Danmark

14. september 2009

Katastrofalt forfejlet kriminalitetsbekaempelse resulterer i fuldstaendig underkastelse – you wait and see!


Bergdk

Skal vi dyrke selvhadet og selvfornedrelsen

og til sidst lade os underkaste som slaver?

Det er naturligvis fuldstændig misforstået, at det hjælper at lægge en blødere og sødere stil an over aktørerne i de krigslignende tilstande i de efterhånden erobrede bydele i København, Odense og Århus. Og det skal starte i skolen, siger Justitsminister Brian Mikkelsen. Nej, det starter desværre længe før. Det starter i hjemmet og meldes åbenthjertet af børnene, der har lært det derhjemme:

“Bare vent til vi bliver mange nok!”

Sådan lød det fra 5-6 årige i Gellerup i begyndelsen af 1990erne. Sådan lød det på Vesterbro på samme tid, når man irettesatte dem for værdiforskelligheden, når den ramte og ødelæggelser satte ind i det små.


Disse 5- 6-årige er blevet 20-25 i dag:

Politiforbundet Dansk Politi: “Det var kun et spørgsmål om tid”:

https://danmark.wordpress.com/2009/09/11/politiforbundet-dansk-politi-det-var-kun-et-spørgsmaal-om-tid/


Tusinder af unge kan ende i bander

Af ORLA BORG | CARSTEN ELLEGAARD
Offentliggjort 13.09.09 kl. 14:11
Københavns Kommune forudser, at der hvert år kommer 700 nye, unge indvandrere til, som står på spring til at blive optaget i bander og leve af kriminalitet.

For første gang vil Københavns Kommune sætte massivt ind over for 18-25 årige indvandrere, der er på vej ud i kriminalitet eller allerede har begået kriminalitet…”

De har ikke lagt skjul på deres hensigter

Berlingske Tidende, Opinion den 13. september 2005
Den 14. september 2005 kl. 9.00 fandtes den ikke længere på Berlingske Tidende,

så vi bringer den her som et billede

img0.jpg

Meningsundersøgelse i arabisk medie:

Do You Support Osama Bin Laden? (på dansk)

Fra http://denhviderose.wordpress.com/2007/11/05/folkeskolen-er-blevet-islamiserings-anstalter/

“JEG TILHØRER den store gruppe af forældre, der er glad for mit barns folkeskole, hvor han lærer en masse, og hvor jeg får alle muligheder for at indgå i et positivt samarbejde med skolen. Af samme grund har jeg i de otte år, jeg har haft barn i folkeskolen, haft stor tillid til undervisningsmaterialet, som jeg har antaget har været i top, og som jeg derfor aldrig har nærlæst.

Stor var overraskelsen derfor, da jeg forleden kiggede i arvingens historiebog Korset og Halvmånen – kulturmøde og konflikt af Claus Buttenschøn og Olaf Ries: Hele bogen er en skævvredet fremstilling af forholdet mellem den vestlige og den islamiske verden, med Vesten i rollen som udbytter og aggressor og islam i rollen som offer og hovedleverandør til verdenscivilisationen.

Bogens kapitelinddeling illustrerer det bagvedliggende tankesæt: Kapitlerne om islam og den arabiske verden hedder f.eks.: Et verdensrige i støbeskeen, Paladset og minareten, kulturens korsveje og det lykkelige Arabien, mens kapitlerne om Vesten har overskrifter som i kløerne på Europa, Jagt på kolonier, byttet deles, de stærkes ret og den hvide mands byrde….”

Kilde: Jyllands-Posten, 5 november 2007, s. 12.

I 1998 skrev Poul E. Andersen: Viden ingen dansker kan påstå han ikke havde adgang til for 10 år siden (d.v.s. 1988, altså for 21 år siden nu):

https://danmark.wordpress.com/2009/01/08/viden-ingen-dansker-kan-paastaa-han-ikke-havde-adgang-til-10-aar-siden/

Den lovlige løgn

Professorale forslag fra Kuwait (video):

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html (dobbeltklik på pilen nederst til venstre)

Mere om bandekriminalitet

16. juli 2009

Den europæiske lektie – det europæiske forfald


Europas sidste dage viser hvordan indvandring er roden til Europas standende problemer.

  Af Stanley Kurtz 

Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?

