Danmark

17. juli 2017

Europas migrantkrise: Synspunkter fra Centraleuropa


af Soeren Kern • 17. Juli 2017

Mange såkaldte asylansøgere har nægtet at flytte til Central- og Østeuropa, eftersom de økonomiske ydelser dér er lavere end i Frankrig, Tyskland og Skandinavien. Herudover er hundredvis af migranter, der er blevet forflyttet til de i EU-sammenhæng fattige lande Estland, Letland og Litauen, siden smuttet til Tyskland og andre rigere EU-lande.

“Det bør siges klart og direkte: Dette er et angreb på Europa, på vores kultur, på vores traditioner” – Polens premierminister Beata Szydło.

“Jeg mener, at vi har ret til at beslutte, at vi ikke ønsker et stort antal muslimer i vores land. Det handler for os om historisk erfaring” – Viktor Orbán, Ungarns premierminister, der refererede til Det Osmanniske Riges besættelse af Ungarn fra 1541 til 1699.

Den polske premierminister Beata Szydło sagde i en tale den 24. maj, at hendes land ikke lod sig afpresse af EU’s embedsmænd: ” Vi kommer ikke til at deltage i Bruxelles’ elites vanvid…. Dette er et angreb på Europa, på vores kultur, på vores traditioner.” (Billedkilde: Europa-Parlamentet/Flickr)

EU har påbegyndt et sagsanlæg mod Tjekkiet, Ungarn og Polen, da disse lande ikke har efterlevet et kontroversielt påbud om at tage flere tusind migranter fra Afrika, Asien og Mellemøsten.

Den såkaldte traktatbrudsprocedure, der giver EU’s magtfulde udøvende organ Kommissionen bemyndigelse til at retsforfølge medlemslande for misligholdelse af deres forpligtelser i henhold til EU lov, vil kunne medføre høje økonomiske straffe.

Uoverensstemmelsen kan føres tilbage til september 2015, hvor Europas migrantkrise var på sit højeste, og EU’s medlemslande med et snævert flertal besluttede at omplacere 120.000 “flygtninge” fra Italien og Grækenland til andre dele af unionen. Dette antal var en tilføjelse til en plan fra juli 2015 om at fordele 40.000 migranter fra Italien og Grækenland.

Fortsæt læsningen af artiklen

Supplement: Trump in einer flammenden Rede in Polen an den Westen: Kämpft um Euer Überleben!

9. september 2016

FÅR VI BILLIGE POLSKE TANDLÆGER?


Når skiftende danske regeringer og fagforeningerne lukker øjnene for billig polsk arbejdskraft til entreprenørbranchen, så kunne det være interessant at få oplyst om billige og højt kvalificerede polske tandlæger også vil få chancen i Danmark uanset den danske tandlægeforenings monopol, nu danske pensionister skal nedskæres for at finansiere indvandringen. Hermed kunne staten spare en hel del på tilskuddet, det udvidede helbredstillæg.

31. marts 2012

COUNTER-JIHAD MØDET I AARHUS I DAG I MØLLEPARKEN


Utilpassede muslimer gør samfundet utrygt

Vis politikerne din utilfredshed med dette

 

31. august 2010

Aarets ubetingede bedste idiotstreg indtil videre – en vis streg i regningen kan man sige

Filed under: Danmark, Economics, European Integration, folkeskolen, Free Speech, Welfare — Tags: — Jørn @ 19:53

En polsk arbejder i Danmark får børnetilskuddet kr. 41.016 pr. år til sine tre børn på hjemfronten i flere år, selvom han kun har arbejdet her nogle få uger. Mange af dem har tjent meget mindre og betalt næsten ingen skat her. Prisniveauet i Polen ligger 62,2 % under EU-gennemsnittet, men Danmark ligger sandelig 37,2 over EU-prisneauet. Dette betyder at de kr. 41.016 rækker som svarende til det man kan købe i Danmark for netto kr. 90.473, når de bruges på husholdningsudgifter i Polen. D.v.s den polske familie kan i Polen leve i flere år af de børnetilskud, de kan hente fra Danmark ved at faderen i familien arbejder i Danmark nogle få uger. Dertil kommer pengene som han trods alt tjener her. Deres købekraft er så også godt det dobbelte i Polen, selvom den måske ikke syner af meget her, hvor vi skal regne med mere end dobbelt så højt priveau i sammeligning med i Polen

Det har man så i overvejelse at gøre noget ved. Børnetilskuddene er vedtaget i Folketinget, men nu melder EU, at ændrede regler til at imødegå dette misforhold ikke kan vedtages. Her siger EU stop, for så diskrimineres der. I første omgang er lovene om børnetilskud i Danmark vedtaget her, og de skal ikke nødvendigvis gælde for udenlandske statsborgere, der end ikke har bidraget hertil over skatterne. Hvis enten tilskuddene ikke var vedtaget, og/eller man havde afstået fra at lukke polakkerne ind via Schengen-aftalen med EU, var problemet ikke opstået.

Det er paradoksalt nok blevet her, som det var i Polen under socialismen, hvor en frihedselskende polak anonymt hævdede, at under socialismen arbejder man kun med de problemer, der ikke ville have været uden socialismen.

Der er cirka 49 mill. polakker og henved halvdelen af arbejdsstyrken er arbejdsløse i Polen. Så skal trafikken ikke brede sig så forfærdeligt meget, før det bliver dyrt for lille Danmark. Samtidig hører vi at finansministeren mangler 180 mia. kr. for at finansloven til næste år når sammen. Derudover har vi fået udsættelse med det yderligere krav om at bidrage til at holde Grækenland oppe. Det er udsat til 2012-finansloven, fordi tyskerne lægger vores bidrag ud.

Men til den tid kan de ansvarlige taburetter eventuelt få

nogle andre indehavere til at forflygtige ansvaret i stedet for

dem, der forflygtiger det nu.

– Det bliver en mere og mere bunden opgave, der ikke direkte har meget med et partipolitisk valg at gøre. Traditionelt ville de ellers tage fra dem, de har mest magt over, og som samtidig udgør de største grupper. Gæt selv hvilke og hvilke ikke.