Danmark

25. april 2018

TERROREN I TORONTO BLEV UDFØRT AF 25 ÅRIG SOMALISK MUSLIM, NAVN ALEK MINASSIAN


Kilde: https://michael-mannheimer.net/2018/04/25/terrorfahrt-in-toronto-kanada-taeter-war-ein-25-jaehriger-somalischer-moslem-sein-name-alek-minassian/

Anden kilde melder: Mr Minassian is reportedly of Armenian descent:
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/toronto-crash-latest-canada-attack-attack-alek-minassian-van-a8320631.html

17. juli 2012

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sender somalieres ansøgninger direkte til godkendelse


Somaliere vælter ind i Danmark

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Danmark har valgt at følge, bestemmer dette. Der er så meget vold i Somalia nu, hvor al-Shabaab har kontrollen, at det simpelthen er fremmende for et eller andet at få dem her til. Vi har i forvejen Al-Shabaab fast engageret i Danmark, bl.a. Bazar Vest, Aarhus Vest,  hvor sympatisører til terror-gruppen systematisk rekrutteres. Vi vil hellere føle frelse på bekostningen, øget kriminalitet. Sådan er danskerne, der stiller sig villigt til rådighed. Danmark er ikke for farligt endnu. Nogle øksemord og forsøg herpå skræmmer os ikke.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-51258844:somaliere-str%C3%B8mmer-til-danmark.html

“Siden årsskiftet er der (herfra: officielt) kommet knap 400 ansøgere til landet mod 109 i hele 2011, viser tal fra Nationalt Udlændingecenter under Rigspolitiet. Forklaringen er en principiel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Danmark har valgt at følge, og som betyder, at der nu generelt bliver givet asyl til gruppen af afrikanere.

Somalia er for farlig
Ifølge domstolen er volden i Somalias hovedstad, Mogadishu, for alvorlig til, at man kan sende asylansøgere tilbage, og det samme gælder de områder af landet, hvor terrorgruppen al-Shabaab har kontrollen…”

Var der er retsligt forbehold? – nej, kun for sjov; det styres pr. administrativt pålæg.

Somalisk terror med anholdelser i Danmark senest i maj i år

SYSTEMSKIFTE-REGERINGEN FANDT DET LIGELEDES EN LØKKE FOR LANDET MED SOMALIERE I STOR STIL:

Fra 2001 til 2010 har VK-regeringen med støtteparti bidraget med 81,2 pct. af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere siden 1979. Alle disse nye danske statsborgere og deres børn medregnes som danskere. IQ-gennemsnittet i Somalia er 68. Men danskernes IQ-gennemsnit er 98. Der var 118 somaliere i Danmark i 1979. Både i 2005 og her fornylig igen skulle vi høre at de rejser hjem. Nej, de tildeles dansk statsborgerskab, hvilket du kan forvisse sig om på Danmarks Statistiks Statistikbanken : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 under ‘Befolkning og Valg’, ‘Indvandrere og efterkommere, samt udenlandske statsborgere’. Hvis de føder som somaliere i Somalia med eller uden tildelt dansk statsborgeskab var her 34.180 i  Danmark 1. januar 2012. Fortsætter indvandringen efter det nævnte mønster er her 372.167 med oprindelse i Somalia i 2075, hvilket kun er ca. 60% af alle med IQ-gennemsnit mindre end 70 i Danmark.

Her ser du udviklingen

De takker skam hjælpearméerne for at de er blevet lukket ind og kan slå sig løs. Hvor sødt!

http://bedsteforaeldreforasyl.dk

Kære Bedsteforældre for Asyl

“Jeg har lovet at viderebringe en stor og varm tak fra de somaliske asylansøgere, der som følge af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sommer har fået genoptaget deres sager og nu har fået opholdstilladelse. Jeg har ikke de officielle tal, men ifølge gruppens talsmænd drejer det sig om ca. 90 personer.

I søndags (18.3.) fejrede de deres nye opholdstilladelse i Center Sandholm i den store sal i bygning 4. Mindst 150 mennesker var samlet – både fra centrene og fra det somaliske samfund udefra.

Det var en betagende begivenhed at være med til, snarere en højtidelighed end en fest – på trods af alle de smukt pyntede deltagere og de mange lykkelige smil. Der blev serveret dejlig mad og der blev holdt taler. Den ene efter den anden: Om de mange svære år i centrene, men også om at glemme og se fremad. Om at passe på opholdstilladelsen og integrere sig ved at læse dansk, uddanne sig og ikke være bange for at kaste sig ud i nye opgaver. Om at bevare sin stolthed ved at være somalier, også i modgang, og om fortsat at værne om det det somaliske sammenhold…”

David Horowitz: “Once again Barack Obama is putting you and your family at risk to achieve his political agenda!

Showcasing his total disregard for America’s national security, Obama has invited Mohammed Morsi — Egypt’s new president — to the White House. It sounds benign since he’s a new head of state, but Morsi is a known terrorist and one of the Muslim Brotherhood’s top leaders.

The roots of radical Islam’s reign of terror track straight back to the Muslim Brotherhood. For an American president to open the doors of the White House to one of this organization’s highest ranking members — one of its most radical and defiant voices — is unconscionable!..”

