Danmark

20. juli 2009

Vi vil ikke have Riflebjerg tilbage til Kandestederne


De har det lige så godt, der på Costa Del

Sol

K. Riflebjerg står for menuen på Solkysten og fremsiger andægtige og meget sjofle ting efter forgodtbefindende sammen med analfabeten Trolle von Schneider Trieste. En af arrangørerne af eftermiddagens attituder og happenings frankofili Jørgen Cykel Lett er blevet  lidt forsinket, for han er efter aftale taget en tur ud for at købe friske små slavepiger til eftermiddagsjoineren. Cykelkongen er atter på hjul med diskret medfølgende minibus. Han skal nemlig sikre, at der kommer en bred vifte af småkravl af begge køn at vælge imellem til filmoptagelserne, som han skal køre bag delvis nedrullede gardiner i annekset bagved. Slavekøbet skal være til spotpris, for skatteydertilskuddet har de været nødt til at reducere betydeligt for en tid her under krisen. Så ingen mellemhandleravancer. Det egentlige skal selvfølgelig spænde af i de sene eftermiddagstimer. Jørgen er i sit es, han er stor, det er stort, spectakulært. Vi er i Apartheid-DK, hvor Solen den svanser, paradis for ideo-tumper. Fremtidslandet, hvor alt tænkeligt og ideo-korrekt bare skal ske. Små slavepiger i bastskørter vimser omkring bordet på terrassen med alt godt fra Middelhavet, alt er til at smage på, og de små slavedrenge fra Sambia serverer de turkis- og pinkfarvede drinks for herrerne, mestrene i figurløb og badutspring. Indenfor står lettere læderklædte Ritta Ridt for afpiskningen af de formastelige, der ikke går ret om; det skulle nødig kunne ses og høres for meget fra gaden, hvor tanke-garde-civile til stadighed patruljerer og checker at alt går efter ny-forordningerne i Lissabon-lovsamlingen. Men fra terrassen sikres selskabet omkring bordet alligevel et glimt af hendes dejlige smæld med pisken – man ser pisken smælde for alle er på det nærmeste tonedøve og har ondt ved at se tydeligt p.g.a. al den dejlige sprut. Benny A. har været fræk og indledte med at drikke øl af glas straks, da han arriverede. Nu får han striber på røven, så den ligner det amerikanske flag, når det smælder.

“Do what I say, but don’t do what I do”….. ny sang som Benny ellers havde introduceret til joineren senere. Desværre drak han øl af glas og ikke af flasken som den gemene proletarian han ellers samtidig skulle forestille at være. SVIRP, SVIRP, SVIRP

INSPIRERET AF

6. juli 2009

Solen paa slingrekurs – hvad goer vi nu, lille du? Ring til Connie, hun har ansvaret og er ansvarlig, ogsaa i den grad


Men Connie er på Grønland for at vise smeltet is frem

http://jp.dk/nyviden/article1747060.ece

Jyllands-Posten

Solen er på slingrekurs

Offentliggjort 06.07.09 kl. 11:39

“Solen opfører sig så mærkeligt for tiden, at vi måske er på vej mod en ny kuldeperiode på Jorden som i midten af det 17. århundrede – kendt som “den lille istid…”

————————
Det er ikke tilfældigt at filmen “Den tredje Istid” kører i biograferne.

Det der med Solen mener jeg vi skal tage Bent Betjent ind igen for at løse. Han kan det der. Kuldeperioden viser sig så tydeligt ved at temperaturen stiger (som de siger), og så er det Bent kommer ind og bringer lys over Mælkevejen, Solsystemet er nemlig ikke nok; det siger sig selv. Vi må givet have flyttet nogle stjerner, og det er lige Bent Betjent.

Vi ve’ ha’ lys over det her land. Der blive lys!

————————-

Vi mener afgjort der noget i vejen. Pinsedag må være flyttet, hvis Solen slingrer i juli; pinsedag er jo netop dagen, hvor Solen slingrer lidt eller danser, om man vil.

