Danmark

31. maj 2006

Darwin stolede ikke selv på den


Darwinismen, forslidt ideologisk redskab

– tvivlsom videnskabelig forklaringsteori.

Charles R. Darwins (1809-82) såkaldte pionerarbejde “Om arternes oprindelse ved naturlig udvælgelse”, 1859, skal man ikke ignorere, selvom Darwin selv indrømmede sent i sit liv, at han havde skrevet den for tidsånden. Videnskab eller myte? Det er vigtigt at sondre imellem udviklingsteoriens gyldighed, når vi ser på virkelighedens udvikling og på hvad denne teori er blevet brugt til på meta-niveau: ”Den stærkeste overlever” ved naturlig udvælgelse og ”Herre-racen”. Især Darwins forløbere, bedstefaderen Erasmus, men også Lamarck, Chambers, Spencer og Wallace blandede ideologi,”antropomorfi” og andre uvidenskabelige faktorer ind fra starten.

Det er nemlig én ting at argumentere – som Robert Young: http://human-nature.com/ rmyoung/

gør –, at Darwinsk videnskab var ideologi lige fra begyndelsen, og en anden ting at demonstrere, at en videnskab blev presset indi, eller tilbage i en ideologisk tjeneste.
Hvorom alting er, Darwin indrømmede på sit dødsleje at han havde skrevet for tidsånden.

Kort engelsk uddrag:
http://human-nature.com/dm/chap1.html :
I am sorry to refuse you any request but I am old and have little strength, and the reading of proofs (as I know from present experience) imposes a heavy strain on me. (Signed) Charles Darwin.
I did not set out to show that the common assumption of a conflict between theology and science is without foundation. I have only tried to suggest that a desire for conflict was not an important motive in the debate. Also, when the advocates of an evolutionary view did encroach on the domain of theism, they provided an alternative view of man and society which was as sanguine and Utopian in its belief in progress as were the views of the afterlife advocated by the most evangelical, antiscientific, scriptural literalist. Marxism is, of course, the most striking example of a Victorian, this-worldly, utopian philosophy, promising inevitable social progress. In the same period, the author of the extremely popular work, A History of the Conflict between Religion and Science, also claimed that social advancement is as completely under the control of natural law as is bodily growth.
In conclusion, I should like to reiterate my main points. “Darwinism” has been made to stand for a much wider naturalistic movement in psychology, social theory, and science and cannot be fruitfully studied in isolation. The effect of its impact on popular opinion was considerable but was characterized by a lack of subtlety which makes a close study of the theological and social views of the intellectual élite a much more rewarding enterprise than merely invoking conventional homilies. Finally, the evolutionary debate was seen by its participants as occurring within natural theology, with no antitheistic overtones, while those who used evolution for other purposes were themselves devoted believers in the secular religion of Progress, albeit a different religion, but one which has retained its appeal for the faithful.

Al teori bygger på antagelser og iagttagelser. Geologi, Geodesi, Biologi har i tonsvis af modsætninger, når det kommer til det egentlige – virkeligheden.

Den sidste først:
Kunne man forestille sig debatter omhandlende sociale og offentlig politiske emner fra 1870-erne og til og med 1910 årene med en åbenhed og følsomhed til at underbygge sine påstande uden Darwinismen? Kapitalismen – skal vi lige oplyse – er i øvrigt ikke er nogen isme, da den ikke bygger på nogen ideologi – udtrykket ”capitalism” er formentlig opfundet af Albert Pike, og i alt fald første gang præsenteret af hans elev Karl Marx, hvis fødenavn var Mordecai. Er jeg mekaniker og ansætter to medarbejdere i min forretning, fordi jeg ikke kan nå at tilfredsstille hele efterpørgslen selv, så er der højest sandsynligt ingen ideologi eller nedskrevet verdensanskuelse bag min beslutning.

Alle i tilpas afstand fra bunden kunne misbruge deres stilling til at trampe på dem, der i forvejen lå ned. Først perioden med Guldalder-forsvarerne af den frie markedsmekanisme (akkompagneret af en ren beskrivelsesteori uden ideologi af Adam Smidt 1776 i ”The Wealth of Nations” og fra 1820-erne og videre byggende på Adam Smith, men nu David Ricardo med guld standarden). Senere individualisme og guldets laissez faire (såkaldte ”konservative”, men i virkeligheden liberale målt med standarden ved midten af det 19. århundrede), der i ophøjede øjeblikke vel også kunne bruge begejstringen for Darwinismen, men måske ikke helt på den efterfølgende konventionelt foreskrevne facon. Uanset var der en reel indflydelse på debatterne i seks måske tolv tiår efter udgivelsen af ”Arternes oprindelse…”.

