Danmark

17. september 2009

Galskaben er uden ende, ogsaa klimaet er paa dagsordenen i fornyet udseende


Kunsten Stiger

For to dage siden ‘var solen faldet i søvn’ og denne lidt sære, men tidstypiske, barnagtige udtryksmåde med de mennskelige eller rettere dyriske egenskaber overført på naturen i øvrigt er blevet come il faut (= PK). Det skulle vistnok tolkes derhen, at solpletternes antal nu igen synes at være i aftagende retning, så man kunne formode eller måske være sikker på, at temperaturen igen falder på jorden i forhold til i de seneste 15-20 år.

Det er selvfølgelig ærgeligt, hvis det sætter ind med isvinter i år, netop når det længe ventede klimatopmøde tager sin begyndelse i december. Der kan både blive tale om en kommissærpost i EU og ellers en alternativ karriere i spil, den kan stå og falde med temperaturen. Tænk på Bent Betjent, da krisen satte ind, så skulle han væk med alt det vrøvl han havde kørt i flere år.

Men så i dag bliver vi alle så syge p.g.a. af det ændrede klima. Vi får nemlig bl.a. malaria-myg, og også pappegøjer og palmer ligesom i England. Den sidste kom med lidt forsinkelse, men helt ærligt, den kom tilsyneladeladende med så stor kraft, at den ikke kunne nå at standse, uanset om det er pure opspind eller dagsorden lige skiftede lidt. Se, malariamyggene er slemme nok og vistnok ikke de eneste sygdomsbærere vi kan forvente, der er flere, vi får også tørke og kolera, siger 15 lægeforeninger til The Lancet.

Det skulle så hjælpe på D-vitaminmangelen hos indvandrerkvinderne fra Afrika og Mellemøsten, hvis det bliver varmere her, kan vi tilføje. De kan nemig ikke tåle vores nuværende klima, der selvfølgelig helst skulle ændres, så det passer til deres klædedragt. Om det er kulturmiljøet eller snarere miljøkulturen er svært at sige. Men der skal lovgives herom igen. Heller ikke om det betragtes som en streg i regningen kan vi sige sikkert. Men vi skal i hvert fald ikke have den med her, hvis vi skal være politiske korrekte. Det er noget med støj på signalerne. Det er det der med bevillingerne til den forskning, der kan sikre at personalet holder sig væk fra sygdombehandlingen og de her patienter. Det er vejen frem.

Nu malariamyggene har de altså haft i Siberien i tusindvis af år. De findes også allerede i Danmark, men sygdommen malaria er her ikke. I Siberien er der rigtig mange, men der bor næsten ingen mennesker, og det er også så som så med sygdomsbakterien i Siberien. Så synes jeg det er lidt vanskeligt at hævde sikkert, at eventuelle temperaturstigninger her vil trække dem hertil. Mig bekendt er der ingen der holder på dem. Vi kan forsigtigt spørge: Kommer malariamyggene så syd fra eller nord fra? Der er det anderledes og alligevel nemmere at fastslå med sygdombærerne.

0631.sit_human.oa4997

getmap.aspx

Selvfølgelig, hvis de kan få 55-60 pct. af befolkningerne til at gå med på den, eller rettere gå med på én af dem, og resten tier stille, så er den hjemme, for dem, der har planlagt, at vi skulle ende i enhedsdiktaturet.

Jeg skylder at oplyse, at ‘det er lissom lidt’ koldere i Siberien sammenlignet med temperaturerne på vore himmelstrøg.

28. juli 2009

At Surfe CO2-neutralt på Nettet


Vanvidet vil naturligvis forværres op til mødet i december

270 danske virksomheder, der fremstiller netsider, har efter hvad vi læste i DR-ttv kl. 07:15 angiveligt valgt at fremstille netsider/hjemmesider og så indregne en kvoteafgift svarende til el-forbruget/CO2-udslippet – altså en dobbeltregning af el-omkostningen lagt på prisen. På den måde kommer forbrugerne eller virksomhederne, der køber disse hjemmesider, til at surfe CO2-neutralt, hævdede DR-ttv nyheder. Det er angiveligt noget med at man kan købe sig fri for at spare på CO2-udslippet ved kompensation i form af penge, så det er så som så med at surfe CO2-neutralt på Nettet, hvis ikke nogle andre CO2-sparer for kompensationen, og det er i øvrigt ualmindeligt ligegyldigt:

 

Det er ren afladshandel, præcis som den Johann Tetzel rejste rundt og bedrev for den katolske kirke i begyndelsen af 1500-tallet i Europa. Tetzel brugte sloganet: “Så snart pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”.

