørge: “Hvad skal barnet hedde, hvis det bliver et barn?”

Længere er den ikke. 

Vi har uddybet med et eksempel 

It’s only words, and words is all it takes. You pay for the difference of preference between present and future consumption anyway…so help me God!

Sonia

Det er skidt naar bladene taler over sig


Sådan er det 

23. maj 2004 havde Rambøll Management for Jyllandsposten spurgt et repræsentativt udvalg af danskerne om, hvorvidt de troede, at muslimerne i fremtiden ville udgøre et flertal af Danmarks befolkning. 

Spørgsmålet var ikke funktionelt formuleret, fordi religiøst tilhørsforhold ikke registreres i noget vestligt land, men det kunne alle de adspurgte ikke vide. Men sådan var spørgsmålet netop valgt bekvemt for at eliten kunne klare sig igennem uden for mange knubs, når den blev spurgt. 

Næsten hver fjerde dansker – 24 pct. – svarede ja. Og blandt disse mente knap 60 pct., at det ville ske inden for 30 år. 

Nu kunne avisen så sammenholde meningsmålingen med den officielle prognose fra Danmark Statistik, der viste, at 10,9 pct. af befolkningen ville være indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2050. 

Jyllandsposten skrev således 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.” 

Denne prognose går ud fra at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere vedbliver at have betegnelsen efterkommere. Nu viser resultatet i 2050 17,4 pct. indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande, og 28,8 pct. i år 2100. 

Man havde dog ikke i den sidstnævnte prognose taget højde for, at netop adskillige 3-generationsindvandrere f.eks. siden 1979 allerede er blevet lagt i kategorien ’danskere’ og ikke i kategorien ‘efterkommere’ i tælleapparatet. 

En alternativ prognose, som end ikke medtager andet en halvdelen af alternativet, var alligevel ikke noget fagfolkene ”ynder at få frem i offentligheden”, meldte Jyllandsposten den 30. maj 2004. Den var til intern brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at den er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der kom til i 1991. Der var tilmed en demografisk professor der sagde fra i 2005; ganske vist med 14 års forsinkelse. 

Men der skal ikke gøres noget; det er blot generende for eliten, at offentligheden står helt af, når løgnen bliver for stor, og befolkningen faktisk nemt afslører eksperterne.

Når den anden halvdel af det berømte prognose-alternativ medregnes ser landet ganske anderledes ud: 

Hvor mange fremmede (fra mindre udviklede lande) var her pr. 1. januar 2006? 

Hvornår bliver danskerne i mindretal i Danmark?  

[det viser sig i øvrigt, at de adspurgte i Rambøll-meningsmålingen synes at få ganske ret. Mon ikke det er noget med antallet i skolerne nu og måske noget med, at børn bliver voksne; de fleste har ganske gode fornemmelser af den slags fænomener – matematik er ikke nødvendig her.]

Men nu er det halve alternativ-problem lissom andre af samme slags lissom sat på syltekrukke i Undervisningsministeriet: Tys-tys

Sonia

Når vi går ind på den officielle prognose og den halve alternativ-prognose og ser nærmere på konsekvenserne af at antage de er korrekte, ender vi i det latterlige

18. juni 2007

Eliten undervurdrer befolkningen


Den officielle information er

ikke sand:

Vi tager dem på ordet og prøver at overbevise med de officielle talangivelser:

I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS)

I 2007 have vi officielt 477.700 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmark Statistik (DS)

Vi så en tiltagende stigning i indvandringen op til og med år 2001, hvorefter indvandringen af fremmede blev reduceret fra ca. 17.700 pr. år til 13.300 i 2002 eller med ca. 25 pct. Til gengæld øgedes antallet af tildelte statsborgerskaber derefter ganske betydeligt. Fra 2005 steg tilstrømningshastigheden igen. I 2006 steg tilstrømningshastigheden yderligere for indvandrere og efterkommere med 28. pct., for de fremmede med 14 pct.