Så til 1900-tallet:
Først Kommunismen eller rettere Bolshevismen i Sovjet, så kom John Maynard Keynes’ New Economics-forsvar i 1930-erne og den amerikanske version med New Deal under T. Roosevelt, og så udpræget – også i den grad – med racerne i nationalsocialismen vel 1919-1945, Ny-Marxismen i 1970 erne og til det vi troede blev den sidste brug med nyliberalismen i begyndelsen af 1980-erne kombineret med Europa-integrationens planøkonomi. Kunne disse ismer have båret udviklingen uden støtte også af Darwinismen eller skulle der til sidst mere til? De brugte den dog alle, og det er sigende. Er det som bl.a. Bob Dylan sang sådan, at højre-venstre er noget vås; der er kun op og ned? Når du står over for et andet menneske og lader ham udpege venstreretningen, så må du selv pege i samme retning for at få højreretningen 1). Er det på samme måde i politiske spørgsmål? Derimod retningerne øst og vest er der mere orden på.

Tager vi til sammenligning den engelske økonom J. M. Keynes, førte hans teorier efterfølgende tilsvarende til begrebet Keynesianisme. Her har vi uanset mere fast grund under fødderne, og det hænger sammen med, at den økonomiske videnskab forklarer fremtiden – ikke fortiden som Darwin. 40 år efter Keynes modtog Nobelprisen uddelte man Nobelprisen til Milton Friedmann og atter 20 år senere vidste næsten alle i restgruppen – de der ikke vidste det på forhånd – at samfundet ikke bliver rigere af at mere forbruges. Med Keynesianismen var statsgældsætningen sat på skinner. At det internationale monetære system brød sammen i 1971 var også til at forudse med  (inflations-) dollaren som basis-valuta lænket til guldet, men her skal man ikke give J. M. Keynes skylden. Dette system bygger faktisk på et misbrug af hans forslag fra 1943. Se: https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/

Eller et par eksempel fra dagens Danmark:
1990 ernes offentlige hetz mod de arbejdsløse, der i Danmark udgjorde over 20% af arbejdsstyrken, nu (2006) nærmere 25%, selvom den officielle løgn sagde 4-5% uden at nævne Dawinismen eller tælle de udstødte? Det skete medens realkapitalen flød ud af landet eller over i privatkapitalen (bl.a. konstruerede ejendomsprisstigninger) og ud af produktionen med større og større hast under overkapitaliseringen her og overalt i den vestlige verden. Årsag var at det bedst betalte sig, og politikerne hjalp tilmed til. Det var de arbejdsløse skyld i, skulle vi høre dagligt. Det var klart også dem, der lige var blevet smidt ud fra skibsværterne og fra bankerne. Tæt på negativ vækst i Tyskland og Frankrig i 2002 og 2003, Spanien, Portugal og Grækenland fulgte trop i 2004. Det skyldtes simpelthen, at de arbejdsløse ikke ville arbejde. Den kører i et endnu højere gear i Danmark i 2006 og første halvdel af 2007 i æteren, med fagforeningsbosserne, der aldrig var reelt på valg, godt i læ bag milliarderne: ”Der er altid brug et par hænder”, hvilket betyder noget i retning af ”nogle flere underordnede slaver til lavere løn end fagforeningskorets og eventuelt med delvis skattefinansiering” af overlønnen (selv den lave), der sammen med overbeskatningen ødelægger ethvert produktivt initiativ. I 2007 endnu værre: “Hvordan vi slipper af med de andre“. Efter medierne havde skreget i begyndelsen af maj 2006, at der simpelthen var 85.000 ledige jobs den ene dag, der om natten besynderligt nok blev til 40.000 ledige jobs dagen efter, mødte fagforeningen 3F op med en mængde ledige medlemmer til en af de højestråbende i København …. “Nej, nu var de lige i færd med at planlægge ferie og desuden og sådan og desuden …”, og det måtte man jo forstå. Arbejdstilsynets afdeling i Herning manglede en PC-kyndig i marts-april 2006. 73 reflekterede på annoncen deriblandt, adskillige datanomer og andet stærkt overkvalificeret arbejdskraft. Man var chokket. Hvorfor søgte de en sådan stilling i Herning? De var ledige. Jamen, IT, IT, IT….

