Danmark

21. juni 2007

Europas samling er ikke paa plads endnu

Filed under: European Integration, Justice — Tags: , , , — Jørn @ 21:41

Formand under det tyske formandskab Angela Merkel indrømmede 14. juni at en ny aftale om en traktat ikke er lige i sigte

http://news.independent.co.uk/europe/article2659716.ece

“Angela Merkel indrømmede 14. juni,  at en aftale om en ny EU-traktat stadig ikke er i sigte og advarede for første gang om, at planerne om at genoplive projektet ved næste uges europæiske topmøde, der skal omhandle en ny EU-traktat,  “stadig ikke er i sigte…”

“…For at tilføje yderligere til Merkels smerter har Tjekkiets præsident Vaclav Klaus beskyldt Frankrig og Tyskland for at re-introducere en mislykket EU-grundlov i smug, og Tony Blair har fornylig insisteret på, at der bliver ingen aftale med mindre kravet om en grundlov bliver lagt tilside …”

“Udfordringer i ‘en grundlov’

Eventuel grundlov skal ratificeres af alle 27 Europæisk Unions medlemsstater, indtil nu har kun 16 gjort det (mit: på minister-niveau). 

Hollænderne og franskmændene har sagt nej til den oprindelige EU-grundlov(mit: , der kaldtes charteret) ved folkeafstemninger inden for nogle få dage i 2005.

Der er stadig mange argumenter for at nedkorte en eventuel traktat. Disse omfatter:

Skal den kaldes en grundlov?

Skal der være et EU-flag?

Skal der være en EU-udenrigsminister?

Skal der være charter om menneskerettigheder?   

Hvordan vil magten blive fordelt mellem de nationale parlamenter og Brussels? 

Tyskland planlægger af præsentere en tidsplan for aktiviteterne på et to-dages topmøde i Brussels begyndende 21. juni for at få traktaten indført i midten af 2009…”  

Tilføjet uddybende:
“Vejkort” (road map) betyder at ministrene, der mødes, efterfølgende skal gå hjem og arbejde aktivt for, at de besluttede aktiviteter fremmes mest muligt, uanset deres respektive vælgere i nationalstaterne.

Helt fra starten argumenterede Jean Monnet kraftfuldt og præcist i forberedelsesperioden før 1956-traktaten for at overføre magt direkte til en gradvis enhedsopbygning og samling af den funktionelle bureaukratiske elite på tværs af Europa, så der skabtes et kraftfelt, hvori en union i fuld skala ikke kunne stoppes. Overførelsen af magt skulle begynde med relativt ikke-trovertielle økonomiske funktioner og stålfremstillingen, for at minimere bekymringerne for, at den nationale suverænitet blev brudt ned. Man skulle sikre sig, at den funktionelle overførelse af magt blev irreversible (ikke kunne tilbageføres), et forhold garanteret af traktat-doktrinen acquis communautaire, der sikrer at al magt overført til (de europæiske) samfundsinstitutioner bliver gjort til permanent europæisk lov og så samtidig, at de tages ud af de nationale lovsæt i medlemslandene.” Jean Monnet’s lidt besynderlige baggrund kan du se på:

http://www.lilliput-information.com/mon.html

https://danmark.wordpress.com/2007/06/17/det-sjovt-som-afskeden-med-scenen-kan-dreje-ens-blik-paa-mangt-og-meget/

Sonia