Danmark

25. september 2009

Verdens lykkeligste folk er danskerne


http://www.berlingske.dk/article/20090925/verden/90925002/

Danskerne er verdens lykkeligste folk,

fordi vi har ‘gratis sygesikring’

En populær amerikansk TV-vært hævder, at danskerne er verdens lykkeligste folk, fordi de har ”gratis sygesikring,” og det har sat sindene i kog. Smiler danskerne på grund af socialisme?

—————————————————————————————————————

Vi kan tilføje at det også er gratis at komme med ambulancen, og det er selvfølgelig gratis at blive behandlet på hospitalet. Det hænger sammen med at læger, ambulancefolk og sygeplejersker og andet sundhedspersonale i Danmark arbejder som frivillige eller slaver, d.v.s. de får ingen løn. Det er derfor det er gratis.

Ja, vi har et skattefinansieret velfærdsystem med metastaser til alle kanter af tilværelsen, og det sidste nye er at velhavere får et nyt miljørigtigt tag på huset med tilskud fra staten, d.v.s. pengemiddeloverførsel fra fortrinsvis de mindst købedygtige, for staten har ingen andre penge,  end dem staten selv udsteder ud af den blå luft.

Det har været vejen i Danmark i to generationer nu, og resultaterne skulle Larry King også hæfte sig ved, inden han fortsætter eventyrhistorien om denne uvirkelige samfundslivsstil, som danskerne aldrig har bedt om, og som altså nu er blevet grundigt afprøvet på virkeligheden:

http://www.lilliput-information.com/economics/engvelg.html (English version)

http://www.lilliput-information.com/economics/velg.html (dansk version)

Resultaterne har vist sig. Vær så god at spise.

18. september 2009

Skolerne behandler eleverne som dyr – og derfor bliver de planlagt til noget, der kunne ligne dyr eller sociale, ensrettede skabninger som følger flokken


DAMP-børn er betegnelsen for de børn og unge, der i deres adfærd og mentalitet afviger meget fra de nye udbredte normer i skolen og institutionerne. Kommer man med andre værdier hjemmefra og siger vedvarende fra over den nye verdens- og mentalitets-orden, som den praktiseres af læreren, bliver man sandsynligvis sendt til psykolog og der behandlet med RITALIN (et amphetaminstof) og DEXETRINER .

Det er en katastrofe:
I 2003 behandledes 2.400 børn og unge for den samfundspåførte adfærdsreaktion med amphetamin. Forbruget af Ritalin på de skolebørn, der har vanskeligheder med at finde ”den rigtige rolle at spille i NWO-pædagogikken eller reformpædagogikken eller bare pædagogikken”, d.v.s. at transformere børn til sociale, ensrettede skabninger som følger flokken, steg med (!) i 40 % bare i år 2000. Dette fulgte indirekte af DR-Teksttv-Nyheder 14-12-2000
.
Antallet i 2007 var 7000 og 2008 en stigning på 40 pct. igen til 10.700 tilfælde pr. år, tilfælde hvor forældrene til børnene er blevet påduttet, at ‘sygdommen’ ligesom andre sygdomme skal behandles med medicin. 10.700 svarer til 1/6 af en fødselsårgang i Danmark.

Mængden af ritalin købt på recept på apotekerne til 0-14 årige er fra 2007 til 2008 steget med 55,7%

Advarsler i England mod ritalin til børn under 5 år – uden nogen baggrundsinformation on real thing

Uden at have sat sig ind i baggrunden for dette samfundsskabte projekt må man vel sige, at det må dreje sig om ‘en epidemi’, der breder sig med en vis hast.

Der er mange børn at redde i skolerne – der er adskillige i vor egen kreds af kritiske, som jeg kender. De vil få diagnosen ”dampbørn”, i USA (ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og der skal udskrives sindsændrende narkotika til dem. Dette onde vokser eksponentielt og dermed også tragedierne, hvis ikke historierne efterhånden kommer til offentlighedens kundskab.

