Danmark

13. juli 2009

Hvis alle eller mange flere kendte disse to dokumentationer, kunne de ikke drive deres spil


Skæbnevideoer, som alle skal kende i fuld længde

http://www.youtube.com/watch?v=kVXJaqcoC7k

http://video.google.com/videoplay?docid=-871902797772997781&q   Klik og vent 25 sekunder

 

Hvis alle kendte disse to videoer, ville landets ledere blive til grin, hver gang de åbnede munden.

Kopier linkene og send dem pr. email til alle dine kontakter

Sonia

29. juni 2009

Unge i Gellerup bliver mere kriminelle


http://jp.dk/indland/aar/kriminalitet/article1737903.ece

Jyllands-Posten

“Unge i Gellerup bliver mere kriminelle

Af JONAS HVID

Offentliggjort 26.06.09 kl. 14:24

Kriminaliteten blandt de 10-17-årige falder i Århus som helhed, men i Gellerup går det den gale vej.

De unge i Gellerup bliver mere og mere kriminelle. I 2008/2009 blev 135 unge 10-17-årige sigtet for kriminalitet mod 121 året før…”

Kriminalitetens udvikling i 2008

Forfejlet kriminalitetsbekæmpelse

26. juni 2009

Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve?


Bergdk

Nu erkender man pludselig, at tilstrømningen sidste år var meget større, end hvad vi fik oplyst af Danmarks Statistik i februar. Der var dengang sket en officiel stigning på 12,5 procent i 2008 i følge vandringsstatistikken. Men nu oplyses så i stedet, at indvandringsforøgelsen var meget større end de 12, 5 procent og i tillæg, at der nu pludselig er sket et markant skifte i de indvandrendes uddannelsesniveau til gavn for landet:

[…nu gifter de sig langt senere og gennemfører uddannelser, for ikke mange dage siden læste vi at 24 årsregelen blot førte til at de rejste ind via Sverige…]

Rockwoolfondens Forskningsenhed har udgivet et par rapporter her i juni om regeringens gøren og laden på feltet, og forskningsminister Helge Sander (der antagelig har bestilt gennemgangene) har så fundet det for godt efterfølgende at forholde sig til rapporterne (‘det var li’e hvad jeg ville ha’ sagt’), når han orienterer de andre politikere og offentligheden.

Ingen tvivl, rapporternes indhold vil få stor dækning i medierne.

Sandheden er fortsat, at tilstrømningen i 2008 øgedes med 62,8 procent, som vi meldte i februar. Af de nye ikke-vestlige 21.536 var 11.417 fra de europæiske østlande.

Vi tæller lige som tælleapparaterne til Tivoli, og vi kommer til det samme resultat hver gang.

Vi skal ikke tage stilling til rapporternes indhold, der savner behørig kildehenvisninger til offentligt tilgængelige rådata, desuden sammenblandes antallet af herboende på tidsbestemt ophold med antallet, der er bevilget tidsubestemt ophold med bopæl og CPR-nummer og samtidig ‘østlige’ bliver hele tiden til ‘vestlige’ i stedet, efterhånden som EU rykker østover. Sådanne flydebegreber kan vi ikke bruge til noget.

Umiddelbart snydes politikerne og offentlighed groft og forledes til at tro noget fejlagtigt, både angår motiverne til de kommer, og hvor de fleste stammer fra, såfremt de ikke undersøger tingene grundigt. Umiddelbart ser det ud til de nu kommer fra Østeuropa,  – men hovedtilvæksten stammer ikke fra Østeuropa:

https://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet

Et markant andet mønster har vi også forgæves ledt ihærdigt efter:

Vi hævdede i februar de røg på førtidspension – men vi savnede doumentationen

Nu har vi dokumentationen for de fremmede og understøttelserne

Mon skatte-diskrimination på EU-plan virker – det virkede ikke i Danmark isoleret?

Generelt forholder det sig sådan, at 10 nordafrikanske og asiatiske lande har fået fri indvandring til EU, såfremt de vandringsivrige i stedet for ‘asyl-mantraet’ nu udtaler ‘uddannelses- eller arbejdsønsker’ ved indgangen til EU et sted omkring Middelhavet. Det er herom det drejer og især drejer sig, ‘og derfor går det så godt, for det gør det, når vi arbejder i team og har succes’. EU er teamwork, også i den grad.

