Danmark

12. september 2009

HVORI BESTOD DEN SKÆBNESVANGRE BESLUTNING FRA 1983 – VI ER NAAET TIL VEJS ENDE, HVOR ALT MAA PAA BORDET


EN PÅMINDELSE SOM DET ER UBETALELIGT DYRT AT SIDDE OVERHØRIG

Der er desværre blevet behov for en ny konvention. Den skal sætte de vestlige modtagerlande i stand til at tilbagesende immigranter. Problemet opstod selvfølgelig i Danmark allerede i 1983, hvor den dengang skæbnesvangre udlændingelov blev vedtaget. Med den fik ansøgerne om ophold i Danmark ret til at komme ind i Danmark, medens behandlingen af deres såkaldte sager stod på. Regelen blev nu i modsætning til tidligere, hvor Politiet og grænsemyndighederne simpelthen afviste udlændinge ved grænserne, at nu skulle de danske myndigheder kunne bevise, at ansøgerne om ophold ikke havde ret til at få et sådant ophold i vort land, vel at mærke, efter de rent faktisk havde taget ophold her.

Vi klagede dengang og fastslog, at der i virkeligheden var tale om omvendt, ja, umulig bevisbyrde og tilmed med en retsvirkning, der derefter pludselig blev udstrakt til at gælde for hele jordkloden. Vi hævdede det var vanvittigt. Vores protest betegnedes naturligvis racistisk.

Nu er vi 26 år senere i den situation, at end ikke de afviste ansøgere kan sendes tilbage til hjemlandet, uden der forud foreligger en aftale med dette hjemland om, at landet vil modtage dem på bedste vis. Sådan bliver vi i hvert fald informeret.

Det nytter ikke noget at få en konvention vedtaget i FN, der så skal retssikre de enkelte vestlige lande. Dels er et klart flertal af medlemslandene i FN muslimsk domineret, de vil selvfølgelig modsætte sig en sådan konventions vedtagelse, dels har flere vestlige lande med skæbnesvangre nationale lovgivninger og tilmed tvivlsomme optællingskategorier som her nærmest umuligjort det for de såkaldte ansvarlige politikere at danne sig et overblik over størrelsesforholdene og dermed problemernes omfang, efterhånden som udviklingen tager fart med indvandring til uddannelse og arbejde og samtidig nye fødselsårgange for de forskellige folkeslag i landet. Derfor må der simpelthen vedtages en ny konvention af en gruppe af vestlige lande, der ønsker at hjemsende én gang indrejste immigranter til hjemlandet eller til nærmeste destination.

Hvis ikke dette sker, er Vesten allerede nu erobret. Og som det ser ud bliver det immigranterne fra Tyrkiet, Pakistan, Mellemøsten og Afrika, der så tager over her i landet inden 30 år. Dette sidste bygger ikke på nogen hypotese, det er en sikker kendsgerning, som de danskere, der har børn, burde tage stilling til her og nu. Man skal nemlig påregne, at politikerne vil udskyde problemet så længe, at det ikke kan løses.