Berlingske Tidende i dag:  100.000 voksne har ADHD – den beskrives som en sygdom og intet om den reelle baggrund for diagnosen

Samlet set er det retningen lige ned i grøften
20 pct. af ressourcerne i skolevæsenet bruges på specialundervisning. D.v.s. opimod 10 mia. kr. går til at rette op på adfærdsvanskelige og psykisk syge børn. Disse fylder mere og mere i skolebudgetterne, skriver Jydske Tidende 13. april 2008.

Historien er lang. Her er den korte version:
Hvor begyndte det?

Doktor Wilhelm Wundt ( i 1800-tallet):
“Han satte sig for at bevise, at mennesket er en sum af dets oplevelser, af de påvirkninger, som trænger sig på dets bevidsthed og ubevidsthed”.

“Læreren har en helt anden opgave, d.v.s. en anden rolle, han er blevet en slags vejviser til barnets socialisering. Han leder enhver ung til at godtage den særlige opførsel, som forlanges af ham i den hensigt at få ham til at følges med gruppen. I den udvikling var også bestræbelserne på at ujævne individuelle forskelle for at opnå en ensartet samling af studerende, som befinder sig i uvidenhed om indlæringens teknikker, at udtænke fremtidens sociale mønstre, at skifte læseplaner og metoder ud efter behag”.

Den Wundt-skolede Thorndike:

”Hvis halvdelen af eleverne i en klasse får det tilfredsstillende udbytte, skal eksperimentet betragtes som en halv succes. At den anden halvdel ikke lærer noget er selvfølgelig ikke lærerens fejl, da denne halvdel har hørt det samme og været udsat for de samme påvirkninger. Da er der noget galt med den anden halvdel af klassen. Psykologiske prøver skal afgøre, hvori fejlene hos halvdelen består”.

En kombination af tysk, kemisk medicin og den wundtske psykologi på amerikansk opdragelse blev udviklet af en gruppe videnskabsfolk ved John Hopkins Universitetet med støtte fra Generel Education Board. Topmålet var nået i 1963 ved “at de påviste det bæredygtige” i at bruge amfetaminer som Dexetriner og Ritalin for at “behandle” børn, som blev anset for “besværlige” eller var for aktive. Dokumentationen findes i “The Myth of the Hyperactive Child, and Other Means of Child Control” (Myten om det overaktive barn og forskellige midler for kontrollering af barnet), skrevet af Divoky og Schrag.

“Den moderne skole”, som Flexner plæderede for fra 1916, ville ikke fuldstændig afskaffe litteratur og historie, men der skulle nye metoder til på disse områder. Formel engelsk grammatik skulle afskaffes og klassisk litteratur skulle betragtes, som den ikke eksisterede.

De nye metoder sejrede i USA allerede i midten af 1920-erne. Dewey’s discipel Harold Rugg udtalte:

“… igennem verdens skoler vil vi udbrede en ny opfattelse af regeringen, en, som vil omfatte alle fællesmenneskelige aktiviteter; en som vil pege på nødvendigheden af videnskabelig kontrol og bringe økonomiske aktiviteter til udførelse i alle folks interesse”.

Mange lærere kan ikke holde det ud længere, for eleverne gør præcis, hvad der passer dem overalt. Derfor flygter lærerne fra jobbene som aldrig før. I Nordsjælland er der direkte lærermangel af samme grund.

Udviklingen af reformpædagogikken på dansk jord begyndte i 1922, men fik et særligt opsving i 1970-erne, hvor helt nye metoder skulle revolutionere fra seminarier til børnehaver og hele skolesystemet.

Hvorledes udviklingen er fastholdt, kan der læses i en fransk bog fra 1995 med titlen “Machiavel Pedagogue” ou le ministere de la réforme psychologigue” af Pascal Bernardin, forlag: Editions Notre-Dame des Graces. Om hjernevask i franske skoler til fordel for “den nye verdensorden”. [1996, 4, 16]. I alt 185 sider

Er EU og FN med i nwo-projektet?

Startede det før 1965 i USA?

