Danmark

17. november 2006

Mindst 40 pct. af det offentlige budget til indvandrerne


Indvandrerne og

deres efterkommere

udgør 15 pct., men konsumerer

40 pct. af det offentlige budget


Det er sjovt som vi stykkevis får ret i vores forud offentliggjorte regnestykker/analyser, der i årevis var politisk ukorrekte (p.u.c.) :
https://danmark.wordpress.com/2006/11/03/thinktank-ser-paa-den-ekonomiske-immigrant-belastning/

“Velfærdskommissionen påviste, at indvandrere fra mindre udviklede lande har 3,47 gange større træk på de offentlige ressourcer i form af service og kontanter i forhold til deres andel af befolkningen, i følge Børsens referat 1. december 2005. Alle indvandrere 3,3 gange i gennemsnit. Indvandrerne fra mindre udviklede lande koster efter det oplyste i gennemsnit netto 2,6mill. kr. over livsforløbet, danskerne kun 750.000 kr. i gennemsnit (2,6/0,75 =3,47), skrev Velfærdskommissionen:  

Indvandrere fra mindre udviklede lande:

Og dette fører pr. logik til, at de fremmede konsumerer mindst 3/4 af alle de udgifter, der varierer proportionalt med deres antal: x*85/15= 3,47, og det giver (x=) 61,2 = y/(1-y), og det giver y=38,0 (pct.) af samtlige offentlige udgifter, der varierer proportionalt med antallet af konsumenter i Danmark.

Lidt uddybning af udregningen

Dertil kommer de udgifter, der udelukkende skyldes indvandringen (opregnet separat), samt de udgifter, der ville have været uden indvandringen. De sidste skal naturligvis ikke medregnes i udlændingeregnskabet…”

Jamen, det har vi berettet første gang højt og tydeligt for mere end 10 år siden, da fremmedandelen var lidt mindre. Dengang var selve regnestykket at betragte “som en slags racistisk matematik” :

Immigranterne dræner økonomien, samlet:

2001: https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/

2010: https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

Selv i England med betydeligt lavere velfærdsydelser tager 80 pct. af indvandrerne mere ud af økonomien end de bibrager til økonomien:

https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/

Sonia

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark:

Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

Vi opfrede ALT i modsætning til nedennævnte

PS:

Velfærdskommissionen og Rockwoolfonden (sidstnævnte i oktober 2005) gav os lidt ret i 1. december 2005, lektor demograf Hans Oluf Hansen, København Universitet ville gerne give os mere ret i optællingsspørgsmålet: http://www.lilliput-information.com/economics/atda.html 20. august 2005, svensk fremtidsforsker kom til tilsvarende resultat for fremtidsperspektivet, som vi kom til, svensk lektor i økonomi Lars Jansson gav os ret i økonomiopregningen i juni 2002, kultursociolog Eyvind Vesselboe ville gerne i 2006 fortælle vælgerne, at det er noget han har fundet på.

J. E. Vig, 17. november 2006

25 kommentarer »

 1. […] Mindst 40 pct. af det offentlige budget til indvandrerne […]

  Pingback af Faa det ud « Danmark — 17. november 2006 @ 16:43

 2. Udregningerne er helt ude i hampen.

  Start med at finde ud af hvad de forskellige tal dækker over.

  De 750000kr er det underskud gennemsnits danskeren, født i dag, kommer til at påføre statsfinanserne hvis dagens politik og demografiske trends fortsætter uændret.
  De 750000kr, ca 10000kr om året, er altså det beløb nye danskere betaler for lidt i skat – fordi de får for få børn.

  “Nyfødte danskere” inkluderer desuden alle nyfødte med dansk statsborgerskab – ikke kun etniske danskere.

  “Immigranter” er alle herboende uden dansk statsborgerskab.
  De udgør ikke i *nærheden* af 15% af befolkningen, og kurven er knækket og fortsætter med at “knække” for nasserøve. Velfærdskommisionens fremskrivninger bygger igen på antagelser om uændret politik og indvandring.

