Danmark

15. juli 2011

SMID DEM UD, AFSKEDIGE SAGSBEHANDLERNE OG KRÆV ERSTATNING AF DEN ANSVARLIGE KONTORCHEFNår tre truende, voldelige og udafreagerende såkaldte asylansøgere fik tilbudt et luxussommerhus i tre uger formedes 1 million kroner, som man kan læse i Ekstra Bladet, er der nogle spørgsmål der kan rejses – eventuelt i læserbreve i bladet:

* Hvordan kan de tre samtidig være såkaldte asylansøgere, truende, voldelige og udafreagerende?
* Skal de såkaldte ansøgninger om asyl ikke straks annulleres, eller skal vi netop have flere voldelige og truende udlændinge ind i landet?
* Skal vi have flere truende og voldelige elementer ind i landet, er det da noget Udlændingeservice eller Røde Kors beslutter?
* Skal vi have flere truende og voldelige elementer ind i landet, er det da Udlændingeloven, der foreskriver at vi skal?
* Såfremt det sidste er tilfældet, er seneste udlændigelov da vedtaget af landsforrædere?
* Var det truslerne og volden, der simpelthen førte til tildeling af et luxussommerhus?
* Når volden og trusler henholdsvis pågår og fyger gennem luften, er det da opgaven for danske administratorer/sagsbehandlere at belønne de truende og voldelige?
* Såfremt de resterende af de indhusede i Sandholmlejren opfører sig truende og voldeligt, flyttes disse da til andre bosteder?
* Er der tale om en gruppe af reelle invasionstropper fra et muslimsk domineret land?
* Er der tale om en gruppe af reelle invasionstropper fra et muslimsk domineret land, som Danmark er i krig med?
* Hvad forhindrer de besluttende i at sende dem tilbage straks uden nogen aftaler med landet, som de kom fra?

Kontorchef Morten Bo Laursen i Udlændingeservice kan ikke være sin stilling voksen, nu han melder ifølge DRTTV, at de tre i morgen flyttes til et noget billigere bosted.

4. februar 2009

Der skal ny kriminalitets-kategori-opdeling til


Volden og røverierne skal opgøres, så

vi kan skille det værste ud

HJEMMERØVERIER:

16, 23, 56 i 2006, i 2007, i 2008… og mere end 100 i 2009

De falder ind under kategorien “Anmeldelser om røveri mod andre, jf. straffelovens § 288” Men i denne samlekategori var der i alt mere 3.000 andre tilfælde i 2007.

VOLD MOD SYGEPLEJERSKER:

Undersøgelsen viser, at 24 pct. af organisationens medlemmer, svarende til 7.500 sygeplejersker, blev udsat for trusler, mens 17 pct. blev udsat for fysisk overgreb i varierende grad fra bid til spark. D.v.s. 5.313 sygeplejersker har været udsat for vold. Se nærmere på:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/28/hver-fjerde-danske-sygeplejerske-har-oplecet-trusler-og-vold/

BT 26.4.03 Muslimer behandler os som slaver: Arabisksprogede patienter, der går bersærk og betragter sygeplejerskerne som slaver. ”Der er nogle ting, som vi ikke skal blive ved med at finde os i. Vi vil ikke blive kaldt luder og høre på, at patienterne siger, at de kommer efter os.”

Hvor denne vold rubriceres ved vi ikke nøjagtig. Det samme gælder volden mod betjente, skolelærere, postmedarbejdere, ambulance- og brandfolk.

VOLD MOD SKOLELÆRERE:

Vold og trusler er noget hver anden

lærer har oplevet i københavnske

skoler. Volden er steget med 57 pct.

på to år i skolerne.

Volden er steget med 57 pct. på to år i københavnske skoler

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

Forekomsten af Vold mod offentlig myndighed 2007:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder den steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent – endda en anelse mindre – som for voldskriminaliteten i almindelighed). Tallene for 2008 har vi ikke, da dst.dk ikke virker under Nyt fra Danmarks Statistik.

