Danmark

19. januar 2009

USA ER IKKE BANKEROT


i

Uddrag af: http://epn.dk/okonomi2/global/usa/article1574277.ece

Professor: USA er teknisk set bankerot
Af MATTIAS GRØNDAL
Offentliggjort 19.01.09 kl. 12:34

“Et kollaps vil imidlertid få langt værre konsekvenser for resten af verden end for USA, så ingen har interesse i at trække bundproppen ud.”

[…]

” “Uanset hvilke troldomskunster, der bringes i anvendelse, er konsekvensen, at USA teknisk set er bankerot og kun undgår denne betegnelse, fordi det nu engang er verdens største økonomi. Et kollaps ville få langt mere dramatiske konsekvenser for resten af verden end for USA. Derfor er der ingen, som har den ringeste lyst til at trække bundproppen ud. Fordi de selv vil være blandt de første, som vaskes væk af syndfloden,” skriver Jørgen Ørstrøm Møller.

Han peger på, at de nuværende omstændigheder med enorme redningspakker for blandt andet banksektoren, realkreditmarkedet og bilindustrien blot bidrager til at grave det amerikanske gældshul endnu dybere.

Dollaren devalueres
For at finansiere tiltagene må USA sælge bunker af statsobligationer til primært udenlandske investorer

På lidt længere sigt ser Jørgen Ørstrøm Møller en devaluering af den amerikanske dollar som den eneste reelle vej ud af USA’s astronomiske gæld.”

[…]

————————-
Prøv: http://da.wikipedia.org/wiki/Bankerot

“USA og klare sine forpligtelse”, siger professor Møller.

Selvfølgelig bruger professor Møller en keynesiansk vurderingsmåde, hvor gælden sættes i forhold til BNP, hvor det i øvrigt skulle have været rådighedbeløbet eller bruttofaktorindkomsten, hvis vi lige skal ramme på kornet. Disse arbitrære EU-mål kan ikke bruges.
Ikke overraskende.

På den konto er Tyskland også røget! Spanien, Italien, Grækenland long gone too.

Forpligtelse?

Overfor hvem? Kina og sydøstasiatiske lande har købt næsten al US-statsgæld pr. statsobligation. Om staten skulle være bankerot betyder ikke nødvendigvis noget – teknikken er menneske- og statsskabt.

USA HAR NETOP LÆNGE SOLGT BUNKER AF STATSOBLIGATIONER TIL UDENLANDSKE INVESTORER.

Det er simpelthen noget vrøvl. Verden er bankerot, ville komme sandheden nærmere. Hvem er det mon lige verden skylder midlerne til? Hvor bor de? I USA? I en sandørken uden mange andre ressourcer. Hvad siger deres ægtefæller til at bo i et land, hvor staten er gået bankerot?

Mon professor Møller har nogen reel viden om antallet af privatpersoner i USA, der kan dække hele dynen ind – jeg tænker ikke på Forbes’ rating eller f.eks. specifikt Bill Gates; de er til mainstream-folket uden reel viden om noget væsentligt

At Ushbekistand eller der omkring måske bliver det næste finansielle centrum efter Manhattan er ikke urealistisk. Men magten vil være repræsenteret af de samme; de som har værdierne, anvisningerne på samme eller magten til at tage eller fastholde dem. Vi bliver ikke styret fra en sandørken. USA bliver ikke styret fra en sandørken. EU gør måske. EU om det.

I øvrigt kan USA fremstille så mange midler de vil, sålænge folk vil have dem. Det er ingenlunde den første finans- og værdikrise verden har set. Næste skridt kan blive mere stilstand og krig, og hvem vinder den??

Et par finanskriser af de mindre omtalte
 
Sonia

Fransk finansminister og boblen omkring Den Amerikanske (U)afhængighedskrig


År 1781: Frankrigs finansminister Necker offentliggør statsregnskabet. Hovedmotivet til det sensationelle skridt er at søge statens kreditmuligheder styrket, og der er derfor også “pyntet” stærkt på regnskabet. Følgen er imidlertid, at alle franskmænd nu kan se, hvilke urimelige kæmpesummer hoffet sluger. – Kort efter lykkes det krigstilhængerne at styrke Necker, der af finansielle grunde var modstander af krigen med Storbritannien.