Fri indvandring bestemt af EU – via Barcelona-Processen fra 1995 og Nice-traktaten der ratificeredes 21. februar 2001

FN advarede i foråret 2008

Internationalen og liberalen komplementerer hinanden fuldstændig

Sonia

24. juni 2009

Klokken er 23:56

Just an illustrating complement:
http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

Sonia

21. juni 2009

SOMMERSOLHVERV – SANKTHANS – MIDSOMMER – link til visen om samme med alle vers og melodi i ny og gammel udgave


Vi elsker vort land,
og vi hilser den drot,
som har prøvet og valgt sig den rette fyrstinde:
på hans eventyr-slot
kan hver kvinde, hver mand
et eksempel for livet i kærlighed finde!
Lad tiderne ældes, lad farverne blegne,
et minde vi vil dog i hjertet os tegne:
fra sagnrige nord
gaar en glans over jord –
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge,
– fra sagnrige nord
gaar en glans over jord –
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge!

Sonia

15. juni 2009

Hellige Salamis, DØD SKAL DU SPREDE I KVINDERNES AFKOM


Bergdk

Oraklet i politisk korrekt snor har talt

Ganske vist er der ingen klipperevner med strømmende giftig gas til fashionation af publikum. Men alligevel : TRÆMURENE ENE SKAL STÅ UROKKEDE. [Således refererede vi et par af Oraklet i Delphi‘s forudsigelser i forbindelse med grækernes krige mod perserne for cirka 2500 år siden]

bjornlomborg

 

 

 

 

 

Nu har Bjørn Lomborg sammen med eksperter udtalt sig om, hvilke steder der skal satses for at opnå de største besparelser: Det blev INTEGRATION (ikke den europæiske integration, der handler om unionen). Bjørn Lomborg kan nemlig i sin model se, at 1 krone bliver til kr. 38,10, dels i sparede omkostningerne dels i øgede indtægter til staten, hvis ikke-arbejdende indvandrere særskilt får et særligt beskæftelsesfradrag og så får arbejde. 

Der er lissom lidt hvis, hvis, hvis her. Mon hans model har indbygget usikkerhed, og mon Bjørn Lomborg kan fastslå parameterene desangående specifikt? NEJ!

[Og de skal så ikke lige gøre rent på hovedstadens hospitaler, for her er afkastet af beskæftigelsen i forvejen negativt]

MEN DESVÆRRE, BJØRN LOMBORG KAN IKKE FÅ OPLYST NOGLE AF DE RIGTIGE TAL NOGEN STEDER – slet ikke hos statens såkaldte eksperter; det kan vi oplyse efter at have fulgt området kvalificeret i mere end 20 år.

BJØRN LOMBORG ER NARAGTIG, ALENE FORDI HAN IKKE HAR ERKENDT AT NETOP ‘INTEGRATION’ LIGE SOM MEGEN ‘MILJØINDSATS’ DE SENERE ÅR ER EN KAMP IMOD NATURKRÆFTERNE OG FOR DE MAGTSAMLENDE.

Politiken bringer nyt fra Oraklet

Sonia

13. juni 2009

Den ideologiske elite accepterer ikke forskellighed, slet ikke kulturforskellighed – man mener sig i stand til at fjerne virkeligheden….endnu


Bergdk

DO WHAT I SAY – BUT DON’T DO WHAT

I DO

– det virker ikke

http://avisen.dk/unge-efterkommere-langt-kriminelle-180108.aspx

“Hver femte unge mandlige efterkommer af indvandrere fik mindst én dom i 2005. Det er over dobbelt så mange som blandt etnisk danske unge…”

[…]

“22 procent – endda flere end hver femte – af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år blev dømt for en eller flere forbrydelser i 2005. Det tilsvarende tal for etniske danskere i samme aldersgruppe var under halvdelen, 9,8 procent, mens 12,5 procent af de unge indvandrere blev dømt…”

Og så er der procentvis mange flere 20-29 årige blandt efterkommerne og også blandt indvandrere. Det er hvad der især giver den voldsomme overkriminalitet.
———————

Juni 2006

 

Århus kan:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/06/specialinstitutioner-skyder-op/

Institutionen Grenen i Grenaa udbygges:

Efter det nuværende og det oplyste om budgetter og planer drejer det det sig om 20 unge og mindst 103 ansatte – om vikarerne er medregnet i det oplyste om planerne for Dalstrup Centret kan formentlig ikke afgøres, før det er besluttet om centret eventuelt bliver selvstændigt. Vi har vores begrundede tvivl, når vi sammenligner med normeringer på de øvrige etablerede og budgetlagte institutioner.

