Danmark

5. oktober 2010

DE UDVIKLEDE SAMFUNDS SELVMORD SKAL FORTSAT HOLDES SKJULT


Vi oplyses af Danmarks Statistik at antallet af alle med udenlandsk oprindelse i Danmark officielt udgjorde 542.738 pr. 1. januar 2010.

Når vi lægger antallet af udenlandske statsborgere sammen med antallet af naturaliserede fås 538.768 pr. 1. januar 2010.

Herefter må vi sige, at det er utroligt så få børn udenlandske statsborgere og naturaliserede har født i Danmark siden 1979, hvor naturalisationsopgørelsen tager sin begyndelse på Nettet ved offentliggørelse i DS’ Statistikbanken:

3.970 børn alt i alt på mere end 30 år.

Oprindelse er tilsyneladende på det nærmeste renset for forældretilknytning.

Vi kan samtidig se, at de udenlandske statsborgere i Danmark føder børn med en anden juridisk tildelt nationalitet end deres forældre, nemlig dansk nationalitet.

Nu forstår vi måske bedre, at danskere officielt så må være nogle, der er født i Danmark. Færdig.

Hvornår mon det kan være ændret? Vel ikke under den såkaldt borgerlige regering?

Der gælder en lov i Danmark, som Folketinget vedtog i 7. juni 2004:

Bekendtgørelse nr. 422:

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

Bemærk, at dansk er ikke defineret i den netop anførte paragraf. Hensigten kan være at sidestille ‘dansker’ med ‘dansk statsborger’ eller med person med opholdstilladelse i Danmark, som det nu synes at være blevet til i medierne.

Tidligere henvistes til dansker-definitionen, som ikke mange længere kan huske eller genfinde i lovene:

‘At være dansk’ indebærer nemlig at individet har ‘dansk statsborgerskab’ og tillige har individet mindst én forældre, der ligeledes er ‘dansk statsborger’ og ‘født i Danmark’.

Nuvel børnene af de udenlandske statsborgere har tilsyneladende fået tildelt dansk statsborgerskab,uanset forældrenes udenlandske statsborgerskab, eller har de bevaret deres tidligere statsborgerskab tillige med det danske statsborgerskab. For tænk nu, hvis forældrerne vælger at rejse ud igen.

Vi kan ikke sige at spørgsmålet har været til debat, og mig bekendt har ingen andre bekymret sig om den selvsagt meget særegne opgørelsesmetode, som DS således har sat igang.

Mere dokumentation:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/22/flere-love-er-muligvis-droppet-dansker-er-blevet-en-opholdstilladelse/

Jo, det blev vedtaget af den såkaldt borgerlige regering.

Antallet af indbyggere i Danmark med udenlandsk oprindelse udgør efter vor seneste retro-analyse 706.863 eller flere, hvoraf kun godt 100.000 stammer fra den vesteuropæiske kulturkreds.

Der er gennem årene satset næsten udelukkende på immigranter, der føder mange børn, fordi aldringen netop truer stambefolkningen i Danmark, der uddør inden mange år. Men for at holde det såkaldte velfærdssamfund fortsat igang skal der produceres endog mere og mere i erhvervslivet af færre og færre. I denne erhvervskultur passer de meget børnefødende immigranter absolut ikke ind: I stedet for at bidrage til produktionen dræner disse netop i gennemsnit det danske velfærdsbudget for mere end 30-35 procent af det danske velfærdsbudget på i alt: 752 mia. kr. i 2010.

Dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2010/08/04/nogle-kendsgerninger-om-forskellighed/

Og der er ingen hjælp at hente andre steder. Østeuropæere og sydøstasiater føder lige så få børn, hvis ikke færre end danskerne. Så en mulig arbejdskraftsreserve der, når forholdene måtte betinge større afsætning og indtjening, vel at mærke, vil ikke forhindre at velfærdssamfundet gør kål på befolkningen via de manglende danske fødsler, der netop skyldes velfærdssamfundet.

Én har tolket katastrofen til at skyldes, at vi har forladt kristendommen. Han har ret.

Hopla, vi uddør: http://www.lilliput-information.com/economics/6/index.htm

2016: Europa drives til Selvmord: http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

11 kommentarer »

 1. […] oprindelse er kunstigt blevet omgjort til officielt alene at omfatte fødestedet (se hvordan). Så børn født af udenlandske statsborgere i Danmark og børn født af naturaliserede kaldes […]

  Pingback af Danske kvinder føder færrest børn i Norden – men hvor mange? « Danmark — 27. oktober 2010 @ 21:55