Sonia og Sonias søster Gurli Margrete

Relateret emne: Oven over al ting stråler moder sol

10. juni 2009

Flere og tidligere paa pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden


Førtidspensionister bliver yngre og yngre, når de lander på evig forsørgelse: i  Århus, Randers, Horsens og Silkeborg er gennemsnitsalderen faldet fra 48 til 45,4 år på 10 år. I Århus er antallet på førtidspension fordoblet på blot 5 år. Blandt indvandrere på landsplan er antallet på førtidspension tredoblet på 10 år1/3 af alle indvandrerkvinder i aldrene 40-64 er sendt på førtidspension i Århus (fænomenet afspejles også på landsplan, som nedenstående tabel klart viser). I København kun 27 pct. Fire gange så mange samlet får førtidspension i Århus i sammenligning med København.

Tabellen illustrerer forholdene på landsplan i 2007. Data for 2008 er ikke offentligjort, da de indeholder fejl, og data for 2006 er grupperet med en anden aldersfordeling (“hvor uheldigt, så kan vi ikke aflæse effekten af den aktive arbejdsmarkedspolitik!” )

Når bortses fra sygedagpenge, barselsdagpenge og orlovsydelser er der faktisk ikke tale om meget midlertidigt, selvom betegnelsen anvendes i det officielle materiale. Trafikken/ændringerne sker typisk ved at klienterne flyttes mellem grupperne:

Kilde : http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR234.pdf

arbd2

Af de i alt 2.140.000 modtagere af overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag (inklusive folkepensionister) er 1.249.907 mill. i de arbejdsdygtige aldre på overførselsindkomst. Kvindernes voldsomme overtal tælles blandt ikke-vestlige indvandrere. I Århus modtog 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension.

Især førtidspension givet på baggrund af en psykisk lidelse er en forklaring på, at Århus har markant flere tildelinger af førtidspension end København. Mens København sendte 1,5 ud af 1.000 borgere på førtidspension i 2007 og 2008 på grund af en psykisk lidelse, så var det tilsvarende tal for Århus 7,7 personer.

Supplement: Integrationsudgifterantallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Mange fejl i kommunerne:

“Ankestyrelsen, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne…”

På landsplan:

3.000 indvandrere kom på førtidspension sidste år

Hver femte nytilkendte førtidspension i 2008 blev givet til en indvandrer. Psykiske lidelser var i høj grad årsagen.

ShowImage

Hver anden bosnier og libaneser mellem 50 og 59 år var i 2007 på førtidspension. Andelen af ældre jugoslavere, tyrkere, irakere og iranere på førtidspension er steget markant siden 2000.

http://jp.dk/arkiv/?id=1696474&eceExpr=f%F8rtidspension%22%20/%3E&eceArchive=o

http://jp.dk/arkiv/?id=1610984&eceExpr=${eceExpr}&eceArchive=${eceArchiveEscaped}

http://www.berlingske.dk/article/20080402/danmark/704020073/

18 pct. af førtidpensionisterne er ikke-vestlige indvandrere [her skal du lige påregne, at der mangler anden generation efter naturaliserede og et antal udenlandske statsborgere født i Danmark]. De 18 pct. skal sammenholdes med ikke-vestliges officielle andel på 9 pct. af befolkningen. Når den fremhævede parantes indregnes, bliver der nogle flere med ikke-vestlig baggrund – og hvad angår deres tilbøjelighed til at hæve førtidspension – ser det så lige knap så slemt ud, selvom alle må erkende at håndteringen af indvandrernes livsgrundlag her i landet både behandles yderst usikkert, når ikke lemfældigt, og samtidig er det særdeles kostbart og tillige udsigtsløst for andre end de højtbetalte sagsbehandlere og idekreatører i embedsværket.

