Danmark

12. oktober 2016

Eurabia bliver først hærget, dernæst et område lagt i erhvervsmæssig dvale, inden udviklingen er tilendebragt


pinoccio

Immigrationen/befolkningsudskiftningen sattes igang og styres i det åbne af disse to:

in

Jeg har udarbejdet en statistisk analyse og en prognose om faldende IQ i Norge, Tyskland og Det Forenede Kongerige (UK) som følge af indvandringen og samtidig givet sand gennemgang af de bristede forudsætninger for real økonomisk vækst ved indvan-dringen.

Statistisk analyse er utroligt kedelig at læse, fordi det mest drejer sig om tal og udviklingen heri over tiden, men det som tallene peger på kan være interessante informationer. Desuden er der ikke så mange overflødige forklaringer eller bortforklaringer og smykkende tillæg grebet i forbifarten og efter smagen, fordi tallene afstikker rammerne.

Først nogle kritiske oplysninger om, hvorledes fertilitet – kvinders ønsker og forventninger til at føde børn – desværre behandles over hele fastlandets Europa i dag. For at gennemtrumfe ideologien om lighed og desegregation eller såkaldt integration har man bl.a. gjort vold mod et tidligere ganske afklaret og veldefineret samt videnskabeligt uanfægtet begreb, fertilitet. Man beregner nu nogle såkaldte fertilitet-estimater og benævner disse fertilitet, uden at de er det. Det drejer sig derimod om omregnede fødselsrater, der blot udtrykker antal optalte fødte børn pr. 1000 eller 10.000 pr. år i befolkningerne, og sådanne estimater har ingen forbindelse med kvinders ønsker og forventninger til børnefødsler i deres respektive fødedygtige aldre.

Dernæst følger IQ-fremskrivninger for de tre lande, hvor immigranterne er ordnet i et mindre antal overskuelige grupper efter oprindelse, fertilitet og IQ.

Så refererer jeg kort resultaterne af Arthur Robert Jensens anerkendte forskning i g-factor (1998) og IQ og viser konsekvenserne heraf i nogle eksempler på immigranter og deres børn.

Prisen på velfærden til immigranterne og deres børn i Tyskland og i Danmark afsløres indirekte af myndighedernes egne oplys-ninger ved hjælp af forholdsregning eller en simpel ligning med én ubekendt.

Dernæst påviser statistisk-økonomisk gennemgang velfærdskonsekvenserne m.h.t. til fremtiden, hvis indvandringen fortsætter uændret i de tre lande – før immigrant-tsunamien.

Jeg  gennemgår kort forudsætningerne for økonomisk vækst under skyldig hensyntagen til samfund og virksomheder; virksom-hederne er eneste kilder til finansieringen af velfærd.

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

English edition: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

Endelig har jeg i separat gennemgang beskrevet de væsentligste årsager og indretninger, der fører til at både velstanden og velfær-den forsvinder i Europa med udgangspunkt i forholdene set fra Danmark. Grundlaget for denne forsvinden er blevet udviklet ganske tilsvarende i øvrige vesteuropæiske lande med en overliggende international akse som drejningsmoment: http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

J. E. Vig

28. juli 2016

Det bliver altid for sent med sandheden, når løgnen bliver troet


Sandheden er afskaffet

massenmigration

Det første offer i en krig er sandheden. Derefter når vi befinder vi os i en mere synlig krig vil mange sige; det er fordi sandheden blev tilbageholdt fra os. 2015 var de dramatiske billeder fra de endeløse flygtningetog på “Balkan ruten”. I dag hører vi, hvis vi hører noget herom, at strømmen af flygtninge er blevet en lille strøm. Men hver måned fortsat omkring 100.000 indvandrere til Tyskland. Ved udgangen af dette år vil der være over en million igen.

Læs mere

Tropperne invaderer under falsk påskud, naturligvis.

Det er alt rigeligt til tumperne, hvis flertal til stadighed vokser.