Ifølge Walter Laqueur, har den gjort det allerede. Laqueur, en historiker, som levede et helt liv med at flytte mellem Amerika og Europa, er en videnskabsmand og offentlig intellektuel af den internationale statur. Så det er en nyhed, når den seneste bog fra en så velinformeret og uangribelig ven af Europa ekkoer og udvider de stridbare amerikanske temaer om det europæiske forfald. Om de europæiske intellektuelle vil være i stand til at afvise Laqueurs’ The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, som de afviste så mange andre lignende bøger, er et åbent spørgsmål. (Det er drøjt at udbyde en bog påtegnet af Henry Kissinger og Niall Ferguson.) Sikkert er det, at midt i vores egen (amerikanernes) indvandringsdebat, kan amerikanerne ikke tillade sig at ignorere The Last Days of Europe.

Sonia

24. juni 2009

Klokken er 23:56

Just an illustrating complement:
http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

Sonia

12. juni 2009

Fri bane for alt


 

http://jp.dk/indland/krimi/article1722434.ece
 
Jyllands-Posten
 
Fri bane for våbensmuglere
Offentliggjort 12.06.09 kl. 03:50
 
De åbne grænser i EU er skyld i, at de kriminelle bander har meget let ved at få våben smuglet ind i Danmark, og at menneskehandlere næsten frit kan sende kvinder til Danmark. Det siger de to ledere af Københavns Politis særlige bande- og kvindehandelenheder, Henrik Svindt og René Hansen i Politiken i dag.
———————————–
Illegal indvandring, menneskesmugling og prostitution:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/20/eu-fremmer-menneskehandel-prostitution-og-illegal-indvandring/
Fri muslimsk indvandring fra 10 asiatiske og afrikanske stater under Liberalen og Internationalen – der er tvillinger:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/27/fri-muslimsk-indvandring-under-liberalen-og-internationalen-der-er-tvillinger/
De vælter ind som vi advarede:
https://danmark.wordpress.com/2006/07/04/polakker-kommer-i-lange-baner/
I 2008 lukkedes 11,417 østeuropæere ind på fast ophold, heraf 6.168 polakker:
Tilstrømningen steg med 62,8 procent i 2008
Sonia

31. maj 2009

Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet”


i

alnat7908

treal

udal

allal

Forudsætninger:

Vor optælling sker på grundlag af indvandringen af udenlandske statsborgere med tildelt cpr.nummer og bopæl i riget, de tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 og børnefødslerne bestemt af fødselsraterne i oprindelseslandene samt dødsraten (10 års gennemsnit) i Danmark. Vi har ingen adgang til officielt materiale om fødselstal og dødelighed fordelt på nationalitet og naturaliseredes tidligere nationalitet og deres børn. Fortrinsvis de unge og yngre vandrer og også udpræget de samme aldersgrupper, der fortrinsvis tildeles dansk statsborgerskab, hvorfor disse grupper bidrager forholdsvis mere til fødslerne, end hvad som gennemsnitligt er tilfældet i hjemlandet. Dette sidste har vi ikke taget højde for, hvorfor det estimerede antal formentlig er væsentligt under det korrekte antal. Resultatet er med disse forbehold 651.148 pr. 1. januar 2009 af udenlandsk herkomst.

Danmarks Statistik gør stort set kun brug af begreberne fra 1991 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ – senest i rapporten ‘Indvandrere i Danmark 2008’ uden behørige henvisninger til rådataene. Da disse begreber hverken er entydige og dækkende samtidig med hele 2. generation af børn efter de naturaliserede medregnes som danske er de ubrugelige. Derfor er disse indvandrerbegreber også fuldstændig afvist af alle kyndige demografer herunder den førende i landet, der fastholder at de ikke bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkning i Danmark. Danmarks Statistik når til antallet 526.036 pr. 1. januar 2009 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her.

Et eksempel på vanviddet: http://www.lilliput-information.com/economic/overton.html

Opgjorte antal fødsler blandt udenlandske statsborgere i Danmark: En tragikomisk gennemgang af det vi finder i DS’s Statistikbanken.