I perioden 1980-2007 (27 år) er antallet af indvandrere og efterkommer her i landet officielt altså blevet mere end 3-doblet (477.700/152.958=3,12)

Lars Haagen Petersen fra DREAM, delvis finansieret af Finansministeriet, hævdede den 3. november 2006, at når indvandringen fortsætter på det stadigt høje niveau med 12.744 i alt heraf 9.730 fra ikke-vestlige områder i 2005, så vil der nu gå 75 år, før antallet 477.700 blot fordobles.

Flere detaljer på: Tilbage Til Fremtiden

Allerede 5. august 2006 var L. Haagen Petersen i gang med præsentationen af sin mystiske befolkningsprognose for DREAM-instituttet, der er delvis finansieres af Finansministeriet og har til huse samme sted. Vi skulle opfatte den som en korrektion af den officielle prognose fra 2004:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Men den 20. november 2006 (3½ måned senere) viser han en korrektion til denne sin egen august-prognose og får nu i prognoseåret 2080 16 pct. indvandrere og efterkommere – en afvigelse fra augustprognosen med 100 pct. Endnu mere mystisk bliver det, når vi lige sammenholder med Velfærdskommissionens bud på fremskrivningen i år 2080: 24 pct. Vor førende demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet meldte i Berlingske Tidende den 20. august 2005, at de etniske danskere ville være i mindretal inden år 2100. Det er altså 20 år efter år 2080.

Når vi lige husker, at det officielle antal pr. 1. januar 2007 – som jeg har fremhævet flere gange – var 477.700 ud af en samlet antal indbyggere i landet på 5.447.084 i følge http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=565 giver dette en procentandel på 8.8 pct. pr. 1. januar 2007. Dette er selvfølgelig ikke korrekt – det er derimod politisk korrekt eller bekvemt.

Når vi medregner alle naturaliserede og deres børn siden 1979 er andelen af fremmede mere end 15 pct. allerede, jfr. vor korrigerede opgørelse pr. 1. januar 2006, så bliver der ikke så lidt, der simpelthen ikke stemmer:

Opsummering:

  1. 5. august 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 8 pct. i 2080
  2. 20. november 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 16 pct. i 2080.
  3. Velfærdskommisionen hævdede i 2005, at andelen vil udgøre 24 pct. i 2080.
  4. Hans Oluf Hansen hævdede 20. august 2005, at de etniske danskere vil være i mindretal 20 år efter 2080, og samtidig at de nuværende antalopgørelser ikke er brugbare til hverken opgørelses- eller prognoseformålet.
  5. Information om Danmark hævdede primo 2006 her allerede befinder sig mere end 13 pct. fremmede indvandrere og efterkommere i Danmark – fordi et brev fra Folketinget (naturalisationen) ikke ændrer på noget væsentligt -, og at de fremmede bliver i flertal inden år 2040

Al sammen under forudsætning af, at indvandringen fortsætter med 10.000-11.000 fremmede pr. år. fremover.

Selvom vi et øjeblik ser bort fra vore indvendinger jfr. pkt 5, så er der ultimativt noget som ikke stemmer. Jeg håber læseren indser dette med et mindstemål af koncentreret logik.

Supplement

Det er desværre ren propaganda og dhimmi i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager, at det er er for sent.

Forræderne fupper landet væk

Ud med dem, der regner forkert

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres

Kamoufleret befolkningsudskiftning er rette betegnelse

Reaktion fra Folketingets medlemmer i 2004, ikke i 2006

Forvandling eller andet trylleri

Forvandlingskvadratet

Send den til alle Folketingets medlemmer ved i få klik med musen

lige under verdensbilled-iconet med islam i kolofonen til højre

in.jpg

sandhe.gif

Sonia

Hvor har Henrik Fogh Rasmussen hentet information og misfortolket?