 

11. marts 2016

Nu arrangeres der alternative busruter udenom Makedonien til Tyskland. Det arrangeres i Tyskland i tyske busser


Quelle: http://michael-mannheimer.net/2016/03/11/geheimes-reisebuero-merkel-deutschland-schickt-taeglich-zig-busse-nach-griechenland-und-bringt-fluechtlinge-auf-einer-wenig-befahrenen-route-zu-uns/

BB_L2825-696x464

Ophængte orienteringskort ved den græsk-makedonske grænse med rutebeskrivelser og adfærd

anbefalinger, selvfølgelig, der er egnede til at scanne oplysningerne på smartphones …

“I mit indkvarteringssted i den makedonske hovedstad Skopje faldt jeg i snak med en mexicaner og spurgte ham om hans rejseplaner. Han fortalte mig, at han havde en seks-måneders kontrakt med Caritas som “flygtninge plejer” i Serbien og udtrykte sig meget tilfreds hermed. Han fik tusind euro om måneden og har nok fridage til at rejse rundt i Europa. Jeg fortalte om de mange tyske trænere på den gamle bro, hvor de tyske busser holdt. Ja, sagde han, “Tyskland vil sende dagligt snesevis af busser til Grækenland og bringe flygtninge via en meget lidt brugt rute ad omvej via Bulgarien (medlem af EU) til Serbien og fortsætte til Kroatien og Slovenien til Østrig og Tyskland, fordi Makedonien nu er grænselukket”.

Det er fin aftale med Tyrkiet, selvom det et par dage efter aftalens indgåelser nægter at tage de aftalte indtil aftalen ophobede ‘nybyggere’ i Grækenland tilbage. Og det er måske i denne sammenhæng, at vi skal se de tyske busser, eller kom busser først? Det må Rydborg vide.

Det er nu også et rigtig fint arrangement med Tyrkiet for såvidt og i almindelighed: Hvordan er det nu med udvidelser af EU? Skal der ikke være enstemmighed? Hvad stemte England og hvad stemte Lars Løkke, hr. Rydborg? Kan du ikke redegøre for det?

Det er et rigtig, rigtig fint arrangement med Tyrkiet, også fordi: Enten er man syrisk flygtning og skal afleveres til Europa eller også bliver man let hjulpet til tyrkisk statsborgerskab i Tyrkiet, og så kan man rejse helt frit og aldeles legalt til Europa, uanset hvor man stammer fra i Mellemøsten, Sydvestasien eller Nordafrika. Så er Europa rigtig ‘ÅBNET’ som det betegnes i Koranen.

Det var også et smart arrangement med startskuddet til invasionen i og omkring en lejr i Tyrkiet. Alle var straks orienterede fra Afghanistan til Somalia. Startskuddet var blevet hørt overalt.

Det var også smart med reaktionerne på karikaturtegninger i Jyllandsposten. De læste det straks helt ovre i Indonesien.

Det var også rigtig, rigtig, rigtig fint arrangement med Merkel fra DDR. I 1989 nedlagdes DDR for at genopstå i det genforenede Tyskland.

Det er ligesom en konspiration uden teori. Altså en rigtig, rigtig  konspiration.

Det er et rigtig, rigtig, rigtig, rigtig fint arrangement med dækningsløse Euro til dette og hint og i særdeleshed til Tyrkiet med tak for hjælpen til Europas Selvmord … eller Euro er måske dækket ind af bl.a. Qatar, der har betydelig aktiepost i VW … så længe invasionen fortsætter.

Kom nu Rydborg! Er det Merkels hemmelige rejsebureau udenom Makedonien?

Kom nu, Rydborg! Kom nu, Steffen Jensen, i Aleppo eller Ramala! Kom nu, Ulla Terkelsen!

Sonias søster

8. februar 2016

Mere end halvdelen af de tilrejsendes gennemsnitlige IQ er fortsat under 90, så det nytter ikke, det skader og bringer velfærdssystemet til kollaps


I 1979 var gennemsnitlige IQ blandt 33% af indvandrerne under 90. I dag er IQ-gennemsnittet blandt 59% af indvandrerne under 90. Dels den dominerende indvandring fra Sydvestasien, Mellemøsten og Afrika dels antallet af børnefødsler pr. kvinde med disse oprindelser spiller afgørende roller. Andelen kan også sættes i forhold til gennemsnitlig IQ i DK på 97,4. I 1979 lå IQ-gennemsnittet blandt indvandrerne for 52% under det danske, i 2014 lå 76% under det danske, og 2072 vil andelen under udgøre mere end 79% med størst indflydelse af højfertiliteten blandt de lave IQ-gennemsnit.

