Danmark

31. januar 2009

JUSTITSMINISTEREN: PET skal i dialog-forum med militante


Vi må undre os såre over hvilken dialog og hvilket dialog forum som Justitsministeren måtte have i tankerne, når vi læser på teksttv, at PET skal pleje omgang med endog militante islamister her i landet. Vi kan så sige, at det nu endelig erkendes at disse grupper faktisk findes i landet, men vi kan ikke fatte, hvorledes ordensmagten skal kunne føre en dialog med ekstremistiske eller militante islamiske kredse.

”Danmark huser ikke krigsforbrydere eller terrorister”, udtalte den tidligere danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen umiddelbart efter terrorangrebet og katastrofen den 11. september 2001.

Sidst på aftenen efter årets Åbningstale i Folketinget 2001 måtte han advare sin justitsminister, der havde hævdet, at han ikke var orienteret om forholdene med det ene og det andet.

Men allerede den 1. maj 1994 kunne man læse i Jyllandsposten:

”Op mod 40 af verdens mest frygtede terrororganisationer har baser eller agenter i Danmark, mener PET. Organisationernes sympatisører skaffer pengene, falske pas og fristeder til bevægelsernes aktive terrorister. Officielt vil PET ikke fortælle om sit kendskab til de mange terrororganisationer i Danmark, men ledende medarbejdere i efterretningstjenesten siger, at næsten 80 pct. af de 50 bedst kendte bevægelser har direkte kontakt til folk i Danmark. Det kan være medlemmer, som har politisk asyl, indvandrere eller danskere, der sympatiserer med deres kamp….”

Umiddelbart forestillede vi os på denne baggrund, der givet har udviklet så noget siden i de forgangne snart 15 år, at de igangværende jødeforfølgelser skulle der gøres noget ved i andet end skrift og tale.

 

Vi forestillede os ingenlunde, at der skulle være tale om nogen dialog med ekstemistiske islamister. Er der tale om freds- eller kapitulationsforhandlinger?

 

——————

OM JUSTITSMINISTERENS UDTALELSER SKULLE HAVE FORBINDELSE HERTIL ER VANSKELIGT AT SIGE, NÅR VI INTET INDHOLD FÅR:

[Det er den sædvanlige borte-kik-information, der leveres]

 

Tilbage i 2006 kunne læse i Information:

” ‘Muslimer er ikke Europas jøder’

Opfattelsen af, at danskernes racisme er hovedårsagen til muslimske indvandreres problemer, trives alt for godt på universiteterne, mener to sociologer. En akademisk konference forsøgte at gøre op med den muslimske offerrolle, men der var modstand blandt tilhørerne

Der findes to fremherskende fortællinger om muslimske indvandrere i Danmark. Den ene ser indvandrerne som årsagen til alverdens onder. Den anden mener, indvandrernes problemer skyldes danskernes racisme.

Den sidste fortælling er ganske udbredt på universiteterne, mener professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Henning Bech, og hans kollega fra Odense, lektor Mehmet Necef…”

—————————————

At gøre muslimerne i masseindvandringen til ofre for noget som helst her i landet er den sorteste løgn man kan opfinde.

Det vi ser er, at muslimerne forfølger jøderne her til lands ved at udvide deres lokale konflikt i Mellemøsten til vore himmelstrøg. Det kan kun ske, fordi muslimerne gennem de sidste 25 år har fået lov til at vælte ind i landet og sætte deres præg på alt her i landet og på det sætte dagsordenen på alt.

 

Vi har på de seneste fulgt de mange angreb på jøder i Danmark og samtidig konstateret den udpræget manglende backup til jøderne fra de ansvarlige:

 

Bl.a.:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/07/bertel-haarder-raser-humlehaveskole-odense-fri-for-joeder-eller-fri-for-perker-det-maa-staa-hen-naar-efterfoelgende-laeser-tv2-ttv/

https://danmark.wordpress.com/2009/01/02/de-kan-ikke-forstaa-angrebet-pa-israelerne-i-odense-siger-de-det-er-da-utroligt-hvor-dhimmi-kan-man-blive/

Pressecensur synes at dukke op:

http://danskpressecensur.blogspot.com

Nu må Justitsministeren ud med sproget!

Det kan der sagtens redegøres generelt for i den bedste sendetid på TV. Der er ingen tid at spilde.

Man kunne frygte det er en slags kapitulationserklæring

Sonia

 

 

FN ADVAREDE SIDSTE FORAAR MOD EU’S INDVANDRINGSPROJEKT


Den liberale (læs: ideologisk bestemte) masseindvandring til EU bliver en katastrofe, fordi den rent faktisk sker:

Det er ikke noget ‘vi har lagt skjul på’ gennem de sidste 20 år, i særdeleshed ikke siden midten af 1990erne, hvor EU besluttede at mangedoble indvandringen fra Middelhavsregionen; denne proces er i fuld gang med den danske regerings billigelse uanset pynte-forbeholdene og danskerne, Barcelona-Processen fra 1995. Hele det strategiske setup bag disse aftaler om en tænkt/ideologiske udvikling, der indebærer finansielle og monetære ny-forhold for samt indvandring til EU, kombineret med en planlagt erhvervsudvikling syd for Middelhavet og såkaldt tænkt udveksling af kultur, er grundlæggende fuldstændig fejlagtig.

Det er simpelthen ganske urealistisk, uanset hvilket perspektiv vi ser fra.

Selv fra et synspunkt, der endog bortser fra en nærmest fri indvandring og Petro-Euro, hvilket også er ganske urealistisk, udgør EU’s eksport-henholdvis importandel på kun 18 og 15 til regionen, Mellemøsten og Nordafrika, og vi finder selv i denne helt urealistiske situation, at EU skulle tackle sine egne eksistensproblemer i forhold til den internationale konkurrence længe før den påtænker at give noget løft til en region, der udpræget er og nærmest til stadighed har været kendetegnet ved nuludvikling, når det gælder selvhjulpet initiativ, handel og erhverv samt noget egentligt samarbejde i regionen, og initiativerne ikke er udviklet direkte ved private amerikanske og europæiske mellemkomster direkte på stedet.

Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen: http://euro-med.dk/?p=996. For god orden skyld skal det oplyses, at mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge er den økonomiske fremmedbelastning i Danmark. Immigraterne i Danmark omfatter fortrinsvis folkegrupper fra de områder, som EU planlægger Middelhavs-projektet med. Vor analyse forelå længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb herom, beløb der i øvrigt bekræfter vore resultater fuldtud : https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/.

EU-toppen, EU-administratorerne og politikerne er ikke klogere på verden end folk i almindelighed; dette skal landenes befolkninger klart indse. De førstnævnte har blot forelsket sig i en urealistisk ide og deres ideologiske tankegang, som de faldt for allerede i ungdommen og lod blive grundlaget for deres eksistens, fortæller dem, at alt tænkeligt er muligt. Længere er den ikke.

Vi uddelte en løbeseddel med Edouardo Farahs tekst i 1989 med titlen : Europas Selvmord

Siden har vi givet en sand beskrivelselse af projektet fra snart sagt enhver tænkelig vinkel gennem de sidste 20 år.

The news:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarer os om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret nu.

Sonia