Danmark

4. december 2007

Europa Samling er lige knap paa plads – de fire DK-forbehold nager mest


Det er ikke overraskende, at Justitsministeriet ikke finder det nødvendigt efter Grundloven at afprøve den nye EU-traktat ved en folkeafstemning. Det ville svare til, at statsministeren ikke kunne huske, hvem han havde udpeget til at bestride justitsministerposten.

Det mest interessante og mest problematiske er efter det foreliggende Danmarks fem forbehold kombineret med en grundlovsstridig roadmap-beslutningsproces, der i realiteten lammer det danske medlemsskab tilbage til før Maastricht-traktaten.

Det er klart, at man vil tale om manglende indflydelse på forhold, som vi angiveligt ikke har afgivet suverænitet i forhold til, hvilket selvfølgelig er noget vrøvl; og det vil være tydelige løgne, når afstemningerne om forbeholdene måtte komme. Når det kommer til Euro-forbeholdet, så vil vi hævde, at bloggen Danmark er ganske godt rustet til at viderebringe indholdet og glemme de tomme metaforer og klichéer og glemme falbeladerne.

Kun fordi han er tvunget, tager han ned og underskriver den nye traktat:

https://danmark.wordpress.com/2007/07/06/er-vi-hjernevaskede/

“D. 15.06.2007 udtalte EU-traktatens (= det nedstemte konstitutionsforslags) ophavsmand, den tidligere franske præsident, Valery Giscard d´Estaing, i Politiken under overskriften: “I snyder borgerne”: “den nye traktat tvinger borgerne til at slutte sig til beslutninger, som politikerne ikke tør forelægge borgerne åbent”.
Professor ved Københavns Universitet, Marlene Wind, kalder traktaten “et uskønt syn, fordi den tvinger politikerne til at lyve !”

Det er sjovt som afskeden med scenen kan dreje ens syn på mangt og meget

Sonia