Danmark

22. september 2016

Dr. Alfons Proebstl 81 – Klima vs. Wetter! und Werden Sie Migrant!


Reklamer

10. marts 2012

HVILKEN ER VÆRST: Global sult og fedme skyldes CO2 – eller – Kommunal aktiespekulation giver 507 mill. i spilletab

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, global opvarmning, Klima, skoler, Statistics — Tags: , , — Jørn @ 10:16

bella

 

Seriøse danske forskere har fundet frem til at fedme og sult skyldes CO2. Vi får dog ikke oplyst disse seriøse forskeres navne eller forskningsarbejdspladserne, hvor de driver deres dont.

JA!

Vi overvejede i øvrigt hvornår den Kommunale Fuldmagt under Indenrigsministeriet har åbnet for tilladelse til for danske kommuner at drive spekulationsspil i f.eks. aktier for kommunens bevillinger. Vi husker der var noget med at Per Kaalund i sin tid som borgmester også var i gang i København med et lignende spil sammen med Hafnia Hånd i Hånd om pensionisternes pensionspenge. Det blev dog standset, og han endte – ikke i fængsel – i Folketinget, stille og roligt.

Ved den nuværende Generalsekretærs tiltræden ved FN’s øverste stilling meddelte han i den anledning, at indvandringen til Vesten fra Afrika skyldtes klimaforandringer igangsat af CO2.

Jeg tror ikke danskerne bed på. Vi hævdede at mere rumopvarmning som følge af indvandringen gav mere CO2 både som følge af selve rumopvarmningen og også p.g.a. den øgede mængde (CO2-holdige) udåndingsluft i landet.

Jeg mener at vi nu kan konkludere at vi må blive mere og mere fede her til lands, fordi både indvandrernes udåndingsluft og deres rumopvarmning (der giver mere CO2) øges her med tiltagende indvandring.

Englænderne æder pommefrites og hvidt brød uden ophør, så det giver sig selv.

19. september 2009

Menneskeskabt klima er et trosspoergsmaal, en klimareligion


Fra: http://monokultur.dk/2009/09/15/klimareligion/

SÅ er det officielt. Troen på menneskeskabt klimaforandring er en religion. Fra Guardian:

“A controversial tribunal decision that some company practices can discriminate against employees with strongly held views on climate change will be challenged in the courts.

Senior executive Tim Nicholson claimed he was unfairly dismissed by a property investment company because his views on the environment conflicted with other managers’ “contempt for the need to cut carbon emissions”.

In the first case of its kind, an employment tribunal decided that Nicholson, 41, had views amounting to a “philosophical belief in climate change”, allowing him the same legal protection against discrimination as religious beliefs…”

17. september 2009

Galskaben er uden ende, ogsaa klimaet er paa dagsordenen i fornyet udseende


Kunsten Stiger

For to dage siden ‘var solen faldet i søvn’ og denne lidt sære, men tidstypiske, barnagtige udtryksmåde med de mennskelige eller rettere dyriske egenskaber overført på naturen i øvrigt er blevet come il faut (= PK). Det skulle vistnok tolkes derhen, at solpletternes antal nu igen synes at være i aftagende retning, så man kunne formode eller måske være sikker på, at temperaturen igen falder på jorden i forhold til i de seneste 15-20 år.

Det er selvfølgelig ærgeligt, hvis det sætter ind med isvinter i år, netop når det længe ventede klimatopmøde tager sin begyndelse i december. Der kan både blive tale om en kommissærpost i EU og ellers en alternativ karriere i spil, den kan stå og falde med temperaturen. Tænk på Bent Betjent, da krisen satte ind, så skulle han væk med alt det vrøvl han havde kørt i flere år.

Men så i dag bliver vi alle så syge p.g.a. af det ændrede klima. Vi får nemlig bl.a. malaria-myg, og også pappegøjer og palmer ligesom i England. Den sidste kom med lidt forsinkelse, men helt ærligt, den kom tilsyneladeladende med så stor kraft, at den ikke kunne nå at standse, uanset om det er pure opspind eller dagsorden lige skiftede lidt. Se, malariamyggene er slemme nok og vistnok ikke de eneste sygdomsbærere vi kan forvente, der er flere, vi får også tørke og kolera, siger 15 lægeforeninger til The Lancet.

