Danmark

14. februar 2010

VILDE 14 DAGE MED DIVERSE AARSOPGØRELSER – MEN DET ER IKKE UMAGEN VÆRD – DET GAAR SAA GODT MED DEN SMERTEFRIE FORDUMMELSE – OG DESUDEN ER DER NOK ANDRE TIL AT RAABE OP TIL HOBEN, DER ALLIGEVEL IKKE ER TIL NOGET


Fra fødsler til kriminaliteten:

Det er meningen at danskerne skal holdes i uvidenhed om, hvorledes disse hændelser kobles til befolkningsgrupperne i landet. For så kan det blive meget værre, uden at nogen klart og utvetydigt  kan pege på, hvor ansvaret for hændelserne ligger. Det skaber den fornødne splittelse imellem de danske befolkningsgrupper til at de lige netop kan styres.

Det skal være meget værre, fordi folke-projektet skal fortsætte med uformindsket styrke. Projekter var i fordums tid nogle, der gennemførtes i f.eks. kemi- eller fysiklokaler; de kunne også være længere skriftlige redegørelser for et nærmere på forhånd fastlagt emne og af et forud nogenlunde fastlagt omfang eller længde. Disse projekter havde så en vis begrænset varighed, hvorefter man så på resultaterne med det formål at lære heraf. I dag forholder alt sig til det moderne eller modernistiske; projekter er evigtvarende, ideologisk bestemte projekter formelt til gavn for alle, i realiteten til gavn for nogle ganske få. Det kan også være redegørelser, men de skal så omhandle de førstnævnte for at nå gennem nåleøjet. Vi andre spørger: Hvornår mon de får nok. Svaret er: Når dette spørgsmål ikke kan stilles længere.

Det finder danskernes sig ikke i, hører jeg.

Svaret herfra: Er du sikker på det, jeg er afgjort ikke!?

Det er derimod primært afgørende vigtigt for vores centale officielle informationsfrembringer og medierne at berette om på hvilke ugedage børnefødslerne sker i Danmark og også berette om disse fødsels-ugedages fordeling på de forskellige landsdele. Derimod kan det absolut ikke oplyses, hvor mange børnefødsler, der er danskernes, og hvor mange der er af ikke-vestlig oprindelse.

Det samme med hjemmerøverierne. Morgenavisen Jyllands-Posten berettede flot den 30. januar 2010 med nyansatte Morten Phil som villig pennefører, at denne forbrydelse udføres af danske unge mænd i 44 ud af 50 tilfælde. En lodret løgn.

Derudover har vi gået og troet der have været i alt : 16-23-56-mere end 100 hjemmerøverier i perioden 2006-2009. Ingen har protesteret, fordi antallet kunne ikke dokumenteres noget sted. Dagspressen berettet herom: bl.a. Berlingske Tidende den 2. oktober 2008:

“Fakta: Stor stigning i antallet af hjemmerøverier

I år (red.: 2. oktober 2008) er der indtil videre sket hele 39 (red.: der blev til 56 for hele året 2008) hjemmerøverier…”

Det viste sig, da myndighederne fik taget sig sammen til at udskilt og opgøre hjemmerøverierne retvisende for et enkelt år, da havde vi  haft 364 styk af slagsen i 2009. For 2008 er kun 3. og 4. kvartal opgjort til henholdsvis 53 og 99 hjemmerøverier i dette halve år. Der er lissom en stigning.

Når skolelærere, sygeplejersker, socialarbejdere og politifolk overfaldes i flæng, og indtil nu en enkelt myrdes, og Rigshospitalet samt adskillige skoler både i hovedstaden og ude i landet af samme grund må have skud- og øksesikrede sluser samt metaldetektorer installerede ved indgangene, er det desværre ikke muligt hverken at fastslå gerningsmandens oprindelse eller specifikt udskille disse offentlige personalegrupper, som særligt må give deres bidrag med være ofrene.

Gurli: Du glemte statsgælden.  Sonia: Se dog overskriften.  Gurli: Du har da selv skrevet om den.  Sonia: Not the point, søster.  Gurli: ….og så er der statsgælden – nå, den er pist væk eller uden betydning, bortset fra i Grækenland og så de andre steder; den plejer at være pist væk her – VOV?

Min søster hjalp mig med linket, for det driller altid.

27. februar 2009

Der skrives urigtigt om kriminaliteten rundtom – den er meget højere blandt blandt unge indvandrere og efterkommere i København


tarski

Allerede i 2004 udgjorde

ungdomskriminaliteten blandt

indvandrere og efterkommere i

København nemlig 82 pct. af den

samlede kriminalitet blandt unge

67 pct. , hvor stammer denne oplysning så fra?

Kulturkløften skriver om ’67 pct.’ på : http://kulturkloeften.dk.linux11.unoeuro.com/2009/02/27/kriminalitet-kæmpe-stigninger-pa-alle-fronter-indvandrere-fra-muslimske-lande-star-for-størstedelen/

“Der er sket en ekstrem stigning i kriminaliteten i Danmark i 2008. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at 67 % af ungdomskriminaliteten i København begås af indvandrere, og at de otte første lande på Top-10 over kriminelles oprindelseslande er – muslimske lande (først på en 9.-plads kommer Danmark)…”

Det er simpelthen ikke rigtigt – det er givet meget værre.

67 pct., hvor stammer denne oplysning oprindeligt fra?

