Danmark

21. december 2007

For mange betalte varmepenge – skal de tilbagebetales? – Nja, til hvem?

Filed under: Crimes, Justice — Tags: , , , — Jørn @ 21:43

En rigtig julehistorie fra det jyske:

Rådmand Peter Thyssen havde først oplyst, at Energistyrelsen havde meddelt ham, at de 599 mill., som Århus har opkrævet for meget for den leverede varme, gerne skulle tilbagebetales på 2 år i stedet for over 4 år. Men de ansvarlige mente, at de kunne tilbagebetales til den forbruger, der måtte bo i boligen nu, eller hvem det måtte være fremover – ikke nødvendigvis til den husstand, der har indbetalt det alt for store, opkrævede beløb.

Nej, for det var så uhyre svært og ganske kompliceret at finde frem til den husstand, som uretten reelt er overgået på kommunens ansvar. De kunne jo være flyttet til et andet sted i kommunen eller til en anden kommune. De kunne også være døde og alt muligt andet. Der ville klart dø en del inden for de næste 2-4 år, og hvem mon så skulle have det for meget indbetalte. Arvingerne???

Ja så, men nu melder Energistyrelsen trods alt, at den netop i sit svar lagde vægt på, at de rette modtagere nu også modtager de for mange indtalte varmepenge. Det drejer sig om ca. kr. 6000 pr. husstand. Debatten har kørt hele efteråret, og bølgerne er gået højt.

Grenaa har samme problem med for mange opkrævede midler; men her kan kommunen sagtens sende penge tilbage til dem, der har indbetalt for meget. Det er mystisk.

Nu har den gode rådmand Peter Thyssen pludselig ingen kommentarer til mediernes behandling. Så er det vi skal passe på, for der er ikke altid bund i moralen. Alt kan ske.

——–

Nu skal vi jo også have det største kongreshus verden nærmest har set på Århus Havn. Cirka omkring midten af 1990erne gik det nybyggede Kongrescenter på kasernearealet over for rådhuset i Århus i betalingsstandsning, og noget af det nødudlejes nu til helt andre formål. Det siges at hjælpe gunstigt på huslejerne, når noget er gået ned et par gange. Men nu skal vi så til det igen. Det er noget med verdenskortet og enkelte gange noget med jordens runding.

Hvor kommer mon pengene fra, og hvad skulle de der????

Århus Å bliver åbnet for mange, mange hundrede millioner kroner gennem hele byen, og vi skal også have en tunnel under hele Marsellis Bouleward (på langs ad motortrafikvejen, adskillige kilometer) til lastvogntrafikken, som kører til havnen. Det er ravende dyrt.

For få år siden ville en anden borgmester have Finansministeriet til at hjælpe ekstraodinært med noget, der lignede helt uventet behov for midler, når det drejede sig om helt andre forhold i kommunen. Man skulle tro de havde nedlagt økonomiudvalget.

På et tidspunkt forsvandt i øvrigt 900 mill. kroner i kommunen, kunne vi læse i avisen. Om de dukkede op igen hørte vi ikke noget om. På cirka samme tidspunkt fratrådte en kommunaldirektør. Vi har ikke hævdet, der kunne være en sammenhæng, men vi fik aldrig nogen opfølgning. Sådan er der så meget.

Sidste nyt juni 2009

Sonia

De er for meget syge, maaske, og lille sang

Filed under: Immigrants, Immigration, Statistics — Tags: , , , , — Jørn @ 10:07

Kommunerne topper m.h.t. sygefravær med mere end 12 dage i gennemsnit pr. år. Staten og det private har kun godt 8 dage i gennemsnit på et år.

Det skal undersøges. Ja, lad os det i en ruf.

Jamen, hvorfor bekymrer det da de øverste? Jo, det bliver for dyrt, vel sagtens.“Jamen, det kan ikke passe. Det giver jo beskæftigelse, d.v.s. efterspørgsel efter og ansættelser af vikarer og afløsere, som så får noget arbejde også.” Sådan lød sangen. Sjovt nok læser vi lige efter en anden nyhed, der ikke direkte kobles til samme problemstilling: Om problemer med at få mænd til at gå på barselsorlov.