Derfor falder det samlede IQ-gennemsnit her landet som følge af indvandringen.

Kilde: http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf  (side 19-20)

skills

 

skillsnations

Virkeligheden stemmer desværre med videnskaben bag. Efterprøv lige andelen på kontanthjælp og førtidspension blandt de anførte nationer. Det stemmer som fod i hose.

Videnskaben bag stammer fra:

untitled

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil i blinde, for at føde børn, måske leve af velfærd eller de har overdrevne forventninger til modtagerlandet.

15. december 2015

Uddannelses- of forskningsministeren anklaget for plagiat anser sig for inhabil ved udpegning af officielle bedømmere af bl.a. plagiat i UVVU

Filed under: Culture, Danmark, Education, Free Speech, Serbia, skoler — Jørn @ 10:58

Hvem vogter ledvogterens datter, når ledvogteren går og vogter led

Folkestyrets diskurs

Det bliver spændende hvem der skal udpege medlemmer til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed i januar 2016, når Esben Lunde Larsen anser sig selv for at være inhabil til denne specifikke opgave med en anklage om plagiat vedr. sin egen phd-afhandling hængende over hovedet. Man kunne vel ikke forestille sig, at denne plagiat-anklage skulle behandles af kommende Udvalg Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Hvis Esben Lunde Larsen så foretrak nogle til udvalgene frem for andre, kunne det måske tolkes derhen, at plagiat-anklagen helst skulle bortfalde efter Esben Lunde Larsens opfattelse. Alt ville afhænge af de udpegede udvalgsmedlemmer og formålet.

Kan Esben Lunde Larsen fortsætte som minister? Alt afhænger af formålet.

Når en for millioner bedrageridømt overlæge kan fortsætte sin lægegerning uanfægtet, så kan meget praktiseres i sygehussektoren, mener organerne, for bedrageri og forholden sig uretmæssigt til andres penge har ingen forbindelse til hjerteoperationer, hævdes det skråsikkert. At det er meget nemt at henvise til adskillige kriminalsager og filmmanuskripter, der sammenkæder operationer f.eks. organtransplantationer og berigelse gør ikke spor. Alt afhænger af, hvor magten er placeret og formålet.

Men hvis man nu er særlig ihærdig i sin pengetrang og svindler sig til millioner som krigsminister, så kan man naturligvis ikke fortsætte som minister. Alt afhænger af, hvor magten og medierne er og formålet.

Hvis derimod en falsk plagiat-anklaget alligevel ikke kan stemples som plagiat, fordi ingen er forurettet af plagiat – vi har én på allernærmeste hold -, så kan den ikke-plagierede og altså ikke-forurettede meget nemt i stedet blive stemplet som en ghost writer eller spøgelsesforfatter, hvis sagen kommer for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, og medlemmerne er politisk korrekt udpegede.

Alt afhænger så igen af, hvem der er anklaget, og hvem der udpeges som

udvalgsmedlemmer.

16. september 2015

Mere sarkasme fra Tyskland – video


Mere sarkasme fra Tyskland

http://www.klartext.tv/

19. juli 2015

UNGARN HAR BYGGET ET 175 KM LANGT HEGN MOD SERBIEN FOR AT HOLDE INDVANDRER-RUSHET UDE


Ungarn bygger mur mot masseinnvandringen Ungarn begynte 13. juli byggingen av en 18 mil lang barriere mot den serbiske grensen. Formålet med muren er å stoppe den massive innvandringen av innvandrere fra den den tredje verden. Men Ungarn er ikke det eneste landet som bygger en mur for å beskytte seg. Land som Israel, Iran, Ukraina, Frankrike og Bulgaria har alle startet lignende prosjekter.

9. marts 2015

Naturligvis er der streng censur og masser af løgne i medierne – enkeltpersoner indrømmer


Det drejer sig simpelthen om for medierne at fange 60-70% modtagerne, så er den hjemme.

