Danmark

20. december 2016

KOMMER DE NOGENSINDE PÅ ANDRE TANKER – RITUELT IDIOTI ?


RITUELT IDIOTI

Mediernes ritualer kører videre: Nu skal marionetterne ud og smide blomster, klynke i flok og sende deres lighterlys, både her og i Berlin. De skal markere frygten og underkastelsen og gøre som de dikteres til – det er marionettens opgave. Til stor glæde for terroristerne, der netop jubler over underkastelsen (Islam betyder underkastelse) ligesom landets ledere, der har lukket massemorderne ind.

At det er en befolkningsudskiftning de har gang i vil marionetterne formentlig aldrig fatte, hvis de ikke siger det på TV, og det vil aldrig ske.

30. maj 2013

LÆNGE LEVE ROSSET OG DEN POLITISK KORREKTE ELITE


Hvor vi bliver fyldt med løgn af medierne:

“Trods mere 21.000 muslimske terrorangreb i mere end 60 lande med mere end 2 mill. ofre (siden 9/11) skriver de uforfærdet:
Det har intet med Islam at gøre”

 

islam_violent
laengeleverosset

 

Vi siger som tyske og engelske modstandere af afviklingen:

“Længe leve rosset og den politisk korrekte elite!”:

http://michael-mannheimer.info/2013/05/28/berlin-82-jahriger-von-moslem-an-fleischtheke-abgeschlachtet-medien-schweigen/

30. maj 2011

Nachkommen des Neanderthalmann


25. Mai, Thilo Sarrazin spricht in der deutschen Stadt Aachen. Es war hier sie den Neanderthalmann gefunden haben, aber auch hier es wurde vereinbart mit der internationalen Finanzwelt nach dem offiziellen Wiener Kongress, der als Rahmen für den Frieden nach den Napoleonischen Kriegen gediente.

Sarrazin wurde mit den typischen Angriffe von totalitären Gruppen begrüßt. Das Thema des Vortrag war “Deutschland Schafft Sich ab’ in Bezug auf den Verlust von IQ-Punkten als Mittelwert von IQ und damit den Verlust der Lernfähigkeit, Wissen, Forschung Fähigkeiten und Fachkompetenz wir genau in Dänemark mit unfehlbarer Sicherheit die Perspektive gezeigt haben, wenn die Einwanderung ist zahlenmäßig (fast unabhängig von der Verteilung der Herkünften) weiterhin über wie jetz.

Das Sarrazin das gleiche Ergebnis für Deutschland erreicht ist sicherlich nicht überraschend (es ist recht offensichtlich), und der Beweis oder Nachweise, wenn sie aus Pappe geschnitten und geklärt, ist reine Mathematik aufbauend auf ein wenig kompliziert gewichtete Durchschnitte rechung und annuitet rechung für ( in Dänemark) 235 Herkünften über einen langen Zeitraum (1979-2072):

Forschung Grundlage für The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection

Quelle: Dies wird durch die PI berichtete Achen

Neanderthalmandens efterkommere i AchenROTE SA

25. maj holdt Thilo Sarrazin foredrag i den tyske by Achen. Det var her man fandt Neanderthalmanden, men også her man aftalte den internationale finansiering efter den officielle Wienerkongres, der dannede rammen om freden efter Napoleonskrigene.

Sarrazin blev mødt med det typiske angreb fra totalitære grupperinger. Emnet for aftenens foredrag var ‘Deutschland schafft sich ab’ (= ‘Tyskland afskaffer sig selv’) med henvisning til de tab af IQ-points som gennemsnitsværdi for IQ og dermed tabet af indlæringskompetencer, af viden, forskningskompetencer og erhvervskompentence, som vi netop for Danmarks vedkommende har påvist med usvigelig sikkerhed er perspektivet, såfremt indvandringen antalsmæssigt (næsten uanset fordelingen på oprindelser) fortsætter cirka som nu.

At Sarrazin er nået til det samme resultat for Tysklands vedkommende er absolut ikke overraskende (det er tværtimod selvindlysende), og beviset eller dokumentationen herfor, når det skæres ud i pap og præciseres, er ren matematik byggende på lidt komplicerede vejede gennemsnit og annuitetsregning for (i Danmark) 235 oprindelser over en lang årrække (1979-2072):

Forskningsgrundlag  for The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection

Kilde: Her rapporteres af PI Achen

Version in deutsch