Danmark

8. januar 2009

Den korte version af et muligt scenario


bella

Sonia

Vi modtog pr. e-mail denne her med det første afsnit i fed skrift:

“Vi skal jo også huske på, og nævne ved enhver given lejlighed, at det er muligt Saudi og Co. har nøglen til oliehanerne, men vi har nøglen til madskabet. Vi kan fryse længere tid, end de kan sulte, vi har fat i den tykkeste ende.”

Desuden har vi masser af olie og naturgas i Nordsøen.

Men det er nok splittelsen i Europa, der fører til, at det går ganske anderledes.

Jeg har været inde på, at vi kunne få kanaliseret/dirigeret handelen væk fra disse krigsførende lande i nogle af mine geopolitiske scenarier.

Prøv: https://danmark.wordpress.com/2008/02/13/eurasian-insight/

og https://danmark.wordpress.com/2007/01/02/det-store-skakspil/samt 

https://danmark.wordpress.com/2007/03/24/mange-af-dem-der-virkelig-kan-noget-forlader-landet/

Det er sandt nok i en tænkt verden, som jeg vist modtog noget om pr. e-mail – men præmisserne er altså ikke korrekte, og klaveret spiller netop derfor ikke sådan i virkeligheden? Det er jeg afgjort sikker på.

Det er vist en tænkt verden, som vi her har gang i.

Forretninger handler uanset krig med forretninger i alle lande, hvis det kan betale sig, nationer, valuta og styreformer betyder ikke meget – det er noget med elektronstrøm af digitaltal den ene vej og varer den anden vej. Har det ikke i princippet været sådan i alle krige? Men når krigen har stået på noget tid kan politikere forsøge at spærre for handelen, men det er vist ikke så nemt:

Napoleonskrigene er et eksempel med den franske Fastlandsspærring: Englands ankomst i København gennem Øresund 1801 og 1807, hvor de tog den danske meget store flåde (1807). Vi havde ved en fodfejl satset med en uklar neutralitetspolitik over for Napoleon. Det førte også til, at vi mistede Norge, som vi havde været i harmonisk union med i 440 år.

Nogen skal dække kronen ind, når vi siger nej til den ny-merkantile euro. Det kunne være Norge eller England. Vi skal udpræget gøre det rigtige på de korrekte informationer til rette tid.

I sidste krig (WW2) : Trading with with the enemy (Engelsk version)

Handel med fjenden (Dansk version)

Sonia