Necker shortly: After Turgot was dismissed from government in 1776, Necker replaced him as director-general of finances (he could not hold the title of comptroller-general because he was a Protestant and a foreigner). Necker quickly reversed most of Turgot’s famous edicts. Following a policy of borrowing rather than raising taxes to finance state expenditures (then exploding because of the American war), Necker earned a good degree of popularity among the people of France. However, Necker’s short-term, high-interest loans pushed the government closer to bankruptcy. Necker’s reputation as a financial “genius” came with his 1781 report where, by cooking the figures, he made it appear that the French state accounts were in a surplus. His sky-high popularity and his belated attempts to curtail spending earned him enmity in the French court. Like Turgot before him, Necker soon found himself isolated and unable to push his more serious financial reforms through. He was dismissed in 1781.

Jacques Necker

Bæret flyder over, da kongen 11. juli 1789 afskediget den populære Necker og tager et ministerium af hofpartiet med baron Breteuil som leder. Nationalgarden oprettes af pariserne den 13. juli . Den 14. juli 1789 bryder det løs.

L’AMI DU PEUPLE 6 octobre 1789

Folket vil bedrages: http://www.lilliput-information.com/economics/virk.html

 

———————

I november 1824 vendte valutaerne sig mod Storbritannien, da en enorm eksport af kapital til fremmede regeringer, private lån og voksende import af konsumgoder førte til en modsat rettet strøm af guld og sølv, der nu begyndte at forlade landet i voksende mængder. [Det amerikanske marked konkurrerede med Europa. Det første forsøg på at styrte den russiske Zar fandt sted 14. december 1825 og var finansieret af Bank of England. Og også en enorm og meget risikabel mine-investering fandt sted i Sydamerika.] 

På børsen var der en tiltagende følelse af uro i flere aktørers sind. Wellington tænkte, noterede fru Arbuthnot sig: ”De største nationale ulykker vil blive konsekvenserne af den spekulationsmani, som alle kompagnier er bobler i, opfundet til aktiespekulations-formål, og som vil føre til et generelt sammenbrud!” Denne forudsigelse var i marts 1825, og hertugen fik ret.

December 1825 blev kaldt den sorte måned. Adskillige store finanshuse annoncerede fallit i London Times. Et af dem Chalmer & Co, var London nøglefirma med forbindelser til landbankerne i Yorkshire. 13. december begyndte den rigtige panik.

Landbanker var i London med det formål at fremskaffe metalmønter og banksedler som en beskyttelse mod stormløbet mod dem. Ingen havde guld. Herefter fulgte faktisk en meget urolig tid i England med opstande og oprørsstemning rundtom….:

http://www.lilliput-information.com/econonics//gul1/gul1.html

Sonia

Der er givet for meget los…- Ja, det kan godt siges nu, netop under flere skiftende regeringer – allervaerst under Bent Betjent


iod

Vi fik ret – igen

Ja, for meget los!…., og 100 mia. kr. til 10 pct. forslår som en skrædder i helvedet.
Netop skrædder i helvedet.

[Lene E. er vel den partileder og samtidig økonomiminister, der har siddet kortest på verdensplan – derfor ansvarsfri, mener hun og spin.]

[Gældsmulighederne i huse og ejendomme skal fjernes igen!!]

Når man 2006-2007 øgede gælden i folks huse og ejendomme med 50 pct., så skal det gå rivende galt. Internationalt er der blevet konkurreret om, hvem der hurtigst kunne nå i bund og æde mest under vejs: “Æd, drik og vær glad, i morgen skal du dø.”

Finanskrise og valuecrisis – lad os faa det hele med – er desværre en naturlig ting

Først blev aktierne fyldt med varm luft ved at selskaberne udstedte flere og flere, og da kurserne fortsat steg i visse nøgleindustrier, som blev vildt overvurderet i medierne, blev det en hel mani at købe aktier og at udbyde aktiepapirer, nu opsparingsrenterne i bankerne ikke var af nogen særlig interesse mere. Først spekulerede verden sig skeløjet på et IT-boom, dernæst på ejendomspriserne sat i gang af øget kreditgivning og skattefinansierede tilskud til ejendomsejere via lovgivningen.

…. fordi vi ikke må lære noget herom i skolerne

Det gik så vidt eller vildt til på et tidspunkt, at danske bolig- og ejendomsejere for belånte prisstigninger herhjemme købte ejerlejligheder i Barcelona og Berlin…., medens hele cirkusnummeret reelt dækkedes ind via euroen. Det kan et barn forstå ikke er holdbart i længden.

Nu kommer rentespændet til Euro-zonen og derefter Manikens trusler op til en folkeafstemning. Mærk jer mine ord, de plejer at stemme.

Det sker, når staterne griber ind

Kan det indrettes så pengeødelæggelsen og spekulationen ophører?

Uddrag heraf på dansk 

Ja!

Sonia