2. marts 2010

Det lidt længere sigt har aldrig nogen interesse for en regering


Det er som de her rodeoshows, der kører henover det amerikanske Midtvesten.

http://jp.dk/opinion/pittelkow/article1995549.ece

Jyllands-Posten

Regeringen snorksover

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator

Offentliggjort 01.03.10 kl. 10:44

Et møde for somaliere vidner om, at regeringen er væk i værdipolitikken. Det kan koste den dyrt.

“I forsøget på at bekæmpe radikalismen spiller PET i for høj grad med på radikale kræfters præmisser. Regeringen burde reagere, men ser ud til at snorksove.

[…]

Senest har der været et møde for unge med somalisk baggrund, hvor to PET-medarbejdere holdt oplæg side om side med nogle imamer, der har ry for at radikalisere de unge (Politiken)…”

—————-

Regeringens forkærlighed for somaliere herunder interessen for terror blandt disse kan bl.a aflæses af tildelingen af statsborgerne: Siden 2001 har regeringen tildelt 81,2 procent af samtlige tildelte danske statsborgerskaber til somaliere (siden 1979). Om 10 år har det samlet ført til, at indvandrere med somalisk oprindelse har fået to byer af Svendborgs eller Sønderborgs størrelse i Danmark.

17. februar 2010

Somalia, tildeling af statsborgerskaber, fødte børn her i landet


I 1979 var her 114 somaliere i Danmark

Så mange somaliere er her i dag :

Den der læser Nyt fra Danmarks Statistik eller Statistikbanken vil finde antallet af somaliske statsborgere i Danmark er faldet fra 1. januar 2009 fra 8.481 til 8.311 1. januar 2010.

Ja, 170 har forladt landet, men 264 har opnået dansk statsborgerskab i samme periode. D.v.s. en stigning på 94, fordi befolkningssammensætningen selvsagt ikke påvirkes af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at få tildelt dansk statsborgerskab.

Altså, en stigning 94 i stedet for et fald på 170. Men det er kun lidt af sandheden. Alle har de tilbageblevne bidraget med børn i henhold til gennemsnittet, og nogle andre somaliere er døde (ca. 1. pct. pr. år).

Hvis 9.406 danske statsborgerskaber ikke var blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2009, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2010 officielt have været 9.406 større plus de børn disse naturaliserede fødte efter tildelingen minus de døde. Tilsvarende ville de i alt 11.195 tildelte statsborgerskaber til somaliere i perioden 1979-2006 have givet 11.195 flere somaliere plus de børn, som de har bragt til verden efter naturalisationerne minus de døde. Og det er ikke så få. I Somalia fødes i gennemsnit 7 børn pr. kvinde, hvilket er ensbetydende med en årlig fødselsrate på godt 4,4 procent pr. år. Herfra skal trækkes afgangen i henhold til dødsraten her i landet, som er 1 pct. pr. år

Bemærk, siden 2001 har regeringen bidraget med 81,2 pct.

af alle tildelte statsborgerskaber til somaliere til alle tider.

Alt ialt fører disse statsborgerskaber til, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2010 er blevet til mere end 30.928.

Lader du Statistikbanken optælle somaliere efter somalisk oprindelse finder du: 16.831. Her er de fødte af individer med somalisk oprindelse her i landet ikke medregnet retvisende.

Såfremt de ledende ikke reducerer antallet de næste 20 1/2 år vil antallet med somalisk oprindelse udgøre det dobbelte: 61.856

Såfremt de ledende fortsætter reduktionen som hidtil siden 2003 i antallet af herboende somaliske statsborgere (mest ved at tildele dem danske statsborgerskab):

…skal vi sige med 872 pr. år, bliver resultatet efter 20 1/2 år alligevel 37.348 med somalisk oprindelse i Danmark…

svarende til en by, som er lidt større end Viborg

Uden indvandring fra Somalia og uden reduktion i andet end antallet af somaliske statsborgere ved tildeling af dansk statsborgerskab kan dette  ikke ske realistisk i mere end ca. 9,5 år (= 8.311/872), for så er der ikke flere at naturalisere. I stedet fører dette til 47.874 med somalisk oprindelse om 20 1/2 år.

Så det blev Helsingør i stedet og lidt til.

Hvornår den voldsomme stigning i indvandringen fik lov at tage fart ses af følgende tabeller og figur, der viser ændringen i antallet af somaliske statsborgere år for år – vi håber at statsborgerskabs-opgørelsen af læseren nu kun opfattes som en lettere meget overfladisk begyndelsen til det hele:

Denne tabel vises grafisk med årstallene ud af den vandrette akse og ændringen i antallet af somaliske statsborgere ud af den lodrette akse  – mest tildeling af 9.401 danske statsborgerskaber til somaliere i perioden 2001-2009:

Første grafik illustrerer kun begyndelsen – REALITETERNE ER NOGLE ANDRE

Antallet af statsborgerskaber tildelt somalier overskygger det hele

(bemærk, fra 2002 er udviklingen nærmest en spejling af følgende kurve, der har lidt

større enhed på 2. akse for at kunne vise helle udviklingen 1979-2009)

Udviklingen i antallet af personer i Danmark med somalisk oprindelse 1987-2010:

Antallet der har fået tildelt dansk statsborgerskab blandt somaliere og deres børn og børnebørn trækker simpelthen kurven op, selvom regeringen siden 2003 har reduceret antallet af somaliske statsborgere – skal vi sige ‘mikroskopisk’ lidt. Og det er sket  – ikke ved at sende dem hjem, men kamouflerende ved at tildele flere danske statsborgerskab pr. år,  end der kommer nye til. Så enkelt er det.