Det skulle så hjælpe på D-vitaminmangelen hos indvandrerkvinderne fra Afrika og Mellemøsten, hvis det bliver varmere her, kan vi tilføje. De kan nemig ikke tåle vores nuværende klima, der selvfølgelig helst skulle ændres, så det passer til deres klædedragt. Om det er kulturmiljøet eller snarere miljøkulturen er svært at sige. Men der skal lovgives herom igen. Heller ikke om det betragtes som en streg i regningen kan vi sige sikkert. Men vi skal i hvert fald ikke have den med her, hvis vi skal være politiske korrekte. Det er noget med støj på signalerne. Det er det der med bevillingerne til den forskning, der kan sikre at personalet holder sig væk fra sygdombehandlingen og de her patienter. Det er vejen frem.

Nu malariamyggene har de altså haft i Siberien i tusindvis af år. De findes også allerede i Danmark, men sygdommen malaria er her ikke. I Siberien er der rigtig mange, men der bor næsten ingen mennesker, og det er også så som så med sygdomsbakterien i Siberien. Så synes jeg det er lidt vanskeligt at hævde sikkert, at eventuelle temperaturstigninger her vil trække dem hertil. Mig bekendt er der ingen der holder på dem. Vi kan forsigtigt spørge: Kommer malariamyggene så syd fra eller nord fra? Der er det anderledes og alligevel nemmere at fastslå med sygdombærerne.

0631.sit_human.oa4997

getmap.aspx

Selvfølgelig, hvis de kan få 55-60 pct. af befolkningerne til at gå med på den, eller rettere gå med på én af dem, og resten tier stille, så er den hjemme, for dem, der har planlagt, at vi skulle ende i enhedsdiktaturet.

Jeg skylder at oplyse, at ‘det er lissom lidt’ koldere i Siberien sammenlignet med temperaturerne på vore himmelstrøg.

10. juli 2009

Forbandede politikere og deres paahit – vi skal blive dummere og dummere


i

– Spejlglatte gulve i stalde er som miljøforanstaltning blevet forordnet for at mindske eller øge ammoniakfordampningen, hvilket fører til at køerne falder og og får skader og dør – de samme har vel at mærke næsten udryddet malkekvægsbesætningerne i Danmark, alene af den grund skides og ammoniakfordampes der meget mindre end tidligere i staldene, og køerne har i øvrigt skidt på gulvet i stalden siden før Middelalderen. Det skal lakskoene ikke blande sig i, de er for dumme

– Køerne skider i de danske åer – det har de også gjort siden Oldtiden, og det betyder ikke en skid

-Der skal afregnes kr. 600 i grøn afgift pr. ko, fordi køerne skider

– Vandet skal løbe hurtigere i de danske åer – derfor har de først udrettet Skjern Å til en vandmotorvej og nu igen bragt den tilbage til sit naturlige løb, fordi det var noget vrøvl, værre end almuen kunne have fundet på – formedes adskillige hundrede millioner kroner

– Liberalerne fandt ud af, at vandet i åerne skal løbe hurtigere alligevel, og derfor skal åerne graves dybere så vandets forventes at blive transporteret hurtigere mod havets overflade, hvortil vandet ellers løber ganske naturligt. Selvfølgelig fører denne dybdegravning til strid med politikernes egne skøre forestillinger om et – lad os kalde det et idebetonet åløb  – ikke i strid tyngdeloven – men i øvrigt i strid med alt andet naturligt og fornuftigt. ‘Tyngdeloven kan bare ophæves ved lov’ synes at være det bærende princip

– Solen danser, måske er den på slingrekurs, og når det bliver varmere, bliver det koldere

– CO2 er naturlig udåndingsluft og anden menneskeskabt af samme slags, som udgør 0,001 procent af den samlede udskilte CO2, der opstår ved enhver forrådnelsesproces, i øvrigt på jorden, og derfor mødes de ved G8-mødet og siger andægtige ting og selv den engelske kronprins går amok i følge medierne og giver os 96 måneder at løbe på

– De skal klaskes på det værste. Forstå nu engelsk og se filmen om CO2 og klodens temperatur. Du er ikke det mindste i tvivl efterfølgende om bedraget: http://video.google.com/videoplay?docid=288952680655100870

‘Kejserens nye klæder’ og ‘Nattegalen’

af H. C. Andersen ville kunne være

øjenåbnere for de resterende, der måske

kan læse dansk.

