Danmark

24. januar 2008

Ud med dem – de regner forkert [also English contribution]


iod

Ud med dem – de regner hele tiden forkert  

Norske og danske bidrag nedenfor
 

Dr. James Watson fik sparket

Excerpt from: http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/7050020.stm

“Dr. Watson, who won a Nobel Prize in 1962 for his part in discovering the structure of DNA, was due to speak at the venue on Friday.

_44182985_james_watson203body.jpg

Dr Watson was due to arrive in Britain to promote his new book

But the museum has cancelled the event, saying his views went “beyond the point of acceptable debate”. “The Science Museum has cancelled a talk by American DNA pioneer Dr James Watson after he claimed black people were less intelligent than white people.

Dr Watson, who won a Nobel Prize in 1962 for his part in discovering the structure of DNA, was due to speak at the venue on Friday.

But the museum has cancelled the event, saying his views went “beyond the point of acceptable debate”…”

 

Uddrag af : http://www.baksiden.net/watson.htm

James Watson, en av de to forskerne som i 1953 klarte å dokumentere oppbygningen av DNA-molekylet, fikk primo oktober 2007 sparken fra sitt professorat.

Den 79-årige nobelprisvinneren som fortsatt regnes som en av verdens ledende kreftforskere la grunnlaget for sin oppsigelse i et intervju med The Sunday Times.

Dr. Watson uttalte at “jeg er grunnleggende pessimistisk med hensyn til Afrika. Alle våre tiltak baserer seg på at deres intelligens tilsvarer vår – mens alle tester sier; ikke riktig”

Watson underbygde sin påstand, foruten å henvise til egne testresultater, med at han har funnet at intelligens i stor grad er genetisk betinget og at vi om få år vil ha identifisert de aktuelle gener.

For rundt ti år siden forårsaket boken “The Bell Curve” en tilsvarende furore i USA. Boken ble forfattet av en annen forsker med en imponerende curriculum vitae, Charles Murray, som hadde gjennomført ekstensiv IQ-testing av den amerikanske befolkning og funnet ut at afroamerikanere skåret lavere enn hvite og asiater, selv etter at det var korrigert for sosiale forhold.

Murray benyttet den såkalte Stanford-Binet-testen. Også Murray fikk et alvorlig karriereproblem etter at publiseringen fant sted.

Det er vanlig vitenskapelig kotyme at man, dersom man er uenig i et postulat eller forskningsresultat, leter frem observasjoner og deduksjoner som ikke stemmer med det fremsatte.

Selv om The Bell Curve ble massiv debattert i USA på det aktuelle tidspunkt var det ingen som gjorde noe slikt forsøk. Det vil neppe finne sted denne gangen heller.

Vitenskap kan være skummelt. Yrkesforbud er enklere, da kjenner man utfallet på forhånd.

Professor Helmut Nyborg fik først sparket, men efterfølgende oprejsning igen

hnyborg.jpg

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig
 

Dansk videnskabsmand rettede 18. oktober 2005 henvendelse til Information om Danmark i sin nød, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i Danmark, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse (1968).
 

Helmuth Nyborg (født 1937) er en dansk professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet:
 

Jeg forbereder i øjeblikket en større ansøgning, som formentlig får titlen:

Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium.

Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang – set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han? Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve, når materialet skal kontrolleres at være korrekt?

Jeg foreslog følgende udtræk fra cpr.registret: 

Databehov: 

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet år for år. Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland. Indvandrere fordelt på alder.
Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.
Indvandrere og uddannelse.
Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning.
Indvandrere, deres indtjening, sociale forhold og intelligens.

Specifikation af befolkningsmaterialet:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen.
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning:
Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]
…forudsætter en række korrekt nyopstillede kørsler hos CPR, flere af dem for en lang årrække.

Disse nødvendige udtræk m.v. blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet kotumen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold. Den blev afvist.

