Danmark

21. juni 2011

Euroen holder ikke – skatteyderne eller oliehandelsløftet kombineret med mere arabisering er eneste muligheder


Open Europe er tænketank sat op af engelsk forretningsfolk til at analysere og vurdere udviklingen af EU:   http://www.openeurope.org.uk/about-us/

Et hus bygget på sand

ECB og den skjulte omkostning ved at redde euroen 

Det har ikke siden 1999 været holdt som hemmelighed på denne blog, på lilliput-information.com eller på informationomdanmark.dk, hvorledes slutrunden vil se ud for Euroen. Det er selvfølgelig udmærket, at engelske forretningsfolk nu 12 år senere bekræfter, hvad vi dengang skrev.

ECB har kapital og reserver for 81,187 milliarder euro, men har aktiver (i banker er dette forpligtelser) på indtil nu 1.895 milliarder euro. Opkøb af medlemsnationernes obligationer (som den tyske forbundsbank principielt er meget imod sådan at yde stater lån af købekraft  på grundlag af selvfremstillet obligationspapir), også i den gamle østblok og en stor mængde ligeledes risikable lån til banker på favourable betingelser rundtom i Europa under finanskrisen, der ikke er slut, fordi den nemlig er en værdikrise, der kræver handling og ikke udsættelse. Øget pengeudstedelse og dermed mere inflation er således ingen mulighed, da den direkte strider mod Euro-fundatsen, og uanset vil den største bidragyder indtil nu, Tyskland, ikke deltage heri. 

Lehman Brothers kollapsede med en bedre relation (her 30% mod 23,4% for ECB).

Som Euroen er indrettet bliver det alene de europæiske skatteydere til at betale for de tab som ECB må imødese, fordi den såkaldte uafhængige europæiske centralbank netop har gjort sig afhængige af de enkelte medlemslandes finanslove, der netop skal styres i ensstemmelse med ECB’s sikkerhedsstillelse og udlån rundtom og også eventuelle tab, der vil komme.   

Læse rapporten på engelsk: http://www.scribd.com/doc/57276113/ECB-Open-Europe

Rapporten var færdig før seneste henvendelse til EU fra Grækenland om endnu 100 milliarder euro:  https://danmark.wordpress.com/2011/06/20/skaenderier-i-eu-over-graekenland-tyskerne-er-vrede-og-hollaenderne-vil-maaske-ikke-mere/

Hvis Grækenland svigter, og ECB skal rekapitaliseres, hænger den tyske regering og dermed de tyske skatteydere på 12,4-18,3 milliarder euro, skrives i rapporten.

og suppler med vort bidrag i light og ultralight udgave: https://danmark.wordpress.com/2006/06/01/euro-ultralight-og-euro-light/

A HOUSE BUILT ON SAND?

The ECB and the hidden cost of saving the euro

 

Executive summary 3

 A matter of trust: broken promises to electorates and markets 5

 I. From a rock of stability to a dumping ground? 6

 The ECB is highly exposed to low quality debt 6

Will the ECB become insolvent? 8

Two impossible choices: print money or get a ‘bail-out’ 9

 II. Why the ECB’s role in the eurozone crisis is unsustainable 12

Compromising the ECB’s independence and credibility 12

Propping up insolvent governments 13

Propping up an insolvent banking sector 15

Increased moral hazard for banks and governments 16

 III. Conclusion: the ECB must become a strong bank again 18

Stop raising the costs for taxpayers and governments 18

Recognising the ECB’s vulnerability 19

 Annex: Methodology 20