Der kommer givet til at mangle ludere til klimatopmødet i København, for prostitution er blevet forbudt i både Sverige og Norge, hvorfra man plejer at hente forstærkninger, og selvom de østeuropæiske strømmer til til spotpris bliver det aldrig nok. Der er mindre end fem måneder til mødet. Under ét af de sidste FN-topmøder i København om ‘Verdens Sult’ var mangelen på ludere virkelig katastrofal, kunne man læse i mainstream-medierne. Så var det slemt.

 

‘At surfe CO2-neutralt på Nettet’ – nu giver jeg Dem, fru Heilbundt.

Leonardo Da Vinci døde tre måneder og ni dage før Johann Tetzel i 1519 den 2. maj 1519. Martin Luther, der var cirka tredive år yngre end Leonardo Da Vinci, døde den 18. februar 1546.

Måske læser vi snart på TTV:        “De nyklippede, nikotinfrie egetræer har lige været til overdans i en kålpølsevogn”

 

Sonia

6. juli 2009

Solen paa slingrekurs – hvad goer vi nu, lille du? Ring til Connie, hun har ansvaret og er ansvarlig, ogsaa i den grad


Men Connie er på Grønland for at vise smeltet is frem

http://jp.dk/nyviden/article1747060.ece

Jyllands-Posten

Solen er på slingrekurs

Offentliggjort 06.07.09 kl. 11:39

“Solen opfører sig så mærkeligt for tiden, at vi måske er på vej mod en ny kuldeperiode på Jorden som i midten af det 17. århundrede – kendt som “den lille istid…”

————————
Det er ikke tilfældigt at filmen “Den tredje Istid” kører i biograferne.

Det der med Solen mener jeg vi skal tage Bent Betjent ind igen for at løse. Han kan det der. Kuldeperioden viser sig så tydeligt ved at temperaturen stiger (som de siger), og så er det Bent kommer ind og bringer lys over Mælkevejen, Solsystemet er nemlig ikke nok; det siger sig selv. Vi må givet have flyttet nogle stjerner, og det er lige Bent Betjent.

Vi ve’ ha’ lys over det her land. Der blive lys!

————————-

Vi mener afgjort der noget i vejen. Pinsedag må være flyttet, hvis Solen slingrer i juli; pinsedag er jo netop dagen, hvor Solen slingrer lidt eller danser, om man vil.

Sonia og Sonias søster Gurli Margrete

Relateret emne: Oven over al ting stråler moder sol

24. april 2009

ADDENDUM: Ad Marx og Engells i det 21. aarhundredes aktuelle ideologi. To be alert is better than to become supprised


i

Den totalitære tankegang og ideologi i det 20. århundrede blev særligt tilrettelagt af Karl Marx og Friederich Engells med “Das Kapital” og “Det kommunistiske Manifest”. De udkom i midten af 1800-tallet og vurderes nu at trænge til en fornyelse af de totalitære kræfter.

Karl Marx og Friederich Engells samt alle de ideologiske eftersnakkere heraf nåede ikke helt at blive eneste idemæssige grobund i verdensaltet, selvom de nåede langt ind i også de såkaldt ikke-marxistiske kadrer og grupperingerne fra de gamle stænder. Det skal der rådes bo på nu.

I det 21. århundrede skal den totalitære orden for verden køres over verdensfrelsen: Al fattigdom, al sygdom fjernes og alle miljøspørgsmål løses, hvis vi er villige til at  underkaste os den rette udvælgelse af de historiske, litterære og kunstneriske retningspile, dermed synet på samme og vel at mærke give politisk korrekt vurdering heraf i nutids- og fremtidslys. ‘Underkastelse’ har mange navne, islam for eksempel.

