Danmark

12. oktober 2016

Eurabia bliver først hærget, dernæst et område lagt i erhvervsmæssig dvale, inden udviklingen er tilendebragt


pinoccio

Immigrationen/befolkningsudskiftningen sattes igang og styres i det åbne af disse to:

in

Jeg har udarbejdet en statistisk analyse og en prognose om faldende IQ i Norge, Tyskland og Det Forenede Kongerige (UK) som følge af indvandringen og samtidig givet sand gennemgang af de bristede forudsætninger for real økonomisk vækst ved indvan-dringen.

Statistisk analyse er utroligt kedelig at læse, fordi det mest drejer sig om tal og udviklingen heri over tiden, men det som tallene peger på kan være interessante informationer. Desuden er der ikke så mange overflødige forklaringer eller bortforklaringer og smykkende tillæg grebet i forbifarten og efter smagen, fordi tallene afstikker rammerne.

Først nogle kritiske oplysninger om, hvorledes fertilitet – kvinders ønsker og forventninger til at føde børn – desværre behandles over hele fastlandets Europa i dag. For at gennemtrumfe ideologien om lighed og desegregation eller såkaldt integration har man bl.a. gjort vold mod et tidligere ganske afklaret og veldefineret samt videnskabeligt uanfægtet begreb, fertilitet. Man beregner nu nogle såkaldte fertilitet-estimater og benævner disse fertilitet, uden at de er det. Det drejer sig derimod om omregnede fødselsrater, der blot udtrykker antal optalte fødte børn pr. 1000 eller 10.000 pr. år i befolkningerne, og sådanne estimater har ingen forbindelse med kvinders ønsker og forventninger til børnefødsler i deres respektive fødedygtige aldre.

Dernæst følger IQ-fremskrivninger for de tre lande, hvor immigranterne er ordnet i et mindre antal overskuelige grupper efter oprindelse, fertilitet og IQ.

Så refererer jeg kort resultaterne af Arthur Robert Jensens anerkendte forskning i g-factor (1998) og IQ og viser konsekvenserne heraf i nogle eksempler på immigranter og deres børn.

Prisen på velfærden til immigranterne og deres børn i Tyskland og i Danmark afsløres indirekte af myndighedernes egne oplys-ninger ved hjælp af forholdsregning eller en simpel ligning med én ubekendt.

Dernæst påviser statistisk-økonomisk gennemgang velfærdskonsekvenserne m.h.t. til fremtiden, hvis indvandringen fortsætter uændret i de tre lande – før immigrant-tsunamien.

Jeg  gennemgår kort forudsætningerne for økonomisk vækst under skyldig hensyntagen til samfund og virksomheder; virksom-hederne er eneste kilder til finansieringen af velfærd.

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

English edition: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

Endelig har jeg i separat gennemgang beskrevet de væsentligste årsager og indretninger, der fører til at både velstanden og velfær-den forsvinder i Europa med udgangspunkt i forholdene set fra Danmark. Grundlaget for denne forsvinden er blevet udviklet ganske tilsvarende i øvrige vesteuropæiske lande med en overliggende international akse som drejningsmoment: http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

J. E. Vig

26. oktober 2007

Irland fra 22.plads til en 4.plads


  Indoktrineringen har ædt hovederne op

Fra http://everykindapeople.blogspot.com/2007/10/nu-vntar-vi-ett-ekonomiskt-mirakel-av.html viderebringes: 

“Sverige lå i 1975 på fjerdepladsen i verden i OECDs velstandsliga, nu ligger det på en 14. pladsen. I stedet er det Irland der indtager fjerdepladsen.”

Mere om Irland her på bloggen, Miraklet Irland

“Irland har bevist at en væsentlig sænkning af skatteniveauet kan blive motoren til igangsætning for fuld gas af en tilmed næsten stillestående økonomi. 

En drastisk nedsættelse af den irske skattesats fra 53 pct. i 1986 til de nuværende 35 pct. har medført en stadigt voksende opgang i velstanden med 5,6 pct. i gennemsnit pr. år i de seneste to tiår, medens antallet af jobs er steget med mere end 50 pct. 

På knap 18 år sprang Irland fra 22. pladsen til fjerde pladsen på OECD’s velfærdsliste. Irland reducerede ikke sin sociale velfærd. Tværtimod. Den voksede gnidningsfrit, fordi skatteindtægterne steg og dermed også de sociale udgifter.”

——

Mener du at du oftere vil bestille en håndværker, hvis hans regning bliver reduceret med 35 pct.?

Sonia