Danmark

28. august 2017

Hochdekorierte Schriftstellerin: Die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin Angela Merkel und der Bundesregierung treibt Deutschland „in den kollektiven Selbstmord“


Quelle: https://michael-mannheimer.net/2017/08/28/hochdekorierte-schriftstellerin-die-fluechtlingspolitik-der-kanzlerin-angela-merkel-und-der-bundesregierung-treibt-deutschland-in-den-kollektiven-selbstmord/#more-59824

Danmark 2. november 2014: http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

English version: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

 

Man kan sige det er ikke altid en fordel at ligge i front ligesom i cykelsport.

28. oktober 2015

SÅ KOMMER SPARERUNDERNE FOR AT FINDE PENGE TIL INDVANDRINGEN


KrF i Norge vil øge elregningens afgifter for at finansiere den øgede islam-indvandring.

Sverige: Nu börjar Finansdepartementet gå med håven och hela Regeringskansliet ska nu se vad man kan spara på.

I Danmark kører de samme toner i flere dage på mainstream-mediernes nyheder.

Man skal ikke være i tvivl om prioriteringen, landets befolkning eller indvandrende muslimer. Og udgifterne til muslimerne må være af en vis størrelse samlet, siden der lægges op til store besparelser i både Sverige, Norge og Danmark.

Den norske arbejdsgiverforening meddelte 60 mia. n. kr. 10. maj 2011, men det strækker langt fra til:  Norge mindst 1,11 million med udenlandsk oprindelse  svarende til 22 pct.

Sverige heller ikke 60 mia. sv. kr., men snarere 400 mia. sv. kr. til 2,5-3 mill. indvandrere  : https://danmark.wordpress.com/2015/10/25/60-mia-sv-kr-indvandrere-og-asylanter-i-sverige-er-naturligvis-lodret-loegn/, og ‘desværre’ fik vi oplyst for 2012 at det drejede sig om 57 pct. af samtlige ekonomiske bidrag gik til indvandrere i 2012. Kilder i øvrigt: Dokumentation fra 24 svenske kommuner og disse 57 pct er vist også ‘lidt mere’ end 60 mia. sv. kr. Det er lidt sjovt at 1,1 mill. i Norge koster næsten det samme som mere end 2,5 mill. i Sverige, også selvom arbejsløsheden er betydeligt større i Sverige. Desuden 22,3 pct. af samtlige skatter og afgifter på 1300 mia. sv. kr. i 2007.

I Danmark er immigrationsudgifterne op imod 280 mia. kr. i 2015: https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/. Jeg skal ikke kunne sige det, men jeg mener det officielle beløb fortsat er sat til  15,7 mia. kr., måske noget lidt andet; det betyder ikke noget. Seneste sande opgørelse af velfærdsfordelingens budget 2015 og 2016: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/

26. marts 2015

Egnethed, velfærdskonsekvenserne i fremtidens Europa – med simple krav til læseren for forståelsen


Bergdk

Egnethed til arbejdsmarked og uddannelse, konsekvenserne for velfærdsudgifterne i den nærmeste fremtid i Norge, Tyskland og Storbritannien

[kun for læsere med evne til almindelig logisk tænkning, med alment kendskab til procentregning plus lidt kendskab til simpel forholdsregning, der var ‘guf’ for opimod halvdelen af de 12 årige i 1950’erne]

Uddrag af:

Europa drives til Selvmord

Befolkningsprojektioner for
Norge, Tyskland og United Kingdom
Perspektivet 2015-2072, IQ-beregninger over tiden
og konsekvenser for uddannelse og erhverv

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

English version: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

 

Egnethed til arbejdsmarked og uddannelse:

Med fastholdt nettoindvandring og fordeling på oprindelseslande vil procentandelen af udenlandske oprindelser af herkomst uden for Europa og Nordamerika vokse fra 48 pct. i 2015 til 56 pct. i år 2062. Dette viser det ene alternativ for Norge. Det andet alternativ tager udgangspunkt i ikke godt 838.000 immigranter og deres børn pr. 1. januar 2014 (16,4 pct.) som det første alternativ, men i godt 1.169.000 pr. 1. januar 2014 (23 pct.) (jf. diagram 10, side 12 under linket øverst). I sidste alternativ vil andelen 48 pct. holde sig i ro indtil 2026. Derefter begynder børnefødslerne blandt de højfertile af udenlandsk herkomst at slå voldsommere igennem. Andelen udgør 54 pct. i år 2051, hvor nordmændene kommer i mindretal i Norge.