Mind Control by Submission kan vi kalde det. Gennemgangen er selvsagt kombinerede lyd- og videooptagelser i et nyt altomfattende lektionssystem “Addendum”. Først og fremmest skal næsten alle de bestående grundpiller fjernes eller befolkes af hjælpere af rette støbning, efter adskillige diagnoser og ikke mindst fejldiagnoser er kastet på banen og derefter skal vi bare sige JA, så kører det.

Vi kan håbe på at ligesom de trods alt begrænsede resultater for Marx og Engells, vil heller ikke denne nye verdensorden komme til at herske altomfattende. For at tage stilling og eventuelt sige fra er det nødvendigt at sætte sig ind i grundlaget der arbejdes fra.

Jeg kan foreslå “Addendum (3)” som starting- eller udgangspunkt, der ganske vist fylder en del (33 GB) og findes på: http://www.mininova.org/tor/1489387. Nu er der præcis som med modstanden mod masseindvandringen sat en mængde organer op for tilsyneladende at støtte og samle denne modstand her også – men i virkeligheden er flere af disse i stedet medløbende organer, der blot er sat op for at opsamle modstanden. Et reaktions- og tilrettelæggelsesmønster der ikke skal overraske, når en verdensorden søges gennemført af nogle af de stærkeste kræfter i verden. Det samme gælder med Addendum. Conspiracy-entutiast Alex Jones kører for eksempel en række kritiske indlæg herimod, men hans firma hævdes at være ejet af en af de største tilhængere af den nye verdensorden. Jeg kender ikke sandheden herom, men jeg vil forslå at man selv tager kritisk stilling til undervisningslektionerne, som foreligger på engelsk.

Bedste orientering får man ved selv at lytte til og se bidragere – der som nævnt skal opfattes som undervisningslektioner til egnede 20-25 årige pionerer for sagen. Alt materialet er på engelsk.

Sonia

Dagens motto: Hvis man ikke vil lære, så må man føle. Denne naturlov kan ikke afskaffes ved lov eller dekret.

14. april 2009

RESULTATET BLEV SOM VI FORUDSAGDE 8. APRIL – ENDNU MERE GANG I GAVEBODEN


Boligrenoveringen skal nu have mange ekstra nyk, mener DF, Socialdemokraterne og SF. 1,5 mia. kr. i foræringer til husejerne er simpelthen alt for lidt i forhold til boligejernes egne ønsker om statslige ‘værdier’ – der i virkeligheden er andres værdier eller på lidt længere sigt kriseuddybende nytrykte/nydigitaliserede pengemidler.

Og når det forholder sig sådan, så vil de tre konkurrere om at hælde flere midler i husejerne.

De politikerskabte prisstigninger på boligmassen – fordobling på 5 år – satte finanskrisen igang med boligprisfald i stedet. Men nu vil politikerne forsøge at kompensere for prisfaldet i det åbne, men reelt satse på at blive genvalgt i det lukkede. Egne særinteresser, ikke landets deroute bekymrer dem.

5. marts 2009

DET ER NEMT AT BEGRIBE, HVORFOR DE TAGES PAA SENGEN

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, USA, Værdikrise, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 10:30

Arrogant uvidenhed – kaldes den

menneskelige egenskab, tilstand eller

attitude, der blokerer sammen med

stoltheden

 

Det er ikke så svært at forstå eller blive bragt til at forstå, hvorfor situationen med bandekrig i og omkring København hele tiden skærpes, og hvorfor hele udviklingsmønstret tydeligt ser ud til at kunne føre mod krigstilstand overalt i landet.

Det forudsætter kun at ‘de store spørgsmålstegn’ åbner ørene og lukker munden: Andre var langt klogere end I var allerede i slutningen 1980erne, og de kunne derfor på grundlag af viden og indhøstede erfaringer andre steder fra med sikkerhed forudsige, hvorledes det ville gå, når indvandringen fortsatte til Danmark.

Der var ikke strålende karrierer, der stillede sig hindrende i vejen for sandheden blandt de forudseende. I troede I gjorde en forskel. Ja, troede…

At krigen starter blandt dem, der har pengene at købe våben og transportmidler for, skal man ikke undre sig over. Det var de narkohandlende bander.

