Danmark

28. juni 2007

EU’s southern drive is the impossible alternative – ideology


Man vil gennemtvinge det umulige alternativ – ren ideologi

 

European Union’s Southern Drive

 Shada Islam

YaleGlobal, 30 May 2003 

Extractions from:  http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=1738  

“Despite apparent attempts by the US to lead the world in every way and area, when it comes to northern Africa and the Middle East, the European Union has its own ideas. Europe’s importation of immigrant labor to support its aging population has contributed to a buildup of over 13 million Muslims of Middle Eastern descent across the continent. In the face of continued economic shifts and the changing character of its population, the EU is now reaching out to 10 ‘southern Mediterranean’ states from Morocco to Syria, hoping to induce democratic reforms and political modernization in the region. But a bold new EU plan for “integration and cooperation” is predicated on the peaceful resolution of the Israeli-Palestinian conflict – something that will take Washington’s active involvement to achieve…” – YaleGlobal

[…]

“…European governments are realizing they must forge stronger contacts with nations whose workers are needed to replace the EU’s ageing workforce. Finally, to tackle the “root causes” of extremism, Europe must help Arab countries to become more democratic…”

[…]

“This blueprint for a reconfigured EU is simple enough: Europe’s southern neighbors must be allowed to become a part of an EU “area of cooperation and integration,” says Prodi. Unlike countries to Europe’s east, including the Balkan States, which have been promised EU membership, Prodi has made it clear that Europe’s southern neighbors will not have the status of full-fledged EU members. Nonetheless, they can become part of a wider Europe, sharing “everything but institutions” with an expanded EU. This will require that the EU use the same techniques that it utilized successfully to speed up reform in the central and eastern European states…”

[…]

“This isn’t the EU’s first attempt to initiate a policy for countries on its southern rim. EU launched a so-called Euro-Mediterranean “partnership” in Barcelona in November 1995 in response to the US-led Middle East peace process. The blueprint focused on building a European-Mediterranean Free Trade Zone, and promoting north-south cultural cooperation. EU governments also provided millions of euros in aid to build the region’s transport, telecommunication, and electricity infrastructure…”

[…]

“Despite all the rhetoric, few EU governments have any illusion about their ability to reshape the Middle East. US involvement is critical in ensuring that Israel begins implementing the peace plan it reluctantly accepted last week…”

Our comment: Sometimes we have to listen to those who may feel less than satisfied to get a substantial content. 

Complements:

Dansk-Svensk udforskning af den Europæisk-Arabiske Dialog (Svensk/Dansk)

Central adjoining issues:

The elite ignores the welfare-dilemma (English)

Det danske/europæiske velfærdsdilemma (Dansk)

Will Europe be darkend? 

Sonia

Enkelte med ansvar for Folkeskolens deroute

Filed under: Culture, Education, History — Tags: , , , — Jørn @ 08:54

”Det startede med at livets basisværdierne formelig skulle ændres. Forældrene var ikke egnede, hvis de ikke antog de samme nye værdier. ”
Det er som klippet ud af det ”trivselsprogram”, som mentalhygiejniker psykolog Eggert Petersen skrev for socialdemokratiet 1969. Der krævedes uddannelse, genopdragelse, holdningskurser etc. for både forældre og lærere.Danmark fik en ny skolelov i 1976. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard ønskede ”det kapitalistiske samfundssystem” sat på porten og fremførte i 1977 et projekt til skoling af forældre for at imødegå den voksende kritik af undervisningen og fremme den marxistiske indoktrinering. Der skulle oprettes gratis (læs: statsbetalte) forældrekursus på landets 29 folkeskoleseminarier. Kurserne skulle ”udrydde” de ”misforståelser” og ”myter”, at børnene ikke lærer noget (= får nogen reel viden) og få forældrene til at acceptere, at deres børn – ifølge fortolkningen af den ny skolelov – opdrages og uddannes til borgere i et socialistiske samfund.

I det gamle tidsskrift AKTION 1977, har en forældreelev fortalt om dette kursus på Zahles Seminarium, som gennemførtes under ledelse af den kommunistiske pædagog Hans Jørgen Kristensen og Kirsten Kruse: ”Aldrig har jeg været med til sådan en gang indoktrinering!”.

Gertrud Johnsen, Sverige

Supplement fra Information om Danmark:

Lidt om den plantagte kulturerstatning her og i EU: http://www.lilliput-information.com/revo.html pr. sindelags-apostel, der gav os 68-ere-ideerne omgjort til samfundsstyring, fortsætter i EU.

Kundskabstilegnelsen fjernes systematisk

Uddrag af http://www.lilliput-information.com/hed/sand13.html 

Danske skoleelevers og studenters niveau:

Viser, hvor galt det står til, også med det producerende Danmarks fremtid. Til sidst vil vi se på, hvorfor det er gået, som det er gået.  Ugebrevet Mandag Morgen nr. 36 fra 21. oktober 1996 bidrager bl.a. til kendsgerningerne sammen med Henning Fonsmark i bogen ‘Kampen mod kundskaber’, Gyldendal 1996. Først vil vi stille diagnosen på Danmarks sygdom i uddannelsen, i skolen, i konkurrencen. Herefter vil vi grave i forklaringerne på sygdommens opståen. Globaliseringen, den globale landsby, er et sigende ord. En jernbanestation, hvor ekspressen suser forbi hver time, siger også noget som billede på de arbejdsløses situation. Kan vi som nation følge med de planer, der tilsyneladende er lagt, uanset hvorfra vi ser og uanset, hvilke tænkende mennesker vi kontakter. Det er ikke sandsynligt, at Danmark kan kompensere med videnstung produktion til erstatning for, at den løntunge produktion flyttes til udlandet i stor stil….” 

Henning Fonsmark, der er tidligere redaktør på Børsen og Berlingske Tidende, skærer som en kirurg helt ind til benet, intet er overladt til tilfældighederne, alle ansvarlige, hvad de sagde, hvor de sagde det, alt er med. Og den er en super saglig historisk redegørelse for de danske forhold, der tilmed er morsom p.g.a. af sin saglighed. Den kan lånes på biblioteket.