Til dem der nu lider af begrebsforvirring

Du skulle tro de var rejst hjem. Farcen startede via pressen i JP den 9. august 2005.

Denne principielle udvikling er gældende for alle 234 nationaliteter, der er repræsenteret i større eller mindre grupper i Danmark. Somalia er valgt, fordi fertiliteten i gennemsnit er ekstra høj for somaliere, hvilket illustrerer den generelle problemstilling om kritikken af de officielle opgørelser meget tydeligt.

ANBEFAL DETTE INDLÆG

Hvem skal arve landet?

Hvilke indvandrergrupper dominerer – her bliver man vildledt overalt af de officielle informationer?

– selv politikerne tror på det forholder sig ganske anderledes end illustreret med somalierne i eksemplet her – så de behøver ikke at lyve – det er imidlertid en kæmpe katastrofal illusion, at indvandringen skulle være lagt om med nogen effekt !

4. juni 2009

Unge svenskere dræbt i kamp i Somalia


http://jp.dk/udland/article1708205.ece

Jyllands-Posten

Unge svenskere dræbt i kamp i Somalia

Offentliggjort 29.05.09 kl. 02:25

“Unge mænd i Sverige rejser til Somalia for at deltage i den militante al-Shabab-bevægelses kamp. En håndfuld personer med svensk statsborgerskab er blevet dræbt i kampene, siger den svenske efterretningstjeneste Säpo.

I alt har omkring 20 personer taget turen fra Sverige til Somalia for at få militær træning og kæmpe på al-Shababs side.

På nuværende tidspunkt befinder der sig fortsat omkring 10 svenskere i Somalia, vurderer Säpo. Her er de enten aktive i militsen eller opholder sig i træningslejre…”

Svensk-somaliere på eventyr

3. juni 2009

“Svensk-Somaliere” paa eventyr


”Svensk” sheik hugger hånden af en tyv.

Beboerne i byen Kismavo i Sydsomalia holdes i skak i et skrækvælde med Kalashnikovs og sharialove. Midt i disse voldsomheder findes en somalier med svensk statsborgerskab.

Fuad Mohamed Qalaf kom til Sverige som asylsøgende 1992, og nogle år senere fik han statsborgerskab. Hans vigtigste beskæftigelse i sit nye land var at sprede islam som imam i forskellige moskéer i Stockholmsområdet. Han har prædiket Jihad (hellig krig mod de vantro) og i Rinkeby moskéen kundgjort, at amerikanere og jøder skal udryddes

Han levede ti år i Sverige, inden det efter den 11. september massakren blev ham for hedt. Han fik kolde fødder og flygtede tilbage til Somalia. Det forlyder at den øvrige familie fulgte med derned.

I marts i år medvirkede sheiken til, at en 13-årig pige, Asho Duhalow, blev stenet ihjel, fordi hun ikke havde råd til en heldækkende dragt. Nu har ”svenskeren” endnu engang udmærket sig. Om eftermiddagen den 8. maj straks efter fredagsbønnen i den lokale moské meddelte han tid og sted for torturen mod en mand, som skulle have hånden skåret af.

Forbryderen havde gjort sig skyldig i at være sulten og udhungret. Han opdagede en ulåst dør i et mindre hus. Vel indenfor tog han penge og tøj til en værdi af 800 sv. kr..
Den militante ungdomsorganisation af den somaliske bevægelse ”De islamiske domstoles højeste råd” så ikke med blide øjne på denne forbrydelse. Bevægelsen er tæt sammenflettet med Al-Qaida. Og ifølge flere kilder finansieres de bl.a. med penge fra nordiske lande.

Tusinder så på, da manden fik den ene hånd hugget af på en mindre fodboldsbane. Ved siden af den afhugne hånd lagde man koranen.

Vi har i disse dages medier kunnet læse om, at unge svenskere rejser til Somalia for at tage del i den radikale islamistiske bevægelse Al-Shabaabs kamp. Bevægels synes inspireret af Al-Qaida. Sæpo bedømmer, at det i øjeblikket drejer sig om en snes unge, der er rejst ned til træning og krigsdeltagelse, men er urolig over, at antallet vokser, og at Sveriges internationale anseelse og rygte kan skades, samt at Sverige kan opfattes som et land, der støtter terrorisme.

Man kan fundere på, hvorfor vi svenskere ikke har kunnet læse i medierne om den ”terrorsvenske sheik”!!!

Kilde: redaktion.vast@frianyheter.nu

 

Sonia