Sammenfatning vedrørende naturalisationerne siden 1979:

Fra 1. januar 2001 til 1. januar 2009 er tildelt 77.691 danske statsborgerskaber (38,4 % af alle). Heraf er 73.807 til personer stammende fra områder/verdendele uden for Vesteuropa (95 % af alle tildelte 2001-2009). Og endelig 44.049 (59,7 % heraf) til personer stammende fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika. I hele perioden 1979-2009 tildeltes 87,3 % til personer stammende fra områder/verdensdele uden for Vesteuropa. Andelen på 59,7 % så blevet reduceret i forhold til tildelingen i hele perioden 1979-2009, hvor den var 60,6 %. Regeringsskiftet 2001 førte således til tildeling af et større antal danske statsborgerskaber pr. år (på 8 år 38,4 % af alle siden 1979), en større andel heraf til personer stammende fra andet end Vesteuropa (87,3 voksede til 95 %) og endelig en mikroskopisk formindskelse i den tildelte andel til Mellemøsten, Sydvest- og Sydsasien og Afrika (fra 60,6% til 59,7 %).

Sådan ligger landet:

Indvandrere og deres børn fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika føder 3-5 gange så mange børn sammenlignet med danskerne og europæerne i øvrigt. Derfor vil disse tre områder/verdensdele være de største grupper i landet, når danskerne med matematisk sikkerhed kommer i mindretal inden 2050, hvis indvandringen fortsætter som nu. Ophørte den i morgen og fortsatte på nul uden repatriering af andet end én gang afviste, ville du skulle lægge 10-12 år til, før det endelige skifte sker. Denne konklusion bygger på estimatimation med udgangspunkt i de faktiske fødselsrater i oprindelseslandene og dødsraten i Danmark.

fodrat

Den samlede fødselsrate i Danmark i var 11,8 i 2008. Så kan vi med et vejet gennemsnit igen bestemme danskernes fødselsrate: 26,6*0,118 + x*0,882 = 11,8, hvilket  giver x, danskernes fødselsrate = 9,9, hvilket er alt for lidt til en gennemsnitlig dødsrate på 10,5.

treal

Ved uændrede fødselsrater, gennemsnittet for den fælles dødsrate i Danmark inden for de sidste 10 år og en uændret indvandring (gennemsnittet af de sidste 7 år) fordeler indvandrernes antal sig på oprindelse således i det år, hvor danskerne bliver et mindretal:
progal

Heraf de tre største bidragydere:

treprog

Illustration af hvorledes selv politikerne narres af befolkningsbeskrivelsen af landet

Sonia

28. maj 2009

ADVARSEL: Hvilke indvandrergrupper dominerer: De der bidrager med boern eller de, der bidrager til finansiering af velfaerden – DETTE ER SELVSAGT BESTEMMENDE FOR LANDETS OG EUROPAS FREMTID


Antallet af udenlandske statsborgere fra fortrinsvis Østeuropa (Europa i øvrigt)
Sydvest- og Sydasien, Mellemøsten og Afrika 1979-2009
statsb

1 : Europa i øvrigt (Østeuropa) (betydelig mindre andel)

2 : Nordamerika

3: Syd- og Mellemamerika

4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)

5 : Mellemøsten (betydelig større andel)

6 : Afrika (betydelig større andel)

7 : Indiske subkontinent

8 : Sydøstasien

9 : Asien i øvrigt

10 : Oceanien

11 : Andre (omfatter: Australien, Israel, New Zealand og Japan)

De 5 største bidragerlande:

5statsb

Kurverne i de to første figurer viser isoleret at antallene fra Sydvest- og Sydasien (4), fra Mellemøsten(5) og fra Afrika (6) er ved at stabilisere sig, hvorimod antallene fra Europa i øvrigt (Østeuropa) (1) stiger eksplosivt.

Sådan vil en typisk politisk beslutningstager af de mere kvikke tolke kurvernes udvikling.

Men det er ikke virkeligheden:

Langt de fleste børn af udenlandske statsborgere medtælles i det officielle som danske statsborgere, de naturaliserede og deres børn født efter naturalisationen medtælles som danske.

Når den nødvendige korrektion byggende på fødselsraterne i hjemlandet og dødsraten her er foretaget tegnes et ganske andet billede af virkeligheden.

Det ses klart at Sydvest- og Sydasien (4) med Tyrkiet og Pakistan har ligget over Østeuropa (1) i hele perioden. Mellemøsten (5) overhalede Østeuropa allerede i 1987 og Sydvest- og Sydasien (4) i 2005. Indvandringen fra Afrika (6) styrkes også ganske betydeligt med naturalisationer og det korrekte antal børn tillagt. Der er netop ingenlunde udsigt til et fald i antallet af individer med herkomst i (4), (5) og (6), som første figur, den officielle viser med Østeuropa klart, men fejlagtigt i front. Tværtimod. Og der er absolut ingen udsigt til flere børnefødsler generelt med indvandringen fra Østeuropa, da fertiliteten er meget lav der, når bortses fra områderne domineret af Islam mod syd.

Vi kan igen spørge hvilken udvikling er blevet vendt?

Skal der flere børnefødsler til fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien samt Afrika? Eller skulle der have været satset eller skal der fremover satses eventuelt på arbejdsmarkedet, så velfærdsforbruget af mest grundlæggende karakter muligvis kan sikres givet den særligt skæve finansieringsmodel, der netop er valgt for Danmark med rullende dækning over generationerne og dermed næsten udelukkende skattefinansiering?

Det hænger absolut ikke sammen, som det kører.

Disse grafikker viser udviklingen med fødselsraterne medbragte fra oprindelseslandet og de officielle, varierende dødsrater i Danmark perioden 1979-2008:

alrig

 

 

De 5 største bidragerlande:

5alrig

Læseren bedes bemærke at antallene på 2. akse (den lodrette) selvsagt også er blevet nogle andre.

Politikerne: “Disse indvandrere og deres børn skal arve landet” (specielt om tildelingen af danske statsborgerskaber i perioden 1979-2008)

Eksempel på hvilket cyberspace pressen lever i: Information

Sonia

26. maj 2009

Indvandringen nyorientret – hvordan ses det ?


Sammensætningen efter oprindelseslande uden for Vesteuropa er ret forskellig, når optællingen af de udenlandske statsborgere sammenlignes med indbyggere af udenlandsk herkomst. Det skyldes naturligvis tildelingen af danske statsborgerskaber og fødslerne her i landet.

Dette medfører i konsekvens heraf, at politikerne fejlagtigt hævder at have vendt strømmen således, at mere attraktive indvandrere nu lukkes ind. Forskellen opstod uden politikernes mulige viden, fordi ingenlunde alle de udenlandske børnefødsler er blevet medregnet korrekt, ej heller de naturaliserede og deres børn efter naturalisationen medregnes korrekt i og fremgår af statsborgerskabsopgørelsen eller af opgørelsen, der er endnu værre, af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’.

Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 1979, figur 1:

1979-samm1979-udl

 

Politikerne kikker på figur 2 eller en der til hørende tabel uden den store interesse, når virkeligheden skal søges afbildet. Og betyder at hele projektet bliver for dyrt og ineffektivt.


Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 2009, figur 2:

samstats

Sammensætningen af indbyggere af udenlandsk herkomst i 2009, figur 6:

samsatu-2009

1 : Østeuropa (betydelig mindre andel)

2 : Nordamerika

3:  Syd- og Mellemamerika

4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)

5 : Mellemøsten (betydelig større andel)

6 : Afrika (betydelig større andel)

7 : Indiske subkontinent

8 : Sydøstasien

9 : Asien i øvrigt

10 : Oceanien


I perioden er antallet af indbyggere af udenlandsk herkomst blevet henved 7-doblet, og i dag konsumeres 40 pct. af det danske velfærdsbudget af ikke-vestlige. Der er et eller andet, der er slået fejl, selvom nogle af de ledende, efter hvad de melder til vælgerne, tror, at udviklingen er vendt. Det er den ikke.

De årlige tildelinger af danske statsborgerskaber tog i 30 årsperioden et pludseligt og voldsom opsving i perioden 1998-2006:

nat79-08

 

Dette var selvfølgelig medvirkende til at tilsløre den øgede tilstrømning år for år, der reelt ser ud som afbildet i sidste diagram, når indvandring og fødsler her i landet samlet udglattes til kurve, der forløber pænt gennem midtpunkterne i de hak (regression), der ellers ville være i kurven helt svarende til udviklingen i antallet af årligt tildelte statsborgerskaber, indvandringen og fødslerne. Sådan må kurven fremstilles, da vi ikke må kende det årlige antal fødsler fordelt på nationalitet og for de naturaliserede ej heller fødslerne fordelt på tidligere nationalitet.