Når andelen kunne holde sig på 48 pct. indtil 2026 skyldes det indvandringen i Norge faktisk fra 2008 blevet rettet mod at tage europæere ind (jf. diagram 20 under linket øverst). Og Norge var også tillokkende for ihærdige og næsten uden ledighed, og der er netop arbejde at få for en indvandret arbejdsstyrke med kvalifikationer. Men det vil, som vi har set nu, ændre sig, hvis ikke mønstret for rekrutteringsområder for udenlandske oprindelser besluttes brudt fundamentalt og det styres betydeligt indenlands, især under hensyn til fødselsoverskuddet fra lav-IQ- og højfertilitetsområderne i Afrika. Mellemøsten er de første mange år meget tyndt repræsenteret i Norge sammenlignet med forholdene i Danmark.

Uanset at korrektion alene bygger på udviklingen i antallet af udenlandske statsborgere fra 1986 og de naturaliserede fra år 1977, hvorved et betydeligt antal udenlandske oprindelser mistes i retro-korrektionen, faldt IQ med 1,4 IQ-points 1986-2014 og vil falde med 3,5 IQ-points mere inden 2052 og med i alt 6,9-7,2 IQ-points i perioden 1986-2072 alene p.g.a. indvandringen.

I Tyskland er det ikke muligt at foretage retro-korrektion m.h.t. andet end naturalisationer (die Einbürgerungen) for perioden 2003-2013 samt naturalisationerne i alt for årene 1991, 1995 og 2000-2002 (d.v.s. de naturaliserede og deres efterkommere skal medregnes som individer af udenlandsk herkomst). Så her er også tale om en sporadisk korrektion. På dette grundlag udarbejdes en projektion alternativ 2 (alternativ 1 og status er omtalt side 10, 2. spalte under linket øverst (u.l.ø.)). Dette betyder en væsentlig underestimering af korrektionen.

Med udgangspunkt i 11.171,940 (16,1 pct.) mod status 7.663.628 (10,4 pct. ) pr. 31. december 2013 fastholdes den hidtidige fordeling og antallet af nye immigranter hvert år i modellen. Dette fører i alternativ 2 til at 16.431.491 (19,7 pct.) immigranter og deres børn i 2025, hvoraf 7.049.851 (43 pct. af alle udenlandske oprindelser) stammer fra lande/ områder uden for Europa og Nordamerka. I 2052 31.852.324 (34,3 pct. af folketallet) hvoraf 13.793.068 (43,3 pct. af alle af udenlandsk herkomst). Og i 2072 44,5 pct. af folketallet og 46,8 pct. af alle af udenlandsk herkomst fra lande/områder uden for Europa og Nordamerika.

Vi ser at Tyskland i de senere år har taget så mange ind fra resten af Europa, at lav-IQ-, der samtidig er højfertile immigranter og deres efterkommere vanskeligt opnår andel på mere end 50 pct. af alle af udenlandsk herkomst, og generelt er IQ-niveauet blandt immigranterne og deres efterkommere derfor godt IQ91 de næste 15 år, hvorefter det langsomt begynder at falde et enkelt IQ-point til IQ90. Vi kan sige at Tyskland har sikret sig endnu bedre end Norge, der fortsat er sårbart, uden at vi ser langt frem. Herved forsinkes IQ-droppet for Tyskland en del i forhold til i Norge og i Danmark. Men IQ forventes at falde med 3 IQ-points 2016-2072. Alternativ 2 er betydeligt underestimeret og derfor endnu et væsentligt alternativ: Alternativ 3 for Tyskland bygger på det repræsentative rundspørge, der omtalt i sidste afsnit side 11 og resultaterne er lagt i diagram 10 øverst side 12. Det viser i stedet 16,3 mill. (20,2 pct. af folketallet) af udenlandsk herkomst pr. 31.12.2013.