Lad os nu forsøge at ordne disse spørgsmål efter størrelse og årsag:

I 2005 var i alt 307.499 berørt af sygefravær og 129.021 berørt af barselorlov.

Sygdomme kostede ca. 10 dage i pr. ansat – regnet for alle beskæftigede i gennemsnit.

Men hvordan forholdt det sig med barselsorloven? Den opstår ikke p.g.a. sygdom, prækkeri eller samarbejdsvanskeligheder, men fordi der fødes et barn. Hvem har bestemt barselsorloven og hvor krævende i fraværstid og omkostning er denne barselsorlov?

Loven giver forældre ret til barselsdagpenge i 52 uger i alt. Forældrene har mulighed for selv at tilrettelægge orloven.

De 52 uger opdeles i hovedreglen på følgende måde:
Morens 4 uger før fødslen
Adoptanters op til 4 uger før adoptionen
Farens 2 uger efter fødslen eller adoptionen
Morens 14 uger efter fødslen eller adoptionen
Den fælles 32 ugers periode”

[med bedste politisk korrekte stavemåde – mor er navnet på og tiltaleformen til hende, der har født dig og tilsvarende med far. Derimod fader og moder er de sande betegnelser for de individer, der helt anonymt og helt officielt har sat et givet individ i verden. Sådan er det!]

Kan man forstå, at der skal ansættes en halv gang flere eller 50 pct. flere, hvis “man har været så uheldig”, at få dem ansat i de fødedygtige aldre. 50 pct. flere end der er behov for. Og det svarer til, at man gav de fødende in spe en lønforhøjelse på øjeblikkelig 50 pct. straks ved lovens vedtagelse. Der skal bruges 50 pct. flere for at få udført det samme arbejde, når vi forudsætter samme produktivitet og effektivitet. Hvor tungt vægter barselsorloven i regnskabet? Forudsat alle udnytter loven fuldtud (med udgangspunkt i antal berørte i 2005) bliver det til 129.021*½ =

64.510 konstant på orlov eller

64.510 skal have løn uden at arbejde

hvert år.

Der er flere former for orlov, husk lige det. Og så er vi ved det:

Der findes under totalitære ledelser kun de problemer, som de totalitære ledelser selv har lavet sig…..

…men fra i dag kommer de så endelig fra Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Tjekkiet, Slovenien, Ungarn og Malta. Det er Schengen, og de tager til alle de andre Schengenlande inklusive Norge og Island. Halvdelen af polakkerne har ikke noget arbejde, de har 14 mill. pensionister, og fremstår med et indbyggertal på 38,5 mill.

Tyskerne forlanger flere grænsebetjente…men det er ‘temmelig totalitært’ at komme med, nu grænsekontrollen er nedlagt fra Estland til Portugal og fra Malta til Island. Men sådan er de de der tyskere, de er også utilfredse med toppens dispositioner uanset den ideologiske farve, og så vil de også have deres gamle penge tilbage. “Nazister!”

Så skal vi have den sang:

sixtant2.gif

På melodien der spilles her: http://www.ugle.dk/fra_engeland_til_skotland.mid

Fra Engeland til Skotland,
der sejlede en brig,
med læk i begge ender
og med rådden mast og rig,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Vi havde ingen anker
og heller ingen rat,
vi sejled efter bølgerne
og skippers gamle hat,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Lanternerne i stavnen
vi aldrig hængte ud,
vi klared os med lygten
på kaptajnens røde tud,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Hver morgen og hver aften
så fik vi mælkegrød,
men det var den slags mælk,
som udi Nordsøen der flød,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Kahytten, som vi boede i,
det var et brændeskur,
kompasset det var skiven
af et gammelt kukkeur,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Vor skipper prygled konen
båd’ gul og blå hver dag,
så blev hun hejst i mastens top,
det var det svenske flag,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Sonia