Vi har undersøgt perioden 1979-2009 og inddraget fødselsraterne for samtlige nationer, som indvandrerne i landet repræsenterer og set bort fra, at indvandrergruppen ligesom gruppen, der tildeles dansk statsborgerskab, er meget domineret af børn, unge og yngre i henseende til (forventede) fødselsrater. Derfor er der formentlig tale om et betydeligt underestimat af udviklingen. Der er andre ting i de officiøse internationale tilgange til netop fødselsrater og fertilitet fordelt på nationer, der lader ikke så lidt tilbage. Vi vender tilbage til kilderne, der nærmest er et kapitel for sig.

 

Det faktiske forløb år for år med indvandring, fødsler i overensstemmelse med oprindelseslandenes fødselsrater og den officielle varierende, danske samlede dødsrate i perioden 1979-2009:

orforor

 

Udglattet kurve der viser udviklingen i antallet af udenlandsk herkomst forudsat oprindelseslandenes fødselsrater og den danske konstante dødsrate 10,25 pr. 1000 indbyggere pr. år i prioden 1979-2009:

samfer

Disse indvandrere skal arve landet

Sonia

22. maj 2009

Korrektion af DK-indvandreropgørelsen igen ved brug af ny metode – der er mange flere end de oplyser, og forskellen mellem de officielle angivelser og sandheden bliver stoerre aar for aar


iodpl1

Når vi spørger til antal børnefødsler får vi hverken korrekt

svar eller nogen fyldestgørende og dækkende

dokumentation for det som så oplyses

– derfor lyver bladsmørerne vildt herom

I 1979 var 97.615 udenlandske statsborgere registrerede i Danmark.

official

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken

Anmærkning: Udenlandske statsborgere omfatter ikke børn født her i landet. De tildelte DK-statsborgerskaber omfatter ikke børn født efter naturalisationen. Antal af udenlandsk herkomst er opgjort efter samme mønster.

Vi har undersøgt perioden 1979-2009 og inddraget fødselsraterne for samtlige nationer, som indvandrerne i landet repræsenterer og set bort fra, at indvandrergruppen ligesom gruppen, der tildeles dansk statsborgerskab, er meget domineret af børn, unge og yngre i henseende til (forventede) fødselsrater. Resultatet afbildes som den røde kurve i Figur 1.

Børnene mener vi har en særlig interesse, når vi skal fastslå antal og sammensætning af indvandringen nu og fremover. Sådan ser det ud officielt: ‘Efterkommere’ leder unægteligt tanken hen på indvandrernes børn. Men pas lige på, har de virkelig kun fået 3.557 børn (526.036 – 522.479) ? Ja, når vi holder os strikt til statsborgerskabsopgørelsen. Begrebet ‘efterkommere’ er ubrugeligt, fordi disse ikke omfatter alle efterkommere af indvandrere.

Ved en grundig eftersøgning i offentliggjorte optællinger hos Danmarks Statistik viser det sig, at antal børn, børnefødsler eller dødsfald ikke kobles til nationalitetsbetegnelsen overhovedet. Der findes kun samlede antal for alle i landet.

Der er dog én enkelt åbning til afdækning af spørgsmålet om børnefødsler. I DS’s Databanken kan du udtrække antallet af nul-årige pr. 1. januar for de enkelte år og få dem fordelt på nationalitet. Men skal vi forledes til at stole på det der kommer ud? Antallet af nul-årige blandt udenlandske statsborgere var 3.134 pr. 1. januar 2009.

D.v.s. 320.188 – ja, lidt færre i 2008, faktisk et gennemsnit af 2008- og 2009-antallet,(298.490 + 320.188)/2   =  309.339 – har givet anledning til 3.134 nul-årige pr. 1. januar 2009.

Dette giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 101,3 pr. 10.000 i befolkningen/gruppen ( = 3.134/309.339) i 2008. Den samlede fødselsrate i Danmark er faktisk registreret i samme databank til 118 pr. år pr. 10.000 i befolkningen.

Vil det sige at udlændingene i Danmark samlet har en langt lavere fødselsrate end den samlede fødselsrate i Danmark?

Prøver vi nu året 1998, hvor antallet af registrerede, udenlandske statsborgere var 249.648 pr. 1. januar 1998, så havde tilsvarende 243.672 i året 1997 præsteret 5.013 nul-årige. Det giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 205,7 i 1997, og langt færre udenlandske statsborgere gav således anledning til mere end 100 procent flere nul-årige i gennemsnit pr. 10.000. Det er ganske enkelt aldeles ukorrekt.