Hvis gennemstrømningen af bevillingskroner ikke kommer til at ligge inden for logistikchefens ansvarsområde, skulle man vel mene, at i det mindste de ansatte må inddrages. Ellers vil vi hævde, at det må dreje sig udpræget om de små tals statistik….20 (?). Vi skal som nævnt ikke kunne afvise, at forventninger til en blomstrende fremtid kan omfatte håbet om en logistikchef:

Forventningerne til fremtidige udbygninger af Grenen med forgreninger, centre og metastaser – forskning? Det kan være baggrunden, men det er for tidligt at melde sikkert om.

Vi forventede ikke vi kunne nå videre ad denne vej, rent bemandingsmæssigt:

——————–

Fyn kan:

 http://jp.dk/arkiv/?id=246516&eceExpr=Teglgaardsparken


Men Jyllandsposten den 20. juni 2005 giver artiklen: ”Voldelig dreng får egen institution”

Et uddrag JP-artiklen: ”…I forbindelse med amtsinstitutionen Teglgaardsparken i Middelfart oprettes et særligt botilbud til drengen i en tidligere overlægebolig til efteråret.

I den forbindelse søges der nyt personale til den voldelige dreng: 15 pædagogiske medarbejdere med en række konkrete og forskelligartede kvalifikationer.

Et forsigtigt skøn i forhold til udgiften for institutionen, der også får egen mini-bus, lyder på omkring fem millioner kroner om året…”

———————————

København kan også:

http://www.kk.dk/eDoc/lukket-Familie-%20og%20Arbejdsmarkedsudvalget/15-09-2004%2015.30/Dagsorden/15-09-2004%2013.04.25/F7A06587ADB1964AC1256F10003CD4AD.htm

“…I København anslår Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der løbende er mellem 25 og 30 børn og unge i alderen 12 – 14 år, der tilhører målgruppen, og som kan profitere af dette tilbud.

 Institutionen forventes at åbne ved årsskiftet 2005-2006.

Tabel 3: Ansøgning til Socialministeriet i alt

etabkh

 

 

Tabel 4: Finansiering af drift af 8 nye døgnpladser til stærkt kriminelle under 15 år

drifkh


Uddrag slut.

Efter ophold på de lukkede specialinstitutioner er der 80 pct. tilbagefald til kriminalitet fik vi fornylig oplyst på TVA.

En fængselsplads i Zimbabwe eller Somalia koster højest et par tusinde om året.

————————————————————————

Det forholder sig præcis, som vi forlængst har bekrevet det, senest for et par år siden:

Jo længere de er her, desto værre bliver de, de føder flere og flere børn, der taler dårligere dansk, de er mere kriminelle og mere arbejdsløse i anden og tredje generation end deres forældre.

Et typisk ideologisk svar på bemandingen og resultaterne i specialinstitutionerne. Der skal flere end 15 til pr. indsat, og der skal nye ideer i overensstemmelse med ideologien til og opbygges og godkendes nye specialer på grundlag af disse ideer.

Forfejlet kriminalitetsbekæmpelse

De ledende og forskellighed år 2010: https://danmark.wordpress.com/2010/08/04/nogle-kendsgerninger-om-forskellighed/
Hvordan informationskilder camouflere de mest uacceptable forskelligheder år 2013: https://danmark.wordpress.com/2013/09/23/tilgaengelig-officiel-statistik-indskraenkes-mere-og-mere/

Sonia

12. juni 2009

Fri bane for alt


 

http://jp.dk/indland/krimi/article1722434.ece
 
Jyllands-Posten
 
Fri bane for våbensmuglere
Offentliggjort 12.06.09 kl. 03:50
 
De åbne grænser i EU er skyld i, at de kriminelle bander har meget let ved at få våben smuglet ind i Danmark, og at menneskehandlere næsten frit kan sende kvinder til Danmark. Det siger de to ledere af Københavns Politis særlige bande- og kvindehandelenheder, Henrik Svindt og René Hansen i Politiken i dag.
———————————–
Illegal indvandring, menneskesmugling og prostitution:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/20/eu-fremmer-menneskehandel-prostitution-og-illegal-indvandring/
Fri muslimsk indvandring fra 10 asiatiske og afrikanske stater under Liberalen og Internationalen – der er tvillinger:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/27/fri-muslimsk-indvandring-under-liberalen-og-internationalen-der-er-tvillinger/
De vælter ind som vi advarede:
https://danmark.wordpress.com/2006/07/04/polakker-kommer-i-lange-baner/
I 2008 lukkedes 11,417 østeuropæere ind på fast ophold, heraf 6.168 polakker:
Tilstrømningen steg med 62,8 procent i 2008
Sonia

4. juni 2009

Irakerne og retsstaten


http://jp.dk/opinion/pittelkow/article1709909.ece

Jyllands-Posten

Irakerne og retsstaten

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator

Offentliggjort 31.05.09 kl. 03:00

Debatten om, hvad der skal ske med de afviste irakiske asylansøgere, er ganske særpræget.