From: http://swedishsurveyor.com/2015/03/07/the-confessions-of-a-swedish-journalist/

Ann-Charlotte Marteus, a journalist for the tabloid newspaper Expressen, has in this recent article confessed that she helped build the so-called “opinion corridor” that has stifled constructive and intellectual debate on immigration whilst simultaneously ostracizing and branding innocent Swedes as racists and xenophobes..”

anne-charlotte

 

One more tv-newsreporter in Sweden: https://danmark.wordpress.com/2012/11/26/svensk-nyhedsoplaeser-siger-fra-og-forlader-lognens-scene/

BBC did the same (read at the Picture) on: https://danmark.wordpress.com/2015/01/17/p-c-mattiessen-og-david-coleman-bragt-begraenset-og-forsinket-lys-over-deres-egen-morklaegning-i-jp/

Eller med flere deltaljer om BBC: https://danmark.wordpress.com/2014/01/27/hvad-vi-hele-tiden-har-vidst-bbc-forskonner-beretningerne-om-indvandringen/

26. august 2013

LIGHEDS-PSYKOSEN OG VIRKELIGHEDSFORAGTEN DER FØLGER MED USVIGELIG LOGISK KONSEKVENS HAR GREBET SVENSKA MEDIER OG DANSKE MYNDIGHEDER INDTIL NU


Et camouflage-projekt

År 2012 gick 57% av samtligt utbetalt socialbidrag i Sverige till invandrare, en häpnadsväckande (svimlende) överrepresentation i relation till befolkningsandelen. Nu beklager man sig over at kategorier som ‘inrikes fødde’ og ‘utrikes fødde’ ikke har relevans, ikke-entydige og ikke-dækkende kategorier. Nej, det er disse kategorier netop ikke valgt til ikke at være, hvilket vi her har kæmpet for at understrege gennem i mere end 20 år. I Sverige fødes svenskere og i Sverige fødes børn af børn af invandrare og børn af invandrare. De to sidste generationer medtælles som var de svenska. Det hæver andelen 57 pct. endnu mere. Desuden er andelen angivet uden medregning af velfærdsomkostningerne i form af arbejdsløn til socialarbejdere.

Når man læser den svenska rapport fra SCB (dette link skulle naturligvis fjernes) vil man se, at indvandrerne tilmed modtager højere ydelser end svenskerne. I Danmark er det lige så defekt indrettet, bortset fra at den officielle Velfærdskommissionen serverede det hele på et sølvfad i 2005 med underskuddene på velfærdskontoen i forhold til skattebetalingerne. Men så er der i lighed med i Sverige et stort antal hvert år, der benævnes/optælles som danske ved fødsel i Danmark, uanset de er født af udenlandske forældre i Danmark. Og de med tildelte danske statsborgerskaber (knap en kvart million siden 1979) står ikke til at udskille fra danskere i opgørelserne heller. Det samme med disse naturaliseredes børn efter tildelingen. Det betyder at det er umuligt i både Sverige og Danmark at knytte delpopulationerne korrekt til bl.a. de bekostelige sociale begivenheder og udregne korrekte andele og gennemsnit i den forbindelse. Der er flere andre skæbnesvangre konsekvenser af fejlindretningen.

Det er sket helt på beregning for at dølge projektets sigte

Sådan blev der argumenteret for de nye (camouflage-)kategorier i Danmark op til ændringerne i 1991:

Den officielle kategorisering (gruppeopdeling) af individer ved nationalitet (herunder ved tildelt dansk statsborgerskab ved naturalisation og ved fødsels) var blevet for snæver, hævdedes det: 1. Mange naturaliserede immigranter vil ikke være integrerede i det danske samfund 2. Børn af naturaliserede vil ikke tilhøre en delpopulation af immigranter 3. Tilbøjeligheden til at blive danske statsborger ved naturalisation vil variere fra nationalitet til nationalitet.

Denne nye kategorisering (med indvandrere og efterkommere) er mere kreativ end klarhedsskabende, og der er tale om data-drevne definitioner, der ikke ligger fast, meldes det fra landets førende demograf indtil 2010 professor Hans Oluf Hansen (2001, se kilde side 11). Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6: ”I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at CPR-registeret og Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelse af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.”

