Danmark

7. marts 2018

Palæstinenserne: Den “afskyelige forbrydelse” i form af en læseplan


Palæstinenserne: Den “afskyelige forbrydelse” i form af en læseplan

af Bassam Tawil  •  6. Marts 2018

 • En nylig undersøgelse af palæstinensiske lærebøger har afsløret, at palæstinensiske børn lærer at glorificere og værdsætte terrorisme og vold. Det Palæstinensiske Selvstyre og dettes undervisningsminister, Sabri Saidam, ønsker, at de arabiske skoler i Jerusalem skal lære deres elever, hvorfor muslimer bør dræbe jøder.
 • “På lærebøgernes sider undervises børnene i at være undværlige ofre. Budskaber som ‘Min hævns vulkan’, ‘Mit blods længsel efter mit land’ og ‘Jeg vil ofre mit blod til det gennemvæder landet’, gennemsyrer de (palæstinensiske) lærebøger. Matematikbøgerne bruger antallet af døde martyrer til at undervise i aritmetik. Forestillingen om et arabisk Palæstina inkluderer alt det, der i dag er Israel, defineret som de i ‘1948 besatte områder.'” — IMPACT-se.
 • Hvordan kan det være, at de arabiske borgere i Israel aldrig har klaget over det israelske undervisningssystem? Svaret er, fordi de øjensynlig synes om den undervisning, som Israel har tilbudt dem. Den lærer dem at værdsætte livet, ytringsfriheden og demokratiet, og de arabiske israelere beundrer det. De elsker den undervisning, som Israel tilbyder dem, fordi den ikke dæmoniserer nogen race eller menneskelig gruppe. De elsker den, fordi den ikke lærer dem at slå jøder ihjel, men at leve sammen med dem i fred og sikkerhed. Det er denne sandhed, som Det Palæstinensiske Selvstyre ikke ønsker at høre. Det er denne sandhed, som det ikke ønsker, at resten af verden skal høre.

“På siderne i [Det Palæstinensiske Selvstyres] lærebøger lærer børnene at være undværlige ofre. Budskaber som ‘Mit blods længsel efter mit land’ og ‘Jeg vil ofre mit blod til det gennemvæder landet'”. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Det Palæstinensiske Selvstyres undervisningsminister, Sabri Saidam, er bekymret for tiden. Han siger, at hans bekymring ikke skyldes, at palæstinensiske skolebørn lærer at hade Israel. Han bekymring skyldes heller ikke, at palæstinensiske skolebørn anspores af deres lærere til at udføre terrorangreb mod jøder, lige fra stenkastning til knivstikkeri og vædring med biler.

Den palæstinensiske undervisningsminister siger, at han er bekymret over en “forbrydelse,” som er ved at blive begået imod arabiske børn i Jerusalems skoler. Denne “forbrydelse” er, set med hans øjne, at børnene skal undervises efter en israelsk læseplan og ikke en palæstinensisk.

Saidam opfatter beslutningen om at følge den israelske læseplan i de arabiske skoler i Jerusalem som en “afskyelig, bedragerisk forbrydelse.” Sådan lyder det i hans fordømmelse af beslutningen om at introducere den israelske læseplan i arabiske skoler.

Fortsæt læsningen af artiklen

27. marts 2017

Michael Ley Der Islam ist die größte Gefahr für Europa


Michael Ley ist ein in Wien lebender Politikwissenschaftler und Buchautor („Die kommende Revolte“, „Der Selbstmord des Abendlandes. Die Islamisierung Europas“). Ley sieht im Islam die derzeit größte Gefahr für Europa, angesichts der die etablierte Politik und die Medien komplett.

https://www.youtube.com/watch?v=EMCA1GXPT1I

16. august 2016

Kan WikiLeak med offentliggørelse af Hillary Clintons e-mails sende hende i fængsel? – video


6. april 2016

Israel-tæskeholdindustriens “intellektuelle”


Israel-tæskeholdindustriens “intellektuelle”

af Giulio Meotti • 6. April 2016

◾Disse forfattere rummer et dybt, uoplyst, irrationelt had. I stedet for at bakke op om det eneste land, som giver fulde rettigheder til alle sine borgere, medvirker de til angreb, ikke kun på Israel, men på det jødiske folk.

◾Det er bemærkelsesværdigt, at disse yderst berømte skribenter hver eneste gang “glemmer” at fortælle, hvorfor Israel overhovedet opførte disse hegn, checkpoints og vejspærringer.

