Danmark

26. juni 2007

7 gange eller blot 3½ gange oftere udstyret med en retspsykiatrisk diagnose


Andelen af indvandrere af anden etnisk herkomst udgør blandt indlagte på retspsykiatriske afdelinger i Danmark 40 pct., oplyser dansk TTV

I 2004 udgjorde andelen 25 pct. (efter det oplyste dengang)

I 2004 udgjorde fremmedandelen officielt 8,2 pct. D.v.s. overpræsentationen i 2004 udgjorde 25/75*91,8/8,2 =3,7 gange, når tages højde for den officielle befolkningsandel.

“Vi skal blive bedre til at finde og behandle dem, så de ikke ender med at begå personfarlig kriminalitet”, sagde overlæge Lene Hougaard til MetroExpress 24. juni 2004.

Se, nu skal der som anført tages højde for de fremmedes andel i befolkningen som helhed (også i 2007).

  1. Én ting er at en større andel fremmede medfører en større andel med retspsykiatriske diagnoser; det skal ikke overraske.
  2. En anden ting er at påvise, at de tilegner sig diagnoser under deres ophold her eller måske har været prædestineret for retspsykiatrien med dens vestlige begreber forud indrejsen.

Officielt er her 8,8 pct. fremmede. Dette medfører en ekstra hyppighed m.h.t. retspsykiatriske diagnoser på : 40/60*91,2/8,8 = 6,9 gange oftere

Reelt er her mere end 16 pct. fremmede, hvilket medfører : 40/60*84/16 = 3,5 gange oftere indlagt med retspsykiatrisk diagnose.

[Lidt hjælp til forholdstalregningen, som benyttes, hentes under spørgsmålet om velfærdens fordeling på: https://danmark.wordpress.com/2006/11/20/forholdstallene-og-keynesianer-sniksnakkes-uddybes-lidt/]

Forskellen i tilbøjelighed til at få retpsykiatriske diagnoser blandt vesterlændinge og fremmede skulle undersøges i 2004 og skal vel fortsat.

Men desværre, de herrer og de kvinder psykiatriske overlæger, det lader sig ikke gøre:

Forskning i danske befolkningsforhold kan ikke ske længere

Hvorledes den såkaldte integration og opholdets varighed her påvirker de fremmede i negativ retning skulle ikke mindst afdækkes, men desværre, der kan ikke gennemføres befolkningsrelateret forskning, som landet ligger med vor befolkningsmodel fra 1991. Det vises klart som dagen under sidstnævnte link. 

Derudover synes andelsoplysningerne, der er oplyst til pressen i 2004 og i 2007, ikke at harmonere med hinanden, med mindre at hypotesen:

Jihad-tilbøjeligheden vokser eksplosivt med deres samlede andel her i landet, er den mest analyseværdige.

Vi går ud fra at en række handlinger, der i Danmark tildeles retspsykiatriske diagnoser med de vestlige begreber, som disse forudsætter, i hjemlandet kan falde i en anden kategori, f.eks Jihad.

De 40 pct. svarer i øvrigt til de fremmedes tilbøjelighed til at konsumere velfærd i al almindelighed. De konsumerer 40 pct. af velfærden, men samlet udgjorde de fremmede kun ca. 16 pct. (reelt, d.v.s når naturaliserede og deres børn medregnes)

2010: Hvis du er berettiget i tvivl om den faktiske andel af ikke-vestlige: https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

Sonia

At forstå baggrunden for dette indlæg bedre forudsætter:

Hvordan de nye begreber ‘indvandrere’ og efterkommere’ fra 1991 ødelægger befolkningsmodellen

Kritikken af befolkningstatistikken er hengemt i syltekrukke i Undervisningsministeriet

Det er skidt når bladene taler over sig

Vi havde oldenår i 2006

15 pct. konsumerer 40 pct.

Man skal glo en del før glugger falder ud