Forud havde Helmuth Nyborg offentliggjort en undersøgelse, der sammenlignede kvinders og mænds intelligens og fundet nogle få procentpoint forskel for gennemsnitsniveauet. Man forsøgte ikke at imødegå hans videnskabelige arbejder deduktivt, som det ellers har været et videnskabeligt krav siden Francis Bacon. Man hængte ham straks ud overalt i medierne. Nyborg debatterede i alle medierne med enhver, der ville møde op. Tilsyneladende kunne ingen pege på fejl i Professor Helmuth Nyborgs videnskabelige arbejder. Desuagtet blev Nyborg med sin arbejdsgiver Århus Universitet i front for sine arbejder karakteriseret med følgende udtryk “grov forsømmelse, regnefejl, statistiske unøjagtigheder og manglende data”. Hetzen ville tilsyneladende ingen ende tage
 

Hetzen kunne ikke vedvarende fortsættes, formelt forstås: Rektor Lauritz B. Holm Nielsen, Århus Universitet, fastslog torsdag den 21/9-2006, at dekanen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Svend Hylleberg, gik for vidt, da han i juni stillede Helmuth Nyborg Sørensen fri for tjeneste og bad ham om at rydde sit kontor omgående. Endnu har vi ikke fået noget konkret endsige holdbart oplyst udover, at et såkaldt udvalg har gennemgået et af hans videnskabelige arbejder og draget sin konklusion. Som bekendt skal man være yderst varsom med at tage bestik af udvalg og valgs konklusioner og indstillinger. Især når spørgsmålet som behandles er kontroversielt.

At vi her vidste at Svend Hylleberg var gået for vidt beviser heller ikke andet end hvad en tilfældig gruppe journalister med de rette berørte forbindelser kunne skræmme snart sagt hvem som til “ikke at vide” når som helst i det åbne forum.

Der er selvfølgelig nogen, der har valgt ikke at lade sig skræmme. Det er sådan det er!
28 procent af alle indvandrere
 
Sessionsprøven er farveblind

Sagen er måske ikke afsluttet, skal måske ikke afsluttes, for der findes andre metoder i dagens Danmark, der er yderst snedige og opfundne til formålet under det helhjertede sindelagsregime – låg på, når man ikke kan svare sagligt igenog lad medierne om resten, hvis de rejser sig (se supplement i de sidste sætninger nedenfor).  Selv på Århus Universitet

Professor Helmuth Nyborg er nu fyldt 70 år og gået på tjenestemandspension.

Sagen var ikke afgjort
Sagens formelle afgørelse:

http://www.au.dk/da/nyheder/presse/210906a/afgoerelse.pdf
http://www.au.dk/da/nyheder/presse/210906a 

http://forsker.net/blog/lennart-kiil/helmuth-nyborg-fuldstaendig-renset.html
 
Interessant foredrag i Mensa Danmark

Professor på Danmarks Veterinære Landbohøjskole: http://www.dr.dk/Videnskab/Klumme/2006/2006/0509115226.htm

————————————-

J. E. Vig, Information om Danmark :
Jeg husker en kommunistisk studenterkammerat fra de unge år: “I havner på historiens pøl”

 Der er så nogen som det glider nemmere for.

 
Indtil nu har jeg dog kunnet fastholde mig  i rollen som i talemåden fra Christian IV’s tid: ”Jeg er den hane der står på møddingen og galer”  … og misforstå det ikke: ”Jeg er intet”, betyder det.

Uddrag af et modsvar fra en klogere:

”…Og så alligevel – hvis det vitterligt er samtlige industrilande, der er hastigt på vej mod idiotiske tilstande, er der jo ikke længere konkurrenceelementet de enkelte lande at tage hensyn til; ét idiotisk land behøvede med andre ord ikke frygte, at et andet land var mindre idiotisk og derfor ville udnytte det.

Jeg tvivler på, at nogen sådan drastisk udvikling nogensinde vil finde sted, men skulle det hænde alligevel, vil jeg gerne allerede nu minde om Tom Lehrers trøstende ord fra mesterværket “An Evening Wasted with Tom Lehrer”…”

Der er flere
– mange flere

Vigtigt supplement:

Danmarks videns- og erhvervskomptence udhules på ganske få år