Danmark

31. marts 2017

DET ER HELT NEDE I BUNDEN TANKEN – SKAT VIL HAVE ENDNU FLERE ANSATTE

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 10:22

Nu vil skatteministeren igen have 1000 nye ansatte til 7 mia. kr.

Skat kunne ikke undtage udenlandske selskaber eller udenlandske enkeltpersoner fra dansk udbytteskat eller fra skat af aktieudbytter i Danmark, uden at de lod sig snyde og bedrage af forbrydere med friske og fyndige fejludbetalinger gennem 10 år, og naturligvis er modtagerne af udbetalingerne efterfølgende ikke at finde. Et dansk virksomhedsnummer og/eller personnummer som findes i forvejen var det eneste der resterede. I, guder!!

De kunne ikke indkradse skattegæld, så indkradsningen forløber rettidigt efter en fastlagt rykkerprocedure. Man ansatte 1000 nye medarbejdere til 7,5 mia. kr. pr. år i august 2016 for at såkaldt omkalfatre hele told og skat.

En simpel proportional bruttoindkomstskat (helt og aldeles uden nogle fradrag) på 20 pct. af lønsummen, indbetalt direkte af arbejdsgiveren er tidssvarende. D.v.s. samme skatteprocent for alle, al den progressive skat (med højere procenter til de højtlønnede eller højre indkomster) har aldrig virket efter hensigten, fordi fradragene i indkomsterne altid har ophævet effekten af de højere trækprocenter. Aktieselskabsskatten kan nedsættes til 15 pct., og en mængde afgifter kan fjernes.
Det vil sætte realvæksten igang med virksomheder, der vil søge til Danmark. Ingen skatteopgørelse for at bestemme den endelige skattebetaling, ingen skatteunddragelser, ingen revisorhjælp til skattetænkning. 20 pct. af bruttolønnen giver sig selv.

Så kan skatteministeriet nedlægges og skatteopkrævning ske direkte til finansministeriet.

PS: Det er muligt at de 7,5 mia. kr. til skat i august 2016 ikke blev til andet end mediernes lovforslag, der på det nærmeste illuderede at en vedtagelse var sket, men uanset er tilførsel af medarbejdere til skat ualmindeligt idiotisk, når fornuften og fremsynetheden peger i den stik modsatte retning.