Danmark

20. oktober 2016

Ét lille eksempel på vanvidet i Danmark


img0

Nedenstående er kort uddrag af min dataliste, baggrunden for UVVU-sagen (2011-2013) og landsretsdommen i Viborg den 30. marts 2016.

2013-2016: Fra vidneudsagn i landsretssag i Viborg rejst af Helmuth Nyborg januar 2015 mod den danske stats UVVU 1) (V.L. Sag B-0864-15) efter UVVU-udvalget havde dømt Helmuth Nyborgs arbejde videnskabelig uredeligt. UVVU-dommen af 28. oktober 2013 indeholdt en første anerkendelse (hvad redegørelsen herfor angår) af min anvendte alternative befolkningsmodel:

På spørgsmålet fra statens forsvarsadvokat, hvorfor jeg ikke havde krævet at blive anført i kilderne til forskningsartiklen, og om jeg ikke fandt det utilfredsstillende ikke at være anført, efter jeg ganske vist havde afvist at optræde som medforfatter til artiklen:

Mit svar: Kildehenvisning til min befolkningsmodel kunne netop ikke være sket i den i sagen omhandlende artikel, som statens UVVU brugte som delbegrundelse for uredelighedsdommen den 28. oktober 2013, da den videnskabelige artikel blev publiceret i Personality and Individual Differences, aprilnummeret 2011, af det britiske forlag Elsevier, fordi modellen netop i 2011 ikke nød nogen dansk anerkendelse. Dansk anerkendelse begyndte først at ske ved UVVU-dommen 28. oktober 2013.

30. marts 2016 faldt landsretsdommen: Helmuth Nyborg frikendt. Staten ønskede ikke dommen prøvet ved Højesteret.

En sarkastisk tilgang til emnet findes på: https://danmark.wordpress.com/2016/04/02/forsoeg-paa-at-overgaa-emanuel-schikaneders-libretto-og-wolfgang-amadeus-mozarts-die-zauberflote/

2010: Konsulentarbejde for professor dr. phil., hvis forskningsopgave byggede centralt på den etniske fordeling af befolkningen i Danmark [det officielle befolkningsgrundlag vurderede klienten uegnet til formålet, der omhandle påvisning af faldende IQ som følge af indvandringen]. Udarbejdelse af regneark med retro-analyse og projektion af perspektiv i perioden 1979-2072 for befolkningen fordelt på 235 oprindelsesnationer med indbygget etnisk bestemte karakteristika (IQ) fordelt på samme i modellen.

Forskningen dokumenteres i artiklen The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection, der publiceredes i aprilnummeret 2011 af tidsskriftet Personality and Individual Differences, journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/paid. Kort abstract på engelsk. Ajourført statistisk analytisk dansk beskrivelse i tabeller og grafik bag artiklens indhold pr. 1. januar 2011: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

1988-1994: Undervisningsassistent i driftsøkonomi på Handelshøjskolens HD-uddannelse (Århus), nu Aarhus Universitet som supplement til rådgivnings- og kursusaktiviteter på konsulentbasis. Herefter blev jeg ikke genansat som undervisningsassistent på åremål efter 12 år, først ved CBS i København (1982-1988), dernæst ved BSS i Aarhus (1988-1994).

Jeg havde i 1994 offentliggjort min kritik af Danmarks Statistiks befolkningsopgørelser 11 år før den ansvarlige professor i demografi (befolkningsstatistik) ved Københavns Universitet tog bladet fra munden.

.………………………………………………….

1) UVVU : Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Foretrækker du en pdf-udgave, eventuelt til andre interesserede, nu pressen kørte sin sædvanlige hetz 2011-2013, men ikke overraskende fuldstændig har forbigået sagernes udfald:

http://www.lilliput-information.com/dommen-over-den-…..pdf

J. E. Vig