Nu er det forhåbentlig ved at være slut med de beroligende historier til os intetanende og måske også slut med de overlegne til tider overbærende og samtidig arrogante smil fra eliten til undersåtterne foran skærmene.

Se, det var ikke pøblen der valgte at orientere danskerne i tide (for 20 år siden), selvom I beskyldte dem for alt undtaget pædofili og landsforræderi, men det er pøblen der tager over på gadeplan fra nu af. Præcis, som man ikke gad høre. Og når man ikke vil høre, så må man føle. En livsvisdom der stadig gælder ganske uantastet af diverse sindssyge vedtagelser og ditto undladelser i FT.

Længere er den ikke.

Sonia

2. marts 2009

Stolte over intet andet end ingenting : ‘KEJSERENS NYE KLÆDER’


VIRKELIGHEDEN DER KUNNE SÆTTE

LIDT IGANG OG SIKRE ET RÅDERUM

FOR DEN NØDVENDIGE OMSTILLING

TIL KONKURRENCEVILKÅRENE:

Ikke alene topskatten, men hele progressionen skal fjernes (fradragene ophæver forvejen progressionen og har gjort det i årevis). Plus der skal ske en voldsom nedsættelse af den for alle herefter fælles, gældende trækprocent uden nogle fradrag overhovedet til 25-30 procent, samtidig med lønningerne nedsættes med 15-20 pct. Dette vil mærkes som en lønfremgang..

De fatter så absolut intet af situationens alvor. Det er en skændsel.

Forslaget her ville igangsætte noget af det, som nu glider os endeligt af hænde med største hast. Og skatteprovenuet vil ikke blive betydeligt mindre end i dag af to grunde: Dels bliver skatteindkradsningen yderst effektiv samtidig med behovet for skattekontrol via selvangivelsen og andet totalt fjernes, dels tiltrækkes der så meget udefra og flere eksisterende ting kan naturligvis også udviddes, fordi det nu betaler sig så meget at gøre det, at det ekstra skatteprovenue fra blot det sidstnævnte vil være ganske betragteligt.
Et nok så afgørende aspekt vil være at skattetænkningen og snyderiet, der mest drives ved de højere indkomster, nærmest fjernes endegyldigt.

Skatteopkrævningen og lønningerne har simpelthen kvalt den eneste kilde som kan skabe ny købekraft til dækning af pengemidlerne, som politiker blot flotter sig med og derfor gør værdiløse til sidst, når det fortsætter.

Problemet er at de typer der skal træffe sådanne beslutninger absolut intet ved om det, de beskæftiger sig med og deres rådgivere fra administrationen kunne aldrig finde på at foreslå noget, der blot for en kort stund (ganske vist indbildt) truede deres eget levebrød den mindste smule.

Hvorfor jeg skal have en grøn check at betale grønne afgifter med er lidt svært at forstå. Kunne jeg så ikke lige så godt blive fritaget for de grønne afgifter? Nej, det kan jeg nok ikke, fordi checken selvfølgelig lige knap dækker de ekstra afgifter på el, vand og varme, der skal indføres.

Det er altså så jublende sindssygt: Man undrer sig samtidig over, at folk ikke benytter sig af kunne skifte leverandør af el. Sandheden er at el koster ca. 17 øre pr. kWh, og vi betaler mere end ti så meget for den, kr. 1,78, med afgifterne lagt til allerede. Mon ikke vi skal gå ud fra afgifterne bliver de samme – bortset fra de nu sættes yderligere op – ved skift af leverandør? I Florida betaler man 68 øre pr. kWh, og her bidrager man sandelig også som forbruger til det grønne look over regningen.

Sonia

26. februar 2009

Offentligt nytrykte tilskud til alt, hvis du er MISERABEL husejer, hvis I er MISERABLE husejere – og stemmer forkert ligesom nogle haandværkere paa byfornyelsessprøjten – bare kom til fadet, vi trykker pengemidlerne


Les Miserables

Ved et valg i Tyrkiet for nogle år siden tilbød statsministeren in spe vælgerne et gaskomfur til husstanden, hvis de stemte rigtigt. Denne KULTURBERIGELSE synes sandelig/endelig at have slået an her.

Huspriserne fordobledes på 5 år og i alt førte forbrugsøkonomien i 90-erne og indtil 2007 til at huse og ejendomme steg i pris med knap 1.000.000.000.000 kr. 1 billion danske kroner. Da denne danske boligbobbel af falsk køberkraft endelig brast og mange ikke-eksisterende kroner selvfølgelig var blevet brugt ganske vist reelt, fordi de var klonede midler bragt tilveje af Bent Betjent, den gavtyv og den tidligere nationalbankdirektør, så kom finanskrisen og den reelle nedgang for håndværkere. Byggeriet gik simpelthen i stå.

Det skete nøjagtigt med de ekstra bivirkninger, som vi havde sagt det ville ske.

Skulle de nu ud og have røvvaskerjobbene eller på højskole med 2. og 3.-g’erne, spurgte mainstream-medier???? 

NEJ!!

Så kom heldigvis Varmlufts-Connie hjem og råbte uimodsagt: Mindst 1 milliard mere til de miserable boligejere, hvis de energiinvesterer i et eller andet med omtalt klima-aflad.

Det ville Brunhilde ikke finde sig i, for det kunne betyde de konserverede fik købt sig ind på de stakkels boligejere og de ledigblevne håndværkere før Dansk Frelserparti:

Så statstilskud til alt, lød parolen nu fra DF, hvis du bor i hus: Køkkener, Saunaer, og hvad du vil, og jeg skal komme efter dig – bemærk, især til de lavere mellemlag, som har lidt efternøler-tendenser. Det er p.t. segmentet for Frelserpartiet sammen med håndværkerne, der har holdt kæft – om indvandringen – alt for længe under den såkaldte BYFORNYELSE, der også holdt dem igang ‘med kustigt åndedræt’.

BARE RING OG VI ER DER MED DEN FALSKE KØBEKRAFT, ELLERS RYGER MANIKEN. 

Den kære BYFORNYELSE med offentlige tilskud til alle ombygninger på udlejnings- og andre ejendomme er ovre. Det startede i begyndelsen af 1990, hvor murere, tømrere, malere havde 35-40 procent arbejdsløshed.

Nu er byggeriet BESYNDERLIGT NOK gået fuldstændig i stå igen, fordi de rare falske penge forsvandt til forbrug én gang til. Så må vi have nogle flere falske penge at købe mandater for. Så vi kan få en endnu større krise, for den er nemlig intet at regne mod mandater og dagligt brød og ben til levebrødspolitikere.

Skidt-pyt: 7.700 flere ledige i februar, 5.000 flere i januar

Ved et valg i Tyrkiet for nogle år siden tilbød statsministeren in spe vælgerne et gaskomfur til husstanden, hvis de stemte rigtigt. Denne KULTURBERIGELSE synes sandelig/endelig at have slået an her.

Ihukommende den betjents ord:

VI VE’ HA’ LYS OVER DE’ HER LAND

Sonia

21. februar 2009

JAMEN, JAMEN, LOVE SKAL STYRE ELLER ERSTATTE NATURLOVE – HVORDAN SLIPPER VI AF MED DE ANDRE ?


Det er ikke mere end rimeligt at hver ko skal koste kr. 600 i grøn afgift pr. år. Det siger tidligere skatteminister Carsten Koch i skattekommissionen. Det er selvfølgelig fordi koen prutter og laver CO2- og SH3-gasser, det siger vel sig selv. Og så går klimaet selvfølgelig amok.

Nok en ko, men kan et svin finde ud af spare på gassen, når landmanden selv har fået banket afgiftsprisen pr. udladning ind på lystavlen og betaler pligtskyldigst? Nej, men så kommer der også flere penge i kassen, skattekassen. Hvordan var det med klimaet dengang vi havde oldensvin før 1700-tallets jordreformer, og sandelig også længe før den store indvandring fra syd og øst begyndte at tage fart i 1983. Det var selvfølgelig også før EU afskaffede hovedparten af de pruttende malkekvægsbesætninger i Danmark – en reduktion fra 87.000 til 13.000 fra 1972-1992.

Nej, så går det ikke hurtigt nok, ‘for nu glemmer vi industrien på de tider’ – der i 1700-tallet. Kejserpingvinen er simpelthen begyndt at lægge sine æg på havisen, så den udrugede unge straks falder i vandet og drukner, når isen smelter p.g.a. køerne og svinene og ikke mindst indvandrerne i Danmark og Baden Würtenberg, selvfølgelig – det er et landbrugsområde. Det kræver altså mere rumopvarmning og dermed mere CO2 med alle de folkeflytninger fra varmere til kolde områder. Tænke sig, ‘at kejserpingviner kan blive så dumme, bare fordi der er så mange miljøsvin oppe mod nord’, at de lægger ægget ude på isen. Det er altså ny forskning, ikke osse, hjerneforskning, vistnok ham Madsen med broderen, han ka’ det der.

Alt er blevet nord dernede, siger min

sagsbehandler, sådan kan det komme

til at gå her også.

Men først skal vi have gravet åerne dybere for at få vandet til at løbe hurtigere væk, det siger Eyvind Vesselboe fra liberalen og et EU-direktiv. Ideen stammer fra Skjern Å projektet og formentlig fra den tidligere Århus Amtskommune. Men så var der altså for nylig en biologisk professor i prime time, der uforvarende fik lov til at sige noget ‘hasarderet sludder om tyngdekraften og vand’. Og det er selvfølgelig det her med, at åen skal være dybere og dybere for at vandet løber, så åen ender under havets overflade. Men det er noget sludder. Og det er jo fordi vandet ikke selv kan finde ud af det med naturlovene. Så kan det sagtens ende rigtig bæredygtigt, især hurtigere med en lov som Ritt også gerne ville have det, lang tid før hun begyndte at bo i eller bygge billigere lejligheder og love fjernelse af eller fjerne grimme terminaler endsige rå-regulere nattens trafik- og skydekultur af hensyn til bykulturen på bekostning af kulturbyen. Der skal altså osse lissom være et modspil til kulturmiljøet og miljøkulturen i landdistrikterne. Det sidste er der vedtaget love om. Og det er vi altså rigtig mange, der godt kan forstå:

Hvordan slipper vi af med de andre?

Sonias søster,
lettere redigeret med søsterlig let hånd af min søster

PS: Nu skal vi have snoller, for hun er alligevel ikke så noller

19. februar 2009

Lidt mere om farcen med menneskeskabt klimaforandring


Her kan du se, hvordan GISS – det eneste af de 4 globale temperaturmålingsinstitutter, IPCC regner med, gjorde oktober 2008 til den varmeste nogensinde ved at anføre målingerne fra september i stedet: http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/3563532/The-world-has-never-seen-such-freezing-heat.html

For øvrigt viser det sig, at halvdelen af GISS´temperaturmålere i USA står i nærheden af kunstige varmegivere: http://scienceandpublicpolicy.org/originals/accurate_climate_change_assessment_an_impossible_task_.html

De 3 øvrige temperaturmålingsinstitutter bruger satellitmålinger.

Vedrørende temperaturer og afsmeltning af is ved polerne: I flg. NASA er temperaturen i Grønland i dag som i 1920: http://scienceandpublicpolicy.org/originals/accurate_climate_change_assessment_an_impossible_task_.html

Her kan du se tykkelse og udbredelse af Nordpolsisen (satellitbilleder) på ethvert tidspunkt siden 1980 – og sammenligne: http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh

UN Blowback: More Than 650 International Scientists

Dissent Over Man-Made Global Warming Claims Study:

Half of warming due to Sun! – Sea Levels Fail to Rise? – Warming Fears in ‘Dustbin of History’

‘No evidence for accelerated sea-level rise’

Vedrørende den videnskabelige konsensus, se her: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-23ad-45f0-274616db87e6

Global-opvarmnings-svindelen (2007)

Afsløring af de helt store, 4. marts 2007 på

Channel 4

: Hele filmen her
– ikke kioskbasker i Danmark, men kætteri

Du er ikke det mindste i tvivl, når du har set den udførlige videnskabelige gennemgang i dokumentarfilmen uden noget fup, så enhver der kan engelsk, forstår det.

Den kan hentes de sædvanlige steder, f.eks. på : http://www.mininova.org/tor/1584963

Supplerende:
https://danmark.wordpress.com/2007/11/28/low-on-the-agenda-in-usa-high-on-the-agenda-in-eu/

Older Posts »