Oppustede aktiekurser og efterspørgsel efter arbejdskraft har reelt intet med hinanden at gøre.

Prøv: http://www.lilliput-information.com/economics/gul2/gul2.html .

Mange gange fører overvurdere aktier netop til afskedigelser.

Man kunne få den tanke at det mere var hjerne det skortede på. Ikke hos de arbejdsløse, men i toppen, der blev ved med at importere ukvalificeret ekstra arbejdskraft fra Mellemøsten, Afrika og Sydasien. At formuedannelsens dynamik gik i stå, og euroen fra 2002 flød i olie og ikke i realøkonomi i Europa blev ikke oplyst. Det anede genierne på borgen vel intet om.

Let tilgængelige kilder, der selvfølgelig kræver tålmodighed og vedholdenhed (det er netop der hunden ligger begravet):

http://www.lilliput-information.com/economics/gul1/gul1.html og http://www.lilliput-information.com/economics/tide/tidevand.html
 

Her er vi ved sagens kerne.

Den genetiske arv kan ikke have været ét fedt uanset alle disse tilsyneladende forskellige idesystemer. Med Darwinismen som bærende element må ideologierne enten forme sig ens, da tilhængerne af de forskellige ideologier vel næppe kan være de samme brede masser, når bortses fra tidselementet.

Var der en fælles form? Ja, magtsamling? Og naturligvis udryddelse af alle anderledes tænkende? Væk fra det daglige misbrug af Darwinismen, og væk fra ideologi.

Baggrunden, andre anvendelser og selve teoriens gyldighed:
Charles Darwin er en af frontskikkelserne, der skulle deltage i kuppet på menneskets sind. En lille gruppe folk kendt som Måne-Selskabet i Birmingham, England, spillede hovedrollerne. Seks af Måne-Selskabets (Lunar Society) medlemmer blev uddannet på Edinburgh Universitet ligesom Charles Darwin. De kaldte sig selv Måne-Selskabet, fordi de mødtes en gang om måneden i fuldmånenatten. Blandt dets medlemmer var Benjamin Franklin, den højt placerede frimurer med forbindelser til logen bag Den Franske Revolution og senere så indflydelsesrig i USA. Af andre medlemmer kan nævnes Erasmus Darwin, Charles’ bedstefader, der bruges til at markedsføre troen på denne verden-er-alt-hvad-der-er videnskab inklusive overlevelsen for den stærkeste ved naturlig udvælgelse. Det er specielt latterligt at hævde, at Charles Darwin ”opdagede” denne herskende lov (teori) om naturlig udvælgelse, der stadig gennemsyrer enhver beretning om ændringer i livet her på jorden. Den fyres af tidligt og silde af de retarderede dukker på 37 TV-kanaler i enhver forbindelse efter fantasiens vide grænser. Vi bibringes dagligt fra alle medier den stærkt manipulerende evolutions-fattelse, at alt liv her på jorden har udviklet sig via den naturlige udvælgelses millionlange årrække, frem for alt i kontinuitet. Det skal nævnes, at ”den stærkestes overlevelse” slet ikke nævnes i de første udgaver af Darwins bog. Ordet ”evolution” eller på dansk ”udvikling” forekom først i den sjette udgave af bogen. Hans bedstefader, Erasmus i Måne-Selskabet, skrev en bog med titlen Zoonomia i 1794. I den beskrev han nøjagtig den samme opfattelse (skal vi vist kalde den). Man kan faktisk sige det var blevet et familieanliggende. Selskabet var i øvrigt en revolutionær organisation, som støttede afskaffelsen af kongerigerne og arbejdede på at underminere Gud i menneskenes trossystemer og erstatte med den såkaldte humanisme (menneskedyrkning). Nu må læseren ikke forledes til den opfattelse, at resten af denne gennemgang vil bygge på religiøs dogmatik. Så langt fra. Forledes hun alligevel er det verdslig tro, der mig bekendt er den farligste; i hvert fald i trafikken.