Alternativ 3 viser et fald på 7,8 IQ-points til IQ90,4 for Tyskland 2015-2072. Kun godt halvdelen af alle i Tyskland vil være egnede til uddannelse og arbejde. Blandt de indvandrede og deres efterkommere med gennemsnittet IQ 79,7 vil kun 25 pct. være egnede (jf. diagram 18, side 18 u.l.ø.). Hele folketallet 103-105 mill. viser IQ-gennemsnit 90,4 i 2072. Folketallet i Tyskland vil i 2072 være steget til 103-105 mill. fra det nuværende 69,5-73,1 mill. D.v.s. 105 mill*0,46 = 48,3 mill. eller 103 mill.* 0,37 = 38,1 mill. velfærdskonsumenter foruden det øgede antal pensionister, der følger af den fortsatte aldring blandt tyskerne. Resultatet er, at folketallet er blevet 31,9 – 33,5 mill. højere med en langt større andel at forsørge. I 2015 var der 6,2-7,5 mill. immigranter og efterkommere, der ikke var egnede med IQ-gennemsnit 90,9 eller 88,2, afhængig af om alternativ 2 eller alternativ 3 vælges med henholdsvis i alt 11,8 og 16,3 mill. i alt af udenlandsk herkomst primo 2015.

United Kingdom informerer om antal nettoindvandrede fra 1975-2012 og hidtidige hjemland. Naturalisationerne har måttet omfordeles skønsmæssigt fra fordelingen vist side 13, 2. spalte til fordelingen side 13, 1. spalte ud fra de enkelte lande i sidstnævnte Common-wealth-gruppering u.l.ø. Dette fravalg (der er redegjort for side 5, 1. spalte 1 under table 3.01 u.l.ø.) af fordelingen på kontinenter er foretaget, fordi nettoindvandringen er fordelt på Common-wealth-grupperingen 1975-2012 efter hidtidig nationalitet. Ovennævnte skøn bygger således på antal og tidligere nationalitet. Naturalisationernes (British citizenships) antal og fordeling i 2012 og 2013 forudsættes som i 2011, og indvandringen fortsætter med 55.000 briters nettoudvandring årligt efter dette mønster fra 2014 og frem.

Briterne er tæt på at være i mindretal i 2072 viser modellen med en samlet befolkning på 86,1 mill., hvoraf godt 40,4 mill. er immigranter og efterkommere. Med 84% af immigranterne, der ikke kan forsørge sig ved noget arbejde, drejer det sig om henved 33,9 mill. velfærdskonsumenter. Af disse er der også indvandrene fra Europa, USA og Old Commonwealth, i alt knap 7,8 mill., hvoraf 69-70 pct. er egnede. I 2015 var der godt 8 mill. immigranter og efterkommere at forsørge IQ-gennemsnittet i UK ville falde med 7 IQ-point fra 1975 til 2072 og alle immigranterne og deres efterkommere er niveauet IQ-gennemsnit 83-84, og repræsentanterne stammende fra Central Afrika rammer bunden med gennemsnittet IQ76 mod briternes 99-100. IQ-gennemsnittet i 2072 i UK estimeres til 92,1, i 2077 når befolkningsflertallet forventes af skifte er det nede på 91,6.

Vælges alternativ 1 i Norge med 725.949 af udenlandsk herkomst 2014, vil dette med uændret nettoindvandring fører til 1.713.983 i år 2031, hvor andelen af folketallet er steget fra 14,2 pct. i 2014 til 28 pct. i 2031. IQ-gennemsnittet blandt immigranterne og deres efterkommere vil være 89,9, og 53 pct. vil være uegnede til uddannelse og arbejde. 908.411 er 14,7 pct. af folketallet på 6.186.983 i år 2031. I 2052 vil antallet være steget til 3.263.407, der er 42 pct. af folketallet på 7.850.661. I 2052 vil 1.729.606 være uegnede. Alternativ 2 viser 2.275.841 (37 pct.) af udenlandsk herkomst i 2031 med IQ-avr. 89,1. I 2052 viser alternativ 2 3.956.388 (50 pct.) med IQ-avr. 88, der trækker IQ-avr. i Norge som helhed ned til 95,4. I 2072 har udenlandske oprindelser IQ-avr. 86,7 og Norge som helhed 92,8. Folketallet vil udgøre knap 10,4 mill., hvoraf knap 4 mill. er af udenlandsk herkomst. Af disse 4 mill.vil mere end 2,5 mill. være uegnede.

