Danmark

4. marts 2009

El- og energisalg samt forgrenet administration skal ses efter


Derfor får du en rabatcheck
NRGi tager ansvar. Vi arbejder aktivt for dig og for miljøet. Fordi du skal mærke, at NRGi er værd at være en del af – såvel i dag som i morgen. Vi investerer, vi driver egne virksomheder, og vi er medejere af en lang række selskaber inden for energi, kommunikation og teknik, der gør det hele muligt. Det er det samlede afkast fra al denne energi til at drive forretning og gøre en forskel, der gør det muligt at udbetale 297 mio. kroner på en rabatcheck til dig og vore andre godt 200.000 andelshavere….”

…og sådan fortsætter “børnehavebrevet” med sludder og klima-propaganda til de underestimerede

———————————

Hvad mon der foregår? Jeg bor til leje og betaler for mit elforbrug på helt normal vis, ganskevist forud – som det er blevet til.

“Vi investerer og driver egne virksomheder, og vi er medejere af en lang række selskaber.”
“Det samlede afkast….297 mio. kr.”

Jeg har ikke meldt mig som andelshaver noget sted, eller indvilget i, at NRGi opkræver henved en 1/3 milliard eller har tjent den ved det, som de har investeret efter at have opkrævet for meget fra mig og 199.999 eller 200.000 andre.

 

Det begyndte for et par år siden, hvor vi blev beordret hen til NRGi’s detailforretninger via en rekvisition for at købe elpærer for de penge (kr. 300), som firmaet sandelig havde krævet for meget op.

Denne gang derimod var det så en check på kr. 937 udaf ialt 297 mio. kr. Næste gang kan det være -400 mio kr. eller -milliarder, og hvem “har givet NRGi lov til” at hugge mine penge og investere dem efter for godtbefindende. Ikke jeg.

Såvidt vi kan aflæse elregningerne koster el 0,168 kr. pr. kWh i indkøb og NRGi tager sig 0,1178 kr. pr. kWh for at registrere og afregne forbruget.

Kunne vi komme omkring et elsalgs-selskab, der var indstillet på at holde sig til hovedformålet uden svinkærinder, og så det samtidig var billigere, ville vi meget gerne det. Men vi har så dårlige erfaringer med mange ting, at vi tøver med at beslutte os, og det satser NRGi givet også på, så det derfor må opfatte sin situation som præget af det rene monopol.

Forslag udbedes!

 

For nogle år siden var der et fjernvarmefirma nede på Sydsjælland, der havde fundet det for godt at investere store summer i tomatproduktion ved siden af leverancen af varme. Denne trafik kørte indtil fjernvarmeværket kom ud med et kæmpemæssigt underskud på tomatproduktionen, som så blev lagt på varmeregningerne til varmekunderne.

M.h.t. for meget opkrævet varmeafgift i Århus nægter rådmand Peter Thyssen i Århus Kommune fortsat at tilbagebetale forbrugerne, det som er opkrævet for meget af kommunen. Det er sådan en 3-4 tusinde pr. husstand.

Men nu skal vi også have nogle højere grønne afgifter, så kører det.

I 1950erne havde man med fordel

ringet til Politiet, så var de sager

blevet bragt på plads, og de skyldige

var blevet pågrebet.