Gruppen fortsatte sin indflydelse under det London-baserede Royal Society, som stadig er et af de mest indflydelsesrige organer i verden, når det kommer til videnskab. The Royal Society blev grundlagt af Rosenkreutzer-Ordenen under Charles II i 1662. Den egentlige fader til selskabet var Francis Bacon, en top-Rosenkreutzer. En andet initiator til Royal Society var Isaac Newton, der blev Rosenkreutzer i 1672 og senere Stormester i the Priory of Sion – den indre cirkel af Templeridder Ordenen (”der ikke eksisterer”, men har adresser forskellige steder). Dels metoderne dels selve inddelingen af de oprindelige, forskellige videnskaber stammer herfra.

Henry Kissinger indtager sin plads i anden halvdel af det 20. århundrede. Ian T. Taylor har skrevet en veldokumenteret bog med titlen The Minds Of Men: Darwin And The New World Order (TFE Publishing, Toronto, Canada, 1984). Den uddyber dette emne betydeligt. Med detaljeret dokumentation skriver han historien om den moderne videnskabs manipulation. En mængde spekulativ tænkning eller antagelses-logik har fået lov at herske, fordi masserne endelig ikke må kende sandheden og eventuelt sætte sig til modværge.
Selvfølgelig læser de fleste ikke sådanne beviser. De går i skole og nogle uddanner sig på universiteterne og suger alle de tomme talemåder til sig, talemåder, der både er urealistiske og særdeles skrøbelige, logiske fundamenter, ganske vist, hvoraf mange stammer fra Darwins tid eller fra Darwins tro efterfølgere i selskabet.

Dette har en afgørende indflydelse på, hvorledes den uddannede ser på sig selv livet igennem og opfatter livet i et kunstigt cyberspace, som man behændigt har serveret for ham med det ene formål at styre hans tankegang – og dermed opøve hans egnethed som uvidende marionet, der spiller sin rolle korrekt.

En prøve du kan foretage, når det drejer sig om udviklingsteorierne, kunne være at se på følgende fænomener samtidig:

Fossilerne af nulevende fisk på havets bund, men i 4000 meters højde i Sydamerika.
Astroide nedslag?
Planet-kollision for 65 mill. år siden hvor henved 80 pct. af alt plante og dyreliv forsvandt. De lynfrosne mamutter i Sibirien, der er tilsyneladende døde midt i et skridt?
Sumerernes planet-systemer vidner herom, selvom der ellers kun mangler én (planet ) i forhold til i dag? Ikke Pluto? Kunne de have virkelig overset Mars, når alt det andet var så overraskende komplet (godt gemt til Renæssancen)? Næppe.
Støvpollen under den grønlandske indlandsis, der stammer fra almindelige subtropiske planter. Polvending hvert 29.000 år?
Flere afbrudte, måske også gentagede tidsforløb på jorden, som vi vanskeligt fatter fordi vores sans for tid/årsantal begrænses af vor egen korte levetid og for mange mentale forviklinger, når det kommer til sansen for abstraktion og dimensioner?

Noget har måske været her længe, hvorimod andet er kommet til udefra. Jeg f.eks. har kun været her ca. 40.000 år. Det er muligt du nedstammer fra aberne. Jeg gør ikke.
Jeg kan leve med, at jeg ikke finder en ordning, en begyndelse. Det ene har jeg nok tilfælles med anemonerne, der kommer trofast hvert forår uanset hvilke magthavere vi har.

Ozon og drivhus plus CO2?
Solindstrålingen, havstrømme og meget andet. Her et bud fra den etablerede naturvidenskab renset for miljø-ideologi:

http://www.geo.au.dk/besoegsservice/foredrag/klima/klima7.html :
(citat begyndt) Disse ændringer i klimaet fra istid til mellemistid tillægges i høj grad ændringer i solindstrålingen. Disse ændringer er forårsaget af variationer i jordaksens hældning og retning samt Jordens bane omkring solen. Dette kaldes Milankovitch-teorien efter den serbiske astronom Milutin Milankovitch.
Jordens bane omkring solen (eccentriciteten), jordaksens hældning (obliquiteten) samt retnin-gen af jordaksen og jordbanen i rummet (precessionen) varierer gennem tiden med en fast cyklus, der har betydning for klimaet (modificeret efter Seidenkrantz, 1998). (citat slut)

Noget er der sket, de synlige magthavere er endnu engang tilsyneladende godt på plads i deres tilsyneladende magtbaser, så nu kan de bruge den (Darwinismen) ideologisk igen, og det gør de også. Sagde du isme? Glem den, hvis du ikke vil være ”herremændenes hovbonde” for enhver pris!