Det ses meget tydeligt at de 5.313 tilfælde af vold mod sygeplejersker, der fremgår at specialundersøgelse blandt sygeplejersker ikke kan være rubriceret under Vold mod offentlig myndighed, eftersom hele denne kategori kun indeholder 873 tilfælde i 2007. Anmeldelsestilbøjeligheden kunne synes at være meget ringe, når vi ser på sygeplejerskernes oplevelser i dagligdagen. Hertil kommer sigtelsestilbøjeligheden hos Politiet.

15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vore ældre og de anførte kategorier af offentlige personalegrupper.

Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, når DST.dk eventuelt måtte komme til at virke igen, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet. Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres ordentligt.

Det er simpelthen en utrolig slendrian, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side.

Sonia

20. oktober 2008

Tyv stjal penge fra praesidentens konto


Fra:http://www.berlingske.dk/article/20081020/verden/81020056/

“Den franske præsident Nicolas Sarkozy er blevet offer for kriminelle, som har overført penge fra hans konto.”

[…]

“I Frankrig er mængden af svindel med kreditkort steget med hele ni procent inden for de sidste 12 måneder, skriver Journal du Dimanche.”

—————————–

Nu kan vi så håbe, at den franske Præsident får nye personlige erfaringer, der måske kunne ændre hans personlige indstilling til det store billede af en multikulturel verden, som den kører efter pærevælling-opskriften – det de højere kredse betegner: Transculturel improvement.

Sonia

17. december 2007

Kamuflage og dobbelt-kamuflage for at skjule omfanget af og ansvaret for kriminaliteten nu og fremover


  

Det er efterhånden morsomt at læse Erik Bonnerups og Jan Plovsings redegørelser for kriminaliteten.

Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration
Når voldskriminaliteten på blot ét år fra 2006-2007 i 1. kvartal voksede med 23,8 pct, og det samlede antal overtrædelser af Straffeloven steg med 9 pct. det samme år, så vil kriminaliteten i alt vokse med 15-20 pct. blandt de 16-24 årige over de næste 20 år. De 16-24 årige står for den helt afgørende andel af den samlede kriminalitet. Det kan et barn forstå er noget vrøvl. 

82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København i 2004 var ikke-vestliges kriminalitet (steget fra 59 pct. i 2002). Det er tragikomisk, at læse Rigsstatistiker Jan Plovsing angive voldsoverkriminaliteten til at blive (camouflage-beregnet) til mellem 1,4 og 1,8. Vi kom til 4,1 gange i 2002 og 11,7 gange i 2004 uden at tage højde for de naturaliserede medregnes under danskerne. Overkriminaliteten er selvfølgelig meget større end de officielt anførte 1,4-1,8, og det har vi redegjort korrekt for i deltaljer på sidste link i 2005. Jan Plovsings artikel i Berlingske Tidende fra 12. december 2004 genbruges naturligvis pligtskyldigst af Erik Bonnerup og Jesper Termansen i 2007 (se link nr. 2 nedenfor). Dengang var det noget vrøvl. Nu er den endnu mere vrøvl, fordi diskrepansen endog er vokset med indvandringen og naturalisationerne.

Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den indtil 2007 flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige. Det var nemlig kamouflagen, der skulle bruges for at kunne hævde usandt, at strømmen af velfærdsimmigranter var vendt i sommeren 2005]

At Jesper Termansen her gentager de voldsomt fejlangivne overkriminaliteter (med en faktor 6-7) som værende kendgerninger fortsat i 2007 er det simple, men meget populære propaganda-trick. Også UFA-studierne og propagandaministeriet i Berlin sendte metoden og dens resultater til nye tidligere usete højder.

Det er vist aldrig sket før, at hverken Danmarks Statistik, Justitsministeriet eller regeringens tænketanke kan komme blot i nærheden af sandheden. Men sådan gik det, fordi befolkningens opgørelse forpurredes med et nyt system i 1991, som det i øvrigt er blevet bekræftet af vor førende demograf ved Københavns Universitet med 14 års forsinkelse. Intet befolkningsgrupperelateret kan undersøges forsvarligt længere i Danmark, fordi billedtegningen med optællingssystemet er skævvredet. De komparative undersøgelser umuliggøres, det samme gør forskning der omhandler befolkningen og befolkningsgrupper (et eksempel).

Kriminalitetens ekstra grove fejlbeskrivelse skyldes primært en kriminologisk inspireret fejl/kamuflagebeskrivelses-metode fra midten af 90-erne. Dengang var det Eva Smidth, der kørte propaganda-racet som formand for Det Kriminalpræventive Råd. Beskrivemåden blev annammet af endog Justitsministeriets Forskningsenhed, der har samme kriminologiske virus via Britta Kyvsgaard. Helt frisk eksempel fra foråret 2007, bemærk, lige før den voldsomme stigning i voldskriminaliteten offentliggøres, jfr. første afsnit ovenfor:

Fra http://www.uriasposten.net/index.php?p=4173:
“Berlingske Tidende vinkler artiklerne som en slags myte-gendrivelse (hvad DR selvfølgelig tog imod med kyshånd), men når avisens Jesper Termansen skriver at “den alvorligere vold” siden 1998, ifølge “politistatistikken” er steget med 45 pct., så er det et kunstigt opstillet paradoks. Det undersøgelsen bekræfter er blot et fald i den del af volden, der i politiets statistik blot udgør 2,6 promille af alle voldsanmeldelser…”

Fordi Kyvsgaard fik lejlighed til at gennemtrumfe sin propaganda, førte en stigning i voldskriminaliteten på 23,8 pct. på bare ét år til et politisk korrekt fald i den grove voldskriminalitet på DR Det forholdt sig naturligvis stik modsat i følge dansk politiforbund

DET ER FANDME UHYGGELIGT!

Tilbage til de helt uantagelige kunst-korrektioner i Rigsstatistiker Jan Plovsings materialer i 2004 og genbruget af samme tre år senere til fortsat forvrængning af virkeligheden:

Har danskerne udbedt sig indvandrere med en bestemt aldersfordeling eller udbedt sig indvandrere, der føder mange børn, så der er procentvis flere unge til at begå forbrydelser? Forbrydelserne er vel begået? Eller er det som med de 22 myrdede plejehjemsbeboere i København i midten af 90erne (Plejebo-sagen – her er aldrig kommet informationer frem!). Ingen havde tilsyneladende myrdet dem eller stjålet deres penge efter sagen med forsvarsadvokat Thomas Rørdam? Også kendt fra: sagen mod Blekingegadebanden. Og det var også én, hvor ‘ingen’ myrdede de myrdede.

Ja, og som helt givet og aldeles usagt hver gang en god portion af fremmedkriminaliteten “er udført af danske for de fremmede”, der fik danskerpapirer. De fleste naturaliserede ikke-vestlige optælles som danskere/danske statsborgere, og det samme gør deres børn både blandt de kriminelle og i delbefolkningerne, der indeks- og procentudregnes i forhold til i Plovsings materialer. Det er ganske uholdbart, hvis ikke helt hen i vejret. At et politisk administrativt ‘forvandlingsbrev’ fra Folketingets Indfødsretsudvalg skulle ændre på adfærden tillader vi os ikke alene at betvivle. Det kan let påvises, og det er påvist, at andre negative karakteristika også forstærkes i de efterfølgende generationer. Ellers læs: seks andre gode grunde til at optælle korrekt.

Sammenligninger mellem f.eks. et karakteristika hos gruppen ikke-vestlige med befolkningen under ét er generelt noget vrøvl, eftersom den voksende andel af ikke-vestlige til stadighed så udvisker mere og mere af denne forskel, der søges undersøgt. En sådan metode kan kun vælges for netop at tilsløre den rene forbrydelse, som landets ødelæggelse er. Det er forskellene mellem grupperne, der tæller i den foragtede virkeligheds verden, der desværre også er blevet politisk ukorrekt.

