Danmark

2. februar 2014

HVAD KOSTER INDVANDRINGEN EUROPA ?


fahne Danemars
Politikerin-von-Somalier-ermordet

Kilder:

Schweiz, korte kendsgerninger i uddrag af :

Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Schweiz og

M.h.t. Danmark bringes også en række oplysninger berettet af Daniel Pipes og Lars Hedegaard i New York Post. Her tales bl.a. om 4 pct. ‘danske Muslimer’ beslaglægger 40 pct. af de danske socialomkostninger [og det er selvfølgelig ikke rigtigt, eftersom muslimer ikke tælles i noget vestligt land; vi kan oplyse, at der er cirka 11-13 pct. af dem, der bor i Danmark i 2013, som stammer fra et muslimsk domineret land eller område.]. Det retter vi nedenfor.

Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Dänemark

schweiz

Schweiz [der skal have folkeafstemning om indvandringen den 9. februar]:

„Forsorgssystemerne blev lavet til svejtsere, men de benyttes af udlændinge. Den svejtsiske socialstat har et udlændingeproblem. Undersøgelse indeholdt i denne udgave viser, at indtil 80% af vores socialhjælpsydelser går til udlændinge, til asylansøgere og til folk, der for kort tid siden er blevet borgere i landet.  [4] [1]

Lå andelen af beskæftigede af indvandrerne i år 1990 endnu på 53,4%, udgjorde det 17 år senere (2007) lige på 30,2%. I klartekst: 70 pct. af alle udlændinge, der vandrer til Schweiz vender sig direkte mod socialforsorgen. [2]

Socialhjælpsydelserne : 43,7% er til folk af udenlandsk oprindelse. Ved en udlændingeandel i befolkningen på 20,5% er socialhjælpsrisikoen for udlændinge væsentligt højere end for svejtserne. [7]

„Men indvandrere har hverken sprogkundskaber eller arbejdsudddannelse med sig, og er heller ikke indstillet på at videreuddanne sig passende, endsige ‘at lade sig integrere’. Ufaglært arbejdskraft uden sprogkundskaber har i det specialiserede arbejdsmarked i Schweiz næppe en chance.” [8]

„Takket være vore generøse socialsystemer mangler der ofte et incitament til fortsætte med videreuddannelse eller til at intensivere jobsøgningen på verdensomspændende arbejdsmarked. I Schweiz er kan man så heller ikke at rykke slægtninge eller ægtefæller, der (som i mange lande) for at betale for arbejdsløse, men arbejdsløshedsforsikring og social bistand – og dermed bidrag og skatteydere. Resultatet: andelen af udlændinge af modtagere af velfærdsydelser i Schweiz er over gennemsnittet, og vokser støt. At relatere de udlændinge, der tegner sig for en andel af befolkningen 20,4 procent, 43,8 procent af social bistanden og mere end fyrre procent af (Hartz-)IV-ydelserne.“[9]

[1] Roger Köppel: „Zuwanderung in die Sozialsysteme“, Kommentar in: Die Weltwoche, Ausgabe 14/2007.

[2] Adrian Amstutz, Nationalrat: “Ausländische Sozialwerkplünderer gehören ausgeschafft” Die “Balkanisierung” der Sozialwerke, in: Radio Kempten, 9.8.2007.

[4] ebd.

[7] Schweizer Bundesamt für Statistik.

[8] Adrian Amstutz: „Die “Balkanisierung” der Sozialwerke“, Schweizerzeit Nr.22, 7.September 2007 (http://www.schweizerzeit.ch/2207/sozialwerk.htm)

[9] ebd. 

Demographische Bombe: Zahl der Muslime Europas explodiert

“Var der 1945 alle 600.000 muslimer i Europa, er der allerede over 50 millioner. Med Lissabontraktaten har Europa forpligtet sig til at modtage yderligere 50-100.000.000 muslimer i Europa. Senest 2050. Hovedsageligt fra de nordafrikanske lande. Men i stigende grad fra regionerne i det såkaldt sorte Afrika eller Centralafrika eller Ækvatorial-Afrika syd for Sahara. 90 procent af alle siden 90’erne i sidste århundrede, der kom til Europa som indvandrere, var muslimer.

I det sydlige Frankrig, er der nu flere moskeer end kirker. 30 procent af den franske befolkning til 20 år er muslimer. I Nice og Paris, hvis andel er allerede nu 45 procent. 2027 20 procent af den franske befolkning vil være muslimer. Senest 2050 vil Frankrig være en islamisk republik. I Holland i 2025 halvdelen af den hollandske befolkning være muslim. I England voksede den muslimske befolkning i de sidste 30 år med 30 gange 82.000 til 2,5 mio. Mediator har talt der over 1000 moskeer – hvoraf mange tidligere var kirker. I Belgien i 2010 var allerede 25 procent af den samlede befolkning er muslimer. 50 procent af alle nyfødte i Belgien allerede muslimer…”

……………………………………………………………………………………….

Danmark, Tyskland, Sverige:

– I Danmark forbrugtes 30-35 pct. af alle velfærdsudgifter i 2010 på ikke-vestlige. I 2010 var det 226-266 mia. kr.

– I Tyskland forbrugtes i 2011 28% af alle socialudgifter på indvandrere og deres børn: I 2011 var det 131,4 mia. EUR svarende til 981 mia. kr.

– I Sverige forbrugtes i 2012 andelen af samtlige socialbidrag 57%  på indvandrere og deres børn med en overrepræsentation på 7,1 gange. I 2007 290 mia. sv.kr. svarende til 22,3% af samtlige skatter og afgifter på 1300 mia. sv. kr. i 2007.
 

– Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse, som er en bombe under oplysningerne om, hvad de danske udlændingeomkostninger officielt skulle være. Disse er et par gange i danske rapporter blevet anslået til 15,7 mia. kr. årligt. Nordmændene har nu for Norges vedkommende regnet sig frem til ca. 60 milliarder n.kr. i 2011. Men det kan ikke bruges til noget, for Norge har mange flere indvandrere end Danmark og ganske vist flere af dem i arbejde.

– Frankrig forbruger mindst lige så mange Euro på projektet som Tyskland.

og så har vi kun set på det økonomisk altødelæggende.

Bruxelles, Antwerpen, Amsterdam, London and Malmø er overtaget. Belgien og Holland er overtaget 2030  

—————————————————————-

Ideologierne Liberalen og Internationalen var enige:

Liberalen ville have afskaffet det skattefinansierede velfærdssystem den selv hoppede med på at indføre. Internationalen ville have et nyt diktatur at gå efter, da de så Sovjet ville bryde sammen. Om det skulle blive et præsteskabs-diktatur med ny retsreligion spillede ingen rolle. Ingen af de indflydelsesrige aktører forstod at enhver ideologi er som alle ideologier.

J. E. Vig, 2. februar 2014

 

10. januar 2014

8 ud af 10 briter vil mindske indvandringen – NORGE OG SVERIGE ?


http://www.fyret.nu/2014/01/08/atte-av-ti-briter-vil-minske-innvandringen/

Åtte av ti briter vil minske innvandringen

STORBRITANNIA. Ifølge en ny undersøkelse vil knapt åtte av ti briter, eller 77 prosent, at færre innvandrere kommer til Storbritannia. Dessuten har andelen som vil have innvandringen vendt øket fra 51 til 56 prosent sammenlignet med 2011.

En frygtelig fejl at debatten om indvandringen er blevet tiet ihjel: http://www.fyret.nu/2014/01/06/bbc-en-fryktelig-feil-av-oss-tie-ned-debatten-om-innvandring/

————————————–

Efter Sverige modtog 110.000 indvandrere i 2012:

bangladesh_940x705

http://www.fyret.nu/2013/05/30/professor-masseinnvandring-odelegger-miljoet/

Professor: “Masseinnvandring ødelegger miljøet

MILJØ. Professor Karl-Olov Arntsberg ved universitetet i Stockholm advarer mot at innvandringen til Sverige vil føre til at landets miljømål om å være et selvforsynt og et økologisk holdbart samfunn ikke kan oppnås…”

————————————–

Og så er der de andre: Annie-Loof “Partileder i Centerpartiet, Annie Lööf, mener Sverige kan ta imot over 30 millioner mennesker. Dette for å hjelpe på «morgendagens behov for velferd». Hvor disse skal bo, kjøre bil, gå på skole og kjøpe mat, samt hvem som skal betale for deres pensjon igjen, nevner ikke Lööf. Sofieprisen gikk denne uken til professor Bill McGibben fra USA. Prisen som forfatteren Jostein Gaarder deler ut omtales som; en pris som deles ut til en person eller organisasjon som arbeider for miljø og bærekraftig utvikling. Fyret har tidligere omtalt professor Bill McGibbens ønske om å importere millioner av klimaflyktninger fra 3. verdensland til vesten…”

Der er også gale politikere i EU og Frankrig, der vil have 50 mill. afrikanere til Europa foruden de 50 mill. fremmede, der allerede er sluset ind. FN advarede EU i 2008.

