Danmark

23. juni 2006

Noget om “rivers and lakes” – nu skiller de faarene fra bukkene


Agurketid – nu skiller de fårene fra bukkene

  

Noget om søer og åer i en postmoderne verden

– stort og småt

[alvoren kommer længere nede]  

23. juni 2006 meddeler DR-Vejle, at folk, der bader i søerne, forurener dem med deres tis. Det må især være folk på Vejle-kanten, der er lidt til side, mente vi.

Nu f.eks. Tissø på Sjælland, den må man da kunne tisse i, for den er så stor, at dens navn vel ikke skal forveksles med dette underlige fænomen, der tilsyneladende har grebet borgerne på Vejleegnen. Og på den anden side, hvem ved, den har måske netop fået navnet, fordi fænomenet har været udbredt også  i de ældste tider, tilmed på Sjælland.

Så er det næsten dansk, gammeldansk, med visse undtagelser 

For nogle år siden meldte TV2-Østjylland, at nu var det helt galt med strækningerne omkring de danske åer, fordi køerne går på markerne, som grænser ned til åerne, og de kan finde på at lægge en mogge i åerne – det var vist noget med arealtilskuddene, der skulle begrænses, men det talte de ikke om, uha nej da.

Det der med moggerne gjorde de også i de ældste tider, vil jeg tro. Men det er ikke mit område, så..?..men i alt fald i Middelalderen.

Ligeledes for nogle år siden meldte sidstnævnte tv-kanal, at en landsmand var blevet pålagt af Århus Amtskommune ikke at søge at få oversvømmelserne på hans marker begrænset. Amtets ekspert havde angiveligt tilskrevet ham, at gennemstrømningen af vand i den nærliggende å forøgedes (altså den gennemstrømmende mængde vand – vandhastighed blev ikke omtalt), når åløbet indsnævredes. Desværre fik vi ingen af navnene. “Vi syntes den var så god”. Der var vist lidt med naturlovene, igen, men sådan er der så meget – stort og småt. Eksperten var angiveligt ingeniør. Så meget nåede vi at fange. I hvert fald ikke noget om smålandbrugene, der skal væk; det er ikke noget, som man skal komme ind på, det kom de heller ikke.

A propos naturlovene:

Der var Gudenå-projektet med uffemann som primus motor i lakseforeningen. Der var planer sat i gang her af Poul Dus med Dyrenes tidligere kone for at “slå et slag i bolledejen”, som hun udtrykte det i 68-er-signalsprog. Projektet blev af en kyndig, ihærdig vandværksmand og til sidst af mange flere reelt kyndige vurderet som en alvorlig trussel. Man ville simpelthen oversvømme en hel landsby på Djursland – jeg havde vandværksmanden til interview på Radio Saxen, jf. http://www.lilliput-information.com/economics/band.html, men desværre gik båndet siden tabt. Hans anke var noget med en ganske stor sandbanke fra istiden, som man ganske og aldeles havde overset tæt på landsbyen, hvis navn jeg nu har glemt, men som ville blive revet væk ved flodomlægningen, som projektet i sandhed var. Der var ellers en moderne geolog med i projektet. Men det er ikke nemt at sige noget om…noget der holder.

Der var ellers røget nogle socialdemokrater og nogle venstremænd ved den lejlighed, hvis projektet var blevet gennemført, så ikke et udpræget godt kommunalvalgstema. 

Der var også sandbanker på Mississippi floden på Mark Twains tid. Dem skulle man også tage sig i agt for, for de var heller ikke ganske synlige i sommernatten, og geologer havde man ikke tid til at tage i ed på en hjuldamper. Man har sågar brugt udtrykket, sådan i en metafor, om visse kvinder:

Det er farligt at lande på en sandbanke, sagde man, men her skal man virkelig passe på, især med at sige det.

Nogle husker måske Skjern Å projektet med Hedeselskabet som rådgiver i 1960-erne? Kong Frederik IX glimrede ved sit fravær, da Skjern Å-projektet indviedes? Formanden for Skjern Å-lodsejerne havde ellers nogle år tidligere forespurgt Kongen, om han ikke kunne tænke sig at se deres projekt.  