Sonia

14. april 2009

RESULTATET BLEV SOM VI FORUDSAGDE 8. APRIL – ENDNU MERE GANG I GAVEBODEN


Boligrenoveringen skal nu have mange ekstra nyk, mener DF, Socialdemokraterne og SF. 1,5 mia. kr. i foræringer til husejerne er simpelthen alt for lidt i forhold til boligejernes egne ønsker om statslige ‘værdier’ – der i virkeligheden er andres værdier eller på lidt længere sigt kriseuddybende nytrykte/nydigitaliserede pengemidler.

Og når det forholder sig sådan, så vil de tre konkurrere om at hælde flere midler i husejerne.

De politikerskabte prisstigninger på boligmassen – fordobling på 5 år – satte finanskrisen igang med boligprisfald i stedet. Men nu vil politikerne forsøge at kompensere for prisfaldet i det åbne, men reelt satse på at blive genvalgt i det lukkede. Egne særinteresser, ikke landets deroute bekymrer dem.

1. april 2009

Vi lovede en vindvender i sidste uge


Vi lovede en vindvender i samlesæt i sidste

uge

Det er primært som alt et spørgsmål om bevidsthed. Et kvarters hånd- eller hovedstand fra kl. 5:45 til 6:00 hver dag giver det ønskede resultat. Det er nøjagtig som med lysene i lyskurven, rene konventioner bestilt hjem af overfladen. I Århus har trafikrådmanden derfor også indført en kønsspecifik lyskurv, idet farverne selvfølgelig bør underordnes dette vigtigere aspekt. Nattetrafikken med kropsvask på plejehjemmene er derimod ikke blevet rettet endnu. En ændret ressort-indretning med plejehjemmenes overgang til kulturudvalget ville kunne fremme sagerne ganske betydeligt af helt åbenlyse årsager – rent bevillingsmæssigt. 

Hånd- eller hovedstand:

Op bliver ned, og syd bliver nord o.s.v. Det har selvsagt en særlig sociologisk effekt, når vi alle løfter benene i samlet trop eller samlesæt. Så påvirkes den enkeltes aura sammen med alle de andres, og til sidst vil vi se aurora i spring over hvælvet. 

Så vil Solen igen stå op i vest – det er også lissom mere naturligt med østenrøden ved aftenstide. Men det sker ikke uden videre. Vi skal gennem polvendingen efter klimaforandringen og istiden først, sådan om en 17.000 år.

Men der er allerede ting der bærer os i den rigtige retning. Senest tiltrådte generalsekretær i FN meldte netop ved sin tiltræden, at problemerne i Sudan, specielt Dafur, i Somalia og på Elfenbenskysten skyldes klimaforandringer. Vi er så af den utvetydigt klare opfattelse, at større indvandring til Norden (før polvendingen) alt andet lige fører til en øget rumopvarmning og dermed øget CO2-udledning, når her trods alt er så koldt.

Og her er vi ved sagens kerne. CO2-problemerne i den vestlige verden skyldes simpelthen indvandringen, og tilmed spredes tropesygdomme og en række tidligere udrydede sygdomme med indvandringen. Ved at vende indvandringen til repatriering, altså i Syd-Nord-gående dialogisk retning  – om morgenen, altså – vil der kunne bringes et effektivt bidrag til FN’s klimakonference i København, et bidrag der permanent vil sætte Danmark på globussen.

Substans omhandlende klodevipperiet

Sonia

26. marts 2009

Saa er lyseslukkerne igang igen – Ask Aarhus


Slukker du lyset på lørdag?

– det er en intelligenstest

Århus Kommune opfordrer til at slukke lyset 28. marts 2009 kl. 20.30-21.30 og tænde op for klimadebattten. Op mod en milliard mennesker verden over ventes at deltage i verdens største klimabegivenhed, Earth Hour på lørdag. Hvad gør du?
Afstemning – se her

———————–

JEG TÆNDER EKSTRA MEGET ELEKTRISK LYS UANSET DEN EVENTUELLE KOMMUNALE KONTROL

Vi har jo fået bevist at stearinlysene, som folk ikke vil undvære i stedet for det elektriske lys, CO2-er endnu mere – hvilket i øvrigt er himmelråbende ligegyldigt: Nu lyser de lyse hoveder igen, og næsen med, bare “Spørg Århus”.