Den med social status bruges diskriminerende udelukkende i spørgsmål om indvandrere. Der er aldrig taget initiativ til at lave en sådan sondring, før de begyndte overtagelsen af landet sammen med danske hjælpere. Det har endog forlængst vist sig, at international terror ikke kan socialrelateres i andet syge 68er-hjerner.

Den overvejende del af kriminaliteten i Danmark er rettet mod etniske danskere. Vi kan ikke opfatte det som en simpel skandale, at end ikke landets justitsministerium kan præstere en korrekt opgørelse af kriminaliteten og dens fordeling på danskere og fremmede. Det kunne det før 1993. Derouten med totalitære overtoner er en ren trussel mod det danske folk, fordi folket skal foregøgles i stort opsatte reportager, at faren er langt mindre overhængende, end den i sandhed er.

Man kan med vis ret hævde, at der af ganskevist politisk korrekte grunde naturligvis ikke findes statistisk belæg for at hævde, at kriminaliteten blandt de fremmede er rettet mod landenes stambefolkninger her i Norden, men har man fået oversat, hvad der tales om på gaden blandt de fremmede, eller kender blot en smule til deres vedholdende opdragelse med follow-up every Freiday, så er man f.eks. ikke længere i tvivl: https://danmark.wordpress.com/2006/12/09/fucking-luderland/ Og man kan i øvrigt også spørge de fremmede i Sverige

[I 1990 i Gellerup fra smådrenge jævnligt følgende gensvar ved en tydelig tilrettevisning:  “Bare vent til vi bliver mange nok!” – de er blevet mange]

Sonia

Seneste fremskrivning af antallet af ikke-vestlige af 22. september 2008

Uddybende gennemgang af problemstillingen

Endnu en bekræftelse på at løgn ikke hænger sammen med virkeligheden, der er sand

Et Juleeventyr

Seneste nyt: Søren Krarup om statsborgerskaberne i JP-kronik

25. oktober 2007

En trussel mod det danske folk


iod

Danmark på vrangen

Fremtiden er ikke bare dyster

Da den overvejende del af kriminaliteten i Danmark er rettet mod etniske danskere, kan vi ikke opfatte det som en simpel skandale, at landets justitsministerium ikke kan præstere en korrekt opgørelse af kriminalitetens fordeling på danskere og fremmede. Det er en ren trussel mod det danske folk, som man tilmed frækt beder danskerne om at tage stilling til ved Folketingsvalg:

Kilde er DR-TTV, nr. 122, den 15. maj 2007: Antallet af straffelovsforbrydelser i året første tre måneder af 2007 var 104.604, en stigning på 10.000. Volden er steget fra 3.716 til 4.600 tilfælde, en stigning 23,8 pct., når sammelignes med de første tre måneder af 2006.

Det samlede antal overtrædelser af straffeloven steg fra 95.944 til 104.604 fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 (9,0 pct.)

Indbrud i villaer og lejligheder steg fra 7.400 til 9.500 i 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2006 (28,4 pct.)

Volden steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) jvf: https://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/

Heraf vold mod offentlig myndighed, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent – endda en anelse mindre – som for voldskriminaliteten i almindelighed).

 

Vi ved naturligvis, at voldskriminaliteten mod offentlig myndighed vejer tungere i den officielle vægtskål, men tallene taler desværre for sig selv. Vi andre kan så håbe på, at de tungtvejende grunde til at bekæmpe/forhindre volden, måske standse tilgangen af kriminelle indvandrere og udvise de kriminelle, kunne være noget til overvejelse.

Sædelighedsforbrydelser, i alt, f.eks. : Steg fra 557 til 647 (16,2 pct.) Ejendomsforbrydelser, ialt f.eks.: Steg fra 89.026 til 97.798 (9,9 pct.)

