Danmark

27. oktober 2010

Danske kvinder føder færrest børn i Norden – men hvor mange?


Ekstrabladet hævder den 27. oktober 2010:

“Danske kvinder føder færrest børn i Norden.

Danske kvinder føder i gennemsnit 1,8 barn – og dermed er fødselsraten den laveste i Norden. Det viser nye tal fra Nordisk Statistisk Årbog 2010. Danmark ligger dog over det øvrige Vesteuropa i det såkaldte EU-15, hvor fertiliteten er 1,5 barn pr. kvinde…”

Information og Berlingske Tidende var lidt højere oppe med de danske børnefødsler den 25. juli 2010:

“Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7 barn.

———————

Ekstrabladet og Information har givet ikke talt med den samme i omstillingen på Danmarks Statistik for den kontrollerende kilderesearch. Det kan være der hunden ligger.

Folketallet i Danmark steg sidste år ganske betydeligt udover nettotilstrømningen af immigranter til fast ophold, selvom danskernes faldende antal netop trak folketallet ned. “Det er noget med filmen AVATAR, den med planeten Pandora og de rare blå med lange haler, der bliver til virkelighed i en lidt ændret udgave”, når nu indvandrerne angiveligt også skulle føde for få børn til at holde deres antal stabilt.

Det er ganske enkelt ukorrekt. 1)

Vi kan ikke blive ved at berette det samme og pege på den vedvarende propaganda for løgnen. Allerede den 25. februar i år redegjorde vi igen for denne latterlige løgn, fordi vi vidste, at den ville få fuld damp i medierne en eller flere gange i år:

https://danmark.wordpress.com/2010/02/25/information-om-danmarks-nyhedsbrev-udenlandsk-herkomst-blev-dansk-herkomst-i-1991/

Når vi forudsætter at ikke-danske børn er født af udenlandske statsborgere og af naturaliserede i DK og fratrækker disse i fødselstallet i Danmark bliver resultatet ved omregning til fertilitet, at danske kvinder føder mellem 1,14 og 1,39 i gennemsnit afhængig af, hvilke fødselsrater vi forudsætter for kvinderne af udenlandsk oprindelse. Ved oprindelse forstår vi dels familiær oprindelse dels geografisk herkomst.

Men oprindelse er kunstigt blevet omgjort til officielt alene at omfatte fødestedet den 7. juni 2004 (se hvordan). Så børn født af udenlandske statsborgere i Danmark og børn født af naturaliserede kaldes simpelthen ‘danske børn’.

På den netop anførte baggrund kommer vi med DS til det lidt sjove/tragikomiske resultat, at der i landet pr. 1. januar 2010 var 538.768 udenlandske statsborgere og naturaliserede og 542.738 i alt med udenlandsk oprindelse. Om forskellen 3.970 skal opfattes som børn af nogle af kategorierne, lader vi andre redegøre for, hvis det er muligt. Altså børn i perioden 1. januar 1979 – 1. januar 2010. Umiddelbart vil vi hævde at antallet er til at overse. Derfor Pandora!

2011: Befolkningsregnskabet for 2011 skåret ind til benet m.h.t. børnefødsler

Den morsomste kom fra DR:

Hvis DR har ret, et citat:

DR 9. februar 2009: “…I alt 7 danskere er blevet dømt for terrorisme og ingen af de dømte eller sigtede er kommet udefra. Nogle er født i Danmark – andre er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab…”

DR: teori: “Resten er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab uden at være født i DK eller være kommet udefra” er desværre vor logiske konklusion.

31. marts 2011 har jeg lagt en omfattende analyse/fremskrivning på Nettet, der bl.a omhandler problemstillingen : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

1) Udenlandske børnefødsler i 2008:

320.188 udenlandske statsborgere pr. 1. januar 2009 – d.v.s. lidt færre i 2008, faktisk et gennemsnit af 2008- og 2009-antallet,(298.490 + 320.188)/2   =  309.339 – har givet anledning til 3.134 nul-årige pr. 1. januar 2009.

Dette giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 10,13 pr. 1000 i befolkningen/gruppen ( = 3.134/309.339) i 2008. Den samlede fødselsrate i Danmark var faktisk registreret i samme databank til 11,8 pr. år pr. 1000 i befolkningen.

Vil det sige at udlændingene i Danmark samlet har en langt lavere fødselsrate end den samlede fødselsrate i Danmark?

Prøver vi nu året 1998, hvor antallet af registrerede, udenlandske statsborgere var 249.648 pr. 1. januar 1998, så havde tilsvarende 243.672 i året 1997 præsteret 5.013 nul-årige. Det giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 20,57 i 1997, og langt færre udenlandske statsborgere gav således anledning til mere end 100 procent flere nul-årige i gennemsnit pr. 1000 i 1997.

Det er ganske enkelt ikke rigtigt.

J. E. Vig, den 27. oktober 2010

Nej til tørklæde på sygehus udløser grov psykisk chikane


Muslimer har igennem lang tid fået positiv særbehandling på sygehuse rundt om i landet. Muslimske kvinder kræver at blive behandlet af kvinder og bliver det. Besøgende til muslimer okkuperer hele stuer og får lov til det – også uden for besøgstid. De kræver halalmad og får det. Men danskere har ikke lov til at sige fra overfor tørklædebærende sygeplejersker og læger.

Her følger en læsers oplevelse på et dansk hospital anno 2010

Danske hospitaler

AFVIS, VEND ANSIGTET VÆK OG STAA NAGELFAST, DET FORSTAAR DE – ALT ANDET HAR DEN MODSATTE VIRKNING AF DEN ØNSKEDE


Franske lærere mødes af religiøse krav

Muslimske elever og deres forældre stiller stadig flere religiøse krav i de franske skoler

Muslimske elever udfordrer i stigende grad undervisningen i franske skoler, blandt andet med religiøse krav og afvisning af holocaust, viser undersøgelse.

————————————-

Franske skoler skulle i princippet stå meget fast, fordi sækulariseringen til stadighed gennem historien har været et bærende princip i franske skoler.
Herhjemme har vi en latterlig boligforening, der efter lukning af nogle særdeles omstridte bederum, genåbnede dem, da boligforeningsformandens ruder blev knust som følge af beslutningen.
Og en latterlig statsminister der på yderst tvivlsom vis fjerner de unges straffeattester i ghettoområder (ifl. Politiken) til fremme af ……kriminaliteten.
————————————–

Den her belemrende, belærende, forhandlende, leflende tone virker netop præcis modsat af hensigten.

 

Fat det dog!