  Andre landes ulykke er heller ikke regnet med.
  Fortsætter danskerne med at holde den danske samfundsorden og dansk kultur i live, kan vi ende med at blive et attraktivt land for højtuddannede tyskere, hollændere, britter, belgiere og svenskere at flytte til.

  Kommentar af Chris Boegh — 26. november 2006 @ 09:42

 3. Jeg har netop anført at underskuddet på gennemsnitsdanskeren er 750.000. Ser ikke du forsøger at afvise, at ikke-vestlige betaler 3,3 gange for lidt i skat i forhold til deres offentlige udgifter, dels p.g.a. manglende indpasning dels ved selv efter en længere årrække at føde udgiftskrævende børn til det er for sent med finansieringen af velfærdssystemet fremover.
  Så det er et rent skinargument i bedste keynesianer-stil, der ikke berører substansen.
  10.000 om året må være en privat ‘halal-udregning’.
  Nej, nyfødte med dansk statsborgerskab er ikke danskere.
  Nej, immigranter er ikke alle herboende uden dansk statsborgerskab.
  Fuldstændig misforstået. Korrektionen er forlængst gennemført i alternative analyser, i øvrigt igennem de seneste 15-20 år.
  Det er ikke gået op for dig, at immigrant-begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ er ubrugelige, selvom det tydeligt fremgår af gennemgangen?
  De kan ikke bruges af Københavns Universitet til en beskrivelse af den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark som anført i filen.
  Integrationsministeriet og selv Rockwool Fonden må også ty til tilrettet opgørelse.
  Alt i alt og tilmed gør dine indvendinger altså de 3,3 gange endnu større.
  Nej, greencard-ordningen på dansk startede faktisk allerede i 1991 for at få fat i dem, der – som alle velorienterede vidste – var stukket af til England og USA; den blev udbygget i 2001. Ordningen har man lige meddelt har været en kæmpefiasko.
  “Tyskere, hollændere, briter, belgiere og svenskere at flytte til”, skriver du: Du har ikke opdaget at EU slår det samme fri indvandrings-slag for EU med green-cards og hele dynen. Du glemte øvrigt spanierne. Skal disse kvalificerede så komme fra andre planeter?
  Den får ikke for lidt “på keynesianeren”:
  Hvis og hvis…
  Det sidste er overflødigt at kommentere.
  Udtrykket “nasserøve” ville jeg i øvrigt være lidt forsigtig med at bruge, før jeg havde sat mig bare lidt ind i formuedannelsens dynamik.
  Der er oplagte muligheder på : http://www.lilliput-information.com/kapt.html og helt nutidig gennemgang på https://danmark.wordpress.com/2006/11/25/er-kapitalen-tiltrukket-af-eu-og-specielt-af-danmark/
  PS:
  Det er faktisk meget værre: 25. november 2006 kunne TTV1 referere Rockwool Fonden for: Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 26. november 2006 @ 16:58

 4. […] Knudsen og Claus Hjort Frederiksen. Derimod perkerne, der redder muhammedanmark ved at konsumere 40 pct. af velfærden (mest lønninger til guderne og udbetalinger) uden at udgøre mere end 15-17 pct. af indbyggerne, […]

  Pingback af Danskerne er dovne, perkerne er kvikke « Danmark — 28. april 2007 @ 11:17

 5. […] velfærd og fremmedudgifter er med til at sætte gang i […]

  Pingback af Den danske model « Danmark — 7. maj 2007 @ 21:20

 6. […] er det således, at de fremmede konsumerer 40 pct. af velfærden selvom gruppen officiel kun udgør 9 pct., men reelt er 15-17 pct. af […]

  Pingback af Fedme koster en del, men indvandringen 10 gange mere « Danmark — 25. maj 2007 @ 06:39

 7. […] præcis til de fremmedes tilbøjelighed til at konsumere velfærd i almindelighed. De konsumerer 40 pct. af velfærden, men udgør kun ca. 16 […]

  Pingback af 7 gange eller blot 3½ gange oftere udstyret med en retspsykiatrisk diagnose « Danmark — 26. juni 2007 @ 08:26