Hertil svarede Kongen Frederik IX: Nej, De ødelægger jo naturen, mand! 

Erik Lund, der skrev den kritiske bog Hedeselskabets Rådgivende Magt – beretningen om overgrebet på Skjern Å (ISBN 87-87951-53-3), forsøgte de at få i sat i fængsel. Projektet var forfejlet, en miljøskandale af dimensioner, hvilket Erik Lund netop påpegede. Skjern Å er nu blevet ført tilbage til sit gamle, slyngede forløb (formedes ca. 1/2 mia. kr.). Det sagde de endog på TV; men de oplyste intet om de skæve udgangspunkt.  

Men:

Større var dette projekt trods alt ikke, rent økonomisk. Det svarer til cirkaprisen på det andet projekt – det største af ideologiens projekter, masseindvandringen til Danmark – udgifterne til projektet hver dag er 1/2 mia. kr:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/ 

Undertegnede har brugt 19 år til at afsløre forskellige sider af løgnene i denne forbindelse, men der var kun cirka 5.000, der gad/turde sætte sig en smule ind i det, så de kunne svare igen og i alle tilfælde ikke viderebringe mediernes løgne. Derfor vil det blive for sent. Hvad som har holdt mig gående var ikke magtsyge eller ondskab; jeg er ikke blevet anklaget/bagtalt som værende pædofil eller landsforræder, det skal siges, men næsten alt andet:    

”Den, der kender sandheden,

og ikke lader den komme frem –

han er isandhed en ynkelig pjalt.”                                  

Willi Senff  

Johannes Jørgensen (senere dissident i Italien) indleder sin ‘Klokke Roland’ (om løgnene om Første Verdenskrig) i 1916: 

                             

”Klokke Roland er mit Navn

naar jeg klemter, er det Brand, naar jeg kimer, er det Sejr i Flanderland!” 

 Sådan stod der i gamle dage på den store klokke i Gents Beffroi. 

Klokke Roland ringer, Klokke Roland ringer, Flanderns store stridsklokke og sejrsklokke ringer ud i Ragnarok.

Og lytter vi Nordboer godt til, så hører vi grant, at det er med vor moders tunge, den taler, og at den siger og synger som skjalden i den nordiske Højsang:   

          

”Fæ dø,

Frænde dø,

Et véd jeg som aldrig dør,

Dommen over den døde.” 

Med venlig hilsen

Joern E. Vig

Hvis et bidrag er noget du overvejer, Danske Bank: reg. nr. 3629  kontonr.: 3629461213  

7 kommentarer »

 1. […] PS: Mon fårene skilles fra bukkene […]

  Pingback af Tak til DR2-TV for udsendelsen: Den store loegn om global opvarmning « Danmark — 12. juli 2007 @ 21:20

 2. […] at få vandet til at løbe hurtigere væk, det siger Eyvind Vesselboe fra liberalen og EU-direktiv. Ideen stammer fra Århus Amt. Men så var der altså en biologisk professor i prime time, der uforvarende fik lov til at sige […]

  Pingback af Jamen, jamen, love mod naturlove, selvfølgelig - hvordan slipper vi af med de andre « Danmark — 21. februar 2009 @ 10:44

 3. […] Vandet skal løbe hurtigere i de danske åer – derfor har de først udrettet Skjern Å til en vandmotorvej og nu igen bragt den tilbage til sit naturlige løb, fordi det var noget vrøvl, værre end almuen […]

  Pingback af Forbandede politikere og deres paahit – vi skal blive dummere og dummere « Danmark — 10. juli 2009 @ 20:48

 4. […] Køerne skider i de danske åer – det har de også gjort siden Yngre Jernalder, og det betyder ikke en […]

  Pingback af Mette Olaf Nielsen og kobøvser bringer nyheder for millioner og meget mere | Danmark — 21. august 2017 @ 09:19


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s