Danmark

27. juni 2011

HVOR MANGE ÆLDRE KAN FÅ ET BAD EN GANG OM UGEN FOR 150.000 kr. PR. MDR.


Traditionen tro: Sommerferie og nedskæringer

 i ældresektoren

Nu skal de fastansatte SOSU-assistenter og medhjælpere på ferie, og så skal der igen forsøges kompenseret med ferieafløsere eller nogen der kalder sig afløsere ved døren. Ja, hjemmetyverier og hjemmerøverier florerer samtidig helt vildt i denne farlige sommerferieperiode med tilmed vinduerne på klem.

 

Allerede nu varsles store nedskæringer igen i ældresektoren på næste års budget – men det starter i sommerferien, vær vis på det. Nu skal der gå længere tid, inden en ældre kan få et bad eller få støvsuget. Desværre må vi melde, at støvsugning forlængst er indstillet – i hvert fald på Sydfyn og i Tåstrup, som vi har personlige erfaringer med.

Men når vi så kommer til institutionen Herkules i Fredericia, Vejle: Der koster adfærdsumulige unge pr. mdr. 150.000 kr. i gennemsnit. Her klages så over, at lønomkostningen lige bliver suppleret med adskilligt ulovligt tvangsarbejde for de anbragte på netop medarbejdernes private boliger – herunder de ansattes sommerhuse i udlandet – under dække af, at det skulle udelukkende være et led i behandlingen af de umulige, med fynordet aktivering.

Hvis man nu i stedet sendte de umulige fremmede hjem med deres familier, så ville der være mindst kr. 150.000 pr. hjemsendt ung hver måned at gøre godt med. Eller på den anden led med den skæve prioritering: Da de skal have opholdssteder her i landet, kan der ikke samtidig blive penge til fru Sørensens ugentlige bad. Badet er simpelthen blevet prioriteret væk til fordel for en mængde uduelige og omkostningstunge samt endog plejetrængende allerede i de unge aldre. Fru Sørensen har betalt skat hele sit voksenliv til hun blev 65-70 år.

Skal vi sætte et bad til kr. 500 (med 1-2 hjælpere i cirka en halv time). Det bliver 300 brusebade til de ældre, vel at mærke pr. måned eller 75 brusebade på uge.
Hallo, 75 ældre kan få et bad om ugen for hver plads, vi sparer til døgnanbringelse af adfærdsvanskelige unge, der i vid udstrækning hentes ganske overflødigt ind fra udlandet for at give nogle behandlerjobs til vennerne.

To helt afgørende ting der betinger den nuværende prioritering: De ældre kan vanskeligere svare igen, og de mangler talsmænd. Derfor nedprioriteres de af toppen. Desuden synes arbejdsindsatsen til 150.000 kr. pr. måned pr. ung vildt overdrevet, eftersom de ansattes private boliger ganske uhørt og ulovligt også inddrages i det offentlige budget.