Det fremgår, at den politiske opposition, Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International, forskellige bisper og præster samt en del andre går imod, at irakerne hjemsendes. Men det er umuligt at finde ud af, hvad de går ind for.

Deres holdning er et angreb på den eksisterende asyllovgivning. Hjemsendelsen af irakerne er nemlig vedtaget i overensstemmelse med denne lovgivning. Men hvilken lovgivning vil de pågældende så sætte i stedet?

I en retsstat må dette siges at være debattens kernespørgsmål. Men det giver irakernes fortalere ikke noget svar på. Ud fra, hvad de siger, kan man imidlertid konstruere sig frem til en slags svar:

Logisk set lægger deres synspunkter op til en ændring af lovgivningen, så vi fremover skal give ophold til alle fra områder, hvor der findes uro og voldshandlinger. I hvert fald må man give ophold til alle fra sådanne områder, der er søgt hertil og nægter at rejse hjem igen.

Hvad ville konsekvenserne være af sådanne ændringer i lovgivningen?

For det første ville de sprænge alle rammer for dansk asylpolitik. Hvis enhver, der kom fra områder med en del vold, kunne få ophold eller ligefrem asyl i Danmark, ville det skabe en dramatisk stigning i tilstrømningen. I dag gives kun asyl, hvis man risikerer at blive personligt forfulgt.

For det andet ville det føre til den totale vilkårlighed, hvis folk selv kunne sikre sig ophold i landet ved at nægte at acceptere myndighedernes afgørelse, sådan som irakerne har gjort det. Som retsstat har vi en uafhængig ”domstol”, Flygtningenævnet, der afgør den slags.

Irakernes fortalere ved godt, at det ville være stærkt kontroversielt at foreslå sådanne ændringer i lovgivningen. Derfor lader de være, selv om det er den logiske konsekvens af deres synspunkter. De viger simpelt hen uden om at diskutere lovgivning og retsprincipper.

I stedet søger de at rette hele opmærksomheden mod de enkelte irakere, der er meget kede af at skulle hjem og derfor kalder på en naturlig menneskelig forståelse. På den måde vil de skabe et pres for, at vi i dette tilfælde skal ignorere vores retsgrundlag. Men gør vi det, så bryder vi med den lighed for loven, som er grundpillen i vores retssystem.

Denne indstilling bør kaldes ved sit rette navn: Det er en kamp mod retsstaten. En kamp for en vilkårlighed, der bæres af stemningsbølger, mediekampagner og ukritisk dyrkelse af enkeltsager.

Vi har jo prøvet det før med den såkaldte palæstinenserlov i 1992. Nogle af de samme kræfter, som nu er på banen, fik dengang gennemtrumfet denne særlov, der under massivt mediepres satte ligheden for loven over styr.

Det skete i en stemning, der tegnede et vildt overdrevet billede af palæstinensernes risiko ved at vende tilbage til Libanon. Ligesom det sker med irakerne i dag.

Hvis man er modstander af de eksisterende retsprincipper, må man foreslå nogle andre. I stedet prøver man på den mest principløse måde at sætte det eksisterende retsgrundlag ud af kraft.

Denne politisk korrekte principløshed har vist sig på andre områder. I Muhammed-konflikten, hvor nogle kredse bøjede sig for det islamiske pres mod ytringsfriheden. I debatten om dommere med tørklæde, hvor blandt andet en række dommere villigt slog af på den verdslige stat.

Det danske samfund bygger på grundværdier fra Oplysningstiden, herunder lighed for loven, ytringsfrihed og verdslig stat. Iraker-sagen viser, at dele af samfundets elite svigter arven fra Oplysningstiden.

Iraker-sagen viser, at dele af samfundets elite svigter arven fra Oplysningstiden.”

31. maj 2009

Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet”


i

alnat7908

treal

udal

allal

Forudsætninger:

Vor optælling sker på grundlag af indvandringen af udenlandske statsborgere med tildelt cpr.nummer og bopæl i riget, de tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 og børnefødslerne bestemt af fødselsraterne i oprindelseslandene samt dødsraten (10 års gennemsnit) i Danmark. Vi har ingen adgang til officielt materiale om fødselstal og dødelighed fordelt på nationalitet og naturaliseredes tidligere nationalitet og deres børn. Fortrinsvis de unge og yngre vandrer og også udpræget de samme aldersgrupper, der fortrinsvis tildeles dansk statsborgerskab, hvorfor disse grupper bidrager forholdsvis mere til fødslerne, end hvad som gennemsnitligt er tilfældet i hjemlandet. Dette sidste har vi ikke taget højde for, hvorfor det estimerede antal formentlig er væsentligt under det korrekte antal. Resultatet er med disse forbehold 651.148 pr. 1. januar 2009 af udenlandsk herkomst.

Danmarks Statistik gør stort set kun brug af begreberne fra 1991 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ – senest i rapporten ‘Indvandrere i Danmark 2008’ uden behørige henvisninger til rådataene. Da disse begreber hverken er entydige og dækkende samtidig med hele 2. generation af børn efter de naturaliserede medregnes som danske er de ubrugelige. Derfor er disse indvandrerbegreber også fuldstændig afvist af alle kyndige demografer herunder den førende i landet, der fastholder at de ikke bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkning i Danmark. Danmarks Statistik når til antallet 526.036 pr. 1. januar 2009 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her.

Et eksempel på vanviddet: http://www.lilliput-information.com/economic/overton.html

Opgjorte antal fødsler blandt udenlandske statsborgere i Danmark: En tragikomisk gennemgang af det vi finder i DS’s Statistikbanken.

Sammenfatning vedrørende naturalisationerne siden 1979:

Fra 1. januar 2001 til 1. januar 2009 er tildelt 77.691 danske statsborgerskaber (38,4 % af alle). Heraf er 73.807 til personer stammende fra områder/verdendele uden for Vesteuropa (95 % af alle tildelte 2001-2009). Og endelig 44.049 (59,7 % heraf) til personer stammende fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika. I hele perioden 1979-2009 tildeltes 87,3 % til personer stammende fra områder/verdensdele uden for Vesteuropa. Andelen på 59,7 % så blevet reduceret i forhold til tildelingen i hele perioden 1979-2009, hvor den var 60,6 %. Regeringsskiftet 2001 førte således til tildeling af et større antal danske statsborgerskaber pr. år (på 8 år 38,4 % af alle siden 1979), en større andel heraf til personer stammende fra andet end Vesteuropa (87,3 voksede til 95 %) og endelig en mikroskopisk formindskelse i den tildelte andel til Mellemøsten, Sydvest- og Sydsasien og Afrika (fra 60,6% til 59,7 %).

Sådan ligger landet:

Indvandrere og deres børn fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika føder 3-5 gange så mange børn sammenlignet med danskerne og europæerne i øvrigt. Derfor vil disse tre områder/verdensdele være de største grupper i landet, når danskerne med matematisk sikkerhed kommer i mindretal inden 2050, hvis indvandringen fortsætter som nu. Ophørte den i morgen og fortsatte på nul uden repatriering af andet end én gang afviste, ville du skulle lægge 10-12 år til, før det endelige skifte sker. Denne konklusion bygger på estimatimation med udgangspunkt i de faktiske fødselsrater i oprindelseslandene og dødsraten i Danmark.

fodrat

Den samlede fødselsrate i Danmark i var 11,8 i 2008. Så kan vi med et vejet gennemsnit igen bestemme danskernes fødselsrate: 26,6*0,118 + x*0,882 = 11,8, hvilket  giver x, danskernes fødselsrate = 9,9, hvilket er alt for lidt til en gennemsnitlig dødsrate på 10,5.

treal

Ved uændrede fødselsrater, gennemsnittet for den fælles dødsrate i Danmark inden for de sidste 10 år og en uændret indvandring (gennemsnittet af de sidste 7 år) fordeler indvandrernes antal sig på oprindelse således i det år, hvor danskerne bliver et mindretal:
progal

Heraf de tre største bidragydere:

treprog

Illustration af hvorledes selv politikerne narres af befolkningsbeskrivelsen af landet

Sonia

« Newer PostsOlder Posts »

The Silver is the New Black Theme. Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.