Dokumentation: Amfetamin

Den danske skole i dag

Polsk læge i Danmark tør åbne munden

Ultimo 2009: http://politiken.dk/indland/article868239.ece

17. september 2009

Galskaben er uden ende, ogsaa klimaet er paa dagsordenen i fornyet udseende


Kunsten Stiger

For to dage siden ‘var solen faldet i søvn’ og denne lidt sære, men tidstypiske, barnagtige udtryksmåde med de mennskelige eller rettere dyriske egenskaber overført på naturen i øvrigt er blevet come il faut (= PK). Det skulle vistnok tolkes derhen, at solpletternes antal nu igen synes at være i aftagende retning, så man kunne formode eller måske være sikker på, at temperaturen igen falder på jorden i forhold til i de seneste 15-20 år.

Det er selvfølgelig ærgeligt, hvis det sætter ind med isvinter i år, netop når det længe ventede klimatopmøde tager sin begyndelse i december. Der kan både blive tale om en kommissærpost i EU og ellers en alternativ karriere i spil, den kan stå og falde med temperaturen. Tænk på Bent Betjent, da krisen satte ind, så skulle han væk med alt det vrøvl han havde kørt i flere år.

Men så i dag bliver vi alle så syge p.g.a. af det ændrede klima. Vi får nemlig bl.a. malaria-myg, og også pappegøjer og palmer ligesom i England. Den sidste kom med lidt forsinkelse, men helt ærligt, den kom tilsyneladeladende med så stor kraft, at den ikke kunne nå at standse, uanset om det er pure opspind eller dagsorden lige skiftede lidt. Se, malariamyggene er slemme nok og vistnok ikke de eneste sygdomsbærere vi kan forvente, der er flere, vi får også tørke og kolera, siger 15 lægeforeninger til The Lancet.

Det skulle så hjælpe på D-vitaminmangelen hos indvandrerkvinderne fra Afrika og Mellemøsten, hvis det bliver varmere her, kan vi tilføje. De kan nemig ikke tåle vores nuværende klima, der selvfølgelig helst skulle ændres, så det passer til deres klædedragt. Om det er kulturmiljøet eller snarere miljøkulturen er svært at sige. Men der skal lovgives herom igen. Heller ikke om det betragtes som en streg i regningen kan vi sige sikkert. Men vi skal i hvert fald ikke have den med her, hvis vi skal være politiske korrekte. Det er noget med støj på signalerne. Det er det der med bevillingerne til den forskning, der kan sikre at personalet holder sig væk fra sygdombehandlingen og de her patienter. Det er vejen frem.

Nu malariamyggene har de altså haft i Siberien i tusindvis af år. De findes også allerede i Danmark, men sygdommen malaria er her ikke. I Siberien er der rigtig mange, men der bor næsten ingen mennesker, og det er også så som så med sygdomsbakterien i Siberien. Så synes jeg det er lidt vanskeligt at hævde sikkert, at eventuelle temperaturstigninger her vil trække dem hertil. Mig bekendt er der ingen der holder på dem. Vi kan forsigtigt spørge: Kommer malariamyggene så syd fra eller nord fra? Der er det anderledes og alligevel nemmere at fastslå med sygdombærerne.

0631.sit_human.oa4997

getmap.aspx

Selvfølgelig, hvis de kan få 55-60 pct. af befolkningerne til at gå med på den, eller rettere gå med på én af dem, og resten tier stille, så er den hjemme, for dem, der har planlagt, at vi skulle ende i enhedsdiktaturet.

Jeg skylder at oplyse, at ‘det er lissom lidt’ koldere i Siberien sammenlignet med temperaturerne på vore himmelstrøg.

21. marts 2009

GIV OS NOGLE EKSEMPLER PAA SAMFUNDSMÆSSIGE FORSØG, DER SAA EFTERFOELGENDE BLEV GJORT LANDSDAEKKENDE, ALTOMFATTENDE OG PERMANENTE VED LOV


I Danmark blev tradition for at særligt følsomme lovtiltag, som politikerne har vanskeligt at vurdere befolkningens reaktioner på, er noget der sættes igang via en såkaldt forsøgsordning – vedtaget uden at offentligheden rent faktisk hører noget særligt til det:

Vi kan lige huske disse eksempler:

  1. Roskilde Universitetscenter
  2. Christiania
  3. Såkaldt ‘byfornyelse’ (mener vi også startede som forsøg i 1990-1991)
  4. “Pædagogbumb”, vildvækst i antallet af rundkørsler omkring småbyer og andre SF-inspirerede trafikreguleringer 
  5. Udflytning af indvandrere fra flygtningebyerne til danskernes tvangsauktionerede huse (Bornholm)
  6. Privatisering af visse aktiverings-tiltag i beskæftigelsesloven
  7. Specialinstitutioner til unge kriminelle

Det sidste nye forsøg er musik i venteværelserne hos lægerne. Rap-, rabalder-, og 12 tonemusik skulle være meget fremmende på kødannelsen hos lægerne. Man kommer hurtigere igennem patientmassen, fordi de syge normaldanskere naturligvis forlader venteværelset.

Et forsøg er pr. definition en hændelse af en vis varighed, hvorefter forsøget vurderes m.h.t. positive og negative effekter og påvisningen af eventuel naturlov.

Sådan var det, når vi holdt os til kemi- og fysikforsøg. Men sådan er det ikke med samfundsforsøg i Danmark. Her er det noget med, at man vanskeligt kan vurdere danskernes reaktioner, eller noget med at det kniber at samle et flertal i FT til altomfattende lovinitiativ. Så vælges forsøget…, hvorefter syv vilde heste ikke kan stoppe projektet i at blive altomfattende og permanentgjort. Bureaukratityngden er derefter afgørende.

Vi ville meget gerne liste mange flere samfundsforsøgsordninger op, som har været igangsat  her i landet, fordi historien skal skrives om, hvad som hændte under landets ødelæggelse.

Forslag er meget velkomne.

Sonia

5. marts 2009

DET ER NEMT AT BEGRIBE, HVORFOR DE TAGES PAA SENGEN

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, USA, Værdikrise, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 10:30

Arrogant uvidenhed – kaldes den

menneskelige egenskab, tilstand eller

attitude, der blokerer sammen med

stoltheden

 

Det er ikke så svært at forstå eller blive bragt til at forstå, hvorfor situationen med bandekrig i og omkring København hele tiden skærpes, og hvorfor hele udviklingsmønstret tydeligt ser ud til at kunne føre mod krigstilstand overalt i landet.

Det forudsætter kun at ‘de store spørgsmålstegn’ åbner ørene og lukker munden: Andre var langt klogere end I var allerede i slutningen 1980erne, og de kunne derfor på grundlag af viden og indhøstede erfaringer andre steder fra med sikkerhed forudsige, hvorledes det ville gå, når indvandringen fortsatte til Danmark.

Der var ikke strålende karrierer, der stillede sig hindrende i vejen for sandheden blandt de forudseende. I troede I gjorde en forskel. Ja, troede…

At krigen starter blandt dem, der har pengene at købe våben og transportmidler for, skal man ikke undre sig over. Det var de narkohandlende bander.

Nu er det forhåbentlig ved at være slut med de beroligende historier til os intetanende og måske også slut med de overlegne til tider overbærende og samtidig arrogante smil fra eliten til undersåtterne foran skærmene.

Se, det var ikke pøblen der valgte at orientere danskerne i tide (for 20 år siden), selvom I beskyldte dem for alt undtaget pædofili og landsforræderi, men det er pøblen der tager over på gadeplan fra nu af. Præcis, som man ikke gad høre. Og når man ikke vil høre, så må man føle. En livsvisdom der stadig gælder ganske uantastet af diverse sindssyge vedtagelser og ditto undladelser i FT.

Længere er den ikke.

Sonia

14. januar 2009

Saa kom der hul paa sager om omskaering


Uddrag af : http://www.berlingske.dk/article/20090114/danmark/90114119/

“Far til omskårede døtre: Jeg vidste intet

Forældrepar, der er tiltalt i den første straffesag om omskæring af børn, nægter sig skyldige.

Et forældrepar med sudanesisk baggrund nægtede sig onsdag skyldige, da Retten i Glostrup indledte den første straffesag om omskæring af børn.

Forældrene er tiltalt for at have arrangeret omskæringen af deres to døtre, der i dag er 10 og 12 år, under rejser til Sudan. Men døtrene blev opereret dér for at forhindre dem i at få orm og betændelse, har moren forklaret. Den forklaring fremgik af anklagerens fremlæggelse…”

————————————-

‘moren’ skal rettes til ‘moderen’, når uddraget ovenfor skal være korrekt dansk, “ellers kunne man få det indtryk, at der henvises til hendes hudfarve.”  Vi ved så udmærket, at det er indtrængen på familien via dens egne udtryk rænken er smedet for.

Suppler med: http://www.berlingske.dk/article/20090113/danmark/901130311/ 

Men fang hellere omskærerne her til lands!

Omskæring er udbredt i Afrika og på visse danske sygehuse

eller

Skattefinansieret vold mod kvinder på vore sygehuse

That’s the tool of our trade here!!

Sonia

12. januar 2009

Godt raad om epidemien, der i mange tilfaelde slutter med lungebetaendelse som det naestsidste og saa toer hoste igen til slut.

Filed under: Danmark, folkeskolen, skoler, Sverige — Tags: , , , , , — Jørn @ 20:40

i

Mine erfaringer og lidt information i NDR-TV

 Der er en særlig ondartet epidemi, som hærger Nordvesteuropa lige nu.

Halvdelen af befolkningen i Nordtyskland er blevet ramt.

Den typiske udvikling går over noget, der kunne ligne den ofte tilbagevendende influenza, som skyldes virus. En sådan virus- forårsaget influenza kan ikke bekæmpes effektivt efter udbruddet.

Symptomerne denne gang er influenzaens den første uge. Dernæst kommer lungebetændelse i rigtig mange tilfælde. Den første forårsaget af virus, den sidste som bakterieinfektion.

NDR-TV oplyste her i eftermiddags, at den hærgende epidemi helt igennem er forårsaget af bakterier, altså ikke virus, men TAGESCHAU melder her til aften kl.20, at influenzaen er virusinfektion.

Derfor skal man forespørge sin læge, om man skal igang med penicillinkuren straks symptomerne viser sig sikkert med tør hoste og ond i hoved og nakke og ledene iøvrigt. Det afgøres normal ved en undersøgt blodprøve på stedet.

Ellers når sygdommen erfaringsmæssigt at bide sig ekstra fast uden behandling. Afslutningsvis er der tør hoste igen, selvom alt ellers synes at være iorden. Varigheden kan alt i alt strække sig over en måned eller mere.

Penicillinen tager afgjort fat her, hvis man tåler penicillin.

Der er et utal af hostesafter i håndkøb, der herfra ikke vurderes at være det værd, de koster. Den tøre hoste tages bedst med små nip til saften med mærkenavnet “Benylan”, der findes i en børne- og voksenudgave: Ca. kr. 40 for 125 ml.

Såvidt vi er orienterede hærgede den samme epidemi England i år 2000, hvor 20.000 døde.

Sonia

6. januar 2009

3. generation rygere angribes af enkelte sindssyge brændeovnsbrugere og bilejere


3. generationsrygere er dem, som besøger et sted, hvor en ryger har været, efter at røgen er forsvundet. Man hævder så der er nogle reststoffer, der stammer fra røgen tilbage på stedet.

At det er mere end 10 gange værre med de driftsafgiftsfrie brændeovne med billigt eller gratis kommunaltræ og affald til frelste og også værre med bilosen er fuldstændig ligegyldigt. Man skal forstå, hvordan klaveret spiller, uden det skal oplyses. Fes den ind.

At løbe en tur op over Århus’ Ringgadebro, der er en trafikeret jernbaneoverføring, hævdedes fornyligt at føre til man indtager giftstoffer svarende til 15 smøger.

Det gælder nemlig om at splitte befolkningens mental-robotter – dummedanskerne – af, så de nemmere styres adskildte i hver sin kategori.

Som vi hævdede i 2007:
Vi skal have skudsikre rygefrakker, før noget andet – i grunden besynderligt, at visse danskere på toppen kunne synke så lavt – men der er langt til bunden af gylletanken.

Men det er ikke kun i Danmar. I England spurgte en pubejer om jeg kunne vidste hvilken pub som den eneste i England de besøgende kun drikke deres fadøl og nyde deres cigaretter i i fred. Pubben i Parlamentet. 

Det er godt vi har en snorkel, her.

Selv Mao har sagt fornuftige ting i Den Lille Røde:
“Al uddannelse i børnepasning af mere end tre måneders varighed er ikke alene overflødig, men direkte samfundsskadelig.”

Sonia

1. januar 2009

Flygtninge: Lille Danmark – 4. del


Jyllands-Posten | 18.11.2001 | Indblik | Side 1 | 5133 ord | artikel-id: Y1766153

Et uddrag:

[…]

Som vilde dyr 
En af de danskere, der hjalp palæstinenserne under kirkebesættelsen for 10 år siden (mit: i 1991), har i dag et mere nuanceret syn på gruppen af palæstinensere, der er kommet til Danmark. Vedkommende ønsker dog ikke sit navn frem, fordi det vil skade det arbejde i belastede miljøer, som personen stadig er engageret i. “Nogle af de mennesker, som det danske system forsøger at integrere, er så destruktive og ødelagte, at der ikke er noget at gøre. De er som vilde dyr og farlige.” Det er socialrådgiverne, der har fået rollen som domptører uden nogensinde at have lært kunsten. De skal tæmme de vildeste ønsker, og samtidig skal de gennemskue, hvis der gøres forsøg på at omgå systemet. “Man skal ikke glemme, at folk bliver socialrådgivere ud fra et ædelt ønske om at hjælpe mennesker i nød,” siger en socialpædagog. Men faktum er, at mange socialrådgivere går ned, fordi de ikke kan håndtere det store pres i forbindelse med de komplicerede sager. “Sociale medarbejdere slides op af klienter, der hele tiden forsøger at snyde systemet. Mange sagsbehandlere er ikke i stand til at sige fra. De identificerer sig med de mennesker, de vil hjælpe og går ned på det,” siger en psykolog, som er tilknyttet en større dansk kommune. Udsagnet understøttes på sin egen måde af en socialrådgiver, der er opstillet for SF ved det forestående byrådsvalg i Århus. “Sagsbehandlere er ikke uddannede til at rende rundt og lege politimænd,” fastslår Niels Korfits Møller. “Hvis vi forsøger at undersøge en begrundet mistanke om socialt snyderi, så vil en forsvarsadvokat hurtigt pille det hele fra hinanden i en retssal, fordi der er så mange formelle procedurer, der skal følges.” “Selvom kommunen opfordrede os til at anmelde snyderi, så gjorde vi ikke noget ved det,” siger Claus Møller, der tidligere arbejdede i Gellerup . “Der er ingen sociale medarbejdere, der har lyst til at rende rundt og lege politibetjente. Og alle instanser mangler ressourcer. Områdekontoret i Gellerup er hængt op, og det samme er politiet – med hverdagens problemer. Der er ingen offentlig myndighed, der har overskud til at føre kontrol med snyderi og bedrag.” “Mange i Gellerup render rundt og griner af det danske velfærdssystem. De udveksler gerne højlydt mulighederne for at hente penge ud af systemet.” At Danmark har sociale ordninger, der forekommer ubegribelige i en fattig flygtningelejr i Baalbek, er Ahmed fra Hundige det levende eksempel på. Han er også flyttet tilbage. Et helt år med kone og tre børn, for han har nemlig fået betalt orlov af det offentlige og har fremlejet lejligheden syd for København. Men Ahmed, der trods sin flygtningestatus er vendt tilbage til det land, han er flygtet fra, er et eksempel på, hvad der foregår. Meget foregår så åbenlyst, at flere palæstinensere står frem og fordømmer deres landsmænds moral. Kritikken vender vi tilbage til. Først lidt om, hvad der foregår. “Proformaskilsmisser hører også til dagens orden i de arabiske miljøer,” siger Claus Møller. “Vi oplevede flere arabiske familier, hvor de lod sig proforma-skille. På den måde fik de forhøjede tilskud til børn og bolig. Jeg regnede engang ud, at en familie med tre-fire børn kunne hente yderligere 6000-8000 nettokroner om måneden på den måde. Jeg kender også historierne om at have en kone i Danmark og Libanon. Men jeg har aldrig mødt nogen, der indrømmede det.” Selv på de øverste etager i socialforvaltningerne i landets største byer kender man til problemerne. “Vi ved udmærket, at der er folk, der forsøger at udnytte systemet, og vi lapper hullerne efter bedste evne,” siger en socialchef i en større provinsby. “Bistandsklienterne har nærmest frit slag. Normeringen på kommunekontoret er ikke til efterforskning af klienterne,” siger den socialpædagogiske tillidsmand. “Vores udgangspunkt er, at vi stoler på folk – og derfor hjælper vi dem.” Det vil politikerne også. Og de har ét universalmiddel til at løse indvandrerproblemerne: Aktivering. Problemet er bare, at en række indvandrere ikke ønsker at blive aktiveret og forsøger at slippe.

Krav om falske attester

En læge, der har praksis i et område med mange indvandrere, oplever det dagligt. “Det er udbredt, at palæstinensiske kvinder vil sygemeldes, og ofte for lange perioder, så de ikke skal aktiveres eller stå til rådighed på arbejdsmarkedet.” Lægen har også hørt om tilfælde, hvor sygemeldingen skulle dække over, at kvinden ønskede at rejse med sin mand til Libanon for en længere periode, og så er det uheldigt pludselig at skulle møde på for eksempel et sprogkursus. Hvis lægen siger nej til at udstede en attest, prøver patienten hos en anden. I det sociale system har det ikke altid konsekvens at sige nej til aktivering. “Ofte stoppes udbetalingen af kontanthjælpen ikke, selv om klienterne reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi det vil forværre familiens situation yderligere,” siger Torben Berg Sørensen. Der er også læger, der ser det som deres opgave at orientere kvinderne om prævention, fordi det kan være uhensigtsmæssigt med mange børn i ofte belastede familier. Men det har ingen interesse. “De bruger store børneflokke til at holde sig fri af systemet og til at opnå større økonomisk hjælp,” konstaterer lægen, der også kender eksempler på, at de store børneflokke har gjort det nødvendigt med en ekstra kommunal indsats for at tackle problemerne. “Jeg er træt af arabere, der snyder og bedrager danske skatteborgere,” siger den 51-årige Khaled Youssef Chemali, der i dag lever i Libanon. Han har været dansk gift og boet i Danmark i lange perioder siden 1969. I 11 år var han Volvos direktør i Saudi-Arabien og personlig ven af kongefamilien. I dag importerer han hvert år omkring 2000 tons danske læggekartofler til Libanon. “Der findes palæstinensere og libanesere, der har koner i Danmark på bekvemmelighedsflag,” siger han og gør opmærksom på fordelene ved et sådant arrangement. Den palæstinensiske flygtning gifter sig med en slægtning, som hentes til Danmark. Kvinden får hurtigt en række børn, og på et tidspunkt får kommunen besked om, at ægteskabet er ophørt. Det medfører højere satser. Manden er officielt flyttet og kan sagtens have et ægteskab kørende i Libanon samtidig og pendle mellem sine forskellige hjem. “I Danmark lærte jeg også, at livet består af meget andet end materielle ting,” forklarer Khaled, der forlod Danmark efter sin skilsmisse. “Jeg endte på bistandshjælp og flyttede tilbage til Libanon for at genfinde min værdighed,” forklarer han og citerer undervejs i samtalen både Schiller, Goethe og Søren Kierkegaard.

 

Sonia

Hvorfor kom de første hertil

24. oktober 2008

Kulturel forstyrrelse skal helbredes med medicin


Nu skal indvandrebørnene også fyldes med ritalin og amfetamin, for de kan helt naturligt ikke holde ud til den ideologiske internationalismes rodløse faren omkring efter 68eren fløjte. Diagnosen kaldes ‘kulturel forstyrrelse’ eller mere overordnet ADHD, der er en opfindelse til hovedformålet.

Læs mere om bl.a. omfanget:

http://www.information.dk/169627

“Tosprogede børn bliver ikke diagnosticeret med ADHD, for lærere og pædagoger opfatter deres symptomer som et udtryk for kulturelle forskelle og familieproblemer. Til gengæld dukker de etniske minoriteter med ubehandlede ADHD diagnoser op på de lukkede institutioner…”

Prøv vores søgemaskine med ADHD, og du får nærmere besked

Sonia

Older Posts »