Under Hjort Frederiksens aktive arbejdsmarkedsregimente undrede vi os en smule over, hvorfor enhver jobmesse var fyldt med indvandrere, og de så stille forsvandt ud af aktiveringsbilledet igen: De sendtes på førtidspension til en højere takst end kontanthjælpen
Og Bent Betjent fik EU til at supplere med microlån på kr. 187.000 på gunstige vilkår:
http://www.ebst.dk/file/4704/forslag_administration_af_regional-_og_socialfonden.pdf

I 2005 oplyste Velfærdskommissionen, at de ikke-vestlige konsumerede 3,47 gange så stor en andel af den danske velfærd hver især i gennemsnit i sammenligning danskerne. Dette indikerer med en andel på 11 pct., at de ikke-vestlige allerede konsumerer 30 pct. af velfærdsbudgettet eller 225,7 mia. kr. ud af i alt ca. 752 mia. kr.

Hvor højt skal de mon op, og vi danskere ned ?

Social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard i Århus blev advaret for tre siden. Han er alligevel overrasket.

Integrationen?

Sonia

19. april 2009

Graphic illustration of the difference between the second best and the best projection and perhaps a little video to make it slip into you brain


Why be modest when you have proven you are right

The graphic illustration of the difference:

Excerpt from:
Europe in the twilight of its demographics
J. L. – 1.12. 2008

“Now the reader should see the film ‘The Third Jihad’ (Trinity, 2008). It is bothering, no doubt, but the situation in the USA is still several dimensions better than in Europe. In an interview with Mark Steyn commenting the general conviction that the Muslims in Europe ‘are so few, only some percent of the population’, he says: “Many people think it will ‘take centuries’ for them to become majorities”, there is shown the likely demographic devel­opment of Muslims and non-Muslims calculated for France’s actual fertility rates of 1.4 vs. 3.8…” :

unreal

(Excerpt continued)
“The result may surprise the optimist: The break even point is reached before the end of our century – around 2087. And this is merely a calculation on the basis of the demographic reproduction rates, not even considering (1) the ongoing family reuniting, (2) continuous further immigration, (3) the illegal immigrants of today (suppos­edly millions), (4) continuous illegal immigration, (5) repeated amnesties for hidden immigrants (as a strong motivation for trafficking of asylum seekers), (6) the fact that Muslim fertility could be increased deliberately as conscious means of politics (already outspoken by many Muslim leaders), (7) increasing emigration of endogen­ous Europeans (which already has begun in several countries), and (8) that political decisions during their grow­ing democratic power could lower the obstacles for Muslim immigration or even facilitate it (e.g., the EU-Africa commitments of the EU-Mediterranean ‘Barcelona Process’ etc.). All these powerful factors included, a better demographic simulation than the one above could result in a much more bothering timeline…”

But I’am afraid the truth is it dismantles 40-50 p.c. quicker than even J. L. imagined or calculated 1.12.2008, especially if you look critically at the official figures as we certainly did last summer in order to come closest to the truth. Our three alternative rising curves then begin a little higher on the y-axis, because we naturally have corrected til startingpoint i.e. made a corrected realistic population balanced sheet before we projected the groups of population, but our curves do not even rise as fast as does those refered to or calculated by J.  L. 1.12.2008. And even then the three rising curves intersect with the falling curve at least 40 year earlier:

It comes to an end with Europe sooner than you think

‘Some will certainly contradict us persistently and perhaps one might even point out that the first diagram concerns France, the second Denmark. But does this really matter when I tell you that France might come first.’

Graphic projection 2008

Now I would prefered some video – all in good time

Sonia

8. april 2009

LAD OS SE OM VI IKKE FAAR EN GENTAGELSE DER PASSENDE KUNNE KALDES EJERBOLIG- ELLER PARCELHUSFORNYELSEN


Da håndværkerne i begyndelsen af 1990-erne stod med 35-40 pct. ledighed var det med at få sat gang i BYFORNYELSEN. Tilskud til ombygningerne og moderniseringer af ejendommene i alle de danske byer. Straks fra starten kørtes der med først-til-mølle-princippet.