I Danmark var IQ-gennemsnittet for de udenlandske oprindelser i 2014 89,1 (se udviklingen fremover i diagram 19 A u.l.ø.). Det betyder også at godt halvdelen ikke er egnede til arbejde og uddannelse. Den officielle arbejdsmarkedstilknytning ligger netop der. Hvad uddannelsesegnetheden viser kan vi ikke med sikkerhed afgøre generelt, udover at PISA Etnisk 2009 viste, at børn med indvandrerbaggrund er markant dårligere til at læse og regne end deres danske kammerater. Faktisk er de, hvad der svarer til to skoleår bagud, viser Pisa Etnisk 2009. Den offentliggjorte undersøgelse Pisa Etnisk 2012 viser, at 38 procent af tosprogede elever ikke har gode nok læsekompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

PISA Etnisk 2012:http://edu.au.dk/search/local/?q=PISA+etnisk+2012

Side 24 under seneste link-henvisning:

(citat begyndt) ”PISA-skalaen i matematik opdeles i syv forskellige niveauer alt efter matematikfærdigheder gående fra første niveau: under niveau 1, til øverste niveau: niveau 6. Elever med en score under niveau 2 betegnes som lavt præsterende elever, mens ele-ver med en score over niveau 4 betegnes som højt præsterende elever.

Der knytter sig for ethvert land og for enhver undergruppering en særlig interesse til at undersøge, hvor mange elever der befinder sig inden for disse to ydre marginalgrupper på færdighedsskalaen.

Tabel 2.4 viser, hvor mange procent af eleverne uden og med indvandrerbaggrund, der i 2012 ligger på de laveste og højeste præstationsniveauer i matematik.

Det fremgår, at de danske elever uden indvandrerbaggrund klarer sig bedst med godt 13 % af eleverne under niveau 2. For andengenerations-indvandrere er det ca. 39 % af eleverne, der ligger under niveau 2, hvilket også er tilfældet for indvandrerelever, der taler dansk i hjemmet. For førstegenerationsindvandrereleverne scorer knap halvdelen (48,6 %) under niveau 2. Der er med andre ord ca. tre gange så mange af anden-generationsindvandrerne, der ligger under niveau 2, end elever uden indvandrerbaggrund.” (citat slut)

 

Social- og velfærdsydelser i Tyskland og i Danmark:

I Tyskland modtog indvandrerne og deres efterkommere 28 pct. af social- eller velfærdsydelserne fra ALG II eller Hartz IV. Arbejdsministeriet har offentliggjort dette sammen med Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), Universitetet i Duisburg-Essen i en koordineret undersøgelse dette:

http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

Det kan tilføjes at Socialleistungen (år 2011) i alt udgjorde 469,2 mia. Euro i Tyskland. Dette er ensbetydende med at 131,4 mia. (=28%*469,2) Euro i 2011 udbetaltes til immigranterne og deres børn.

I Danmark modtog ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i 2003 3,47 gange mere eller oftere offentlige velfærdsydelser i sammenligning danskerne – under hensyn til skattebetalingerne tillige. Her er et delingseksempel som kan løses med sammensat forholdsregning eller ved en ligning. Således dokumenterer Velfærdskommissionen delings-faktoren 3,3 for alle og 3,47 alle fra mindre udviklede lande med referat i Børsen 1. december 2005: http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/81323/indvandrerstop_vil_loese_samfundsproblem.html#ixzz2U0mzjjK5

Velfærdskommissionen egen rapport fra marts 2005 findes her: Fremtidens velfærd og globaliseringen, side 26

Forudsætter vi at andelen af velfærdbudgettet er forblevet den samme i 2010 som i 2003 skal 753 mia. kr. forbrug deles mellem ikke-vestlige på den ene side og danskere og øvrige vestlige på den anden.

Der er 11 piger (11 pct. ikke-vestlige) og 89 drenge (89 pct. danskere og vestlige), der skal dele 752 æbler (velfærdsmilliarder), og alle ’pigerne’ skal have 3,47 gange flere æbler end hver af de ’89 drenge’. 89 + 11 = 100

89 + 11 * 3,47 = 127,17 Hvor mange gange kan denne deling af ’æblerne’ foregå?

Svar: 752 / 127,17 = 5,913 gange. Dvs.: 11 * 3,47 * 5,913 = 225,7 æbler eller milliarder til de 11 piger, og de 89 drenge kan få resten, 526,3 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de have 3,47 gange færre end hver af pigerne. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt.

Da andelen af ikke-vestlig oprindelse i Danmark ikke har kunnet fastslås præcis, kan vi oplyse at regnestykket her bygger på 11 pct. ikke-vestlige, og resultatet var 30 pct. af velfærdsudgifterne i 2010. Er ikke-vestliges befolkningsandel 13,5 pct. udgjorde velfærds-forbruget i forbindelse hermed 35 pct. i 2010. Ved forskellige andre andele af ikke-vestlige ses udgiftstrækket her: https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

Hvis seneste afsnit om det faktiske forbrug af velfærdsydelser i Tyskland og Danmark sammenholdes med arbejdsmarkedstilknytningen lige forud herfor, tegner der sig et noget særpræget billede: Med mere end fire gange flere immigranter og efterkommere at forsørge i UK og med 6-7 gange flere i Tyskland vil vi økonomisere med analyseressourcerne. Jeg må gå ud fra at ændringer vil ske senest, når ’finansruinen melder sig’.