Præcis det samme ser vi ved John Maynard Keynes. Nu ganske vist en anden videnskab, økonomi. Studenterne tror på hans vældig plausible teori, selvom den ikke drejer sig om denne verden (de kender praktisk taget ikke noget til verden, når de de læser den); de gør det især fordi den retter noget af den klassiskes økonomiopfattelses misforståelser; men samtidig tilfører den videnskaben en mængde ekstra antagelseslogik, og Keynes glemmer endog de monetære forhold, som et centralt element. Hans teorier indbyder simpelthen til ideologisk misbrug. Og Keynes er blevet misbrugt, også i den grad af praktisk taget uvidende politikere og embedsmænd, så hele Vesten i det store hele nu fremstår med en ganske fejlagtig økonomistruktur i forhold til det de fleste kunne ønske sig.

Både videnskab og megen etableret religion har det tilfælles, at de afviser sandheden om, hvem vi er, og hvilke kræfter vi indeholder. Selvfølgelig er der adskillige organisationer/organer på flere niveauer til at sikre, at enhver alternativ forklaring miskrediteres og ethvert forsøg på at afsløre ”Establishmentet” lægges i kategorien svindel og bedrag, f.eks. CSICOP, der står for the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal.
Drejer det sig derimod om noget der skal ud til et større publikum, så kommer det ud. Tag f.eks. Dan Brown’s The Da Vinci Code, der skal skabe debat om kristendommen, der godt kan tåle lidt renselser for kirkedogmatik. I øvrigt en spændende historie.

Fodnote
1) Opfundet i Den Franske Nationalforsamling i 1700-tallet. Den blev flyttet ind i en gamle manege på Rue de Rivoli i oktober 1789. De såkaldte radicals (røde) sad til venstre for formanden, de konservative sad til højre. Således skabte Illuminati ”venstre” og ”højre” tankegangen i verdens-politikken. Benævnelser havde aldrig været anvendt tidligere. Og 1700-tallet var jo Frankrig førende indtil England fik bugt med Napoleon i den 15. juni 1815.

 

Politiken, august 2009: http://blog.politiken.dk/videnskab/
Politiken, maj 2010: http://blog.politiken.dk/videnskab/2009/08/20/darwin-kritisk-professor-skal-tale-kritik/

20 kommentarer »

 1. Det var dog en værre gang sniksnak. Evolutionsteorien er i sit grundlag en naturvidenskabelig teori, der ikke siger noget som helst om ideologier, men kun om hvordan biologisk liv har udviklet sig på jorden. Alle sociale og ideologiske spin-offs er udtryk for det, man kalder “den naturalistiske fejltagelse” (hvad der ER er ikke nødvendigvis det samme som hvad der BØR VÆRE), og må stå for egen regning.

  Alle de “indvendinger” mod teorien, du nævner til sidst handler om geologi, astronomi og klima, og har sådan set ikke noget med evolutionsteori at gøre. Desuden er de slet ikke mysterier, hvilket ikke burde komme bag på nogen, der havde sat sig ind i sagerne.

  Men det var et nice touch med konspirationsteorierne om Illuminati og Tempelriddere. Meget seriøst.

  Kommentar af Rasmus — 31. maj 2006 @ 13:55

 2. Jeg forstå godt dit engagement i teorien. Den gentages også hver dag….en vis herre hævdede det var vejen frem med alt. Han har åbentbart ret i det.

  Kendgerningerne er dog:

  at en altomfattende teori om evolution først nævnes i den sjette udgave af værket.

  at Charles Darwin hævdede han skrev for tidsånden.

  Jeg mener det er specielt sjovt at hans bedstefader først førte sig frem med samme budskab i en bog 64 år før Charles Darwin skrev sin, ja,  15 år før han blev født.
  At teorien netop har været brugt af alle retninger, når de nåede toppen, synes jeg også lærer os et og andet.