F.eks. fra Jyllandsposten eller en anden avis med samme nyhed. Det drejer sig om udtalelse af Politidirektør Hanne Bech Hansen af 30. august 2008:

[…]

“Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007…” [min understregning]

[…] citat slut

Dette svarer ingenlunde til det refererede på kulturkløften. Første halvår, under 18 år og mindst 1 1/2 års fængselsstraf. Dette er ikke ungdomkriminaliteten, som er overtrædelser af Straffeloven, og det omfatter meget andet.

Den samme oplysning findes på http://politiken.dk/indland/article560520.ece , og den bruges netop af Kulturkløften som dokumentation. Det er ikke dokumentation, det er eftersnak af noget andet som påvist her, der ganske vist har noget med sagen at gøre, men det bliver ganske misvisende.

Det er afgørende er, at et sådant fejlreferat bidrager til at bibringe læserne det indtryk, at vi befinder os i 2003 m.h.t. ungdomkriminaliteten i København. I 2003 udgjorde de unge indvandreres andel af den samlede kriminalitet blandt unge netop 67 procent i København.

Det var de 67 pct. der bekymrede og fik os til at søge de kilder, der faktisk ikke er anført behørigt på kulturkloeften.dk. Derimod fremstår det nærmest som om det noget vi skrevet på denne blog, hvilket vi netop ikke har. Dette er også en væsentlig grund til, at vi måtte sige tydeligt fra. Billedet fortegnes, så læseren allerede nu opfatter situationen i København som befandt vi os i året 2003. Og det er ekkoet videre mangfoldige steder. Det er altså 6 år siden.

Allerede i 2004 udgjorde ungdomkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet. Et fald i de fremmedes andel af kriminalitet kunne vi absolut ikke forestille os. Allerede i 2003 udgjorde denne kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere netop 67 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge under 18 år i København.

En væsentlig årsag til problemets opståen:

Politiet har kørt deres egne offentliggørelser af overkriminaliteten blandt unge f.eks. i både Århus og København. I Århus er den indstillet. Om den er i København vides ikke.

Vi efterlyste netop i går denne egentlige dokumentation på:

https://danmark.wordpress.com/2009/02/26/kriminaliteten-beskrives-ganske-forrykt-i-danmark-for-netop-at-fortegne-billedet/

Sonia

Der skrives noget urigtigt om kriminaliteten rundtom – den er meget højere blandt blandt unge indvandrere og efterkommere i København


tarski

Allerede i 2004 udgjorde

ungdomskriminaliteten blandt

indvandrere og efterkommere i

København nemlig 82 pct. af den

samlede kriminalitet blandt unge

 

67 pct. , hvor stammer denne oplysning så fra?

 

Kulturkløften skriver om ’67 pct.’ på : http://kulturkloeften.dk.linux11.unoeuro.com/2009/02/27/kriminalitet-kæmpe-stigninger-pa-alle-fronter-indvandrere-fra-muslimske-lande-star-for-størstedelen/

“Der er sket en ekstrem stigning i kriminaliteten i Danmark i 2008. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at 67 % af ungdomskriminaliteten i København begås af indvandrere, og at de otte første lande på Top-10 over kriminelles oprindelseslande er – muslimske lande (først på en 9.-plads kommer Danmark)…”

Det er simpelthen ikke rigtigt – det er givet meget værre.

67 pct., hvor stammer denne oplysning oprindeligt fra?

F.eks. fra Jyllandsposten eller en anden avis med samme nyhed. Det drejer sig om udtalelse af Politidirektør Hanne Bech Hansen af 30. august 2008:

[…]

“Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007…” 

[…] citat slut

Dette svarer ingenlunde til det refererede på kulturkløften. Første halvår, under 18 år og mindst 1  1/2 års fængselsstraf. Dette er ikke ungdomkriminaliteten, som er overtrædelser af Straffeloven, og det omfatter meget andet.

Den samme oplysning findes på http://politiken.dk/indland/article560520.ece , og den bruges netop af Kulturkløften som dokumentation. Det er ikke dokumentation, det er eftersnak af noget andet som påvist her, der ganske vist har noget med sagen at gøre, men det bliver ganske misvisende.

Det er afgørende er, at et sådant fejlreferat bidrager til at bibringe læserne det indtryk, at vi befinder os i 2003 m.h.t. ungdomkriminaliteten i København. I 2003 udgjorde de unge indvandreres andel af den samlede kriminalitet blandt unge netop 67 procent i København.

Det var de 67 pct. der bekymrede og fik os til at søge de kilder, der faktisk ikke er anført behørigt på kulturkloeften.dk. Derimod fremstår det nærmest som om det noget vi skrevet på denne blog, hvilket vi netop ikke har. Dette er også en væsentlig grund til, at vi måtte sige tydeligt fra. Billedet fortegnes, så læseren allerede nu opfatter situationen i København som befandt vi os i året 2003. Og det er ekkoet videre mangfoldige steder. Det er altså 6 år siden.

Allerede i 2004 udgjorde ungdomkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet. Et fald i de fremmedes andel af kriminalitet kunne vi absolut ikke forestille os. Allerede i 2003 udgjorde denne kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere netop 67 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge under 18 år i København.

En væsentlig årsag til problemets opståen:

Politiet har kørt deres egne offentliggørelser af overkriminaliteten blandt unge f.eks. i både Århus og København. I Århus er den indstillet. Om den er i København vides ikke.

Vi efterlyste netop i går denne egentlige dokumentation på:

https://danmark.wordpress.com/2009/02/26/kriminaliteten-beskrives-ganske-forrykt-i-danmark-for-netop-at-fortegne-billedet/

 

Sonia