Trods advarsler fra FN i 2008 besluttede EU i 2009 med Lissabontraktaten som såkaldt forpligtende dokument at indsluse 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner ikke-vestlige, der allerede var sluset ind i Europa.

“Partileder i Centerpartiet, Annie Lööf, mener Sverige kan ta imot over 30 millioner mennesker. Dette for å hjelpe på ”morgendagens behov for velferd” Det er som bekendt ikke nødvendigt – så langtfra – at vide eller at fatte noget pr. logik for at få taleret og tilmed have endog kraftige talerør.

I Danmark forbrugtes mindst 30 pct. af velfærdsposterne til immigrant/efterkommerformålet i 2010. I 2072 viser projektionen, at IQ-gennemsnittet for indvandrere og efterkommere vil være 87,14 i 2072. Det betyder ca. 51 pct. af deres samlede antal 2,97 mill. (eller 40,1 pct. af folketallet) i 2072 forventes forsørget af den offentlige velfærd. D.v.s. 1,5 mill. af udenlandsk herkomst på velfærd eller 20,5 pct. af folketallet foruden de danskere, der lever på velfærd i et land uden nogen vækstudsigter.

Efter 2010-niveauet betyder det at 70 pct. af velfærdsudgifterne forbruges på immigranter og efterkommere. 526 mia. ud af 752 velfærdsmilliarder. I 2010 forbrugtes 214,2 mia. kr. til pensioner p.g.a. alderdom og 128 mia. kr på sygdom ud af det samme velfærdsbudget på 752 mia. kr. Allerede i 2010 afholdtes 354,4 mia. kr. i sociale ydelser, der ikke skyldtes alderdom og mindst 225,6 mia. på indvandrere og deres efterkommere. Medmindre Danmark ved et særtilfælde rammer en voldsom realvækst eller en guldåre i de kommende 57 år, hvad der ikke er nogen udsigt til, da er mulighederne opbrugte ad de gængse veje, og regnskabet hænger utvetydige ikke sammen.

Supplement: Real økonomisk vækst under indvandrings-æraen: http://www.lilliput-information.com/economics/vaekst.html
Eller pdf.format: http://www.lilliput-information.com/vaekst og indvandring.pdf

English version: Economic real Growth: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf from page 21

 J. E. Vig, cand. oecon.

2. november 2014 & 26. marts 2015

 

30. juli 2011

DET SER UD SOM POLITIET HAR LUKKET FRA MIDNAT FREDAG I OSLO

Filed under: Crimes, Culture, Demographics, folkeskolen, Free Speech, Immigrants, Immigration, Jihad, skoler — Tags: , , — Jørn @ 18:12

Fra: http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3544944.ece#xtor=RSS-3

Politiet slapp løs ranere

Espen Jevnesveen ble overfalt, men pågrep to av ranerne selv. Politiet løslot dem fem minutter senere.

“Det er like før midnatt fredag, og Espen Jevnesveen skal rekke T-banen hjem. Han småløper mot perrongen. Plutselig roper noen «vi tar ham!», og han angripes av 10-12 ungdommer i slutten av tenårene.

– De slo løs på meg fra alle kanter, og jeg prøvde å forsvare meg. Da de løp fra stedet hadde de tatt halskjedet og klokken min, forteller 34-åringen.

Han bestemmer seg for å ta opp jakten, og ved Storgata klarer han å få kontroll over to av guttene. En politibil i nærheten kommer raskt til, og politimennene setter håndjern på guttene. Så kommer den store overraskelsen: Etter fem minutter tar politifolkene håndjernet av, og lar guttene gå.
Avvist på politistasjonen

– Politiet fikk servert gjerningspersonene på sølvfat. Jeg ble veldig overrasket da de to nesten fikk en klapp på skulderen og lov til å gå videre, sier Jevnesveen oppgitt.

Ifølge ham forklarte politiet at de ikke hadde kapasitet da de ga Jevnesveen skyss hjem til Lambertseter.