  Kommentar af wahnloop — 31. maj 2006 @ 16:09

 3. Tanken om, at dyrearter havde udviklet sig, blev ganske rigtigt fremført af Erasmus Darwin i Zoonomia (og blandt andre Lamarck). Charles Darwin’s originale bidrag var at foreslå en mekanisme – naturlig selektion – og argumentere videnskabeligt for den. Dette har været kernen af “Origins” fra første udgave.

  Måske lå en fremgangstanke i tidsånden, måske ikke. Det er irrelevant. Teoriens naturvidenskabelige kerne er stærkere end nogensinde.

  Mit engagement i teorien bunder ikke i, at jeg får den gentaget hver dag. Det bunder i, at jeg har kigget på de anatomiske, embryologiske, palæontologiske, genetiske, populationsbiologiske, biogeografiske og molekylærbiologiske data, der underbygger teorien.

  Og igen – teorien er en beskrivelse af organismers evolutionære udvikling. At bruge den til at argumentere for, hvordan samfundet bør indrettes er tåbeligt. At man har haft held med det skyldes den føromtalte naturalistiske fejltagelse, der desværre er lige så vidt udbredt i dag som den var dengang.

  Kommentar af Rasmus — 31. maj 2006 @ 16:46

 4. Lad os tage det sidste først:

  Det var altså yderst bekvemt at indrette netop alle ideologisk funderede samfundssystemer på at kunne overtage præcis den samme naturalistiske opfattelse efterhånden som tiderne skiftede.

  Jeg har ikke hævdet, at al ideologi fører til det samme, selvom erfaringen giver os et tydeligt vink herom. Det har jeg ikke.

  Om sidstnævnte naturalistiske opfattelse var en fejltagelse ved jeg ikke. Men du kan sikkert bevise det med nogle data.
  Det er meget fint, at du har forskellige teoretisk data, og du givet har sat dig ind i mangt og meget.

  Fornylig så jeg en keynesiansk Afghaner-økonom, der havde lavet en formel for ligevægt under Globalisering – fandme!
  (jeg vil prøve at angive den her på blokken – måske med digital-foto – om et øjeblik, fordi den billedlig talt illustrerer
  meget om teorierne – antagelseslogikken – så vældig fint) ved helt at se bort fra virkeligheden.

  Der er mange processer, der viser at evolutionen er noget af det, men der er givet uhyre mængder af andet, der har spillet nok så stor en rolle – måske en mindre rolle for nogle væsener og en større rolle for andre væsener. Det samme når vi går til miljø-snakken.

  Et andet eksempel på såkaldt videnskab:

  Vi lærte igennem mange, mange år, at Colorado Floden støt og roligt havde "gnavet" sig ned i klippeformationerne i Grand Canyon igennem millioner af år.

  Én gik de førende på tværs i 1920 erne (mener jeg det var), hvor han fremsatte sin teori, der blev til om Glacial Lake Missoula – opfattelsen. En enorm opdæmmet Istidsø, der brød opdæmningen pludseligt, havde ordnet det hele særdeles hurtigt, og i øvrigt meget andet.

  Han nåede lige at få "en smule" anerkendelse, inden han døde.

  Kommentar af wahnloop — 31. maj 2006 @ 17:56

 5. Ideologierne og samfundssystemerne havde (og har) slet ikke noget valg. Hvis ikke de i det mindste anerkendte naturalismens videnskabelige forklaringskraft, måtte de forkaste de teknologier, videnskaben gav ophav til. Der var tale om et bredt, samfundsmæssigt reality check.

  Jeg har ikke data til at understøtte min påstand om den naturalistiske fejltagelse; det er ikke en videnskabelige påstand, men en filosofisk anskuelse. Den siger såmænd bare, at f.eks. det faktum at aber ikke går med tøj, ikke er et argument for, at mennesker heller ikke skal gøre det.

  Jeg er enig med dig i, at samfundssystemer og ideologier har ført til mange mærkelige ting (som globalisering-ligevægte og hvad ved jeg), men bland Darwin udenom.