Det kørte i godt 10 år og blev først rigtig rullende med den dengang nye borgerlige regering fra 2001, der tillod at håndværkerejede ejendomme blot kunne ombygges og renoveres af håndværkerne selv og per regning fra samme. Så strøg kommunaltilskuddet lige ned i lommen på ejendommens ejer. Højere ejendomspriser, højere huslejer, og mere indtægtsgivende privatkapital trukket ud af produktionen var resultatet. Det var simpelthen ‘en kæmpeforretning’ med kun stats-initieret velfærdsforbrug bag.

Lejerne fik selvfølgelig hævet deres husleje med en 30-50 pct., nogle mere, men det er lige meget.

Nu kører den én gang til et sidste sted, selvom at netop disse nys nævnte tilskud bygger rent på seddelpressen og yderligere skævvridning af økonomien. Nu skal vi skynde os til Erhvervs- og Byggestyrelsen eller til styrelsens hjemmeside inden den 14. april for at hente penge nu til helt private ejerboligers om-, til-, og renoveringsombygning under miljøtegnets højhellige navn.

Skal vi gætte på at denne medicin for at holde håndværkerne væk fra omskolingen til plejehjemmene igen øges år for år. 1,5 mia kr. er ingenting i denne sammenhæng. De forslår som en enkelt skrædder i helvedet.

Så kører det med ‘de gode danske almueprincipper’ først-til-mølle og en helt misforstået og mildest talt forkvaklet præcedens-argumentation hentet fra lov- og domstolsverdenen: At når Olsen skal have ny gulvisolering og sauna betalt af de andre skatteydere, så skal Jensen ikke snydes for de kære statsmidler heller til lignende påfund og ombygninger af hans private bolig. Det skulle da bare mangle, nej, vel da.

De er nødt til at gå voldsomt til den for at holde håndværkerne væk fra plejeomskolingen og de vildt fordyrede husene fra at falde i pris efter det vestlige forbrugsopgangs-eksperiment af ekstreme dimensioner. Ikke erfaringen men den forældede Keynes-teori tilsiger netop, at det altid er godt ‘at give patienten’ noget mere af den medicin, der har forværret sygdommen indtil flere gange. Så kan vi næste gang, når inflationen vel at mærke har raset og ødelagt midlerne endeligt, lade alt være ‘gratis’ eller betalt af lejerne, hvis der er nogen efter inflationen har raset.

DET ER VEJEN FREM.

Sonia

1. april 2009

Vi lovede en vindvender i sidste uge


Vi lovede en vindvender i samlesæt i sidste

uge

Det er primært som alt et spørgsmål om bevidsthed. Et kvarters hånd- eller hovedstand fra kl. 5:45 til 6:00 hver dag giver det ønskede resultat. Det er nøjagtig som med lysene i lyskurven, rene konventioner bestilt hjem af overfladen. I Århus har trafikrådmanden derfor også indført en kønsspecifik lyskurv, idet farverne selvfølgelig bør underordnes dette vigtigere aspekt. Nattetrafikken med kropsvask på plejehjemmene er derimod ikke blevet rettet endnu. En ændret ressort-indretning med plejehjemmenes overgang til kulturudvalget ville kunne fremme sagerne ganske betydeligt af helt åbenlyse årsager – rent bevillingsmæssigt. 

Hånd- eller hovedstand:

Op bliver ned, og syd bliver nord o.s.v. Det har selvsagt en særlig sociologisk effekt, når vi alle løfter benene i samlet trop eller samlesæt. Så påvirkes den enkeltes aura sammen med alle de andres, og til sidst vil vi se aurora i spring over hvælvet. 

Så vil Solen igen stå op i vest – det er også lissom mere naturligt med østenrøden ved aftenstide. Men det sker ikke uden videre. Vi skal gennem polvendingen efter klimaforandringen og istiden først, sådan om en 17.000 år.