◾Da Saramago besøgte Ramallah, valgte han at undlade at se og tale om de israelske restauranter, indkøbscentre og hoteller, der var blevet overstrøet med døde menneskekroppe. De omfattende nedslagtninger af jøder var den eneste årsag til, at Israel på ny måtte sende sine tanks og soldater ind i de palæstinensiske byer efter Oslo-aftalerne. Saramago nævnte ikke sammenhængen; han foretrak at fæste lid til en fordrejet, dæmoniserende forestilling.

1512

Nobelprismodtagere som dæmoniserer Israel: Den tyske forfatter Günter Grass (t.v.), som gjorde tjeneste i Nazitysklands væbnede SS-styrker, påstod, at Israel truer Iran med et nukleart folkemord. Den portugisiske forfatter José Saramago (t.h.) fæstede lid til en forvansket, dæmoniseret forestilling, som kulminerede i en pervers sammenligning af Hitler med Israel.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hvilket land er det eneste, hvorom man kan sige, at selve dets eksistens er omstridt? Tips: Ikke Zimbabwe, ikke Tuvalu, ikke engang det invaderede Tibet. Hvilket lands grænser, betalt med blod i krige påbegyndt af andre, bliver udfordret af alle nationer, som nu synes fast besluttet på at udslette det ved hjælp af boykot, urimelige beskyldninger og påståede “love,” som ikke anvendes mod noget andet land?

Hvilket land respekterer fuldt ud kvinders og hver eneste etnisk, religiøs og seksuel minoritets rettigheder, uanset at landet fordømmes i de Forenede Nationer som “den værste krænker af kvinders rettigheder” – værre end Syrien, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Kina, Saudi-Arabien, Iran og Sudan?

Fortsæt læsningen af artiklen

19. marts 2016

Kirkernes Verdensråd indleder syv ugers hjernevask

Filed under: Culture, Education, folkeskolen, Free Speech, Islam, Israel, Jihad, Science, skoler — Jørn @ 18:45

Kirkernes Verdensråd indleder syv ugers hjernevask
Generalsekretær Tveit genbruger beskidte gamle løgne om vand

af Malcolm Lowe • 18. Marts 2016

◾Palæstinensiske propagandister udspreder konstant falske beskyldninger om, at Israel stjæler palæstinensisk vand. Disse påstande er blevet omhyggeligt gendrevet mange gange og bør katalogiseres under rubrikken typiske palæstinensiske propagandaløgne.

◾Hvis generalsekretær Tveit virkelig ønsker at hjælpe palæstinenserne, bør han forklare, hvorfor israelerne har så meget mere vand til rådighed per person – for at belyse kontrasten mellem Israels strålende løsning af sine tidligere vandproblemer og Det Palæstinensiske Selvstyres totale inkompetence med hensyn til at håndtere egne problemer. Og for at tilskynde palæstinenserne til at tage ved lære af Israel i stedet for nyttesløst at bagvaske Israel.

◾Israel genbruger i dag 80% af sit spildevand. Der er opført afsaltningsanlæg langs Middelhavets kyst, således at Israel nu har masser af vand. Alt dette koster penge, så israelerne betaler mere for deres vand, og der er en hård prisforøgelse på alt, der overstiger et lovfæstet niveau for vandforbruget i hjemmet per person. Under Det Palæstinensiske Selvstyre er det modsat. Op mod 30% af deres vand skønnes at gå tabt i deres vandforsyningssystem. Spildevand lukkes ud, så det forurener Selvstyreområderne, og noget strømmer ned fra højdedragene og forurener tillige Israel. Et stort antal palæstinensere betaler enten ikke deres vandregninger eller stjæler simpelthen vand ved hjælp af ulovlige tilslutninger.

On July 26, Ambassador Daniel Shapiro visited and toured the Hadera Desalination Plant, the newest and most modern desalination facility in Israel, and the leading desalination plant in the world. During the visit, the Ambassador learned more about Israel’s strategic decision in 1999 to develop a large scale desalination program which today contributes nearly 50 percent of the potable water used in Israeli households. The head of Israel’s Desalination Program, Abraham Tenne, and the Exceutive VP of Special Projects Hadera plant, Fredi Lokiec, provided the Ambassador with a strategic overview of Israel’s future plans for desalination and led a tour of the plant’s key facilities. At the end of the tour, the Ambassador had the opportunity to sample a glass of high quality drinking water which only 90 minutes earlier had been salty sea water. Ambassador Shapiro commended Israel for its impressive technology and urged Israeli water officials to continue their constructive engagement in the region on desalination training under the auspices of the multilateral MEDRC (Middle East Desalination Research Center) program in which the U.S. plays a leading role.