– Jeg fikk beskjed om å anmelde saken på dagtid på lørdag. Jeg er forbauset, særlig fordi justisministeren har sagt at politiet skal slå hardt ned på den type kriminalitet…”

………………..
Det var nok ikke halskæden de gik efter, men (det er ud som om en praksis er indført:) fordi han forsvarede sig og fangede to af dem, blev han “straffet” og de sat fri.

24. juli 2011

Seks anholdt i Oslo – politiet forsøger at åbne to beholdere med kemisk indhold

Filed under: Crimes, Culture, Finanskrise, Free Speech, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, skoler — Tags: , — Jørn @ 13:01

From Sky News:

Norway Police Arrest Six Over Terror Attacks

Norwegian police have arrested six more people following an armed raid launched in connection with the twin attacks that killed at least 92 people, Sky sources say.

Officers from the police’s counter-terrorism force, known as Delta, swooped on a property in the east of Oslo earlier today.

Sky can reveal that police are trying to access two chemical containers at the address.

Police confirmed the operation but would not give further details or comment whether there were any arrests.

It comes as the suspect accused of Friday’s massacre confesses to police that he carried out the killings but says he did not break the law.

Police said 32-year-old Anders Behring Breivik also revealed to detectives that he acted alone.

http://breakingnews.ie/world/norwegian-police-arrest-six-in-oslo-raids-514019.html

18. juli 2011

THE REGIME OF STUPIDITY IS WORSE THAN THE REGIME OF EVIL


LET’S GET UNDER NORWEGIAN RULE

European tax-funded recruitment offices for labour in the capital Praia in Cape Verde (islands) in West Africa in 2009, and in Mali, West Africa also opened a similar office in October 2008. There is no real growth in Western Europe. But the Lisbon Treaty the EU has committed to purchase 50 million more non-western immigrants in addition to at least 50 million already funneled into. There are also tax-financed job-enlistning-offices at several locations in Eastern Europe to invite Eastern Europeans to Western Europe.

Source: http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

In Denmark non-Westerners consumed 30-35% of the total welfare in 2010, meant to replace the earned income and pensions, when you left work or missed work / you were excluded from labourforce after unemployment. The percentage has been calculated taking into account all tax payments along with irrefutable facts provided by the public, government’s Welfare Commission.

Sources: Welfare Commission 2005     Information about Denmark 2010

In Sweden  ‘foreign born’ consumed 60-75% of social expenditures in 2010. Taxes were not included in the calculations, but otherwise the rates are very much in line with shares in Denmark. If anyone with a foreign background were included it would have been considerably higher percentages. But two generations of ‘born in’ Sweden, but called Swedish, though they have a foreign background.

Sources: Affes Blog    Central Statistical Bureau In Norway, the immigrants consumed 60 billion nkr. of the welfare schemes at a little more future unemployment the Norwegian version of the Danish Employers’ Confederation claims. The same source claims there are nearly 300,000 immigrants in Norway. In Denmark, the officially number 1 January 2010 was 540,000 and more than 562,000 the first January 2011. In Denmark foreigners officially cost 20 billion ddk. yearly. Unemployment and exclusion from the labour market is much smaller in Norway compared to Denmark. So fewer immigrants with lower unemployment costs after the reported almost three times more per year in Norway. Source: Brochmann-utvalget

I wonder what’s going on? No, we know what is going on. In Denmark, immigration actually costs more than 10 times more than the officially announced, namely 30-35% of all welfare expenditure in 2010 that was 752 billion ddk,  i.e. 225-263 billion ddk. What is it in just those circumstances that makes Denmark more solid than Greece, which first and foremost is ‘for sale’ on bonds somewhere (?), maybe along with Italy?

On 30 June 2011, we read Ralf Pittelkov report on the cause of Greek tragedy. First EU ‘responsibility back to Greece’s accession in 1981, then to Greece’s own risk. For this last particular: “… The responsibility lies, of course, especially in Greece itself. The economy is marked by a sweltering high and ultra inefficient public sector, widespread corruption, a grotesquely flawed tax system and a lousy productivity … ” It is so typical Danish, not one bit better than the so-called senior economists in banks, each day give their views on the economy, including the euro and European integration. Only one way, and it goes just keep coming, and when the road then turns out to be a blind, and they even have overlooked the sign that signaled just that, then the opposite way, so it just goes out fine. Indeed we must be in breath, the worst of us, but all along we kept nice and quiet, for all the world. Politicians would lose face.