Denne adfærds-lydigheds-test har nemlig et ganske andet end det meddelte formål, hvilket vi har redegjort for: CO2-rapport

Sonia

23. marts 2009

Den ultimative: DU SKAL PAKKES IND I EN MAJSMELSSTUVNING NAAR DU AFGAAR


Det fremgår af mental-robots oplysninger til TVA kl.18:30 i interview. Han og familien deltog i det bevillingsdyre klimaprojekt, der selvsagt henvender sig til folk, der ikke læser så meget. Om du skal begraves eller brændes eller måske opløses i natriumlud – helt væk, Boss, på et øde sted – iført majsstuvning oplystes så ikke lige. Men det er selvfølgelig fordi vi skal diskutere spørgsmålet grundigt, vi undersåtter, der lissom læser en del. Det var noget med at en indpakning i majsstuvning/måske majsgrød skulle bevirke, at du undgår at give anledning til så meget CO2-udledning efter døden.

I næste uge vil vi herfra præsentere en løsning på nordvestenvinden, som vi afgjort har alt for meget af: 

En såkaldt vindvender i samlesæt.

Denne præsentation vil henvende sig primært til folk, der ser meget X-faktor og Aften Show.

Sonia

PS: Forestiller vi os at vi går med på spøgen, må vi fortsat stædigt og vedholdende fastholde, at indvandringen fra områder uden rumopvarmning til vort område med rumopvarmning fører til ekstra CO2-udledning.

14. marts 2009

Bolig- og energirenovering er ny forrykt byfornyelse og gavebod


http://www.bt.dk/article/20090313/pcpolitik/903130394/

Boligpakke sendt til timeout

Uenigheder mellem regeringen og Dansk Folkeparti på den ene side og Liberal Alliance på den anden har standset forhandlingerne om boligrenoveringspakken.
———————————–

Boligrenoveringspakken skulle sendes til knockout. Vi må simpelthen håbe at deltagerne i dette projekt snart vil blive meget til grin og foragt. Først sender man huspriserne til skyerne uden voldsom forbrugerprisinflation i øvrigt ved at øge gældsætningen med mere end 50 procent i boligerne og tilmed gøre dem til rene spilleobjekter oveni. Så kommer finanskrisen som en utvetydig og direkte villet følge af dette sidste fællesvestlige kollaps-initiativ. Så var der enkelte der havde forlånt sig og spillet for meget fandango med boliglånene. Så et lille prisfald på boligerne i et enkelt halvår, efter de ellers var blevet fordoblet på 5 år og endnu mere over 10. Men som kronen på værket skal boligejerne nu tildeles 1,5 mia. kr., hvis de vil have nyt energirenoveret badeværelse, et energirenoveret moderne køkken, en ekstra hulmursisolering, en energirenoveret skorsten til den superforurenende afgiftfrie mellemklasse-brændeovn til afgiftsfrit brændsel per sankekort, eller hvad man nu kan tænke sig af energiforkvaklede kunster.

Menneskeskabt CO2 som argument er bevist at være rent psykopatisk sludder i denne forbindelse.

Sig det dog: Vi nødt til at få håndværkerne igang, ellers stemmer de galt eller rødt. Vi er godt klar over det hele så bliver meget værre bagefter, men det er vi nødt til at blæse på, for vi aner ikke vore levende råd med alt det gylle vi og andre har udledt og ladet tårne sig op. Det bliver den næste regering, der skal tage skraldet. Det gør’et al’så.

Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen (K) overvejer ny finanspakke der skal hjælpe boligejerne. Der kommer en rentestigning via rentespændet til eurozonen som følge af bl.a. eurokoblingen og kronesvagheden – skabt af forbrugsøkonomien herunder i særdeleshed boligboblen selv – og den vil måske nu ramme boligejere – måske især dem, der har spillet fandango med lånene – 1/2 procentpoint højere rente på boliglånet. Men så skal ministeren også nok være der med en ekstrapakke mere.

Udskriv bare det valg – Vi stemmer ikke, vi peger på vanviddet uanset regeringernes ultralet skiftende chokoladebrune farve.

Fløde, let bitter, half and half, half and half ….med eller uden Hardenuss.

Sonia

Older Posts »