Det var en skændsel blot at læse betænkningsarbejderne der lå forud, bl.a. Statistiske Undersøgelser nr. 43 (1991) 3):

De nye kategorier ændrer intet ved andre forhold i virkeligheden end klarheden, som offentligheden skulle have haft om landets befolkningssammensætning dengang, nu og i fremtiden. Man kan sige tællegrupperne fra 1991 passer som fod i hose til den illusion, der har kørt og fortsat kører om f.eks. fødslernes fordeling på oprindelser. Man havde forsøgt at få cpr.registret re-etableret efter familietilknytningen var blevet delvis droppet af CPR engang i 1970-erne (se oplysningen: ”Missing embedded pointers…” p. 4 i  kilde nr. 1 nedenfor, eller refereret på dansk i fjerde kilde nedenfor, fodnote 11, side 9). Som det ses lykkes det netop at få droppet familietilknytningen og den genetiske tilknytning i andet forsøg med kategorierne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ fra 1991, og fødestedskriteriet indføres af den såkaldt liberale regering i forsommeren 2004, uden offentligligheden hørte et ord: Indfødsretsloven er ændret uden nogen oplysning endsige folkelig debat 4.-7. juni 2004: Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL. At fordele udenlandskes børn født i Danmark på grupperne, danske og udenlandske, er sket siden 1991. Konsekvenser er bl. a.:  Ad ’efterkommere’  s. 21 henregnes børnene som danske. Efterkommere får også børn (’nej, hvor besynderligt sjovt!’), som det ses af tabel 15, s. 21, 1. afsnit i Statistiske Undersøgelser nr. 43, 1991 (3. kilde nedenfor): ”Ikke alle børn der fødes af indvandremødre er efterkommere. Hvis deres juridske fædre (mit: vel juridiske fædre) er danske, hvoraf nogle vil være efterkommere og andre danske efter samme betragtning som indvandrere, henregnes børnene som danske. At antallet af efterkommere med tilgang gennem fødsel (opgjort i oversigtstabel 8) er mindre end antallet af levende fødte af indvandrere og efterkommere tilsammen skyldes først og fremmest effekten af disse  forhold…” . (citat slut). Parenteserne har jeg sat. Og ringen er sluttet.

Kommentarer til citatet: ’Juridiske fædre’ er ikke defineret, måske menes fædre, der er naturaliserede ved lov, men det kan fortsat dreje sig om biologiske fædre (dette sidste kategoriskift sker så ikke ved lov eller pr. jura, …men ved andet). Andre fædrekategorier berøres ikke i undersøgelse nr. 43. ’Hvad ’juridiske fædre’ måtte dække over eller være ’begravet i’ får stå hen. ’Åh skidt, det drejer sig blot om beskrivelse af  den nuværende og den fremtidige befolkningssammensætning og dens tilstand i dette latterlige, lille land’.
Against stupidity, the gods themselves fight in vain, but Schiller had forgotten the bureaucrats.

———————–

Kilder, dokumentation og links:

1. Matthiessen, P. C.  (2000).  Indvandringen til Danmark i det 20. århundrede (Immmigration to Denmark in the 20th Century). Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2000), pp. 79-94.

2. Hansen, Hans Oluf & Längerich Karsten (2001). Modeling External Reproduction, Citizenship, and Ethnic Differentials In Labor Supply. Published in Proceedings of Symposium on Applied Statistics, arranged by Univ. of Copenhagen, Dept of Econ. And Statistics Denmark, January 22-24, 2001

3. Pedersen, Lars (1991). Statistiske Undersøgelser nr. 43 Indvandrere og Efterkommere af Danmarks Statistik, oktober 1991, ISBN 87-501-0819-0 ISSN 0039-0682.

Danskeren nr. 1, 2006 (side 6): http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Befolkningsfremskrivninger 30. maj 2002 fra DS:  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217. pdf

Befolkningsfremskrivninger 23. maj 2007  fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/ Nyt/2007/NR220.pdf

Forudsigelse i Danskeren, nr. 5, december 1989:  http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DK-5-1989.pdf, side 8, 3. spalte, 5. afsnit. 7.  juni 2004,

Om ændring af lov om indfødsret: https://danmark.wordpress.com/2010/10/05/de-udviklede-samfunds-selvmord-skal-fortsat-holdes-skjult/

Fremtidens Velfærd og Globalisering: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf (side 26)

Danmarks Statistiks og Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale oplysning om ikke-vestliges andel af sociale udgifter: http://www.samspil.info/arkiv?q=f%C3%B8rtidspension%2Bindvandrere&results=5

Forvandlingskvadratet: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html Konsekvenserne af ændret Indfødsretslov 4.-7. juni 2004: https://danmark.wordpress.com/2010/10/05/de-udviklede-samfunds-selvmord-skal-fortsat-holdes-skjult/

J. E. Vig, cand.oecon.

26. august 2013

22. maj 2013

HVORFOR FORTÆLLER MEDIERNE IKKE HVAD EN IKKE-VESTLIG INDVANDRER GENNEMSNITLIGT KOSTER LANDETS SKATTEBORGERE?