If the thought has occurred to them that conditions what repair readiness, Denmark has the world’s largest consumption relatively to production, in no way better, rather worse a few years to come. The agencies’ inefficiency is given the same, corruption takes many forms – it can show itself as unhealthy, excessive nepotism and lack of competition (in a small, easily manageable country) in the clearest – and the taxes and thus wages are the highest in the world. This is achieved no matter the remaining business productivity. Resources are a little lime, a little clay, a little salt, a little gas, a little oil … and for a short time even a little IQ. Denmark 2-4 years more before it looks like Greece

We wrote something about the pyramids – maybe inverted pyramids:  https://danmark.wordpress.com/2011/07/14/hojt-pa-en-gren-en-krage-knald-eller-fald-fredag-eller-snarere-i-naeste-uge/

Ebbe Vig, Information about Denmark: They are trying to put Europe deserted for the parent Europeans, Arabs have to pay European States’ debt, and fill the area with immigrants from the Middle East and Africa. It all happens with agreements with hosts of other than of European populations. It can not be said to be wise. When it is not wise, then you can very easily get to the assessment that it is stupid. Evil is easier to adjust to, because you often can adapt to it. Stupidity is simply unpredictable.

This is confirmed by a German who uses Denmark as an example in a major review of the planned Eurabia. Already in the 1980s, we were informed that Denmark is used as a pilot country. It was reported by a chat participant from one of the blessed savior of agencies on a strategy course: http://swet761.narod.ru/eurabia_danmark.pdf

DUMHEDENS REGIME ER VÆRRE END ONDSKABENS


Lad os komme under norsk ledelse – det andet udsletter

os

Europæiske, skattefinansierede hvervningskontorer for arbejdskraft i hovedstaden Praia på Cap Verde (øerne) i Vestafrika i 2009, og i Mali ligeledes Vestafrika åbnedes et lignende kontor i oktober 2008. Der er ingen realvækst i Vesteuropa. Men med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa.

Kilde :  http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe 

I Danmark forbrugte ikke-vestlige 30-35% af velfærden i 2010, der skulle erstatte lønindtægterne og dække pensionerne, når man forlod arbejdslivet eller mistede arbejdet/udstødtes af arbejdsmarkedet efter ledighed. Den andel er udregnet under hensyn til samtlige skattebetalinger tillige med uigendrivelige kendsgerninger leveret af den offentlige, regeringsnedsatte Velfærdskommission. 

Kilder: Velfærdskommissionen 2005      Information om Danmark 2010

I Sverige forbrugte ‘Utrikes födde’ 60-75% af socialudgifterne i 2010. Skattebetalingerne var ikke indregnet i beregningerne, men ellers procenter meget på linie med andele i Danmark. Såfremt alle med udenlandsk baggrund medregnedes, ville procenterne være betydeligt højere. Men der er to generationer af födde i Sverige, der benævnes svenske, selvom de har utrikes baggrund.

Kilder :   Affes Blog       Statistisk Central Bureau

I Norge forbruges 60 mia. kr. pr. år på indvandrerne i velfærdsordningerne ved lidt mere fremtidig arbejdsløshed, hævder den norske udgave af Dansk Arbejdsgiverforening. Samme kilde hævder der er knap 300.000 indvandrere i Norge. I Danmark var officielt 540.000 1. januar 2010 og godt 562.000 1. januar 2011. I Danmark koster udlændingene officielt 20 mia. kr. pr. år. Arbejdsløsheden og udstødelsen fra arbejdsmarkedet er langt mindre i Norge i sammenligning med i Danmark.  Altså færre indvandrere med lavere ledighed koster efter det oplyste henved tre gange mere på årsbasis i Norge. Kilde: Brochmann-utvalget

Hvad mon der foregår?

I Danmark koster indvandringen reelt 10 gange mere end det officielt meddelte, nemlig 30-35% af samtlige velfærdsudgifter i 2010, der var 752 mia. kr. D.v.s. indvandringen kostede 225-263 mia. kr. Hvad er det på blot denne baggrund, der gør Danmark mere solidt end Grækenland, der gik bankerot i 2010, som som først og fremmest ‘skal sælges’ på obligationer et sted (?), måske sammen med Italien?