Israel har brugt flere hundrede millioner dollar de seneste år på at opføre afsaltningsanlæg ved Middelhavets kyst, således at Israel i dag har masser af vand. Samtidig udspreder palæstinensiske propagandister konstant falske påstande om, at Israel stjæler palæstinensisk vand. På billedet ovenfor besøger den amerikanske ambassadør i Israel, Daniel Shapiro, afsaltningsanlægget i Hadera den 26. juli 2012. (Foto: USA’s ambassade i Tel Aviv)

Den 12. februar 2016 var en dag med fornyet håb for de lidende kristne i Mellemøsten. Pave Francis fra Rom og patriark Kirill fra Moskva mødtes i Havana, Cuba, for at sende et fælles budskab til verden. Efter at have lovet sig selv og hinanden at ændre det historiske skisma mellem østlig og vestlig kristendom, satte de nutidens nådesløse forfølgelse af kristne øverst på dagsordenen:

“Vort blik må først rettes mod de regioner i verden, hvor kristne er ofre for forfølgelse. I mange lande i Mellemøsten og Nordafrika bliver hele familier, landsbyer og byer med vore brødre og søstre i Kristus fuldstændig udslettet. Deres kirker bliver på barbarisk vis raseret og plyndret, deres hellige genstande vanhelliget, deres monumenter ødelagt…”

Fortsæt læsningen af artiklen

16. marts 2016

Kristne som dæmoniserer Israel – 3. del


Kristne som dæmoniserer Israel – 3. del

af Denis MacEoin  •  16. Marts 2016

 • Sabeels teologi forvansker Det Gamle Testamente ved at nægte jøder nogen form for fortsat forbindelse til deres oprindelsesland og behandle dem som et folk, der er forladt af Gud. Der er også gentagne nedsættende betegnelser af jødedommen som “stammepræget,” “primitiv” og “udelukkende.”
 • Mens de fleste moderne kirker har forladt fortidens anti-semitisme og erkender, at romerne, ikke jøderne, korsfæstede Jesus, så benægter denne kult, som er blevet kaldt “kristen palæstinisme,” enhver historisk og teologisk forbindelse mellem det bibelske Israel, det jødiske folk og staten Israel.
 • Den mest graverende fejl, der bliver begået af Kairos, Sabeel og andre kristne grupper, som dyrker en énsidig kampagne, er måske, at de fratager palæstinenserne enhver form for selvstændig styrke og selvtillid. Hvis israelerne er skyld i alt, hvad der er galt, og palæstinenserne blot er ofre, så må palæstinenserne behandles som børn, der er uden vilje og evne til at handle til eget bedste. Eller som kun kan agere gennem vold og had.
 • Handler disse kampagner, der er fulde af uredelige anklager ligesom under Inkvisitionen, i virkeligheden slet ikke om palæstinenserne, men er blot den seneste inkarnation af det gamle racistiske og religiøse had til jøder og et klart udtryk for den “nye anti-semitisme”?
 • Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center [Sabeel økumenisk befrielsesteologisk Center] kan med rette anses for en anti-semitisk og supersessionistisk organisation, som for nylig er blevet kritiseret af flere anglikanske gejstlige. Sabeel blev grundlagt i 1989 af en anglikansk præst, Naim Ateek, tidligere kannik ved St. George-katedralen i Jerusalem. Den har stadig base i Jerusalem, men har elleve afdelinger i vestlige lande. I Ateeks teologi er Jesus ikke længere en jøde, der lever under romersk styre, men “en palæstinenser, der lever under en besættelse.” Ateek har, uden ironi, i en prædiken udtalt, at
 • Fortsæt læsningen af artiklen

6. marts 2016

Kristne som dæmoniserer Israel: Kairos


Kristne som dæmoniserer Israel: Kairos

af Denis MacEoin • 2. Marts 2016

◾”Kristne børn bliver massakreret, og det hele foregår åbenlyst. Islamister proklamerer dagligt, at de ikke holder op, før kristendommen er fjernet fra jordens overflade. Fordømmer verdens kristne samfund de islamiske kræfter for den etniske udrensning, det folkedrab og den historiske, demografisk-religiøse revolution, som deres brødre lider under? Nej. Kristne i vore dage har travlt med at rette skytset mod de israelske jøder.” — Giulio Meotti, italiensk journalist.

◾Kairos-dokumentet forekommer så ekstremt diskriminerende, at organisationen Central Conference of American Rabbis (CCAR) i 2010 erklærede det for “supersessionistisk” og “anti-semitisk.”

◾Man er nødsaget til at spørge, hvorfor en præsentation af Kairos-dokumentet i en anglikansk kirke ikke bød på nogen form for henvisninger til papirets mange forbindelser til ekstremisme og fornægtelse af en mere rationel, kristen tilgang til de problemer, som palæstinensiske kristne står over for.

I september måned, under Verdensugen for Fred i Palæstina Israel — et initiativ fra Palæstina Israel Økumenisk Forum (PIEF) inden for Kirkernes Verdensråd, var kirken St. Thomas i Newcastle upon Tyne, Storbritannien, vært for en begivenhed kaldet “Walls Will Fall” [Muren Vil Falde].

For den, der ikke er fortrolig med historien, de juridiske spørgsmål og fordrejelserne af de israelsk-arabiske og jødisk-muslimske konflikter, kunne den dybt ensidige præsentation og litteratur ved denne begivenhed forekomme rimelig i betragtning af manglen på en sådan kontekst, og nærværende artikel vil derfor forsøge at afbalancere fortællingen.

Fortsæt læsningen af artiklen

Kristne som dæmoniserer Israel – 2. del


Kristne som dæmoniserer Israel – 2. del

af Denis MacEoin • 6. Marts 2016

◾Det bliver jævnligt gentaget af palæstinensere, at der slet ikke befandt sig nogen jøder i Det Hellige Land før det 19. århundrede, og at det første og det andet jødiske tempel aldrig har stået i Jerusalem. Ikke blot er disse påstande i stærk modstrid med mere end hundrede års arkæologiske undersøgelser og beretninger fra græske, romerske og andre historikere i antikken, de modsiger og rent ud annullerer teksterne i både det Gamle og det Nye Testamente. Gennem deres egen afvisning af jødiske rettigheder i Israel fornægter kristne uafvidende deres egne rettigheder og deres egen historie.

◾De kristne i St Thomas Church hverken kritiserede eller beklagede den palæstinensiske glorificering af vold, denne fryd over mord på børn, denne dans på gaderne, når uskyldige får halsen skåret over.

◾Er det kristent at kræve, at hospitaler og læger overalt på kloden skal nægte at benytte israelsk medicin eller operationsredskaber eller avanceret medicinsk udstyr? Vil kristne, der arbejder for organisationer som Christian Aid opfordre lande, som bliver hjemsøgt af natur- eller menneskeskabte katastrofer, til at afvise israelske nødhjælpshold?

◾Afvisning af Israel vil ikke mildne den palæstinensiske befolknings hjerter eller gøre kristne mindre sårbare – sådan som vi i dag ser det i halshugninger og massefordrivelser over hele Mellemøsten, ikke udført af jøder, men af muslimske fanatikere.

St Thomas The Martyr Church i Newcastle upon Tyne, Storbritannien (t.v.) var for nylig vært for en begivenhed, hvor en Kairos-leder gjorde sig til fortaler for en boykot af Israel. (Foto: Wikimedia Commons)

Kristne udgør kun 1,5% af den palæstinensiske befolkning. De lever i en overvejende muslimsk atmosfære og er, på baggrund af de trusler de møder fra muslimske ekstremister, naturligvis utilbøjelige til at give udtryk for en kristen narrativ, som adskiller sig fra den dominerende palæstinensiske narrativ, der åbenlyst forkaster mange grundlæggende kristne trosspørgsmål. Det er almindeligt blandt palæstinenserne at udtrykke historiefornægtelse. Det bliver således gentaget, at der slet ikke befandt sig nogen jøder i Det Hellige Land før det 19. årh., og at det første og det andet jødiske tempel aldrig har stået i Jerusalem. Ikke blot er disse påstande i dyb modstrid med mere end hundrede års arkæologiske undersøgelser og beretninger fra græske, romerske og andre historikere i antikken, de modsiger og rent ud annullerer tillige teksterne i både det Nye og det Gamle Testamente.