Men der er allerede ting der bærer os i den rigtige retning. Senest tiltrådte generalsekretær i FN meldte netop ved sin tiltræden, at problemerne i Sudan, specielt Dafur, i Somalia og på Elfenbenskysten skyldes klimaforandringer. Vi er så af den utvetydigt klare opfattelse, at større indvandring til Norden (før polvendingen) alt andet lige fører til en øget rumopvarmning og dermed øget CO2-udledning, når her trods alt er så koldt.

Og her er vi ved sagens kerne. CO2-problemerne i den vestlige verden skyldes simpelthen indvandringen, og tilmed spredes tropesygdomme og en række tidligere udrydede sygdomme med indvandringen. Ved at vende indvandringen til repatriering, altså i Syd-Nord-gående dialogisk retning  – om morgenen, altså – vil der kunne bringes et effektivt bidrag til FN’s klimakonference i København, et bidrag der permanent vil sætte Danmark på globussen.

Substans omhandlende klodevipperiet

Sonia

24. marts 2009

Hjemmeroeverne skal ikke lide overlast, men nyde beskyttelse i deres hverv


Da en søn, dennes moder og en kammerat pludselig stod overfor 6 røvere bevæbnet med falsk men lignende pistol i sønnens lejlighed, skulle de tre ofre fuldstændig have føjet sig.
Sådanne hjemmerøvere er nemlig i aktion i en højere sags tjeneste.
I forhold de danske myndigheder har røvere en slags beskyttet rolle at spille. Sønnen stak en kniv i ryggen på en af de indtrængende, tilsyneladende bevæbnede røvere, hvorefter disse forsvandt. Sønnen sigtes formentlig nu for forsøg på manddrab.
Hvordan er det lige man løser opgaven med nødværge i passende omfang, når hele og halve sekunder tæller?? Nej, du skal finde dig i og risikere alt inklusive livet. Det er sådan du skal opføre dig, efter du er blevet en entitet i verdensaltet fra at være et menneske i Valby i Danmark.

Sønnen er højest sandsynligt den skyldige, fordi han ikke lod røverne gøre, præcis som de havde lyst til.

Nøgleordene i sindelags-teoretisk-sammenhæng er: Delfimetoden, offerrolle, forbryderrolle

Sonia

6. marts 2009

DR2-TV: Optrapper medierne bandekrigen?


tarski

Sådan spurgte DR2-TV sig selv i går aftes og vel et par inviterede af den sædvanlige slags med de politiske korrekte svar (mit gæt: medierne er skyldfri). Det er så ubærligt, at jeg naturligvis ikke gad se og høre noget så latterligt, undermåleragtigt TV.

Har medierne focuseret for meget på indvandrerbanderne? Eller har medierne focuseret for meget på rockerbanderne? På indvandrer-rockerbanderne måske?? Skulle medier ikke hellere have holdt med den tabende af parterne? Nå, så kunne det måske opildne den ekstra. Det ville vel netop være en optrapning. Åh, det er så følsomt stof, man skal virkelig se sig for. Arranger netafstemning, og så er det med at være klar ved tastaturet. Det er sjovt.

Så mener DR2-TV sikkert også det er meget uheldigt og tilmed måske kanalens eller enkelte avisers skyld, hvis der ikke er skudt, såret og dræbt præcis lige mange af hver slags og det af præcis lige mange gerningsmænd i hver gruppe. De civile ofre skal i hvert fald ikke tælle med, for så bliver der højest sandsynligt uorden i lighedsregnskabet.

Nej, det er måske for langt ude, men medierne skulle vel berette, om det der sker. Og dog! Måske skulle de føje sig og netop gå på kompromis med ytrings- og pressefriheden, men det kan de ikke lide at indrømme over for seerne, der ved bedre?