 8. […] skal have det indtryk, at indvandringen af bl.a. de tredobbelte velfærdskonsumenter ophørte med udgangen af 1990-erne. Det er det rene vrøvl. Man tør ikke rigtig at anføre […]

  Pingback af Naturligvis skal der lyves om tilgangen af so-called flygtninge og familiesammenfoerte « Danmark — 7. august 2007 @ 09:27

 9. […] vist sig, at de kommende generationer af fremmede, der fødes her i landet, endog er mere belastende 1), mere kriminelle og føder flere børn end deres forældre. Regeringen havde endelig fået absolut […]

  Pingback af Juleeventyr der givet ender skidt « Danmark — 21. november 2007 @ 12:48

 10. […] hvad velfærdskommissionen offentliggjorde i Børsen den 5. december 2005: Indvandrerne konsumerer 40 pct. af velfærden i Danmark, d.v.s. de er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning en […]

  Pingback af Hvorfor kom de første - gentager historien sig i en lettere rettet version? « Danmark — 10. januar 2008 @ 10:46

 11. […]  40 pct. af velfærden […]

  Pingback af Sygdom koster 37 mia. kr. - 10 mia. kr. mere end før 2001-regeringen « Danmark — 15. april 2008 @ 10:09

 12. […] og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb desangående: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og […]

  Pingback af FN advarer om indvandringen til den nye Europastat « Danmark — 10. juni 2008 @ 07:01

 13. […] endeløst offentligt forbrug ind i Europa nok sikre. I Danmark er dette forbrug nået 40 pct. af det samlede offentlige […]

  Pingback af Ingen tvivl : De europæiske økonomiske tiltag styres direkte mod deflation « Danmark — 14. januar 2009 @ 15:18

 14. […] gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb, der har med fremmebelastningen at gøre: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og […]

  Pingback af FN ADVAREDE SIDSTE FORAAR MOD EU’S INDVANDRINGSPROJEKT « Danmark — 31. januar 2009 @ 10:12

 15. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 23:46

 16. […] de udbetales langt større end de indkvarterede i centrene, og vi ved at de konsumerer opimod 40 pct. af velfærdsforbruget i landet, hvilket både politikere 1) og også Velfærdskommissionen har […]

  Pingback af Asylpolitik er dyr og ineffektiv « Danmark — 25. maj 2009 @ 13:32

 17. […] sig, at de kommende generationer af fremmede, der fødes her i landet, endog er mere belastende 1), mere kriminelle og føder flere børn end deres forældre. Regeringen havde endelig fået absolut […]

  Pingback af Lars den lykkelige hilser flere indvandrere velkomne « Danmark — 2. januar 2010 @ 11:59

 18. […] sig, at de kommende generationer af fremmede, der fødes her i landet, endog er mere belastende 1), mere kriminelle og føder flere børn end deres forældre. Regeringen havde endelig fået absolut […]

  Pingback af Lars den lykkeliges nytaarshilsen til danskerne kommenteres « Xanthippe — 2. januar 2010 @ 22:14

 19. […] offentligt forbrug ind i Europa nok sikre. I Danmark er dette immigrantforbrug forlængst nået 40 pct. af det samlede offentlige forbrug…” “…Både i Tyskland og i Danmark er […]

  Pingback af ORDET ‘DEFLATION’ TRÆKKES IND I OFFICIELLE SPROG I EUROPA MED 6-7 ÅRS FORSINKELSE | Danmark — 3. september 2015 @ 11:20

 20. […] Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen. Indvandrerne konsumerer 40 pct. af velfærden i Danmark, d.v.s. de er som gruppe 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i […]

  Pingback af Europas velstand og velfærd | transeurabia — 6. februar 2016 @ 17:54

 21. […] Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen. Indvandrerne konsumerer 40 pct. af velfærden i Danmark, d.v.s. de er som gruppe 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i […]

  Pingback af DET SKER VED LØGN OG BEDRAG SKREV I 2008 – HVORFOR KOM DE FØRSTE | Danmark — 5. februar 2018 @ 09:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: