Danmark

20. januar 2009

De nyttige idioter

Filed under: Arabization, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, folkeskolen, Free Speech, Immigrants, Immigration, Jihad, Justice, Science, Terror, USA, War — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 17:11

Fra dagens aviser og http://www.danpal.dk/documents/Politiken%20110109.pdf

AAGE WILLIAM VASILI HEMPEL, AGNETE SOMMERLUND, ANDERS BJERRE MIKKELSEN, ANETTE & JESPER EGE, ANETTE & KLAUS EGGERT, ANITA PETERSEN, ANKER SCHJERNING, ANNALISE og JOHANNES LIND, ANNE BRØNNUM-HANSEN VIND, ANNE LUND, ANNETTE ABELL, ANNETTE og TORKILD MACH, ANNIE THORBEK, ARNE HANSEN, ASBJØRN TORP, BASSIL SALAMEH, BENITO SCOCOZZA, BENT JUHL NIELSEN, BENTE GRUE, BENTE HANSEN, BENTE PETERSEN, BIRGITTE HUSMARK, BIRGITTE NEDERGAARD, BIRTE ANDERSEN, BIRTHE MORTENSEN, BJARNE BLICHER HANSEN, BJARNE HOLGER RASMUSSEN, BO ASMUS KJELDGAARD, BODIL HEINØ, BOLETTE CROSSLAND, BOLETTE MUNCH-PETERSEN, CARL SØREN SOMMERLUND, CARSTEN BANSHOLM HANSEN, CHARLOTTE HASLUND CHRISTENSEN, CHRISTIAN BRAAD THOMSEN, CHRISTIAN ULSTRUP, CHRISTINA OLSEN, CHRISTINE MARSTRAND, DAGMAR DINESEN, DORTE HULTGREN, DORTE VALENTIN SØRENSEN, DORTHE LEMKE, ELISABETH BERGSØE, ELISE ENGROB, ELSE GULDAGER, ELSEBETH HOLM, ERIK SCHJERNING, ERNST BRUUN OLSEN, EVA DRAGHEIM, EVA KREUTZFELDT, FATHI EL-ABED, FINN ELLEGAARD, FINN HELD, FLEMMING BAU, FLEMMING STENILD, GERD BAADSGAARD, GITTE BUSCK, GREGERS HOFF, GRETHE JENSEN, GUNNA STARCK, GUNVOR BJERRE, HANNE DALSGAARD, HANNE WILHJELM, HANS NEBEL, HEINO ULLRICH, HENNING KJELDGAARD, HENRIK POULSEN, HUMAN RIGHTS MARCH – KVINDER I DIALOG, IDA KOCH, INGA LARSEN, INGE OG VAGN KOFOED, INGE SKOV, INGE-LISE BAU, INGEBORG og JØRGEN GIMBEL, JAN GRÖNHOLM, JAN KASPERSEN, JANE JUUL BERG, JANNE STEINØ, JØRGEN LINDGAARD PEDERSEN, JØRGEN MADSEN, JØRGEN NYENG, JØRN BOLDSE, Jørgen Bæk Simonsen, JENS POSSELT, JESPER PETERSEN, JOHAN PIPE, JYTTE REX, KAREN GAMMELGAARD, KARSTEN MATHIASEN, KAT STAMATAKIS, KIM ESMARK, KIRSTEN JØRGENSEN, KIRSTEN RUTH BJERRE MIKKELSEN, KIRSTEN THISTED, KIRSTEN THORUP, KIRSTEN WIDDING, KJELD OLESEN, KLAUS SCHULZ, KOMITEEN FLYGTNINGE UNDER JORDEN, LARS BREDO RAHBEK, LEIF PETERSEN, LEIF SØNDERGAARD, LENE FRUELUND, LISBET LYNGGARD, LISBETH POULSEN, LOTTE RØRTOFT-MADSEN, M. JAKOBSEN, MALENE og JAMAL AGERGAARD JOUDEH, MARGRETE AUKEN, MARIANNE BACH, MARIANNE RISBJERG THOMSEN, MARIANNE SKOVGAARD, MARTIN CHRISTENSEN, MARTIN JESPERSEN, METTE BORG, METTE MADSEN, METTE MUNK, MICHAEL JOHNSON, MICHAEL SCHØLARDT, MOGENS LYNGSDAL, MORTEN M. MARCUSSEN, MORTEN MEISNER, MORTEN THING, NIELS FINN CHRISTIANSEN, Nyttig idiot, OLE DONBÆK, OLE OLSEN, OLE SPORRING, OLE THORBEK, OTTO OG HANNE JARL, PALLE NIELSEN, PATRICK MAC MANUS, PER SCHULTZ, PERNILLE CHRISTOFFERSEN, PERNILLE JENSEN, PERNILLE KLØVEDAL HELWEG, Pernille Rosenkrantz-Theil, PETER MIKKELSEN, POUL PETERSEN, PREBEN VITTINGHOFF SVENDSEN, PREBEN WILHJELM, RIGMOR RISBJERG THOMSEN, RISVANG-LAURITZEN, ROBERT REFBY, ROSE MARIE TILLISCH, SØREN GYTZ OLESEN, SØREN NIELSEN-MAN, SF ÅRHUS, SF NØRREBRO, SOCIALISTISK FOLKEPARTI, SOLVEIG MUNK, SONJA ELISABETH ANDERSEN, STEEN FOLKE, STIG ERICHSEN, SVEN THORSEN, THOMAS BREDSDORFF, THOMAS FRANK MØLLER, THOMAS MØLLER, Tine Bryld, TOR KRISTIAN DANIELSEN, TORBEN JACOBSEN, TORBEN LUND, TRINE PERTOU MACH, TUE MAGNUSSEN, ULLA JESSING, ULLA PEDERSEN, ULRIK LYNGS, YVONNE HALSKOV, YVONNE OG PETER SPITZ

lebanon-muslims

hamaspeople

 

leonardo_da_vinci_last_supper

Islam bygger på tanken om, at al autoritet er hos Allah. Allah er almægtig, allestedsnærværende – og har også den øverste autoritet i jordiske anliggender. Muslimen skal altså ikke – som efter den kristne trosopfattelse – give Kejseren hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er:

Livets inderste quint-essens, der som sjæl føler sig indespærret i det menneskelige legeme og stedse stræber efter at vende tilbage den (Gud), der udsendte den, sagde Leonardo Da’Vinci, som det sidste den 2. maj 1519. Dette skal du forstå, menneske, thi dette er naturens inderste hemmelighed. Leonardo er ét de få universalgenier verden har set. Han udforskede alt omkring sig på mest banebrydende, mest udførlige og gennemgribende måde og skabte utallige enestående kunstværker, der vil blive elsket til evig tid, såfremt de består. Leonardo Da’Vinci var naturligvis af denne verden, men han vidste han hørte til andetsteds.

 Vi holdt op med at sammenblande religion og samfundsindretning allerede i 1500-tallet.

Ja, det holdt hårdt. Vi kom desværre også med i 30-årskrigen. Det var magten omkring den katolske kirke, der kæmpedes imod.

Sonia

Supplementer: Taqyyi -Den lovlige løgn

PLO-Charter

Lige for at slaa noget afgoerende fast om penge


To væsensforskellige foreteelser. Jeg tror ikke på noget af denne verden, og slet ikke på pengebegrebet. Pengebegrebet kan defineres (fastlægges med logisk brugbart indhold apriori) ud fra en fornufts-, virkeligheds- og formålstjenlig tankegang.

Entydighed, adækvans og funtionalitet er bærende fornuftselementer i en sådan definition. At sondre mellem pengemidler og penge som sådanne er altafgørende for virkelighedsnærheden, entydigheden og adækvansen.

Den der styrer pengemiddeludstedelsen har ansvaret for om landet afhændes til fremmede magter (som nu) og eller til kreditorernes forgodtbefindende. I Danmark styres pengemiddeludstedelsen næsten udelukkende af de største private banker, da nationalbanken på nær 30 mill. kr. er privatiseret og af letkøbte, ignorante politikere, der ikke overholder Grundloven.

Kodex i verden er blevet socialismen, der samler al magt i toppen, i EURO-land, EURABIA eller i Den Nye Verdensorden byggende primært på tilskudsøkonomi, der er præcis det samme i det lange løb. 

Af de tidligste og kendte økonomer er 1700-tallets David Hume den, der rammer mest på skiven uden dog at ramme plet, fordi han forudsætter moralske ledere af landet. Her er det selvsagt galt med virkelighedsnærheden.

David Hume var præst, filosof og økonom.

Sonia

Offentligt underskud og skattelettelser passer ikke sammen – oekonomipakken er helt hen i vejret, og samtidig er det netop de opkastede tiltag, der har sendt os dertil, hvor kom med finanskrisen – DET ER FOR DUMT!


i

Forfra og om igen – det er for dumt

– i øvrigt bliver det snart standset af EU

Stærke kræfter vil såkaldt ‘sparke den danske økonomi igang’. Sparke er et LO-udtryk. Tidligere ville man kickstarte økonomien delvis efter økonomen John Maynard Keynes’ opskrift fra trediverne.

Uanset, det er noget vrøvl. I praksis går det ud på, at det offentlige afholder nogle ekstra udgifter, der eventuelt ikke er dækning for på Finansloven.

Dette var præcis, hvad vi gjorde, så vi endte i det finansielle hul, hvor vi er nu. 

Desværre er hele tankengangen grundlæggende forkert. Det er muligt at nogle skoler trænger til vedligeholdelse og nogle trafikanlæg o.a. mangler. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor retfærdigt og eller snusfornuftigt tiltagene kunne se ud ellers. Det kan ikke finansieres ved at underbudgettere, uden det går galt, endnu mere galt. 

At leve i den forestillingsverden, at pædagoger, skolelærere og cand. altmuliger i Folketinget disponerer bedre, hvor skatteydernes midler skal bruges, hvor opkrævningen fra virksomhederne skal bruges, eller hvor eventuelle lånte midler skal bruges, er helt hen vejret.

Det er netop indblandingen fra Folketinget, der skævvrider hele økonomiens naturlige ordning, fordi alle offentlige udgifter er forbrug af frit tjent købekraft, hvorimod skatter er tvangsinddrevet købekraft, der kunne være investeret i produktionen, der frembringer mere købekraft eller kapital end der investeres.

Når denne kapitaliseringsproces, som er det eneste vi kan leve af, hæmmes for meget som nu, går produktionen i stå eller flytter væk.

Tag murermesteren der ser tilskudsmidler for køberne af renoveringer m.v., tilskudsmidler uden hvilke intet var sket. Nu udnyttes tilskudsmidlerne, og murermesteren bestiller materialer og ansætter folk.

Så snart tilskudsmøllen ophører går det ud over de ansatte, de nyansatte først, leverandørerne og endelig murermesteren. Derefter er situationen blevet værre, end den var før tilskuddene. Det er det, der har kørt i alle 1990erne indtil 2001.

HVAD DER ER BRUG:

Det er derimod kapital og fordelagtige omkostningsforhold virksomhederne mangler. Det offentlige udsuger erhvervslivet og fagforeningerne kvæler virksomhederne med høje lønninger, og det offentlige presser de ansattes lønninger med for høje skattesatser.

Aktieselskabsskatten kunne let nedsættes til f.eks. 15 pct., og i stedet for al anden indkomstskat kunne der indføres en ren lønskat på 20-25 pct. for alle, der straks indbetales forud af arbejdsgiverne, f.eks. månedvis. Så er det slut.

Så vil virksomheder myldre til Danmark, og der vil blive plads til omstillingen og udviklingen, som den internationale konkurrence fordrer af Danmark. Desværre er vores uddannelsesfelt blev totaltødelagt efter Haarders to-tre perioder, først 1980erne og så igen fra 2001. Han skal altså fjernes, før der sker noget med rigtig virkning.

Skattenedsættelser vil virke og give de resultater, som politikerne hævder de ønsker. Det virkede helt vildt i Irland: 22. plads i økonomien til en 4. plads. Forsøgsvis kunne man lige prøve et enkelt år eller to for at se, om skatteprovenuet ikke blev tilfredstillende, da lønsumsskatten er langt mere effektiv i provenumæssig henseende.

Alle offentlige udgifter skal finansieres af de indkrævede skatter. Er der ikke indtægter nok, må udgifterne nedsættes. Dette er en ufravigelig regel.

Den anviste vej her, er den eneste vej fremad. Der har aldrig været andre veje, uanset hvad du måtte høre af heksekunst.

Når man har dummet sig 998 gange tidligere, er det så en naturlov at man skal dumme sig to mange mere, fordi så er tallet 1000 nået, og det er sådan et fint tal?

Sonia

Det kan sagtens uddybes, men det er ikke nødvendigt, for det er sandheden:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/03/skat-min-skat/