Danmark

27. august 2012

HAVDE VI RET?

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, Immigrants, Immigration — Tags: , — Jørn @ 20:04

Se på Vesterbro: For mere end 20 år siden hævdede vi, at vi endte i et multietnisk narkohelvede

Skulle vi ikke gætte på at “fri offentlig narko” indføres endelig ved lov i det kommende finansår, efter det har kørt som såkaldt forsøgsprojekt i vist fem større provinsbyer?

OK, det kom allerede i år.

18. november 2011

KØBENHAVNS KOMMUNE VIL OVERTAGE PUSHERNES MILLARD-FORRETNING

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, propaganda, skoler — Tags: , , — Jørn @ 10:10

Fri Hash

‘Det er sagen nu som et forsøg’. Forsøget har netop været gennemført i Amsterdam, og det faldt forkert ud, er det nu konstateret i Holland. Når det er finere at ryge hash end at ryge cigaretter skyldes det, at den ekstreme venstrefløj introducerede hashen i 1968, og så selvfølgelig propagandaen, der er kørt stædigt og vedvarende overalt i de vestlige medier byggende på både dette og hint, især hint og enorme summer. Desuden er det vejen til øvrige narkotika, der fremmer sagerne maksimalt for de totalitære, og de kommunale sprøjter er skam indført i diverse byer som ‘såkaldte forsøg’. Hash er i første række simpelthen udtryk for finkulturen, de almindelige cigaretter er derimod for de lavere lag af non-kultur i det åbne, og det skal de lavere lag naturligvis betale ekstra for. Næste træk kan let være, at tobak iblandet hash skal sælges med langt lavere afgifter end afgifterne på alm. tobak.

Mange rygere fortsætter rygningen, fordi de vil hævde indianernes kultur: DE SATTE SIG I DET MINDSTE TIL MODVÆRGE

4. november 2007

Hvad med Khaders forslag?


Selvom det valgkampens politikere prøver at melde om et fremtidigt Danmark i omfang og væsentlighed sat i forhold til det egentlige, der svarer til et krymmelkorn på en amerikansk bryllupslagkage, så er det altså sjovt …især når man slår lyden fra, så løgnene træder tydeligere frem.

Så var der den med skattenedsættelsen – den for lille nedsættelse, så den endelig var afprøvet én gang for alle – den kunne man vel afprøve på Fyn, som et forsøg. Millimeterretfærdigheden har altid været i højsædet her, når talen faldt på skatten og fordelingen på borgerne, også selvom der selvfølgelig arbejdedes inden for et indkomstskattesystem, der regelret skaber decimeteruretfærdighed…for det krævede en skatterådgiver/ein steuerberater. Her kalder vi ham mest revisor, for det lyder mere tilforladeligt, neutralt og udpræget ensartet, og ensartet i den grad, det er sagen …i det åbne danske.

Her kan vi ikke lære af Irland og om afgifterne lære af New Zealand – nej, fy, vi skal da drage vore egne erfaringerne med et socialt eksperiment på Fyn.

Men hov stop, ikke altid egne erfaringer:

Når det kommer til fri lægeordineret heroin, så stiller sagen sig ganske anderledes, lille du, her kan vi sandelig lære af både Schweiz og Holland, der har produceret nogle passende rapporter – det sku’ da bare mangle. Nu er det jo ikke sådan, at staten skal producere heroin eller indkøbe råmaterialet morfin og andre hjælpestoffer hos forbryderne. Og dog, mon ikke staten alligevel skal direkte ud på markedet, når beslaglæggelseslagrene hos politiet slipper op, og være opkøber og så spænde ben for narkokarteller, der har større magt end den amerikanske regering. Nej, vi får vist de danske soldater i Afghanistan til at tage valmuerne med direkte hjem, når de tager på orlov. Og der er sandt at sige også andre der kan, ha, ha, ha. Og så og så, konkurrerer vi narkokartellerne ud på prisen…..måske skal staten i en længere, vel relativ uvis periode lissom forsøge at få narkomanerne til at optræde som skatteministerens forlængede arm for at skaffe grunker til indkøbet af denne gratis udbudte heroin. På den måde får narkomanerne i alt fald nye arbejdsgivere.

Det er så sjovt!

Sonia