Danmark

5. december 2007

Hvordan det ser ud med PISA


PISA-undersøgelsens tilrettelæggelse, repræsentation og dokumentation på dansk jord er i grunden fuldtud beskrevet på:

PISA-undersøgelsen – international OECD-undersøgelse af unges færdigheder [vi kan så håbe på der tales sandt]

PISA-undersøgelsens tilrettelægelse, indhold og dokumentation internationalt i ca. 41 lande, hvoraf de 27 er medlemmer af OECD er fuldtud beskrevet og gjort udpræget tilgængeligt på:
http://www.pisa.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html#how_to_obtain

PISA har kørt siden år 2000 med skriftende focucering på læsning, stavning, matematik og naturfag.

Udgivelsen forleden dag var resultaterne af undersøgelsen i 2006 med særlig focus på naturfag.

Altså: PISA-undersøgelsens tilrettelæggelse, repræsentation og tilgængelighed fejler tilsyneladende ikke noget. Derimod indholdet, d.v.s. opgavekravets indhold kan kritiseres. Niveauet er også for lavt og dermed et problem, og desuden de danske undervisningspolitiske tiltag har vi grund til at stille os yderst skeptiske over for.

PISA-undersøgelsen i 2004 medførte et nyt skoleforlig med nationale test, elevplaner, nye prøveformer og ny karakterskala.

Og der ramtes traditionen tro fuldstændig ved siden af. Der er ikke behov for nye nationale tests, men for national ensartethed og læreruafhængig kontrol, mindre frit lærer/institutionsvalg, så en femteklasse mindst lærer det samme minimum i Sønderborg og Slagelse. Der var/er ikke behov for evindelige og yderst tidsrøvende ajourføringer af individuelle elevplaner og nye prøveformer eller en ny karaktaterskala, der fortsat lader læreren hæfte skalaens gennemsnit til klassens gennemsnit. Det er så latterligt.

Der er behov for, at der stilles krav til de bedste ved en styrkelse af indholdet – f.eks. brøkregning, forholdstalsregning, procentregning. Der er behov for hjemmearbejde og kontrol ved løbende simpel karaktergivning. Der behov for mindre frit valg i almindelighed med fastlagte grenvalg. Der er heller ikke behov for flere, men for færre lærermøder og for færre forældresamtaler, så de skattefinansierede undervisningstimer ikke spildes væk.

Nu skal PISA-undersøgelserne forløbe frem til år 2015, vel i det beskedne håb, at dette vil skabe den fornødne forandring. Vi kan oplyse, at det elevunderlag man kommer til at stå med givet vil forandre sig til det værre, for der er sat en samlet plan i gang for mere end 40 år siden herfor, og den står ikke lige til at vælte. Der er tale om, at den danske lærerudddannelse skal totalforandres og opgraderes ganske betydeligt fra det absolutte ideologiske minimum, hvorpå den i dag befinder sig, til realiteternes verden.

Sonia