Danmark

25. august 2015

På denne blog drejer det sig ikke primært om at have så mange besøgende så muligt


Fordi de ting der virkelig spiller en rolle for det vi vil, og som er uafviseligt sande er vanskeligt at nå ud til en større kreds med af flere grunde:

Posten:

https://danmark.wordpress.com/2010/03/31/fremmedudgifterne-er-200-300-mia-kr-i-2010/

har dog haft 1.518 besøgende siden april 2010 og

Posten:

https://danmark.wordpress.com/2010/03/31/fremmedudgifterne-er-200-300-mia-kr-i-2010/

har haft 1.101 siden april 2010.

I alt mindst 3.000 besøg ved denne information, der også er medtaget på flere andre af bloggens poster, f.eks. på  https://danmark.wordpress.com/2010/04/05/ikke-vestlige-er-der-mange-eller-faa-faar-de-nedsk%c3%a6ringer-snyder-nogen-paa-v%c3%a6gten-ja/ med 454 besøg siden april 2010

3.000 kan være nok til at skabe de ringe i vandet der skal til for at diget gennembrydes.

3. september 2010

A shorter version of the general welfare distribution in Denmark and Germany and a little on used weighed average


When real research shown on http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality says IQ-average in nations of Africa show figures from 59-84  and IQ-average in the Middle East shows 83-87 I would think that a German in a nation with IQ-average of 99 is able to understand that total average IQ resulted from a weighed average with the presence descendants’ original regions as weighs shall be drawn down even though you might have a non-mathematically background. The last comment I hope you accept as sarcasm.

“Socialhilfe” in Germany 300%, In Denmark 330% when you take amount of welfare (proved by the official Welfare Commission) implies the following:

Germany : x/(1-x) * 0,90/0,10 = 3,00 result in x = 25 percent of all “Socialhilfe”

if Germany has 10% immigrants – when the German statistics have been corrected, eventually from Denmark. Notice: births of foreign citizens and births of naturalised (children after “die Einbürgerungen”) are not included in what you read from Statistisches Bundesamt. It matters if you agree that a letter from Bundesamt does not change the identity of an individual and their children.

In Denmark 330% when you take all amounts of welfare of payments/tranfers and wage to public service staff included  and all foreign descendants (proved by the official Danish Welfare Commission) analogic implies the following:

Denmark:  x/(1-x) * 0,877/0,123 = 3,30 result in x = 31,6 percent of all amounts of public welfare

This is also a 100% correct use of mathematics or a true

projection of universial bricks, even though it is at least 101%

politically incorrect

7. maj 2010

VIL NOGEN GOERE OS EN ENKELT TJENESTE??


http://www.180grader.dk/

er en højest besynderlig blog. Desværre vor erfaring. Man tilsvines af kommentar, man forsøger at tilmelde sig, så man kan svare igen. Man modtager ingen id-kode at logge ind med sammen med brugernavn. Når man så endelig tror det er ved at være i orden efter flere hurdler, får man at vide, at anden bruger har benyttet ens e-mail-adresse for at blive bruger.

Sludder!

http://www.180grader.dk/Politik/pia-kjaersgaard-vil-samarbejde-med-de-roede-om-social-og-skattepolitik

havde vi blot et enkelt andragende som andre, det måske er lykkedes at tilmelde sig, kan bringe for os, venligst tak!:

T. Larsen skal have følgende kommentar :

Emne: Ikke-vestlige immigranter i Danmark forbruger 30-38 pct. af det danske velfærdsbudget i 2010

Du hævder at mit indlæg om de ikke-vestliges velfærdsforbrug er tendentiøst. Hertil er kun at sige, at det må være en eller flere af følgende tre muligheder, der er gældende, hvis du har ret:

1. Velfærdskommissionen, der har beregnet at ikke-vestlige forbruger 3,47 gange mere i gennemsnit end danskerne i gennemsnit – netop under hensyn til skatteindbetalingerne; det er den kommission der er tendentiøs.

2. Danmarks Statistik, der viderebringer den funktionelle fordeling af det offentliges udgiftsbudget for 2010, er tendentiøs, hvis ikke staten selv.