 2. […] Resultaterne skal ikke forsøges underkastet nogen verbal/sproglig omkalfatring, justeringer eller præciseringer endsige nogen smagsbedømmelse af hensyn til dette og hint med min deltagelse, og intet omskrevet herfra kan offentliggøres i mit navn. Resultaterne er korrekte for så vidt modellen og dens forudsætninger accepteres, idet elementerne brugt i modellen ikke er mere eller mindre tilfældige valg af ord og vendinger fra vokabulariet, men universel logik i symbolsprog anvendt på veldefinerede begreber. Vi har intet andet holdbart end netop en sådan model, når den enkle virkelighed systematisk skjules for offentligheden af de såkaldt ansvarlige, gamle såvel som og ikke mindst nye. […]

  Pingback af 9 January, 2011 11:34: Retro-analyse og projektion 1979-2072 resultater og præsentation « Danmark — 9. januar 2011 @ 12:16

 3. […] systematisk skjules for offentligheden af de såkaldt ansvarlige, gamle såvel som og ikke mindst nye. Hvor meget offentligheden har ud af læse gennemgangen, eller om mange eller få kan forbinde […]

  Pingback af Retro-analyse og projektion 1979-2072 for befolkning i DK, antal, geografi, IQ | Xanthippe — 9. januar 2011 @ 12:32

 4. […] Og hvis de herboende udenlandske statsborgere i 2010 forudsættes i gennemsnit at have haft en fødselsrate cirka som den gennemsnitlige fødselsrate i DK i 2010 (ganske vist urealistisk lav, under halvdelen af den faktiske) 11,5 pr. 1000 pr. år eller 1,15% pr. år, ville antallet af levende fødte børn af udenlandske statsborgere have udgjort mindst 3.980 i blot 2010. Lovgivningen, der muligør dette trick, blev vedtaget af denne regering uden nogen debat lige op til sommerferien den 7. juni 2004. […]

  Pingback af Indvandring i antal 2010 – korrektion af Danmarks Statistik | Xanthippe — 11. februar 2011 @ 17:15

 5. […] Tilføjet 14. februar 2011: Vi havde overset den skæbnesvangre ændring af indfødsretsloven af 7. juni 2004 Kommentarer (3) LikeBe the first to like this post.3 kommentarer […]

  Pingback af Flere love er muligvis droppet – dansker er blevet en opholdstilladelse « Danmark — 14. februar 2011 @ 20:49

 6. […] Bedraget i 4. juni 2004 begyndte allerede i 8. februar 2003, hvis ikke før. […]

  Pingback af DET SKAL DU IKKE BLANDE DIG I ELLER HAVE GRUNDLAGET FOR EN MENING OM – SAA ER DU FORKERT, MAASKE TILMED OND « Danmark — 8. marts 2011 @ 07:15

 7. […] Bedraget i 7. juni 2004 begyndte allerede i 8. februar 2003, hvis ikke længe før. […]

  Pingback af HVOR MANGE HER ER – DET SKAL DU IKKE VIDE – DET KUNNE FORSTYRRE PROJEKTET | Xanthippe — 8. marts 2011 @ 11:38

 8. […] Det burde være overflødigt at oplyse, at Rockwoolfondens undersøgelse af kriminalitetsfordelingen bygger på optællingsbegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommer’. Disse begreber var uanvendelige allerede fra 1991, hvor de blev besluttet brugt. Det er blevet betydeligt værre siden. De fødte i Danmark af udenlandske statsborgere og de fødte af naturaliserede lægges i kategorien danskere, selv Danmarks Statistik indrømmer dette (refereret i sidste link). Herved tørres de ikke-vestliges kriminalitet af på danskerne i optællingerne, fordi en meget stor del af den kriminalitet, der begås af unge med forældre af ikke-vestlige oprindelse og herkomst familiemæssigt, derved aflæses i optællinger, som var den begået af danskere. Den såkaldt borgerlige regering har gjort ondt værre ved at ændre lov om indfødsret 7. juni 2004. […]

  Pingback af Rockwool-fondens kriminalitetsfordeling blandt unge er selvfølgelig helt hen i vejret « Danmark — 25. marts 2011 @ 09:23

 9. […] systemet sat rigtig i gang fra 2001 og med et ekstra skub i sagerne i Liberalens navn bl.a. fra 7. juni 2004 […]

  Pingback af MÅLRETTEDE OG VELMENENDE STIKORD TIL CIVILISATIONENS DEROUTE | transeurabia — 13. november 2012 @ 10:32

 10. […] systemet sat rigtig i gang fra 2001 og med et ekstra skub i sagerne i Liberalens navn bl.a. fra 7. juni 2004 […]

  Pingback af HVORFOR BEFOLKNINGSOPGØRELSERNE OG MEGET ANDET HENLIGGER UDU I OFFICIELE FAKTAOPLYSNINGER – LIDT MORSOMT INDSLAG INDIMELLEM | Danmark — 7. oktober 2013 @ 22:08


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: