Danmark

19. juni 2007

Banker skyder penge i sharia-laan eller halal-laan – man more sig – [indbyrdes opfordring]

Filed under: Culture, Economics — Tags: , , , — Jørn @ 22:41

Banker skyder penge i sharia-lån

Kilde : http://avisen.dk/banker-skyder-penge-sharialaan-190607.aspx 

 

”19. juni 2007 21:10 Indland| En gruppe danske pengeinstitutter er parat til at skyde kapital i en ny type rentefri halal-boliglån til muslimer. Finanstilsynets godkendelse ventes i torsdag…”

Rettroende muslimer må ikke betale renter, så derfor har de været afskåret fra huskøb med rentebærende lån. Nu bliver det ændret ved at bankerne tilbyder såkaldte halal-lån.

”Men nu har det lille private finansieringsinstitut Amanah overbevist fire store danske pengeinstitutter om potentialet i den nye type halal-lån, hvor kunderne ikke betaler renter, men til gengæld en lidt højere markedspris…”

Vi kan meddele at denne ’lidt’ højere markedspris simpelthen betyder forudbetalte renter, der udgør forskellen mellem den almindelige markedspris og den højere markedspris.

Rente, diskonto (forudbetalt rente) eller tilsvarende betales i civiliserede samfund som et vederlag for forbrugsforskydningen: Låntager, der ønsker at forbruge, før han f.eks. kan betale kontant, betaler långiver et vederlag for at overtage dennes forbrugsmulighed. Markedets udbud og efterspørgsel samt nationalbankens udlånsrente bestemmer i alle tilfælde rentebetalingen eller den dertil præcis svarende forhøjede markedspris.

Man kan spørge: “Hvad skal barnet hedde, hvis det bliver et barn?”

Længere er den ikke. 

Vi har uddybet med et eksempel 

It’s only words, and words is all it takes. You pay for the difference of preference between present and future consumption anyway…so help me God!

Sonia

Det er skidt naar bladene taler over sig


Sådan er det 

23. maj 2004 havde Rambøll Management for Jyllandsposten spurgt et repræsentativt udvalg af danskerne om, hvorvidt de troede, at muslimerne i fremtiden ville udgøre et flertal af Danmarks befolkning. 

Spørgsmålet var ikke funktionelt formuleret, fordi religiøst tilhørsforhold ikke registreres i noget vestligt land, men det kunne alle de adspurgte ikke vide. Men sådan var spørgsmålet netop valgt bekvemt for at eliten kunne klare sig igennem uden for mange knubs, når den blev spurgt. 

Næsten hver fjerde dansker – 24 pct. – svarede ja. Og blandt disse mente knap 60 pct., at det ville ske inden for 30 år. 

Nu kunne avisen så sammenholde meningsmålingen med den officielle prognose fra Danmark Statistik, der viste, at 10,9 pct. af befolkningen ville være indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2050. 

Jyllandsposten skrev således 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.” 

Denne prognose går ud fra at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere vedbliver at have betegnelsen efterkommere. Nu viser resultatet i 2050 17,4 pct. indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande, og 28,8 pct. i år 2100. 

Man havde dog ikke i den sidstnævnte prognose taget højde for, at netop adskillige 3-generationsindvandrere f.eks. siden 1979 allerede er blevet lagt i kategorien ’danskere’ og ikke i kategorien ‘efterkommere’ i tælleapparatet. 

En alternativ prognose, som end ikke medtager andet en halvdelen af alternativet, var alligevel ikke noget fagfolkene ”ynder at få frem i offentligheden”, meldte Jyllandsposten den 30. maj 2004. Den var til intern brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at den er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der kom til i 1991. Der var tilmed en demografisk professor der sagde fra i 2005; ganske vist med 14 års forsinkelse. 

Men der skal ikke gøres noget; det er blot generende for eliten, at offentligheden står helt af, når løgnen bliver for stor, og befolkningen faktisk nemt afslører eksperterne.

Når den anden halvdel af det berømte prognose-alternativ medregnes ser landet ganske anderledes ud: 

Hvor mange fremmede (fra mindre udviklede lande) var her pr. 1. januar 2006? 

Hvornår bliver danskerne i mindretal i Danmark?  

[det viser sig i øvrigt, at de adspurgte i Rambøll-meningsmålingen synes at få ganske ret. Mon ikke det er noget med antallet i skolerne nu og måske noget med, at børn bliver voksne; de fleste har ganske gode fornemmelser af den slags fænomener – matematik er ikke nødvendig her.]

Men nu er det halve alternativ-problem lissom andre af samme slags lissom sat på syltekrukke i Undervisningsministeriet: Tys-tys

Sonia

Når vi går ind på den officielle prognose og den halve alternativ-prognose og ser nærmere på konsekvenserne af at antage de er korrekte, ender vi i det latterlige