Og vi har med dette kun forsøgt at afdække de udenlandske statsborgeres fødsler. Hertil kommer de naturaliseredes børn efter tildelingen af DK-statsborgerskabet.

Vi har den mistanke at endog kun udenlandske statsborgeres børn medtælles som børn af udenlandske statsborgere, såfremt disse børn netop er født i udlandet, resten registreres som danske statsborgere, selvom de ikke er det. Vi ser en lignende trafik i andre vesteuropæiske lande i forbindelse med offentliggørelse af antal og især ved brugen og/eller fravælgelsen af kategorier i det offentliggjorte.

Vi kan estimere antallet af børnefødsler blandt indvandrerne på grundlag af fertiliteten eller fødselsraten efter nuværende eller tidligere nationalitet (for naturaliserede) nation for nation og kombinere med den fælles officielt opgjorte dødsrate i Danmark. Vi ser bort fra børnefødslerne blandt indvandrerne før 1979, den venstreskæve aldersfordeling blandt de indvandrede (forholdsmæssigt mange børn, unge og yngre), og vi ser ligeledes bort fra at indvandrernes børn synes at udvise en højere fertilitet her i landet end forældregenerationen.

Resultatet af denne estimation er afbildet som den røde kurve i diagrammet Figur 1. Den blå afbilder udviklingen i det officielle antal med udenlandsk statsborgerskab uden alle børnefødsler her i landet plus de naturaliserede tillige uden børnefødsler siden 1979.

Figur 1:  Antal opgjorte af udenlandsk herkomst, d.v.s. udenlandske statsborgere (og nogle af disses børn) samt naturaliserede i DK (blå kurve) og antallet af udenlandsk herkomst estimeret som udenlandske statsborgere, naturaliserede i DK samt børn af begge grupper i overensstemmelse med oprindelseslandenes fødselsrater og DK-dødsrate (rød kurve).

 
discrepans

Figur 2: Antallet af resterende børn af udenlandske statsborgere og børn af naturaliserede estimeret som den lodrette afstand mellem kurverne i figur 1:

bornemanko

Uanset enkelte nul-årige er registrerede som udenlandske statsborgere i de enkelte år og uanset introduktionen af begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der er ubrugelige begreber, var intentioner med disse begreber at medregne nogle flere børn af indvandrerne. Billedtegningen blev selvsagt mere uklart samtidig og tilmed dårligere dækkende år for år.

Vi kan oplyse at mindst 137.000 pr. 1. januar 2009 fortsat resterer, bl.a. p.g.a. at kun første generation af børn af indvandrere medregnes som såkaldte ‘efterkommere’.

Manglerne i forhold til statsborgeropgørelsen og naturalisationerne fremgår af Figur 1, hvor børneantallet er afstanden mellem blå og rød kurve. Forskellen bliver som det fremgår større og større år for år. Siden 1979 er forskellen vokset som vist i Figur 2.

Opregningen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ ses således at dække 3.557 af manglerne ind i året 2008, når vi sammenligner antallene i de to nederste rækker i tabellen ovenfor.

J. E. Vig, cand. oecon.

22. maj 2009

13. maj 2009

Correction of the German population balance


i

Correction of the German population balance

In the Federal Republic of Germany Population, ultimo year 2007:  82,217,800

Of these, following the official number of immigrants:                        7,257,000 (8.83%)

Number of naturalization for the period 1980-2007 is officially:     3,814,730 (4.64%)

27 

Σ N (x) * (1 + r) ^ x,  where N (x) is the number of naturalizations in each year, r is the average net growth rate by birth a year of the naturalized with effect from the year of naturalization, x varies 0 to 27

x = 0 

The expected number of children after the naturalization (1980-2007): 2,076,058 (2.53%)

Results: 13,147,788 are migrants or descent from migrants (16%) ,

and 69,070,012 Germans in Germany.

This leads to approximately 20% of the birthgiving women are immigrants, and the following equilibrium applies:

0.20 * 3.5 + 0.80 * x = 1.37, where x is

Fertilty of the German women, on average 0.85 children,

if the fertility of migrants in the average is 3.5 children and the general fertility in Germany was 1.37 on average in 2007.