Fortsæt læsningen af artiklen

29. februar 2016

Sverige: En kirke uden samvittighed


Sverige: En kirke uden samvittighed

af Nima Gholam Ali Pour  •  28. Februar 2016

 • Den svenske kirkes reaktion på Kairos Palæstina-dokumentet indeholdt ingen kritik af de massive løgne og fordrejelser, dette rummer. Og hvad der er endnu mere bedrøveligt, der synes ikke at have været det mindste forsøg på at verificere, om nogen af påstandene i det overhovedet er sande.
 • En kirke med en oprigtig tro på kærlighed og forståelse ville for længst have fornægtet Kairos Palæstina-dokumentet, som af flere seriøse organisationer er blevet udpeget som værende anti-semitisk og racistisk.
 • Landets største religiøse institution hjælper og opmuntrer således mennesker til at studere et groft anti-semitisk, racistisk dokument.
 • Angreb på jøder i Sverige er til dels udsprunget af denne form for normalisering. Når Jesu Kristi kirke i Sverige støtter et anti-semitisk dokument, bliver jøderne i Sverige et let offer.

1448

Sveriges kirke [1] har et problem. Dens dybe engagement i det israelsk-palæstinensiske spørgsmål – og især dens støtte til Kairos Palæstina-dokumentet [den fulde tekst findes i appendiks efter artiklen] – er noget, der bør lægges mærke til og kritiseres af andre kirker og alle, der er imod anti-semitisme og alle former for racisme.

Kairos Palæstina-dokumentet findes på svensk på den svenske kirkes hjemmeside og bliver af denne kirke beskrevet således:

“Kairos-dokumentet er skrevet af palæstinensiske kristne og handler om deres sårbarhed under besættelsen. Siden det udkom i december 2009, er det blevet spredt ud over hele verden og er nogle steder blevet til en bevægelse, som tror på og kæmper for fred og retfærdighed i Palæstina og Israel.”

Fortsæt læsningen af artiklen

16. januar 2016

Sveriges omvandrende diplomatiske katastrofe


Sveriges omvandrende diplomatiske katastrofe

af Ingrid Carlqvist • 16. Januar 2016

 • “Det er flovt for Sverige at have en udenrigsminister, som skaber en diplomatisk krise, så snart hun åbner munden, og som så ensidigt allierer sig med anti-demokratiske kræfter imod Israel, Mellemøstens eneste demokrati.” — Politisk kommentator Mathias Sundin, i Aftonbladet.
 • “Det er flovt for Sverige at have en udenrigsminister, som skaber en diplomatisk krise, så snart hun åbner munden, og som så ensidigt allierer sig med anti-demokratiske kræfter imod Israel, Mellemøstens eneste demokrati.” — Politisk kommentator Mathias Sundin, i Aftonbladet.
 • “Wallström skildrer [den palæstinensiske præsident Mahmoud] Abbas som en pacifist, der har undsagt terrorismen …. Han har ikke fordømt et eneste af de 20 mord på israelere de seneste måneder. Tværtimod … Abbas sagde i september, vedrørende volden mod israelere, at ‘vi velsigner hver eneste blodsdråbe, der udgydes i Jerusalem’, og vi ved, at hver eneste palæstinensisk morder, der bliver pågrebet af Israel, bliver belønnet af Det Palæstinensiske Selvstyre. Så hvordan kan Wallström påstå, at han [Abbas] undsiger terrorismen, når han i virkeligheden belønner den med penge fra de svenske skatteydere? … Er Wallström klar over denne hyldest af terrorismen? Er Wallström klar over de belønninger, som bliver udbetalt til terroristerne? Ja eller nej?” — Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.

1423

Sveriges udenrigsminister Margot Wallström (t.h.) har kaldt det israelske politis handlinger for at standse dødbringende knivoverfald for “udenretlige henrettelser,” selv efter at det var blevet påpeget over for hende, at det “israelske politi håndterer knivoverfaldene efter samme princip, som det svenske politi anvendte…”

 • Margot Wallström, fra Socialdemokratiet, indtog under megen fanfare posten som svensk udenrigsminister i efteråret 2014. Hun havde introduceret et fuldkommen nyt koncept: en feministisk udenrigspolitik. I sin udenrigspolitiske erklæring fra 2015 slog hun fast, at “nu bliver der udformet en feministisk udenrigspolitik, hvis formå l at bekæmpe diskrimination mod kvinder, forbedre kvinders vilkår og bidrage til fred og udvikling.”
 • Et år senere kender vi resultatet: “Feministisk udenrigspolitik” handler ikke så meget om at beskytte kvinders interesser, men mere om at sleske for de arabiske stater og palæstinenserne – og konstant angribe Israel, Mellemøstens eneste demokrati.
 • Zvi Mazel, Israels ambassadør i Sverige fra 2002 til 2004, skrev den 14. december for Jerusalem Center for Public Affairs,

Fortsæt læsningen af artiklen

Older Posts »