Det lyder spændende. I følge dagspressen og Henrik Fogh Rasmussen har sidstnævnte hentet sine informationer til sammenligning af kriminaliteten i USA og i Danmark hos Interpol.

Vi kan ikke længere finde internationale sammenlignelige data hos Interpol. Vi kunne indtil året 2001 og for enkelte lande for 2002 også. Derefter ser vi dem ikke i brugbar form egnet til sammeligninger.

Vi undrer os. En eller anden slags fejlfortolkning eller et misbrug af data har fundet sted.

Han har vel ikke hentet sine oplysninger på www.lilliput-information.com/intkrim.html, http://www.lilliput-information.com/emgintkrim.html  eller på https://danmark.wordpress.com/2006/07/01/sidste-internationale-kriminalitetssammenligning-formentlig/og derefter fejlfortolket/misbrugt dem??

Som vi har understreget gang på gang kan kriminaliteten under ét ikke sammenlignes fra land til land eller fra befolkningsgruppe til befolkningsgruppe i det enkelte land. Det giver selvsagt ingen mening at sammenligne nogle tal, hvor f.eks. mord og hærværk er samlet under ét, og desuden skal man være meget opmærksom på, om materialerne der sammenlignes er ens struktureret – voldtægt og sædelighedsforbrydelser f.eks. defineres temmelig forskelligt fra land til land.

Sonia 

PS:

Sammenligninger mellem Sverige og USA for såvidt angår år 2001 kan fortsat foretages:

Det er absolut iøjnefaldende, at ”Mord” og ”Tyveri i alt” forekom henved dobbelt så hyppigt i Sverige sammenlignet med i USA. ”Voldtægt” forekom ca. 10% hyppigere i Sverige i forhold til i USA.

17. juni 2007

Folkeskolen stempler kloge boern som socialt handicappede


“Intelligente børn bliver dumme i skolen

Psykolog og psykiatere: Folkeskolen stempler kloge børn som socialt handicappede.

Fem procent af de danske børn er så intelligente, at de risikerer at lide alvorligt under samværet med jævnaldrende…”

[…]

“…Flere undersøgelser – heriblandt et pilotprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune – viser, at mindst fire ud af ti meget højt begavede børn mistrives alvorligt i skolen…”

Læs hele artiklen: http://politiken.dk/indland/article271173.ece

  

Så bekræftes vi igen med flere års 

forsinkelse:

Følges med flokken eller indtage pladsen som undersåt

 

Dansk Folkeskole-facade: https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

EU-FN pædagogik for børn og unge kan have en særlig chokerende interesse:

Leipzig-forbindelsen og modernismens vugge

Skole-amfetamin i USA og Danmark 2003

Forbruget af Ritalin på de skolebørn, der har vanskeligheder med at finde ”den rigtige rolle at spille i NWO-pædagogikken”, d.v.s. at transformere børn til sociale, ensrettede skabninger som følger flokken, steg med (!) i 40 % i år 2000. Dette fulgte indirekte af DR-Teksttv-Nyheder 14-12-2000. Du kan finde artikler på dansk ved søgeordet ”ritalin”, f.eks. på:

www. Politiken.dk og på

www.berlingske.dk.

De forsvarede dengang næsten alle sammen ritalin, selvfølgelig:

Den 26. maj 1996 bragte TV 2 en udsendelse om en skoleklasse i Danmark, hvori halvdelen af eleverne går til skolepsykolog.

http://www.politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=36546

http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=21522

http://berlingske.dk/artikel:aid=70795 http://berlingske.dk/artikel.aid=70301

www.folkeskolen.dk/1999/05/anmeldelser/anm05.htm

Bemærk, alt indhold på eksterne link er bevidst fjernet på nær ved det første. Du kan forsøge på søgemaskinerne på Politiken og Berlingske.

Sidste nyt, april 2008:

Adfærdsvanskelige og psykisk syge suger hårdt på budgetter

« Newer PostsOlder Posts »