—————————————–

N.B. : Klimaflygtninge, der ganske vist er ikke eksisterende, kan der uanset dette nemt argumenteres effektivt imod, også selvom menneskeskabt klima er noget vrøvl: Mere rumopvarmning ved flytning til den nordlige halvkugle er konsekvensen af flugten/flytningen og dermed mere CO2…, der i øvrigt ingen rolle spiller. Desværre kan logisk argumentation være aldeles irrelevant, når diagnosen hos modtageren er massepsykotisk ideologitis. En egentlig sundhedsfremmende terapi eller anden behandling med effekt for psykotisk gale eller sekterisk magtsyge kan givet ikke praktiseres, mens de fortsat sidder tæt på magten. Men udbredelsen af galskaben eller massepsykosen i politikerkredse og i medie- og kulturinstitutioner burde alle med IQ>= middel have noteret sig.

17. december 2012

Europas sidste dage


Europas-letzte-Tage1

Schriftsteller Henryk Broder: “Wir erleben die lezten Tage Europas”

Amerikansk videnskabsmand og offentlig intellektuel med indgående kendskab til Europa sagde det samme med bog for treethalvt år siden: https://danmark.wordpress.com/2009/04/26/europas-sidste-dage-the-last-days-of-europe/

———————————

Da europæerne ikke sætter sig op mod magthaverne, men lader det køre, er der ikke noget at gøre.

6. april 2012

TOMMY ROBINSON (EDL) INTERVIEWED IN AARHUS


7. juli 2011

Kønslemlæstelse og anden lemlæstelse er resultaterne af politikernes leg med virkeligheden


22 000 risikerer kjønnslemlestelse
04.07.11: Tusener av britiske jenter risikerer å bli tatt utenlands for kjønnslemlestelse i sommer. Metropolitan Police og utenriksdepartementet anslår konkret at over 22 000 jenter under 15 år kan ende i hendene på omskjærere i utlandet. Derfor skal det nå kjøres en kampanje for å beskytte jenter mot overgrepet. I Norge er det derimot taust.

https://danmark.wordpress.com/2011/05/27/norge-kulturberigelse-eller-kultur-udslettelse/

Omskæring i Danmark er skattefinansieret: https://danmark.wordpress.com/2007/05/12/religioese-gruppers-ret-til-at-skaere-andres-organer-helt-eller-delvist-af-skal-standses/

18. maj 2011

‘The Norwegian Employers Association calculates almost as badly as I do’


‘The Norwegian Employers Association calculates almost as badly as I do’

Danish version Source: http://www.nho.no:80/article23322.html Næringslivets Hovedorganisasjon in Norweigh has publiced a press release that almost is something ‘not suited for the net’ under the system with information that totally (let’s say) undermine the official Danish immigrants’ costs. Twice the Danish official reports and also recently estimated the costs to less than 20 billion DDK yearly. Now the Norwegians has calculated the costs concerning immigrants in Norweigh to about 60 billion N.kr. [take into account that our total public budgets are at least 20-30 times smaller than the budget of USA] ………………………. It is more than most peculiar taking into account that children born in Norweigh and naturalized is not included in the calculation (that alone show that 60 bill. N.kr. does not do it), that has become custom all over the Western hemisphere. Add to that a much smaller number of immigrants and their children in Norweigh compared with the number in Denmark. In addition immigrants in Norweigh much more often are employed compared with those in Denmark. That inspire us to ask: Who is best to calculate, the Norwegian Employers Asssociation or the Danish state? Our answer: Definitely NEA. See here why: Danish net expenditures concerning immigrants Precisely five years after we began the blog: http://Danmark.Wordpress.com http://www.youtube.com/watch?v=LUtiIMZIVOU

May 18th 2011,

J. E. Vig, M. Sc. (Economics)