  Med hensyn til Grand Canyon: Det var heldigt, at han nåede at få en smule anerkendelse inden han døde, for hans teori får absolut ingen anerkendelse i dag. Det er en gammel amerikansk kreationist-myte. Lake Missoula gav ophav til en række istidsoversvømmelser, men det er på ingen måder nok til at danne Grand Canyon. Se myten taget under behandling her, med henvisninger til yderligere faglitteratur: http://www.talkorigins.org/indexcc/CH/CH581.html

  (Og en lille sidebemærkning: data kan slet ikke være teoretiske, det er netop en del af definitionen, at de skal være konkrete.)

  Kommentar af Rasmus — 31. maj 2006 @ 18:36

 6. Jeg tager lige det sidste:

  National Geografics viste netop en særudsendelse herom for mindre end 3 uger siden med deltagelse af adskillige videnskabsmænd. Det vistes netop, hvor nemt det kunne være sket ved nogle forsøg. Dette ville efter de vi ved indtil nu så være induktivt. Men jeg hørte ingen afvisning, som du hævder er den udbredte opfattelse blandt "fagfolkene" skulle være. Men lad det være.

  Charles Dawin har sandelig været brugt og misbrugt hver eneste dag på verdensTVkanalerne; det kan vi vist nok blive enige om. Det var der nok en meget oplagt grund til?

  Filosofi er ingen videnskab(?) forstår jeg skriver du. F.W.G Hegel er der også mange der har valgt at gøre til deres verdslige gud. Den med den absolutte idealisme.

  Så mangler vi bare at udskifte Francis Bacon med Jürgen Habermas for at følge med tidsånden i dag. Han er da også kommet i en tænketank i EU.

  Jeg ved der er adskillige videnskabelige opfattelser af dette og hint. Jeg har f.eks. set masser af anvendt Chi square (c^2)-tests inden for miljøgalskaben, der var rent fup, og jeg giver derfor en enkelt henvisning til en sådan om solindstråling og havstrømmene i filen.

  Og bare en simpel regression, "snart mellem vækst-procenten i antallet af storkepar og antallet af børn pr. kvinde og straks har de baby-boom".

  Induktion og arvede floskler til fremme af ideologien er som vi ser godt udbredte. Det er hvad det mest drejer sig om.
  Mon ikke det stod lige så skidt til i midten af 1800 årene.

  David Ricardo med guldet er et fupnummer, som jeg ved mere om.

  Når mennesker lyver om én ting, lyver de også om andre ting. Og det gælder inden for al erkendelse.

  Kommentar af wahnloop — 31. maj 2006 @ 20:21

 7. Øhh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan følge dig…

  Men pointen: Vist troede Darwin selv på den, og den holder den dag i dag. Hvilke ikke-videnskabelige ideer, teorien bruges til at støtte er i denne sammenhæng irrelevante.

  Kommentar af Rasmus — 1. juni 2006 @ 13:21

 8. "Darwinismen, forslidt ideologisk redskab" var halvdelen af overskriften til stilen eller filen. Langt mere end halvdelen af indholdet er viet dette spørgsmål.

  Om du har ret i en enkelt samlet teori dækker forklaringen på alt livs forandring fra tidernes begyndelse – i øvrigt i modsætning til alle andre videnskaber – eller adskillige andre har ret, er for så vidt uden den store betydning.

  Jeg forstår, at du også ved bedre end adskillige uimodsagte videnskabsmænd inden for faget på TV-kanalen National Geografics, hvorledes Lake Missoula kunne påvirke landjorden i USA.
  Jeg vil nu stadig hævde, at initiativerne inden for adskillige videnskaber – min egen i særdeleshed – faktisk ofte netop tjener ikke-videnskabelige ideer i første række. Det gjaldt også Darwismen, der for den historieinteresserede har meget lidt med Darwins egentlige evolutionsarbejder gøre.

  Filosofferne i det følgende omfatter også videnskabsmændene:
  Søren Kierkegaard giver i Det æsthetiske Stadium, i tekst 2-11: Fra "Enten-Eller" (1843), 1. del, følgende lille, meget sigende betragtning:

  "Det, Philosopherne tale om Virkeligheden, er ofte ligesaa skuffende, som når man hos en Marchandiser læser på et skilt: Her rulles. Vilde man komme med sit Tøi for at få det rullet; saa var man narret, thi Skiltet er blot tilsalgs"

  Kommentar af Wahnloop — 1. juni 2006 @ 18:02

 9. Meget kortfattet: Hvis jeg skal vælge mellem at stole på TV-udsendelser eller på artikler i videnskabelige tidsskrifter, så er valget klart. Desuden er der ikke nogen der benægter, at Lake Missoula har påvirket USA’s geologi – men det er ikke den, der har skabt Grand Canyon.