Den 30. juni 2011 kunne vi læse Ralf Pittelkov berette om årsagen til den græske tragedie. Først EUs’ ansvar helt tilbage til Grækenlands tiltræden i 1981, så til Grækenlands eget ansvar. Til det sidste især: “…Ansvaret ligger selvfølgelig især hos Grækenland selv. Økonomien er præget af en kvælende stor og hamrende ineffektiv offentlig sektor, en udstrakt korruption, et grotesk mangelfuldt skattesystem og en elendig produktivitet…”

Det er så typisk dansk en dansk gennemgang, ikke en pind bedre end de såkaldte seniorøkonomer i bankerne, der hver dag giver deres besyv med om økonomien herunder Euroen og den europæiske integration. Først den ene vej, og det går bare derudad, og når vejen så viser sig at være en blind, og de tilmed har overset skiltet, der signalerede netop dette, så den modsatte vej, så går det bare derudad. Vi skal nemlig holdes i ånde, de værste af os, men alle sammen skal vi holdes pænt i ro, for alt i verden. Politikerne kunne tabe ansigt.

Om tanken har strejfet dem, at forholdene hvad reparations-parathed ligger Danmark med verdens største forbrug i forhold til produktionen ingenlunde bedre, snarere værre om ganske få år. Organernes ineffektivitet er givet den samme, korruptionen antager mange former – den kan vise sig som usund, voldsom nepotisme og manglende konkurrence (i et lille, let overskueligt land) i det tydeligste – og skatterne og dermed lønningerne er de højeste i verden. Dette klares ikke uanset det tilbageblevne erhvervslivs produktivitet. De kan ikke en gang styre DSB’s afsindigheds-anskaffelser, hvordan skulle man da forestille sig de kunne styre landet uanset deres nærmest ubegrænsede midler. Ressourcerne er lidt kalk, lidt ler, lidt salt, lidt gas, lidt olie….og en kort tid endnu lidt IQ.

Danmark 2-4 år mere før det ligner Grækenland

Vi skrevet noget om pyramider – måske omvendte pyramider: https://danmark.wordpress.com/2011/07/14/hojt-pa-en-gren-en-krage-knald-eller-fald-fredag-eller-snarere-i-naeste-uge/

Ebbe Vig, Information om Danmark:  De forsøger at lægge Europa øde for stameuropæere, få araberne til at betale Europa-staternes gæld, og fylde området op med immigranter fra Mellemøsten og Afrika. Det hele sker med aftaler med en mængde andre end lige netop de stameuropæiske befolkninger. Det kan ikke siges at være klogt. Når det ikke er klogt, så kan man meget nemt komme til den vurdering, at det er dumt. Ondskaben er nemmere at indstille sig på, for man kan i mange tilfælde indrette sig efter den. Dumhed er uforudsigelig i mønstrene for beslutninger og udfoldelse.

Dette bekræftes af en tysker, der bruger Danmark som eksempel i større udredning om det planlagte Eurabia. Allerede i 1980-erne fik vi oplyst at Danmark bruges som et forsøgsland. Det oplyste en snaksaligt deltager fra et af frelserorganerne på et strategikursus: http://michael-mannheimer.info/about/comment-page-1/#comment-1359

13. januar 2011

OM NORGE I DECEMBER


Nye oppslag på AntiJihad Norges blogg i desember 2010

1 desember: Agurktid i desember
2 desember: “We Told You So”
3 desember: Muslimsk ”toleranse”
4 desember: Narnia, Jesus, Buddha og Muhammed
5 desember: Arabisk jihad i Nord-Kaukasus
6 desember: Intet nytt under solen
7 desember: Palestina-arabere på topp
8 desember: Saudiarabisk hjemmebrent
9 desember: Overvåkning og terror i Norge
10 desember: Lokal kultur eller islamsk ukultur?
11 desember: Ereksjonstest av terrorister
12 desember: Selvmordsterror i Sverige
13 desember: Resirkulerte løgner
14 desember: Mot ny jihad i Elfenbenskysten?
15 desember: Mafiastyrt røverstat
16 desember: Sverigedemokratene og Afghanistan
17 desember: Hvem er Jesus i Koranen?
18 desember: Olav Versto og islam
19 desember: Moskvas første intifada
20 desember: Årets ekspertnaut
21 desember: Bombetrussel mot UiO
22 desember: Gigantisk julegris i Luleå
23 desember: Håndhilsing forbudt, men voldtekt er lov
24 desember: Engelen ved Hira og engelen ved Bethlehem
25 desember: Et ran med symbolikk
26 desember: Fra Bethlehem til Groruddalen
27 desember: Islamofobi i Los Angles
28 desember: En spansk grisehistorie
29 desember: Bombetrussel mot koptere i Sverige
30 desember: Terrorjulen 2010
31 desember: 2011: Sannhetens år

Mvh
AntiJihad Norge