Danmark

21. august 2009

Pedophilia forgotten as a crime in the Lisbon Treaty


Parents!

Watch out for child molesters!

Dansk udgave

Deutsche version

For the past 40 years children have beenEng1 subjected to things that most of them would have preferred had never happened. They’ve been exposed to words and pictures that can colour their perception of the world. They’ve been given picture books, schoolbooks and explicit “litterature”, sex-rooms, children’s theatre and films that have bombarded them with pornography behind their parents’ backs, and they’ve been told that everything is okay. Parental responsability was not only ignored it was attacked. “Death to the family” was the cry in Sweden. The nucleus family was to be abolished and children were to be brought up by “experts” in order to establish new values. This wasn’t said openly but it could be read between the lines in the political program psychologist Eggert Petersen, the director of the Danish Department of World Federation of Mental Health, wrote for Denmark’s largest political Party, Social Democracy in 1969. Parents are defenceless and as they’re often tied down by their day-time jobs they don’t have the time to keep an eye on unhealthy official tendencies. The official and acceptance of laws that support minorities – including the sexually deviant – opened a new horizon. Sweden is a front-runner in this field and its RFSL, National Society for Equal Sexual Rights, (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) has already one foot in the door of the Swedish Parliament and has also obtained observer status in the UN in 2007 in spite of long resistance. That means that RFSL as “experts” can influence FN-decisions on human rights and health questions regarding homosexuality, bisexuality and “transpersons” (collectively called HBT) They show photographs of “homosexuel children”, they go in for sex games and they hope to make boys into girls – and also vice versa. RFSU is not only the Swedish Society for sex information it is also the largest purveyor of condoms to the general public. There is money in sex, and condoms mean “freedom”.

Child pornography is spread on the internet and inspires pedophiles. Have we already forgotten the Marc Dutroux case in Belgium? Pedophilia can’t be just ignored. Your child could disappear!

 

What does EU say to all this?

The Lisbon pact signed by irresponsibleEng2 politicians who were not concerned with its content leads up to a legalisation of pedophilia. Not openly and honestly but subtlely camouflaged. Page 412 article 21 in the Lisbon pact is identical with 2-81 in the EU-pact of 2004 and states: “All discrimination on the basis of sexual orientation is forbidden.” But in all earlier pacts such as the Nice-pact there is a special clause excluding pedophilia from the prohibition against discrimination. ”In the Lisbon Pact there is no protocole regarding pedophilia.” (N.E. Søndergaard, Nordjyske Stiftstidende 18th of August 2008). It’s highly unlikely that this is due to a slip of the memory. Quite the contrary. It’s obvious that the exemption was made deliberately by the EU jurists. Why? We can only guess, but a resonable explanation is that somebody gave the jurists to undertstand that pedophilia ought not to be forbidden in the EU with regard to its muslim “guests”. (P.H. Bering, Nordjyske Stiftstidende 19. july 2009) Pedophilia is permissible in islam. Ayatollah Khomeini gave directions for sex with children and animals in his book ”Tahrirolvasyleh” where he wrote that men are allowed to enjoy children as young as babies!

 

What do the Western mothers think about that? What do the Irish say about the pedophilia pact?

Do they say yes?Eng3

Please, order this text for free in a pdf-format ready to copy as a folder to distribute by sending me your e-mail-address in a comment or directly to wahnloop@yahoo.com.

For Gertrud, Sweden

Sonia

1. november 2007

Guf for fremtidens historikere


img0.gif

Indvandring og velfærd – hvor står vi?

Det bliver lidt af en tragikomisk farce for de historikere, der skal berette om begrundelserne for de seneste 25-30 års indvandring til Europa og Danmark. Det bliver især tragikomisk, når vi sammenholder politikernes evne til at følge, hvad der sker i henhold til de ellers hemmeligholdte i Europa-Middelhavs-planer, og hvad de så selv udtrykker officielt. Dertil kommer de fire regningsarter, som vi går ud fra vil være gældende en tid endnu.   

Der er ikke udpræget enighed i andet end toppen, og her kniber det også

Tænketanksmedlem cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen eller tilstrømningen pr. år mangedoblet – fra 8 gange gradvist stigende til 14 gange i år 2024. Fire år senere foreslog han indvandringen fordoblet i stedet på grundlag af rekordindstrømningen indtil da i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes samme indvandring, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024.

Skal vi ikke vide lidt om, hvor vi står fremover?

Hans Kornø Rasmussen meldte senest den 23. december 2005 i udgivelsen “Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik”, af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet angiveligt afsluttet den 23. december 2005) side 26:“…Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, måtte indvandringen i 2005 have været ottedoblet i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024. Som vi har forstået Kornøs argumentation er den noget i retning af, at den reduktion, der i fremover kan forventes at ske i den danske arbejdsstyrke – læs: mængde af skatteydere – skal erstattes af indvandrere, men når indvandrernes procentvise tilknytning til arbejdstyrken er meget ringe, skal vi have en meget større indvandrerstrøm end hidtil.

Beregninger viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet under en faldende nytilgang til arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. Velfærden kan ikke finansieres over skatterne og den internationale konkurrence uddyber krisen yderligere. Var det noget Kornø havde overset?

I Danmark nedsatte regeringen en velfærdskommission til at kortlægge problemerne. I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen “Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne…”Men husk lige i år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen som nævnt nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før (i 1996). I år 2000 var behovet det dobbelte af indvandringen netop dette år (altså, cirka 2*18.000). Vi kan ikke vide, om det skyldes personlige erfaringer, at Kornøs forventninger ændrede sig over så kort et åremål (4 år).

Hvordan kan hans vurdering af behovet for indvandring til Danmark ellers pludselig reduceres med faktor 4-7 gange på bare fire år ?

Velfærdskommissionen kom til et ganske andet resultat, der bl.a. refereredes i Børsen den 1. december 2005. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne. Børsen refererede bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.
Vi var lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer ca. 10.000 nye fra mindre udviklede lande hvert år – der kom 9.730 fra ikke-vestlige lande i 2005 – vil det samlet kunne føre til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året.

Nu er vi i den situation, at der allerede forligger tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke samtidig at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede eller ikke-vestlige lande. Da forelægger der et interessant alternativ mere: Såfremt vi ikke havde de fremmede her, der altså er kommet hertil, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år i år 2040. Godt det dobbelte, måske, hvis antallet, der er her nu cirka bliver til mere end 2*750.000 på 40 år med fortsat cirka 10.000 nye pr. år. Check kalkulationen på din lommeregner med tilvækstraten pr. år 4 pct., annuiteten 10.000 og 40 år og bed om forventet værdi.

Der er allerede mindst 750.000 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alle generationer i Danmark, ifølge eneste troværdige kilde: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html og pmt=10.000, i=4% og n=35 på lommeregneren giver FV= 736.522.Velfærdskommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring, ifølge Børsen den 1. december 2005. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 350.000 personer.  Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

Velfærdskommissionen påpegede ifølge Børsen den 1. december 2005, at indvandring således ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Medens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen pr. indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., for ikke ikke-vestlige 2,6 mio. kr. Dette var den officielle vurdering i 2005. Vi har forlængst dokumenteret , at de efterfølgende generationer af fremmede endog har ringere tilknytning til arbejdsmarkedet og føder flere børn end forældrene.

Men Velfærdskommissionen skæpper således godt i sandhedens kasse, ganske vist igen stærkt kamoufleret: Danskeren kan i princippet ikke koste samfundet 750.000 kr., og em ikke-vestlig indvandre samtidig koste samfundet 2,6 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Der simpelthen et 3,47 gange større underskud på velfærdsregnskabet for ikke-vestlige – skatter fratrukket velfærden – over livsforløbet.

Men faktum er, at alle indvandrerne generelt  i gennemsnit er mindst 3,3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit, når der ses på kontakten til det offentlige og nettobetalingerne.

Dette har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede dette første gang i 1989 og genbrugte kendsgerningen adskillige gange siden, bl.a. i : http://www.lilliput-information.com/okmodel.html

”Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skrev Velfærdskommissionen.

Her er det vi må tilføje i direkte logisk konsekvens heraf: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne f.eks. i perioden 1980-2006, og de kom til udgøre i alt mindst 13 pct. af den befolkningen i Danmark pr. 1. januar 2006: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

kornoe.gif
vladimir-spidla.gif

Her portrætterne af Hans Kornø Rasmussen og Vladimir Spidla og lidt supplerende

Denne indvandring skal gradvist 12-14-dobles, mener nogle virkelighedsfjerne Ny-Merkantilister (“Euro light i Olie“: https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/usa-arabien-eu-i-dilemma/) med hang til de arabiske oliefelter. Hans Kornø Rasmussen og EU-Kommissær Vladimir Spidla – et par aktører i det åbne scenespil – var her på denne linie henholdsvis den 23. december 2005 og den 18. marts 2005: http://www.lilliput-information.com/euskr/index.html Det er og det bliver ikke udpræget nemt at følge med.

Sonia

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2006/11/03/thinktank-ser-paa-den-ekonomiske-immigrant-belastning/