Assume migration continues at the 2007-level with 43.912 plus 156.942 naturalization a year and the growth-rate by foreign births of 4% a year:Annuitet: 13.147.788=PV, 200.854=PMT, 30=n, 4%=i, FV=51.445.585

Projection of the number of immigrants and their descendants, year 2037: 51,445,585

With German fertility at 0.85 you face a negative rate of -0.97% a year: 69,070,012*(1-0.0097)^30

Projection of the Germans, year 2037: 51,557,625

The biggest group, muslims, then take over 13 years later 2050. Compare with the video:

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

Sonia

Korrektur der deutschen Bevölkerung Gleichgewicht


i

Korrektur des prospektiven deutschen Bevölkerungsgleichgewichts

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschlands Ende 2007 (offiziell)             82.217.800

Von diesen die offizielle Zahl der ’Zuwanderer’                                                7.257.000 (8,83 %)

Anzahl der Einbürgerungen im Zeitraum 1980-2007 (offiziell)                          3.814.730 (4,64 %)

27

∑ N (x) * (1 + r) ^ x  (erwartede werte eines variierende annuität)

x=0
wobei N (x) die Zahl der Einbürgerungen in den einzelnen Jahren, r die durchschnittliche Netto-Wachstumsrate pro Jahr ab Jahr der Einbürgerung, x variiert von 0 bis 27

Die erwartete Anzahl der Kinder von Einbürgerten (1980-2007)                        2.076.058 (2,53 %)

Resultat: 13.147.788 Einwanderer plus Nachkommen, ergo statt 8,83%        13.147.788 (16 %)

Micro-zensus 2012 zeigt 16,7 mill. Einwandere und ihre Kinder

Davon sind noch die Verstorbenen und die Rückwanderer abzuzählen, die illegalen Einwanderer hinzuzuzählen sowie diejenigen, welche die Religionsangabe verweigert (eine sehr groβe Zahl) oder gelogen hatten, und zu­dem ist die beträchtliche deutsche Auswanderung zu berücksichtigen. Mit etwas Glück heben sich diese Zahlen teil­weise auf.)

Diese 13,15 Millionen also stammen aus anderen Ländern. Rund 69.070.012 ’ethnisch Deutsche’ gibt es also noch in Deutschland, von denen allerdings sehr viele (84 %) vor längerer Zeit (Zeitpunkt für die initiale Einwanderungszahl und -definition?) naturalisierte Einwanderer sind. (Wie werden die aus dem Ausland kategorisiert?)

Demnach sind etwa 16-20 % (eher 20 infolge der Altersverteilung der im Schnitt erheblich jüngeren Einwan­derer) der fürderhin Gebärenden Immigranten, was bedeutet:

0,20* 3,5 + 0,80 * x = 1,37  (CIA: totale fertilität: 1,42 in 2005, Eurostat: totale fertilität 1,36 in 2004)

wobei x ist die Fertilität der deutschen Frauen, im Durchschnitt 0,85, wenn die Fertilität der Immigranten im Durchschnitt 3,5 beträgt und die totale Fertilität in Deutschland (2007) 1,37 Kinder/Frau.

Annahme: Die Immigration setzt sich auf dem Niveau von 2007 weiter fort mit 43,912 plus 156,942 Einbürge­rungen jährlich und die Wachstumsrate der Migrantengeburten beträgt ca. 4 % pro Jahr.

Annuität:13.147.788=PV, 200.854=PMT, 30=n, 4%=i, FV=51.445.585

Demnach wäre die Zahl von Einwanderern mit Nachkommen im Jahre 2037                 51.445.585

Mit einer deutschern Fertilität von 0,85 ist die jährliche Schrumpfungsrate -0,97%,

30 Jahre subtrahiert (69.070.012 * (1-0.0097) ^ 30) bleiben ethnisch Deutsche im Jahr 2037   51.557.625

Die größte Gruppe sind Muslime, eine eigene Majorität 13 Jahre später, also ca. 2050.

Diese Berechnung inkludiert nicht einmal die beiden möglicherweise stark akzelerierenden Faktoren, die mit einiger Sicherheit allmählich hinzukommen: (1) politische Beschlüsse, welche die Familienzuwanderung und später sogar weitere ’Anwerbung’ von Muslimen zur Einwanderung nach Deutschland und in die EU för­dern und erleichtern (etwa durch Finanzierung aus Steuermitteln – ab 51 % der Moslems demokratisch nicht zu verhindern); (2) eine unausweichlich zunehmende Auswanderung von ethnisch Deutschen in EU-Fäulnisfreie Länder (Norwegen, Schweiz, Osteuropa, Übersee?).