  Det kan godt være, at du mest skriver om ideologi. Men kan forstå overskriften anderledes end at du mener at Darwin ikke selv troede på sin teori? Kommentarerne og fossile fisk, støvpollen, mammutter og nedstamning fra aberne viser yderligere, at et af artiklens ærinder er at gøre op med evolutionsteorien. Hvis du vil det, er du nødt til at komme med konkrete indsigelser, her tæller Kierkegaard ikke.

  Kommentar af Rasmus — 2. juni 2006 @ 09:47

 10. Rettelse: Men man kan ikke forstå overskriften…

  Kommentar af Rasmus — 2. juni 2006 @ 14:56

 11. Jeg har ikke hævdet, at den har skabt Grand Canyon; jeg har netop refereret, at udsendelsen med adskillige uimodsagte videnskabsmænd inden for faget anstillede forsøg, der viste, at det kunne være sket således. Jeg skriver til National Geografics og anfører, at en dansk videnskabsmand – jeg går ud fra du har en kandidatgrad eller en ph.grad – hævder, at deres udsendelse om emnet bygger på en alment erkendt myte, og det vil jeg gerne have de retter.

  Jeg har neop anvendt Kierkegaard for at vise hvor let forblændede teori-betragtere og ideologiske ilsjæle nemt kan overse nogle nok så væsentlige detaljer.

  Må sige jeg nu har på fornemmelsen at suppen og ideologien er lidt i familie med hinanden, hvor det virkelig kniber med at referere korrekt.

  Kommentar af Wahnloop — 2. juni 2006 @ 19:26

 12. Jo, det kan MAN, når MAN ved Darwinismen i følge alle historiske kilder netop betegner den ideologiske misbrug af Darwins arbejder. Det er altså ikke svært.
  Præcis det samme med J. M. Keynes. Keynesianismen betegner netop den ideologiske effekt af Keynes' arbejde
  havde og formentlig skulle have på eftertiden. Han blev jo berømt på nogle matematiske gennemgange, som kun nogle få gider læse. Det smarte består i at de handler om denne verden. Mon ikke anbefalerne til udgivelserne fra denne herre også har tænkt lidt i disse baner?…..blot give dig en meget nærliggende analogi.

  Kommentar af Wahnloop — 2. juni 2006 @ 19:10

 13. […] vi andre ser på den menneskelige udvikling og historien og lige glemmer Darwin-teorierne som Darwin end ikke selv stolede det mindste på, så opstår behovet for at kunne sondre mellem afvikling og […]

  Pingback af Evolutionen gaar forrygende derudad « Danmark — 12. december 2007 @ 12:44

 14. […] Darwin stolede ikke selv på den (in Danish) […]

  Pingback af The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design (with a link in Danish) « Danmark — 5. februar 2008 @ 16:46

 15. […] Darwin stolede ikke selv på den (in Danish) […]

  Pingback af The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design « Dissidentpress — 8. februar 2008 @ 22:38

 16. […] Prøv f.eks. at se lidt på Darwin og hans såkaldte evolutionsteori. Uden at se netop denne teori i f.eks. de tidssammenhænge, hvori den fremsattes og hvor den er blevet brugt, vil man intet forstå: Darwin stolede ikke selv på den […]

  Pingback af Elendig reportage - han berettede simpelthen om noget, som han ikke ved hvad er - mon det ikke bliver mere og mere almindeligt? « Danmark — 26. januar 2009 @ 20:17

 17. […] at dette ingenlunde er bevist af hverken P. L. Madsen, bevist af andre eller for den sags skyld af Charles Darwin, der ligesom Peter Lund Madsen var vældig optaget af tidsåndens skalten og valten. Jeg vil gerne […]

  Pingback af Peter Lund Madsen og andre kan ikke, og Charles Darwin kunne ikke bevise vor oprindelse « Danmark — 16. marts 2009 @ 09:02

 18. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 18. marts 2009 @ 00:00


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: