Danmark

10. juni 2009

Flere og tidligere paa pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden


Førtidspensionister bliver yngre og yngre, når de lander på evig forsørgelse: i  Århus, Randers, Horsens og Silkeborg er gennemsnitsalderen faldet fra 48 til 45,4 år på 10 år. I Århus er antallet på førtidspension fordoblet på blot 5 år. Blandt indvandrere på landsplan er antallet på førtidspension tredoblet på 10 år1/3 af alle indvandrerkvinder i aldrene 40-64 er sendt på førtidspension i Århus (fænomenet afspejles også på landsplan, som nedenstående tabel klart viser). I København kun 27 pct. Fire gange så mange samlet får førtidspension i Århus i sammenligning med København.

Tabellen illustrerer forholdene på landsplan i 2007. Data for 2008 er ikke offentligjort, da de indeholder fejl, og data for 2006 er grupperet med en anden aldersfordeling (“hvor uheldigt, så kan vi ikke aflæse effekten af den aktive arbejdsmarkedspolitik!” )

Når bortses fra sygedagpenge, barselsdagpenge og orlovsydelser er der faktisk ikke tale om meget midlertidigt, selvom betegnelsen anvendes i det officielle materiale. Trafikken/ændringerne sker typisk ved at klienterne flyttes mellem grupperne:

Kilde : http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR234.pdf

arbd2

Af de i alt 2.140.000 modtagere af overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag (inklusive folkepensionister) er 1.249.907 mill. i de arbejdsdygtige aldre på overførselsindkomst. Kvindernes voldsomme overtal tælles blandt ikke-vestlige indvandrere. I Århus modtog 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension.

Især førtidspension givet på baggrund af en psykisk lidelse er en forklaring på, at Århus har markant flere tildelinger af førtidspension end København. Mens København sendte 1,5 ud af 1.000 borgere på førtidspension i 2007 og 2008 på grund af en psykisk lidelse, så var det tilsvarende tal for Århus 7,7 personer.

Supplement: Integrationsudgifterantallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Mange fejl i kommunerne:

“Ankestyrelsen, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne…”

På landsplan:

3.000 indvandrere kom på førtidspension sidste år

Hver femte nytilkendte førtidspension i 2008 blev givet til en indvandrer. Psykiske lidelser var i høj grad årsagen.

ShowImage

Hver anden bosnier og libaneser mellem 50 og 59 år var i 2007 på førtidspension. Andelen af ældre jugoslavere, tyrkere, irakere og iranere på førtidspension er steget markant siden 2000.

http://jp.dk/arkiv/?id=1696474&eceExpr=f%F8rtidspension%22%20/%3E&eceArchive=o

http://jp.dk/arkiv/?id=1610984&eceExpr=${eceExpr}&eceArchive=${eceArchiveEscaped}

http://www.berlingske.dk/article/20080402/danmark/704020073/

18 pct. af førtidpensionisterne er ikke-vestlige indvandrere [her skal du lige påregne, at der mangler anden generation efter naturaliserede og et antal udenlandske statsborgere født i Danmark]. De 18 pct. skal sammenholdes med ikke-vestliges officielle andel på 9 pct. af befolkningen. Når den fremhævede parantes indregnes, bliver der nogle flere med ikke-vestlig baggrund – og hvad angår deres tilbøjelighed til at hæve førtidspension – ser det så lige knap så slemt ud, selvom alle må erkende at håndteringen af indvandrernes livsgrundlag her i landet både behandles yderst usikkert, når ikke lemfældigt, og samtidig er det særdeles kostbart og tillige udsigtsløst for andre end de højtbetalte sagsbehandlere og idekreatører i embedsværket.

Under Hjort Frederiksens aktive arbejdsmarkedsregimente undrede vi os en smule over, hvorfor enhver jobmesse var fyldt med indvandrere, og de så stille forsvandt ud af aktiveringsbilledet igen: De sendtes på førtidspension til en højere takst end kontanthjælpen
Og Bent Betjent fik EU til at supplere med microlån på kr. 187.000 på gunstige vilkår:
http://www.ebst.dk/file/4704/forslag_administration_af_regional-_og_socialfonden.pdf

I 2005 oplyste Velfærdskommissionen, at de ikke-vestlige konsumerede 3,47 gange så stor en andel af den danske velfærd hver især i gennemsnit i sammenligning danskerne. Dette indikerer med en andel på 11 pct., at de ikke-vestlige allerede konsumerer 30 pct. af velfærdsbudgettet eller 225,7 mia. kr. ud af i alt ca. 752 mia. kr.

Hvor højt skal de mon op, og vi danskere ned ?

Social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard i Århus blev advaret for tre siden. Han er alligevel overrasket.

Integrationen?

Sonia

24 kommentarer »

 1. […] SÅ KOM DOKUMENTATIONEN ENDELIG […]

  Pingback af Indvandrerne sendtes paa foertidspension, præcis som vi hævdede « Danmark — 12. juni 2009 @ 10:18

 2. Sonia,

  Godt du gør opmærksom på disse tal.

  Det er en skandale af dimensioner. Politikerne har løjet og bedraget det danske folk.

  Det socialistiske system er kunstigt indført af kommmunistdrømmere, der er ligeglade med den menige mand.

  Kommentar af C — 12. juni 2009 @ 19:48

 3. Til C

  Vi fægter mange gange i blinde, fordi “scenetæppet er trukket for”. I enkelte tilfælde lykkes det indirekte at trække sandheden frem, selvom kamouflagen bliver mere og mere fed – også hos de organer, hvis pligt det er at forsyne både os og beslutningstagerne med et sandfærdigt billede af virkeligheden.
  Mange har svært ved taloplysninger og endnu flere tror at statistiske opgørelser altid er fup.

  TIL EN MÆNGDE ANDRE END C:

  LAD MIG BENYTTE LEJLIGHEDEN TIL AT OPLYSE AT STATISTISKE OPGØRELSER ER DET ENESTE DER SÆTTER OS I STAND TIL AT SE DEN VIRKELIGHED, DER IKKE LIGE ER UDEN FOR VINDUET.

  Kommentar af Sonia — 12. juni 2009 @ 21:04

 4. Antal modtagere i aldersgruppen 18-24 det først nævnte antal på: 85.434 modtagere ialt.
  Er det ikke mere end en hel årgang fødte, selv da der blev født flest i Danmark?
  I bekræftende fald, betyder det jo så at et antal lige så stor som en hel årgang er på pension i så ung en alder!

  Kommentar af Peter Buch — 17. juni 2009 @ 19:09

 5. Jo, sidste år udgjorde en fødselsårgang 64.900. Jeg tør ikke lige sige hvor højt årgangene har været oppe. De findes under http://www.dst.dk
  ‘Nyt fra DS’, ‘Befolkning og Valg’. Antallet var altså 85.343.

  Kommentar af Sonia — 17. juni 2009 @ 20:54

 6. […] Nu har vi dokumentationen for de fremmede og understøttelserne […]

  Pingback af Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve? « Danmark — 26. juni 2009 @ 08:39

 7. Herregud da, det er da blot at flytte dem fra en form for passiv forsørgelse til en anden.

  Er førtidspensionen billigere, samme beløb, eller dyrere end den bistandshjælp de plejede at leve af?

  Kommentar af Albert Nielsen — 7. juli 2009 @ 07:12

 8. Det er netop at flytte dem fra én til en anden form for offentlig forsørgelse.
  Førtidspensionens bruttobeløb er en del højere end kontanthjælp.

  Kommentar af Sonia — 7. juli 2009 @ 18:35

 9. Skal vi så gætte på, at kommunens omkostning til førtidspension pga. statstilskud er mindre end for bistandshjælp – standard-kassetænkning uanset de samlede konsekvenser?

  Kommentar af Albert Nielsen — 7. juli 2009 @ 23:17

 10. Samtidig slipper kommunerne for at skulle slås med deres kontanthjælpsmodtagere – nu konverteret til førtidspensionister – om jobaktivering osv. Truslen om at kunne fratage kontanthjælpen er jo ikke meget værd når sagsbehandleren selv bliver truet på livet til gengæld. Det hele bliver meget nemmere, hvis man flytter de uintegrerbare over på førtidspension.

  Kommentar af Peter R — 10. juli 2009 @ 23:00

 11. Peter R
  Det er der hunden ligger begravet. Men jeg vil have straffet de tumper og landsforrædere, der har lukket dem ind.

  Kommentar af Sonia — 11. juli 2009 @ 06:55

 12. Albert Nielsen:

  Førtidspensionen er et betydeligt højere beløb og statsrefusionen er også højere.
  Man kunne også tilbyde førtidspenionen i Uganda og så selvfølgelig hæve skatterne yderligere i DK.

  Kommentar af Sonia — 11. juli 2009 @ 07:06

 13. Nå, nå, nå, Sonia – dødsstraf er afskaffet i Danmark.

  Det var måske ikke det, du tænkte på?

  Det var ellers den første tanke, der faldt mig ind, når der er tale om landsforræderi.

  Kommentar af Albert Nielsen — 11. juli 2009 @ 07:23

 14. Albert Nielsen:
  Den straf du omtaler har jeg ikke berørt.

  Kommentar af Sonia — 11. juli 2009 @ 16:55

 15. […] Hvordan ser det ud velfærdsforbruget og fordelingen på fremmede og danskerne – flere og tidl… […]

  Pingback af Strategisk veltilrettelagt program for danskernes accept – der er fo’slaw « Danmark — 22. juli 2009 @ 11:02

 16. […] OG ER DET ER SOM DET SKAL VÆRE. […]

  Pingback af Dansk foertidspension udbetales til parlamentsmedlemmer og andre i hoeje embeder i udlandet « Danmark — 2. august 2009 @ 22:20

 17. […] Flere og tidligere på pension – ikke-vestlige sætter rekorden Skriv en kommentar […]

  Pingback af Flere dyre, utilpassede unge « Danmark — 29. september 2009 @ 06:43

 18. […] oplyse at førtidspensionister udbetales mere end 10.000 kr. pr. mdr. inden læseren går til : Flere og tidligere på pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden Skriv en […]

  Pingback af Det skulle bare mangle « Danmark — 15. oktober 2009 @ 08:44

 19. […] Supplement angående førtidspensionen og andre overførsler […]

  Pingback af DE ER SAA FATTIGE – MON KR. 100.000 ÉN GANG ER NOK, NAAR SEIDENFADEN F.EKS. TILBYDER IRAKERE KR. 32.000 PR. MAANED « Danmark — 14. november 2009 @ 10:23

 20. […] Supplement angående førtidspensionen og andre overførsler […]

  Pingback af KR. 100.000 ER ALT FOR LIDT – gang med tre, for det svarer kun tre maaneders konsulentindtjening paa Politiken « Xanthippe — 14. november 2009 @ 12:27

 21. […] Og her kan kun sige ‘de er godt repræsenterede‘. Du kan også få en indikator her. Her skal lige nævne at mainstream-mediernes links fjernes hurtigt, når oplysningerne er […]

  Pingback af Tyskland: Antal i alt, antal uønskede forholdsmæssigt cirka som her, men taksterne,…taksterne?! « Danmark — 18. maj 2011 @ 21:21

 22. […] Flere og tidligere paa pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: