Danmark

18. december 2007

Norge: Hvervningen til terror foregaar i faengslerne


Uddrag af : http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=44&ThreadID=222076

Fengslene islamiseres med

skattepenger

   17.12.07 17:26

“Stadig større del av de skatteinnbetalingene brukes til å betale for at flere og flere institusjoner skal tilpasses religioner og politiske ideologier. Siste nye er at Justisdepartementet (under den rød-grønne flertallsregjeringen) nå har åpnet opp for at skattebetalerne skal betale for mer islamsk ideologi i norske fengsler, noe som nok ender opp med fengselsimamer og egne bønnerom for muhammedanerene i fengslene.

For 3 år siden, på Ullersmo fengsel alene, var det over 25 % fanger med muslimsk bakgrunn. De krevde spesialslaktet kjøttmat, spesielle ingredienser og tilberedning etter besteforeldrenes kultur, i tillegg ville de ha fri fra fengselets dagsprogram (skole, lett arbeid) under de fem daglige bønnetidene, fredagsbønnen, imam i fengselet og spesialbehandling under deres andre merkedager. Nå ser det altså ut som om regjeringen etterkommer deres ønske…”

[…] 

“Det foregår aktiv verving til islamistiske nettverk i norske fengsler, mener ansatte som har varslet justisdepartementet om problemet.” “En sentral moske i Oslo utpekes som en viktig inspirasjonskilde for de antatte ekstremist-fangene.” http://www.magazinet….

“Säpo: Terrorister rekryteras på våra svenska fängelser. Enligt en högt uppsatt källa inom kriminalvården finns flera nätverk med fundamentalistiska muslimer på svenska fängelser…” http://www.aftonblade…
 

[…]

Dette foregår i Frankrike, USA og over hele verden. Kriminelle verves til islamsk terrorisme i fengslene. La oss håpe at regjeringen har tenkt igjennom konsekvensene av å endre på dagens ordninger. Religion og ideologi burde kun være en privatsak for den enkelte på institusjonene og kun innenfor de fellesrammer som finnes på den enkelte institusjon. Norge bør ikke gå inn i en oppdeling/segregering av institusjonsbrukerne, det er ikke et slik samfunn som ønskes. 

……………………

Information om Danmark: 

Når vi ser på tilstrømningens hidtidige omfang ligger Norge omkring 10-12 år bagud for Danmark.

Sonia