Som i Malmö. Vågen av personrån som drabbat Malmö det senaste året är till en del “ett krig mot svenskarna”. Det säger elva unga rånare med invandrarbakgrund som motiv till att de bara ger sig på svenska ungdomar.

 

Justitsministeriets analyser styret af kriminologer:

 

Det er vist aldrig sket før, at hverken Danmarks Statistik, Justitsministeriet (på linket er redegjort kritisk for den ikke-længere tilgængelige undersøgelsen for 2004) eller regeringens tænketanke kan komme blot i nærheden af sandheden. Men sådan gik det, fordi befolkningens opgørelse forpurredes med et nyt system i 1991, som det i øvrigt er blevet bekræftet af vor førende demograf ved Københavns Universitet med 14 års forsinkelse. Intet befolkningsgrupperelateret kan undersøges forsvarligt længere. De komparative undersøgelser umuliggøres, det samme gør forskning der omhandler befolkningen og befolkningsgrupper (et eksempel) , og udøverne, der trodser manglerne og forsøger alligevel at få sandheden frem, udstødes.

Kriminalitetens ekstra grove fejlbeskrivelse skyldes primært en kriminologisk inspireret fejl/camouflagebeskrivelses-metode fra midten af 90-erne. Dengang var det Eva Smidth, der kørte propagandaræset som formand for Det Kriminalpræventive Råd. Beskrivemåden blev annammet af endog Justitsministeriets Forskningsenhed, der har samme kriminologiske virus via Britta Kyvsgaard. Helt frisk eksempel fra foråret 2007, bemærk, lige før den voldsomme stigning i voldskriminaliteten offentliggøres, jfr. første afsnit ovenfor: Fra http://www.uriasposten.net/index.php?p=4173:
“Berlingske Tidende vinkler artiklerne som en slags myte-gendrivelse (hvad DR selvfølgelig tog imod med kyshånd), men når avisens Jesper Termandsen skriver at “den alvorligere vold” siden 1998, ifølge “politistatistikken” er steget med 45 pct., så er det et kunstigt opstillet paradoks. Det undersøgelsen bekræfter er blot et fald i den del af volden, der i politiets statistik blot udgør 2,6 promille af alle voldsanmeldelser…”

 

Fordi Kyvsgaard fik lejlighed til at gennemtrumfe sin propaganda, førte en stigning i voldskriminaliteten på 23,8 pct. på bare ét år til et politisk korrekt fald i den grove voldskriminalitet på DR Det forholdt sig naturligvis stik modsat i følge dansk politiforbund

 

Justitsministeriet udarbejdede en officiel opgørelse af kriminaliteten fordelt på danske og individer med udenlandsk oprindelse og offentliggjorde den 10. august 2005. Opgørelsen medtager kun første generation af efterkommere af indvandrere. Dette gælder når vi ser på antallet af kriminelle gerninger; senere generationers kriminelle gerninger tilregnes således danskerne.

 

Men endnu være er det, at befolkningsgrundlaget kun indeholder cirka halvdelen af gruppen med udenlandsk oprindelse. Herved bliver indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. Og kriminalitetens udbredelse er altså kortlagt af Rigspolitiets indberetninger fra politikredsene. At kriminelle gerninger udført af senere generationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig.

 

Indvandrerne viser ikke en overkriminalitet på 5 gange, som opgørelsen angiveligt skulle vise, men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf. Heri overestimeredes kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere ganske betydeligt, fordi befolkningsgrundlagene, der arbejdedes udfra var groft mangelfulde: http://www.lilliput-information.com/economics/sandfrem.html

 

Justitsministeriets Forskningsenhed: Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2005/sigtelser_invandrerbaggrund.pdfVi ser således de tragikomiske konsekvenser af de officielle opgørelser via oplysninger f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:

 

I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at overkriminaliteten i det alt væsentlige stammer fra ‘efterkommere’ af ‘indvandrere’ (tællebegreberne efter 1991). I 2004 var overrepræsentation for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html .