En enkelt dansk avis gjorde det 1. december 2005. Børsen skrev bl.a. på:

http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/81323/indvandrerstop_vil_loese_samfundsproblem.html#ixzz2U0mzjjK5

“Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste fremtidens samfund 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen pr. en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen. Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,…” skriver Velfærdskommissionen. I Danmark har vi en skattefinansieret velfærdsmodel. Det betyder at velfærden næsten fuldt ud er skattefinansieret, og med underskud i en generation sendes regningen derfor til den næste.

Vi kan tilføje at på side 26 i Fremtidens velfærd og globaliseringen anføres, at ikke-vestlige indvandrere i gennemsnit indbetaler 2,6 mill. mindre i skatter og afgifter, end de modtager i form af sociale udbetalinger/overførsler og ligeledes tillagt den skattefinansierede personservice. I Danmark er den såkaldte velfærd næsten fuldstændig skattefinansierede overførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne er en privat rettighed, men finansieringen er kollektiv. I andre europæiske nationer er forsikringsprincippet derimod langt mere dominerende d. v. s. også individuel finansiering via forsikringsordninger.

Globalisering er et nyt smart ord for den internationale konkurrence. Selv hvor forsikringsprincippet er bærende for udviklingen, er der svære overvejelser om, hvad der kan gøres for at sikre skansen på hjemmefronten, fordi konkurrencen simpelthen river vore opbygge såkaldte sociale systemer i stumper og stykker. Den danske model er sjovt konstrueret til at give underskud (måske Keynesiansk inspireret i fejlfortolkning). Den gav forudseeligt underskud fra starten.

Danskerne giver alene 750.000 kr. i underskud over livforløbet pr. gennemsnits-dansker, og derved kastes den resterende regning over på den næste generation af danskere. Men ikke-vestlige giver et underskud (forskellen mellem skat og modtagede ydelser) gennemsnitligt på 2,6 mill. kr. over livsforløbet. Dette betyder at ikke-vestlige immigranter og deres børn i gennemsnit belaster systemet med gennemsnitlig 3,47 (= 2,6/0,75) gange mere end en gennemsnits-dansker. De vestlige immigranter giver et mindre overskud i forhold til velfærdssystemet, så dem ser vi bort fra, hvorved vi nedtoner resultatet en smule.

Dette er udgangspunktet:

 Det officielle Danmark når resultatet, der blev refereret her: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/499207:Danmark–Brede-reformer-skal-saenke-udgift-til-indvandrere:

“Minister (Karen Hækkerup) vil ikke igangsætte nye beregninger af, hvad indvandring koster samfundet. Tal fra 2010 er brugbare. I 2010 udgjorde indvandring fra ikke-vestlige lande en underskudsforretning for det danske samfund på 15,7 milliarder kroner…” Danmark Nationalbank fastslog i 2008: Indvandringen er kolossalt omkostningskrævende.

Når vi lige sammenligner lidt med Norge, der har lidt flere immigranter end Danmark, men til gengæld en større andel af dem i arbejde, så ser det sådan ud: En ikke-vestlig hævdes i officielle beregninger at koste i gennemsnit 4,1 mill. kr. over livsforløbet i 2009: http://www.aftenposten.no/meninger/–Hvorfor-forteller-ikke-mediene-hva-en-ikke-vestlig-innvandrer-koster-7204353.html#.UZyUQUnU-00 .

Vi kan dog ikke fastslår hvilke poster der opregnes officielt af velfærdens samlede udgifter, for det beretter artiklen ikke. Den norske arbejdsgiverforening 10. maj 2011: Kilde: http://www.nho.no:80/article23322.html : Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse, som er en bombe under oplysningerne om, hvad de danske udlændingeomkostninger officielt skulle være. Disse er et par gange i danske rapporter blevet anslået til under 16 milliarder årligt. Nordmændene har nu for Norges vedkommende regnet sig frem til ca. 60 milliarder n.kr. Nu har vi 15,7 mia. kr. i Danmark, og ca. 60 mia. kr. i Norge.

1.1.2013 boede officielt 710.465 indvandrere og norskfødte med indvandrerforældre i Norge. Der var en officiel vækst på 55.300 personer i løbet af 2012.

1.1.2013 boede i Danmark officielt 600.674 med udenlandsk baggrund, d.v.s. indvandrere og efterkommere (hvad disse kategorier så omfatter og ikke omfatter). Der var en officiel vækst på 20.213 i løbet af 2012.

Og ledigheden er/var tilmed meget mindre i Norge i sammenligning med i Danmark. Et umiddelbart kik på antal og beløb håber jeg fører til stor forundring.

Jeg har opgjort regningen med det simpleste af alle regnestykker…, men opgørelsen forudsætter forholdsregning, der er blevet en ukendt disciplin ‘med 9. z Holme’ eller tidligere. Såfremt nettoudgifterne ved de ikke-vestlige er ligefremt proportionale med deres antal – det kunne vi læse de var, da der ansøgtes om bevillinger på skiftende finanslove og aktstykker gennem årene til overførsels-ydelser og til personaleansættelsernes lønudgifter ved deres arrivering – så er nettoudgifterne i Danmark pr. år 30-35% af samtlige velfærdsudgifter på 752 mia. kr. i 2010 – når det hele fordeles under proportionalitetsforudsætningen ved forholdsregning.

Der er ikke mere plads til debat.

Tyskland: Andelen af indvandrere blandt alle modtagere af Hartz IV (skattefinansierede offentlige ydelser blandt 16-64 årige) meldes at være 28 procent, medens procentandelen af totalbefolkningen, der modtager Hartz IV ligger på 8 procent, hvorimod modtagerandelen blandt indvandrere skulle udgøre 19 procent. Das Bundesarbeitsministerium har offentliggjort en gennemgang,  hvoraf fremgår at mere end hver fjerde modtager af ALG II eller Hartz IV har indvandrerbaggrund. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen in koordinierten Untersuchung oplyser i følge kilden : http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/ netop 28 procent. Udbetalinger i velfærdsydelser i alt i Sozial-leistungen (Jahr 2011) ingesamt: 469,2 Mia. EUR Dette fører til at berigelsen hidrørende fra immigranter og deres børn betales med: 28%*469,2 Mia. EUR = 131,4 Mia. EUR pr. år  Ergo : Danmark 30-35%, Tyskland 28% af velfærdsbudgettet. Tyskland, overtyngde for ikke-vestlige: 3-3,2, Danmark, overtyngde for ikke-vestlige 3-3,47.

Overblik:

Bagvedliggende totale udfordring: https://danmark.wordpress.com/2013/05/14/udfordringen-er-meget-storre-landboreformerne-tilrettelagt-i-1700arene-og-gennfort-endeligt-i-1800arene-og-udvikligen-misrogtet-i-mere-end-30-ar-for-laenge/

Og den morsomme til sidst – fra de mandathungrendes rækker:

Et kendt dansk støtteparti mente indvandrerudgifterne udgjorde 30 mia. kr. i 2001. Dette resultat hævdede partiet dengang, at det var kommet til sammen med Danmarks Statistik. 15. maj 2012: http://www.df-randers.dk/baggrund/Indvandringens%20omkostninger.pdf (linket er blevet fjernet) hævdede samme parti (stadig uden nogen dokumentation), at indvandrerudgifterne havde passeret 100 mia. kr. Én ting er partistøtten til mere end angiveligt en tredobling af indvandrerudgifterne på 10 år (fra 30 til 100 fra 2001 til 2011), en anden den manglende evne til at fatte forholdsregning. Den ville have været guf for kvikke, talmindede 12-13 årige i 1950′erne og begyndelsen af 1960′erne. Håber jeg har belyst emnet.

J. E. Vig, cand. oecon., 22. maj 2013
Older Posts »