3. Sammensat forholdsregning er tendentiøst.

Måske kunne jeg opfordre T. Larsen til at vælge den korte version, hvor han selv vælger hvor mange ikke-vestlige, der har fast ophold i landet. Den findes på:

https://danmark.wordpress.com/2010/04/05/ikke-vestlige-er-der-mange-eller-faa-faar-de-nedskæringer-snyder-nogen-paa-vægten-ja/

Det kan være den kommer i nærheden af ‘lystavlen’.

23. marts 2009

Det Danske Velfærdssystems Dilemma


English version

Det danske velfærdssystem byggende fortrinsvis på skattebetalinger og offentlige udgifter over livsforløbet var dømt til undergang fra begyndelsen. Det viser sig at indvandringen pr. individ fra ikke-vestlige lande koster det offentlige, i sidste ende virksomhederne 2,6 mill. kr. pr. individ i gennemsnit over livsforløbet, hvorimod en dansker kun belaster med 750.000 kr. i gennemsnit. Forskellen er altså en faktor 3,47 gange. Sidstnævnte beregninger stammer direkte fra Børsens referat af Velfærdskommissionens arbejde i artikel 1. december 2005.

Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/velfaerdskommissionen/2005/fremtidens-velfaerd-og-globaliseringen_oplaeg.ashx?la=da og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.

Lad den grønne oval illustrere den danske offentlige sektor og den blå den private frie, samhandlende sektor.

Det kan ikke lade sig gøre at forcere udviklingen fra det øverste venstre til nederste strukturelle størrelsesforhold, fordi den offentlige sektor dræner den private sektors muligheder for meget til fornyelse og ekspansion sammen med alle andre omkostninger. Hvis vi ønsker fortsat at have en offentlig sektor i det lange løb af cirka den størrelse vi har nu, skal der ske en reduktion af den offentlige sektor midlertidigt.

Der er ingen vej uden om.

Den røde pil viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen ikke meget snart, selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika, illustreret ved beregningerne i første afsnit – går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

Opsving er noget politikerne bestiller – f.eks. via overbelåning af boligmassen eller aktieboblen fra 1990erne. Præcis som med finanskrisen, der er en direkte følge af begge disse bestillinger. Man forsøger at tvinge systemet til at frembringe mere forbrug, end systemet er i stand til. Andet er det ikke.

Jo flere år løsningen udskydes desto værre bliver kollapsen.

Det er ren matematik.

Historien om det danske velfærdssystem

J. E. Vig

14. november 2006

Tegning illustrerer det danske Welfare dilemma


English version

Det danske velfærdssystem byggende fortrinsvis på skattebetalinger og offentlige udgifter over livsforløbet var dømt til undergang fra begyndelsen. Det viser sig at indvandringen pr. individ fra ikke-vestlige lande koster det offentlige, i sidste ende virksomhederne 2,5 mill. kr. pr. individ i gennemsnit over livsforløbet, hvorimod en dansker kun belaster med 750.000 kr. i gennemsnit. Forskellen er altså en faktor 3,3 gange. Sidstnævnte beregninger stammer direkte fra Børsens referat af Velfærdskommissionens arbejde i artikel 1. december 2005.

Lad den grønne oval illustrere den danske offentlige sektor og den blå den private frie, samhandlende sektor.

Det kan ikke lade sig gøre at forcere udviklingen fra det øverste venstre til nederste strukturelle størrelsesforhold, fordi den offentlige sektor dræner den private sektors muligheder for meget til fornyelse og ekspansion sammen med alle andre omkostninger. Hvis vi ønsker fortsat at have en offentlig sektor i det lange løb af cirka den størrelse vi har nu, skal der ske en reduktion af den offentlige sektor midlertidigt.

Der er ingen vej uden om.

Den røde pil viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen ikke meget snart, selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika, illustreret ved beregningerne i første afsnit –  går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

Opsving er noget politikerne bestiller – f.eks. via øget belåning af boligmassen.

Jo flere år løsningen udskydes desto værre bliver kollapsen.

Det er ren matematik.

14. november 2006 

J. E. Vig