 

Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange på landsplan. Såfremt dette skulle være sandt – Justitsministeriets offentliggjorte opgørelse nævner det ikke specifikt i ledsageteksten – er der ganske givet manipuleret med en del af opgørelsen, som muligvis ikke er offentliggjort. Man har flere gange hævdet, at der skulle korrigeres for aldersfordelingen blandt indvandrerne og efterkommerne i forhold til aldersfordelingen for danskerne, selvom vi ikke har haft mulighed for at blande os her heller. Ser vi bort fra disse hypoteser, vi må i hvert fald spørge: Er overkriminaliteten virkelig så høj blandt indvandrere, især efterkommere, og kan overkriminaliteten være mere end 3 gange større i Ringkøbing Amt samt 2 gange større i Assens end overkriminaliteten i landet som helhed.

 

Vi havde faktisk særdeles gode grunde til at antage, at det forholdt noget nær modsat; at overkriminaliteten var tydeligt størst i de store byer. Det er det rene vrøvl, og det bliver ikke rettet med den opgørelsesform, der lægges op til.

 

At indvandrer-kriminaliteten bliver stadigt grovere vidste vi længe forinden:

 

https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/indvandrerkriminaliteten-udvikler-sig-mod-grovere-former/

 

“if your heart is filled use your brain”

 

Sonia

PS :

Lad os tage en lille sang

 

Danmark, dejligst vang og vænge
Tekst: Laurids O. Kock, omkr. 1685
Melodi: P. E. Rasmussen, 1811

Her er melodien

Danmark, dejligst vang og vænge,
lukt med bølgen blå,
hvor de voksne danske drenge
kan i leding gå
mod de sakser, slaver, vender,
hvor man dem på togt hensender,
én ting mangler ved den have:
ledet er af lave.

Ved Guds nådig forsyn hegnes
dog det meste land,
og hvad under Danmark regnes,
nyder værn af vand.
Ingen nabo, som vil vinde,
tør på Danmark gå i blinde,
blev kun ledet hængt til rette,
skulle vel det tætte.

Melfarsund os Fyn beskytter,
tryg står Møens Klint,
indtil Gedser ingen rytter
ride skal for svindt.
Guldborgsund for Lolland genner.
Øresund vort Sælland tjener,
hvert land har sit eget lukke,
alt må Jylland sukke.

Holster, vagrer, lyneborger
som en farlig flod
gør os Jylland mange sorger,
tørster efter blod.
Lægges af må slig uvane,
skam det var at lade rane
fra vor mark den mindste tue,
pil vi har og bue.

Sådan talte Dronning Tyre,
ret kaldt Danebod:
I, som står for Danmarks styre,
fatter frejdigt mod!
Gabet kan vi vel tillukke,
så vi os ej lader plukke
af hver fremmed løbeskytte,
der får lyst til bytte.

Fra den østre Danmarks side
kom den skåning skrap,
sjællandsfaren her gad slide,
køre rask om kap,
fynbo, lollik kom til jyden,
ingen hjemme blev ved gryden,
ingen danemand sad hjemme,
alle værket fremme.

Fra moradset vest ved strande
til Mysund ved Sli
vi vil os en vold bemande,
gøre snæver sti.
Om forlov skal hver mand bede,
hvis han agter ind at træde,
nødig skal han atter fare
hjem med stjålen vare!

Efter ønske vokste volden,
Danevirke kaldt,
som har mangen tørning holden,
før den slet forfaldt.
Ledet, sagde Dronning Tyre,
har vi hængt, Gud vangen hyre,
at den ingen fremmed bryder
eller hovbud byder!

Danemark vi nu kan ligne
ved en frugtbar vang,
hegnet rundt omkring, – Gud signe
den i nød og trang!
Gid som korn opvokse knægte,
der kan frisk mod fjenden fægte
og om Danebod end tale,
når hun er i dvale