I forhold til medie-sandheden, der altid svæver frit i luften, er der det at ‘pæredansk’ er forekommet oftere end ‘pære-indvandrer’ i reportagerne, men det hænger sammen med, at vi ikke må få rigtigt at vide, hvem der skyder hvem, hvis det ikke er noget med ….pære…., der skyder.

Det bliver også svært med signalementerne, og det er måske netop derfor politiet ikke helt kan følge med, hvis de skal nøjes med de samme beskrivelser, som dem seerne får.

Da balladen om ungdomshuset stod på, var reportagerne i medierne afgjort mere konsekvent ensretningsorienterede, kan man sige. Bortset fra en enkelt smutter af 4-5 sekunders varighed i eftermiddagstimerne den ene dag. Fornemmer jeg manglende fo’slaw og antritt kanalerne og aviserne imellem denne gang?

Sandheden kan også være, at medierne skal flytte focus til én af siderne for at undgå for meget mere ballade, altså undgå optrapning af bandekrigen, altså lyve eller tie om mindst én af gruppernes kriminelle handlinger. Måske fortie nogle flere af handlingerne i den ene af grupperne.

Enden bliver – uanset DR2-TV’s navlebeskuen – ikke noget kønt skue:

På et tidspunkt skal militæret sættes ind, hvis det vel at mærke er hjemme i en brugbar styrke. Så vil jeg foreslå medierne at holde sig væk, for ellers opdager vi med garanti, hvem de holder med. Det plejer vi, når der er krig andre steder, og de vel at mærke er tilstede der.

Sonia

5. marts 2009

DET ER NEMT AT BEGRIBE, HVORFOR DE TAGES PAA SENGEN

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, USA, Værdikrise, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 10:30

Arrogant uvidenhed – kaldes den

menneskelige egenskab, tilstand eller

attitude, der blokerer sammen med

stoltheden

 

Det er ikke så svært at forstå eller blive bragt til at forstå, hvorfor situationen med bandekrig i og omkring København hele tiden skærpes, og hvorfor hele udviklingsmønstret tydeligt ser ud til at kunne føre mod krigstilstand overalt i landet.

Det forudsætter kun at ‘de store spørgsmålstegn’ åbner ørene og lukker munden: Andre var langt klogere end I var allerede i slutningen 1980erne, og de kunne derfor på grundlag af viden og indhøstede erfaringer andre steder fra med sikkerhed forudsige, hvorledes det ville gå, når indvandringen fortsatte til Danmark.

Der var ikke strålende karrierer, der stillede sig hindrende i vejen for sandheden blandt de forudseende. I troede I gjorde en forskel. Ja, troede…

At krigen starter blandt dem, der har pengene at købe våben og transportmidler for, skal man ikke undre sig over. Det var de narkohandlende bander.

Nu er det forhåbentlig ved at være slut med de beroligende historier til os intetanende og måske også slut med de overlegne til tider overbærende og samtidig arrogante smil fra eliten til undersåtterne foran skærmene.

Se, det var ikke pøblen der valgte at orientere danskerne i tide (for 20 år siden), selvom I beskyldte dem for alt undtaget pædofili og landsforræderi, men det er pøblen der tager over på gadeplan fra nu af. Præcis, som man ikke gad høre. Og når man ikke vil høre, så må man føle. En livsvisdom der stadig gælder ganske uantastet af diverse sindssyge vedtagelser og ditto undladelser i FT.

Længere er den ikke.

Sonia

4. marts 2009

To morsomme bidrag om henholdsvis hadet til os i Vesten og danskernes reaktion


TO PERLER, der beretter om hadet til os i Vesten og med hvilken ro danskerne reagerer, sålænge deres materielle hverdag ikke berøres:

Videoen er optagelse fra islam-demo foran Buchingham Palace i London i 2004:

Det racistiske ægtepar fra DR-TV 1992:

Deutsche Wochenschau 1941:
Hitler modtager stormuftien i Berlin.

Sonia
« Newer PostsOlder Posts »