Ja, es ist die EU mit ihrer überstaatlich anonymen Gigabürokratie, ihrer arroganten Bürgerferne und zuverlässig kurzsichtigen Urteilsunfähigkeit, die das gröβte Hemmnis auf dem Wege zu einigermaβen wirksamer Problem­linderung darstellt. Wir sind ja jetzt eine neue ’Wertegemeinschaft’ (Hatten wir das nicht schon einmal?), und es ist fast, als bestimmten Erdogan und Ghadaffi die neuen Werte über unsere Köpfe hinweg.

– – –

Die obige Berechnung ist eine auf unsicheren und ganz sicher unvollständigen Zahlen bauende Überlegung däni­scher Bevölkerungswissenschaftler und also höchst unsicher. Zudem ist der Umfang der vergangenen, heutigen und zukünftigen illegalen Einwanderung völlig ausgeklammert – und ebenso der konstitutionell garantierte in­nereuropäische Süd-Nord- und Ost-West-Flux, bedingt durch klar erkennbare Wohlstands- und Wohlfahrtsge­fälle. Die Länder England + Benelux + Deutschland + Dänemark + Alpenländer werden damit bald zu den meist bedrängten und dichtest bevölkerten der Welt werden, dazu mit ungeheuren inneren Spannungen und Friktionen.

Frankreich dürften ähnliche Berechnungen zu noch trüberen Aussichten führen, die Mark Steyns Annahme einer islamischen Majorität im Jahr 2089 und Bernard Lewis’ Prognose, Europa werde bis 2100 islamisch, noch erheblich justieren, also näher heran holen. Es wird also zu einem wohl friedlich unlösbaren Problem für unsere Enkel und im schlimmsten Fall zu (überholt geglaubten) Religionskriegen für deren Enkel führen. Ein Europa im Zustand ’Nordbank Gaza’ würde eines Tages unweigerlich zu einer neuen Reconquista ansetzen und unsere Ge­nerationen ab 1970 als leichtfertige Veruntreuer europäischer Freiheit, Kohäsion und Harmonie und damit auch Frieden und Wohlstand verfluchen. Wie konnte, wird man fragen, unsere Generation auf den angesichts des grenzenlos rückständigen und chronisch kriegerischen Zustands der leicht fanatisierbaren Islamischen Welt auf den absurden Gedanken verfallen, Moslems zu Millionen freiwillig in die Industriezentren unserer Länder, in un­sere Hauptstädte, mitten ins Herz von Europa einziehen zu lassen? Und dann weiter nachzuholen, noch ehe der Effekt der ersten Welle verstanden und verdaut war? Wer denkt dabei heute schon an eine Force de Frappe in den Händen islamistischer Imame, Mullahs und Ahatollahs und moderne Waffen in den Händen suizidaler Ter­roristen? Bald werden wieder darüber nachdenken müssen, und die Lösung solcher Probleme, die wir sehenden Auges haben heranwachsen lassen, wird kein mildes Ajabaja sein.

Wann wird Deutschland ein Muslime State (ein video)

“…Die fallende Spirale kann nicht mehr gewendet werden…”

Bevölkerungs Rechenschaft mit korrektur

30-38% of the total Public Welfare-budget 2010 in Denmark consumed by non-westeners

2009:

Der vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen koordinierten Untersuchung zufolge beträgt der Anteil der Migranten an allen Hartz IV Empfängern 28 Prozent. Während der Prozentsatz von Hartz IV Empfängern in der Gesamtbevölkerung bei lediglich 8 Prozent liegt, beträgt dieser innerhalb der Gruppe der Migranten ganze 19 Prozent.

Nach Erkenntnissen der iAQ-Forscher stammen 30 Prozent der leistungsbeziehenden Migranten aus Osteuropa. Weitere 23 Prozent haben türkische Wurzeln und 17 Prozent der ALG II Bezieher mit Migrationshintergrund sind deutschstämmige Spät-Aussiedler. Ganze 11 Prozent haben osteuropäische Wurzeln und 19 Prozent werden der Gruppe

Zusätzlich 2. November 2014 : http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf (seite 11-12)

Sonia

Older Posts »